Пошук по сайту


Навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад» губрієнко катерина миколаївна дата народження 17. 03. 1953 року

Навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад» губрієнко катерина миколаївна дата народження 17. 03. 1953 року

Особова картка вчителя
Васильківський район

Великоолександрівський

навчально-виховний комплекс

«загальноосвітній навчальний заклад -

дошкільний навчальний заклад»
ГУБРІЄНКО КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
Дата народження 17.03.1953 року

Стаж педагогічної роботи 41р.

Освіта – вища, Криворізький державний педагогічний інститут

Спеціальність за дипломом – вчитель математики

Предмет викладання – математика

Звання – учитель –методист,2005р., підтверджено у 2010р.
Тема досвіду: «Активізація пізнавальної діяльності на уроках математики»

Суть досвіду: Провідною ідеєю досвіду є створення умов для активізації пізнавальної діяльності творчої особистості на уроках математики, для самореалізації її можливостей, бажань, прагнень. В досвіді показано, що важливою умовою активізації пізнавальної діяльності та підтримання довільної уваги є забезпечення мотиваційної сторони навчальної діяльності, вироблення позитивного ставлення до того, що пізнається і до самого процесу навчання. Цьому сприяє використання проблемних завдань і ситуацій, ланцюги послідовних логічних запитань, які допомагають учням розуміти сутність математичних понять, навчають виділяти головне, суттєве у певному матеріалі, застосування аналітико –синтетичного методу як під час пошуку розв'язку задач так і під час доведення теорем, дослідницького –починаючи від усвідомлення пізнавальної проблеми і закінчуючи пошуком практичних застосувань одержаних знань. Досвід враховую нові технології навчання і має таку структуру: опис теоретичних і практичних ліній роботи над проблемою, розробки уроків, позакласних заходів, планування роботи математичного гуртка, які мають пізнавальне і виховне значення.

Вид досліду: раціоналізаторський.

Особова картка вчителя
Васильківський район

Васильківський НВК №1 ім.М.М. Коцюбинського
Донець Тамара Володимирівна
Дата народження 5 квітня 1955 р.

Стаж педагогічної роботи - 42 р.

Освіта – вища, ДДУ, 1979 рік.

Спеціальність за дипломом – викладач математики, математик.

Предмет викладання – математика.

Звання – вчитель-методист, 2002 рік
Тема досвіду: «Розвиток індивідуальних здібностей учнів в умовах школи життєтворчості».
Суть досвіду полягає у застосуванні рівневої диференціації на уроках. Такий підхід створює умови для розвитку здібностей учнів, які мають природжені задатки до занять математикою, і забезпечує посильною роботою учнів, які не мають таких задатків. Виконуючи посильні завдання, учень отримує впевненість у своїх силах. Розвиток творчого, логічного мислення забезпечується обгрунтованим поєднанням традиційних і активних методів навчання, ефективного підбору змісту навчального матеріалу, створення емоційно-доброзичливої пошукової атмосфери.

Важливою складовою розвитку індивідуальних здібностей учнів є удосконалення математичного мислення школярів. Саме задачний підхід в методичній системі сприяє розвитку індивідуальних здібностей дітей, є специфічним видом навчально-пізнавальної діяльності.

Вид досвіду – репродуктивно-творчий.

Особова картка вчителя

Шевченківський

навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»

Васильківського району

Дніпропетровської області

ГЛАГОЛЬЄВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
Дата народження - 06.02.1971 р.
Стаж педагогічної роботи - 20 років
Освіта - вища, Слов’янський державний педагогічний інститут, 1993р.
Спеціальність за дипломом – вчитель математики, інформатики та ОТ
Кваліфікація – вища категорія
Звання – «Старший вчитель»
Науково-методична тема – «Створення умов для самовираження особистості та розвиток креативності на уроках математики»
Суть досвіду полягає у вивченні індивідуальних особливостей кожного учня, забезпечення максимального розвитку його нахилів та здібностей, творчої активності та самостійності, критичного мислення, а також у створенні умов для формування в учнів здатності відстоювати свої погляди і переконання, самостійно мислити і приймати рішення, вмінь діяти в нестандартних ситуаціях. В досвіді представлено методику використання у своїй педагогічній діяльності новітніх інноваційних технологій, новаторських ідей, нестандартних форм і методів роботи з учнями.
Сайт
Блог
Електронна адреса – glagolevasn@mail.ru

Особова картка вчителя


Назва ЗНЗ – Миколаївська середня загальноосвітня школа
П І Б – Скрипник Валентина Василівна

Дата народження - 15 листопада 1954 року
Стаж педагогічної роботи - 41 роки
Освіта - вища
Спеціальність за дипломомвчитель математики
Кваліфікаціяспеціаліст вищої категорії
Звання вчитель- методист
Науково-методична тема«Використання інтерактивних технологій навчання у процесі вивчення математики в умовах формування креативної особистості»
Суть досвіду – вибираючи раціональну систему методів і прийомів активного навчання , забезпечує свідоме і міцне оволодіння системою математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті, формує науковий світогляд, загальнолюдські духовні цінності, розвиває позитивні риси особистості, її розумовий розвиток.
Сайт
Блог
Електронна адреса- skripnik1954@gmail.com


Особова картка вчителя
Васильківський район

Григорівський НВК імені І.Г.Прибора

Хоменко Марина Онуфріївна


Дата народження 01 березня 1947р.

Стаж педагогічної роботи 44 роки

Освіта – вища, Криворізький державний педагогічний інститут, 1969р.

Спеціальність за дипломом – «вчитель математики»

Предмет викладання – математика

Звання –«відмінник народної освіти», 1987р., «старший вчитель», 2013
Тема досвіду: «Розвиток креативного мислення учнів на уроках математики для розвитку інноваційної особистості».

Суть досвіду

В своїй роботі автор на конкретних прикладах показує, як за допомогою інноваційних технологій на уроках математики забезпечити ефективність та результативність педагогічного процесу. Особливу увагу автор надає таким інноваційним технологіям : нестандартні уроки, групова навчальна діяльність. Використовує таку форму навчання як диференціація навчального процесу, яка дає змогу розкрити індивідуальність кожного учня, допомогти їй розвиватися, проявитися.

Використання інноваційних форм навчання сприяє розвитку творчих здібностей учнів, дає учням глибокі та міцні знання, прищеплює навички та вміння застосовувати їх у житті на практиці.

Досвід роботи з даної теми сприяє успішному виконанню завдань, які стоять перед сучасною школою: розвиток і формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, яка має не тільки здібності, а й потребу саморозвитку та самовдосконалення, що є дуже актуальним у даний час.


Вид досвіду – папка з описом досвіду роботи, презентація.


Особова картка вчителя
Васильківський район

Манвелівська СЗШ
Опришко Ганна Іванівна

Дата народження - 09 червня 1955 року
Стаж педагогічної роботи - 41 рік
Освіта - вища. Миколаївський державний педагогічний інститут, 1981 рік
Спеціальність за дипломом – вчитель математики

Кваліфікація – спеціаліст вищої категорії
Звання – учитель-методист
Науково-методична тема – «Формування та розвиток
інтелектуально-творчого потенціалу інноваційної особистості»

Суть досвіду Вчитель творчо використовує елементи розвивального навчання та нові технології навчання, інноваційні методи і прийоми, що активізують пізнавальну діяльність учнів, розвиває їх творчі здібності. Вміло поєднує колективну, групову та індивідуальну форми роботи учнів на уроці на основі рівневої диференціації.

https://sites.google.com/site/sajthannioprisko/home

Сайт Опришко Ганни Іванівни, учителя математики

Електронна адреса hannaopruschko1955@gmail.com


Особова картка вчителя

Васильківський район

Добровільський навчально-виховний комплекс

Патика

Світлана Володимирівна

Дата народження - 03 жовтня 1966 р.

Стаж педагогічної роботи - 25 років

Освіта - вища, закінчила Дніпропетровський державний університет в 1988 році

Спеціальність за дипломом – „Математик, викладач”

Предмет викладання – Математика

Звання – «Старший вчитель», 2012 рік

Тема досвіду: «Розвиток творчих здібностей на уроках математики»

Суть досвіду полягає у розвитку та підтримці творчих здібності учнів на принципах наступності в роботі між усіма ланками навчально-виховного процесу. Використовую нові підходи до організації освіти, що сприяють вихованню індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, формуванню в школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професії через організацію принципу особистісно орієнтованого навчання. Щоб розвивати творчі здібності учнів їх поступово, але систематично слід залучати до самостійної пізнавальної діяльності.

Вид досвіду-Педагогічна майстерність

Особова картка вчителя
Ульянівської неповної середньої загальноосвітньої

школи І - ІІ ст.. Васильківського району, Дніпропетровської області

Воскобойник Віри Іванівни
Дата народження – 20.07.1949р.

Стаж педагогічної роботи – 41рік

Освіта – вища, Бердянський державний педагогічний університет

Учитель фізики і математики

Спеціальність за дипломом – вчитель фізики і математики

Предмет викладання – фізика, математика

Звання – «Старший вчитель», 2005 рік

Адреса сайту - Voskoboynukvi.ucoz.ua.
Тема досвіду: «Актуальні методи навчання учнів в процесі вивчення математики в умовах формування творчої особистості ».

В досвіді визначено активні методи навчання учнів на уроках математики у вигляді чотирьох диференцційованих програм. Кожна програма ідентифікується з певним кінцевим продуктом розумової діяльності, а отже з рівнем навчальних досягнень учнів. Подано система уроків з математики та геометрії для учнів 8класу


Особова картка вчителя
Васильківський район

Павлівська СЗШ Денисенко Наталії Олександрівни
Дата народження - 06.08.1957
Стаж педагогічної роботи - 32 роки
Освіта (вища, назва навчального закладу,рік, який закінчив учитель) - вища, Донецький університет, 1981р.
Спеціальність за дипломом – вчитель математики
Предмет викладання – математика
Звання - «Учитель методист» 2011 рік
Тема досвіду: «Використання мультимедіа-технологій як засіб підвищення ефективності математичної освіти»
Суть досвіду полягає у створенні системи керування навчальною діяльністю учнів із застосуванням мультимедійних презентацій і тренажерів.
Вид досвіду - модифікаційно-комбінаторний
Сайт https://sites.google.com/naddenisenko/
Блог
Електрона адреса denisen1957@mail.ru

Особова картка вчителя
Васильківський район

Васильківський навчально –

виховний комплекс №3

«загальноосвітній навчальний

заклад - дошкільний навчальний

заклад»
Михайлова Тетяна Іванівна

Дата народження

18.04.1953

Стаж педагогічної роботи

40 років

Освіта

Вища

Назва навчального закладу, який закінчив

Бердянський державний педагогічний інститут,1975

Спеціальність за дипломом

Вчитель математики

Предмет викладання

Математика

Звання, рік

Старший вчитель, 2013

Тема досвіду: «Сучасні педагогічні технології продуктивного навчання як фактор розвитку інноваційної особистості»

Суть досвіду полягає в формуванні вмінь бачити математику в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, інтерпретувати здобуті результати.

Вид досвіду раціоналізаторський

е – mail: tataca1953@gmail.com

персональний сайт: https://sites.google.com/site/mіhaylovatatianaa/

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рокитненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа...
Про результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів Рокитненського нвк у І семестрі 2016/2017 навчального року

Робочий навчальний план івано Шийчинського навчально виховного комплексу...
ДСанПіН 008-01, Державних санітарних правил устрою та утримання дитячих дошкільних установ,затверджених постановою головного державного...

Керівництво школою складний динамічний процес, який включає в себе...
Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №57 «загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія»

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
Згідно з річним планом роботи школи та планом контролю за якістю навчально-виховної роботи протягом І семестру. 24 грудня 2014 року...

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»

Програма виховання І навчання дітей від двох до семи років «Дитина»
Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної...

Робочий навчальний план харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Державних санітарних...

Наказ
Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року...

Презентація маловисківської гімназії маловисківської районної ради...
Традиції – це цілий комплекс заходів, що дозволяє розкрити неповторну індивідуальність кожної дитини; це моральні засади колективу...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка