Пошук по сайту


Уроку Тема Структура І визначення комп’ютерно-касової системи

Уроку Тема Структура І визначення комп’ютерно-касової системи

План –конспект уроку:
Дата проведення _______________ група ______________________

І .Підготовка до уроку

Тема

Структура і визначення комп’ютерно-касової системи.

Мета :

 • Навчальна


Формувати знання про сучасні інформаційні технології, можливості автоматизації торгівлі на основі використання електронної обчислювальної техніки; розглянути застосування комп’ютерно-касових систем та їх структуру в процесі продажу товарів.

 • Розвиваюча

Розвивати творчу активність учнів, інтерес до предмету, уміння аналізувати, порівнювати, спів ставляти та робити висновки
 • Виховна

Виховувати культуру спілкування, взаємоповагу, доброзичливість. Формувати відповідальну поведінку, організованість, ініціативність, самостійність, враховуючи індивідуально-психологічні особливості учнів допомагати в їх самовдосконаленні.

Тип уроку :


Комбінований


Методи та прийоми навчання

розповідь з елементами бесіди, таблиці, схеми, опорний конспект. Використання слайдів, презентацій, відео.

Наочність

Підручник Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології. Харків 2003р.,

Слайдові презентації: «Автоматизація торгівлі», «Комп’ютерно-касові системи»

Таблиці

опорні конспекти: «Автоматизація магазина», «Структура і визначення комп’ютерно-касової системи»

відео ролики: «Шлях в професію Контролер-касир».

плакати

схема: «Автоматизація торгових об’єктів», «Схема автоматизації магазина»

Технічні засоби навчання

Мультимедійна система.

Міжпредметні зв’язки


Інформатика

Організація та технологія торговельних процесів

Основні терміни і поняття

автоматизація, торговельне устаткування, РОS-термінали, комп’ютерно-касові системи, комп’ютерно-касові машини, принтери, сканери.
ІІ. Хід уроку

Організаційний момент

Перевірка присутності та готовності учнів до уроку

Оголошення теми уроку

Запис на дошці і в зошиті. Формування цілей


Мотивація навчальної діяльності учнів

Автоматизація процесу продажу допомагає оперативніше реагувати на інформацію, що надходить у тор­говельну систему, і, як наслідок, приймати рішення для ефективного керування підприємством. Здійснення всього цього не­можливо без застосування інформаційних і комп'ютерних техно­логій , вчасності ККС. Тому, доцільно розглянути питання використання комп’ютерної техніки у вашій майбутній професії.

Перевірка домашнього завдання

Питання учням:

 • Назвіть основні методи реалізації товарів торговими організаціями.

 • Розкрийте особливості автоматизації кожного з методів .
Актуалізація життєвого досвіду та опорних знань

Питання для бесіди:

 • Назвіть електронне торгове устаткування.

 • Чим відрізняються моноблочні, модульні і дисперсні касові машини.

(Відповідь: Моноблочні ККМ поставляються в єдиному корпусі, що поєднує всі основні вузли: клавіатуру, монітор касира, чековий принтер, дисплей для покупця.

У модульних ККМ ці вузли укладені в самостійні корпуси. Така компановка дозволяє більш вільно розміщати складові частини касової машини на касовому столі. Дисперсні ККМ схожі на модульні. Але їхні конструктивні особливості дозволяють цілком реалізувати концепцію "Front-Facіng", коли усі вузли касової машини розміщаються строго між касиром і покупцем. )

 • Види принтерів?

 • Які бувають сканери?

Вивчення нового матеріалуРозповідь з елементами бесіди, супроводжується демонстрацією слайдів. Основні поняття учні записують в зошити.

План:

1. Автоматизація торгівлі та її занчення.

2. Контрольно-касові машини.

 • Значення і класифікація контрольно-касових машин .

 • Принцип будови електронної ККМ.

 1. Касові РОS термінали.

 2. Структура ККС.

Сучасні комп'ютерні технології організації роздрібної торгівлі, дозволять заробляти швидше і більше. Ніхто вже не сумнівається, що для ефективної роботи торговельного підприємства потрібна автомати­зація його роботи. Це вірно як для великого підприємства, так і для невеликої фірми, що складається з кількох людей. При цьому вирішальне значення для успіху підприємства має правильний вибір торговельно­го устаткування і програмного забезпечення. І це найбільш складний вибір.

У зв'язку зі зростаючою складністю діяльності сучасних торгових організацій, що функціонують у жорстких умовах ринкової економіки, системи автоматизації роздрібної торгової мережі стають об'єктивною необхідністю.

Контрольно-касові машини

1. Значення і класифікація контрольно-касових машин .

Облік грошей, що надходять на підприємства торгівлі, і розрахунки з покупцями здійснюють із застосуванням контрольно-касових машин (ККМ). Використання ККМ у торгівлі забезпечує:

o точний облік грошового виторгу;

o високу продуктивність праці працівників підприємств;

o скорочення до мінімуму помилок при розрахунках за товари;

o поліпшення санітарно-гігієнічних умов при продажі продовольчих товарів;

o підвищення культури торгового обслуговування і скорочення часу покупців на розрахунки за товари.

Перехід від електромеханічних до електронних машин, а надалі - до систем, що контрольно-реєструють, на основі електроніки й автоматики дозволяє значно полегшити праця контролера-касира. Касові машини, розроблені на основі лазерних установок, можуть зчитувати з товару заздалегідь закодовані реквізити, а робота контролера-касира в основному зводиться до керування машиною, грошовим розрахункам з покупцем і спостереженню за торговим залом.

Конструкція сучасних ККМ забезпечує виконання наступних операцій:

o відлік і індикація часу і дати, їхнє коректування і реєстрація на чеку і контрольній стрічці;

o формування текстової і символічної інформації для її висновку на чек і контрольну стрічку;

o перегляд інформації про покупки поточного дня в контрольній пам'яті;

o фіксування на контрольній стрічці інформації про повернення товару і кількість покупок у кожній секції;

o здійснення функцій калькулятора (додавання, вирахування, множення, розподіл, обчислення відсотків) як в автономному режимі, так і в режимі "Каса";

o стандартний вихід інтерфейсу для підключення до ЕОМ типу PC чи до електронних ваг;

o зчитування штрихкодів з етикеток і формування вартості товару за даним кодом;

o контрольна пам'ять підсумкових сум з можливістю доступу до інформації (зчитування) тільки податковою інспекцією й ін.

В даний час ККМ являють собою великий клас устаткування одного функціонального призначення, що відрізняється друг від друга функціональними можливостями й умовами їхнього застосування. Значне число дозволених до експлуатації ККМ вимагає їхньої систематизації, тобто об'єднання в групи по характерних ознаках.

Відповідно до конструктивних особливостей і функціональних можливостей ККМ для торгових організацій і підприємств класифікуються по наступним ознаках (табл.) .
Таблиця: Класифікація контрольно-касових машин в торгівлі

Ознаки

Групи ККМ

За конструкцією

Автономна; пасивна системна; активна системна; фіскальний реєстратор

за можливістю підключення

Комп’ютера; сканера;

зчитувача платіжних карт; електронних вагів та ін.

за способом формування звітних документів

По касирам; по секціям; по видам товарів; погодинний звіт; добовий звіт; фіскальний звіт

По функціональному призначенню регістрів (лічильників) оперативно-запам'ятовуючого пристрою

Грошові підсумовуючі;

контрольні;

операційні

По виду включення режиму роботи машини

За допомогою ключів;

за допомогою введення програмних паролів

Автономна ККМ - касова машина, розширення функціональних можливостей якої може досягатися тільки за рахунок підключення додаткових пристроїв введення-виведення, керованих по розміщених у ній програмам.

До автономних ККМ відносяться і портативні касові машини, що мають можливість працювати без постійного підключення до електромережі.

Пасивна системна ККМ - касова машина, що має можливість працювати в комп’ютерно-касовій системі, але не спроможна керувати роботою цієї системи.

Пасивна системна ККМ може використовуватися і як автономна касова машина.

Активна системна ККМ - касова машина, що має можливість працювати в комп’ютерно-касовій системі, керуючи при цьому роботою системи. До активної системної ККМ відноситься також POS-термінал - касова машина з фіскальною пам'яттю, що володіє можливостями персонального комп'ютера по введенню-виведенню, збереженню, обробці і відображенню інформації.

Активна системна ККМ може використовуватися і як пасивна системна чи автономна касова машина.

Фіскальний реєстратор (ФР) - касова машина, здатна працювати тільки в складі комп’ютерно-касової системи, одержуючи дані через канал зв'язку.
2. Принцип будови електронної ККМ.

Усі типи ККМ виконують приблизно однакові функції, що і визначає загальний принцип їхньої будови. До основних функціональних вузлів касової машини відносяться:

1. Блок клавіатури (БК) служить для введення різних операцій програмування і керування роботою касової машини.

2. Блок індикації (дисплей) служить для показу інформації, що вводиться в машину, візуального контролю результатів числень, а також для відображення режиму роботи ККМ і її стану в даний момент.

3. Блок друку (принтер) призначений для друку касових документів: чеків; контрольної стрічки; звітів з гасінням (Z-звіт) і без гасіння (Х-звітів)

4. Блок автоматичної пам'яті (БАП) забезпечує запис, переробку, збереження і видачу введеної інформації. Пам'ять машини представлена наступними вузлами: оперативно-запам'ятовуюче пристрій (ОЗП); блок фіскальної пам'яті (БФП) і репрограмований запам'ятовуючий пристрій (РПЗП).

ФП - це грошовий лічильник, що накопичує дані про виторг ККМ від зміни до зміни. Ці дані не можуть бути обнулены, а можуть бути тільки прочитані (зняті) податковим інспектором. ФП у виді плати міститься під запломбованим кожухом касової машини. У випадку заповнення ємності накопичувача ФП її заміняють на нову. Інформація, накопичена у фіскальній пам'яті, повинна зберігатися протягом шести років з моменту фіскалиізації касової машини, тобто зняття з неї показників.

Для контролю за доступом до фіскальної пам'яті в складі блоку ФП мається контрольний лічильник "Фіскальний" (Ф), що підраховує кількість знять показань з накопичувача ФП. Дані контрольного лічильника Ф так само, як і дані, накопичені в самій фіскальній пам'яті, не обнуляются і доступні тільки податковому інспектору.

Механізм ключів і замків (МКЗ) призначений для включення ККМ і переведення її в робочі режими: "Реєстрація", "Показання", "Гасіння", "Фіскалізація", "Програмування", "Відключення".

Поряд з вищевказаними вузлами ККМ має блок живлення, блок мережного фільтра, силовий трансформатор, грошову шухляду, корпус, кожух і інші вузли і деталі.
Коли вини­кає питання про автоматизацію роздрібної торгівлі, то в таких випадках використовується спеціальне торговельне устаткування: комп'ютерно-касові системи (POS-термінали).

Касові РОS термінали

POS-термінали являють собою програмно-апаратний комплекс для використання на підприємствах роздрібної торгівлі з великим асортиментом товарів. Програмне забезпечення POS-термінала дозволяє робити реєстрацію продажу товару за його кодом чи штрихкодом, здійснювати анулювання і повернення за номером чека. Функція візуального пошуку товарів істотно полегшує роботу при реєстрації товару, що складно промаркувати штрихкодом чи кодом. Різні системи знижок на товар чи чек в цілому дозволяють адаптувати роботу POS-термінала для будь-якого підприємства роздрібної торгівлі. Під час роботи з покупцями всі реєстрації продажів товару фіксуються в базі даних, з якої в наступному можна одержати звіт про продажі для подальшого аналізу інформації. За бажанням клієнта здійснюється підключення різних периферійних пристроїв (рис).

У торгових організаціях використовуються різноманітні касові POS-термінали: IPC, IBM 4614F, BEETLE20, ЭКР 4110Ф, та ін. (Перегляд презентації: «Комп’ютерно-касові системи»)

Компютерно-касова система складається з:

 • персонального комп'ютера;

 • звичайної чи спеціалізованої клавіатури;

 • дісплея касира;

 • сканера штрих-кода;

 • дісплея покупця;

 • фіскального реєстратора;

 • грошової шухляди,;

 • принтера чеків;

 • зчитувача магнітних карт.

Сучасне устаткування, як правило, є PC-сумісним, має вбудовані мікропроцесори, пам'ять, підтримує мережеві протоколи передачі даних і дозволяє швидко створювати ба­гатофункціональні інформаційні системи для торговельних підприємств.

Закріплення знань

Завдання:

 • Класифікація контрольно-касових машин?

 • Принцип будови електронної ККМ.

 • Що входить до складу ККС?

 • Назвіть основні переваги використання ККС. (Відповідь: Використання такого комплексу устаткування і програмних засобів дозволяє істотно поліпшити якість обслуговування покупців. Пропускна спроможність магазину збільшиться настільки, що навіть у "годину пік" черга до кас буде просто не встигати утворюватися. За рахунок збільшення продуктивності праці продавців-касирів, працівників складу, товарознавців, менеджерів і бухгалтерів може бути отриманий додатковий при­буток від збільшення товарообігу.)
Підсумки уроку


Учні разом з викладачем роблять висновки про значення даної теми в житті людини і стилю викладають головні пункти теми, що вивчається.

Проведення оцінювання учнів : за результатами взаємо опитування, враховуючи роботу учня на уроці.

Повідомлення домашнього завдання

Р.13 п.13, конспект.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку Тема Поняття про пристрої ккс
Формувати знання про сучасні засоби автоматизації торгівлі на основі використання електронної обчислювальної техніки, розглянути...

Урок № тема уроку
Тема уроку: Системи опрацювання комп’ютерних презентацій. Програма Microsoft Office PowerPoint 2010 2007

План-конспект уроку №3 Тема уроку: Визначення та принцип будови автоматизованих...
Формувати знання про автоматизовані системи, будову автоматизованих систем, знайомство з поняттями асуп,сапр, атсс, асутп

Тема уроку
Тема уроку: Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація...

План уроку №2 Тема предмета
Тема уроку: Апаратне забезпечення персонального комп’ютера. Вимоги безпеки при роботі з персональним комп’ютером

Уроку 10-а тема уроку
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером І правила поведінки в комп’ютерному класі

Тема програми
Тема уроку: Автоматизовані системи обробки інформації. Режими монопольного І колективного використання бд

Вступ
Структура системи “Інтернет” як джерело найрізноманітнішої інформації та її функції

Тема програми
Тема уроку: Системи управління базами даних. Організація баз даних у субд. Програмування реляційних запитів

Уроку Тема Значення ніт для автоматизації виробництва
Визначити рівень оволодіння знаннями з питань курсу: локальна мережа, системи керування автоматизованими мережами торгівлі, пам’ять,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка