Пошук по сайту


Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області

ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №41

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ №41 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


НАКАЗ
26.01.2015 №25
Про інформаційне забезпечення управління школою
На виконання Комплексної програми розвитку освіти міста Харкова на 2011-2015 роки, річного плану роботи школи протягом грудня - січня поточного навчального року проводилося вивчення та аналіз інформаційного забезпечення управління школою.

Завданням перевірки стало здійснення аналізу засад інформаційного управління школою. Вивчення стану застосування технологій інформаційного управління та функціонування інформаційних потоків та систем у школі. Виявлення умов успішної інтеграції інформаційних технологій у навчальний процес та аналіз і узагальнення результатів вивчення інформаційного забезпечення управління школою.

Інформатизація освіти є пріоритетним напрямом роботи школи. Але разом з тим, у процесі вивчення стану інформаційного забезпечення управління школою виявлено низку суперечностей, що породжують ряд проблем теоретичного і практичного характеру, які гальмують розвиток нової якості управління та впровадження новітніх інформаційно-комунікативних технологій в управління школою.

А саме: між вимогами суспільства щодо підвищення ефективності управління і наявним рівнем загальнодоступної інфраструктури. В адміністративній діяльності використовується 6 комп’ютерів, в комп’ютерному класі функціонує навчально-комп’ютерний комплекс із п’яти комп’ютерів. Для роботи в бібліотеці працює ще один комп’ютер. Таким чином, показник кількості учнів на 1 ПК доведено до 15,38.

Наступне протиріччя між теоретичним станом розробки питання упровадження інформаційних технологій в управління школою та відсутністю методичної системи їх практичної реалізації. Так, на виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.06.2012 № 729 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах та органах управління освітою експерименту «ІСУО–2012» у 2012 році» та від 29.11.2012 №1345 «Щодо затвердження результатів експерименту з упровадження в загальноосвітніх закладах та органах управління освітою експерименту “ІСУО–2012”», Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 29.12.2012 №121 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах та органах управління освітою “ІСУО-2012”» з метою автоматизації управлінської діяльності в навчальних закладах міста, підтримки єдиної системи збору, обробки та зберігання інформації, керуючись вимогами Закону України «Про захист персональних даних» у м. Харкові здійснено переведення баз даних навчальних закладів з програмного комплексу «Міська освітня мережа» до складових ІСУО – програмних комплексів «Курс: Школа» згенеровано обов'язкові форми звітності ЗНЗ-1 і 83-РВК, але робота та заповнення даної системи пов’язане з постійними удосконаленням новітніх функцій та недостатньою обізнаністю користувачів системи. Адже робота з новітнім продуктом, що проходить апробацію завжди складна та технічно заплутана.

За кошти міського бюджету школа забезпечена безлімітним доступом до мережі Інтернет за сучасними швидкісними технологіями (за технологією волоконно-оптичної лінії зв’язку Fast Ethernet/Gigabit Ethernet, провайдер КП «Міський інформаційний центр»). Школа бере участь у продовженні реалізації проекту зі створення єдиного інформаційного освітнього середовища міста.

Шкільний НКК упродовж 2014 року працював 1440 навчальних годин, що дорівнює рік 40 год./тиждень середньотижневої завантаженісті НКК за 2014 рік.

Функціонує сайт школи (http://school41.klasna.com). Інформація на сайті систематично заповнюється, тримається в актуальному стані та перебуває під контролем адміністрації школи. Відповідальною за наповнення сайту є вчитель математики Голєнькова О.О. (наказ від 05.01.2015 №15 «Про функціонування та призначення відповідального за інформаційне наповнення офіційного сайту школи у 2014 році»). На сайті висвітлюється вся актуальна інформація. В наявності посилання на сайти управління освіти, Департаменту освіти, Міністерства освіти і науки, сторінка дистанційного навчання. Але оновлення цієї сторінки відбувається рідко.

У мінімальній кількості, але школа забезпечена мультимедійною технікою. За батьківські кошти придбано та функціонує: проектор, нетбук, ноутбук. Загальна кількість коштів, витрачених на інформатизацію у 2014 році у розрахунку на 1 учня складає 9,71 гривень.

Хоч і низька, але забезпеченість школи комп’ютерною технікою дає позитивні результати. Адміністрація та педагогічні працівники школи проводять ґрунтовні моніторингові дослідження. Управлінське діловодство, тарифікація, звіти за різними напрямками контрольно-аналітичної діяльності школи комп’ютеризовані. Створюється банк даних з різних напрямків, соціальний паспорт школи, інформація про педагогічні кадри, учнів, батьків. Ведеться та оформлюється внутрішкільна документація. Готуються та проводяться педради і наради з використанням інформаційних технологій; форми наказів уніфіковані. Одночасно організовано роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці в школі ( наказом по школі від 05.01.2015 №14 «Про визначення осіб, відповідальних за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці в школі» призначено відповідальною за заступника директора з навчально-виховної роботи Фурман Н.В.)

У методичній роботі стала можливою підготовка, навчання та подальше використання вчителями-предметниками комп'ютерів у власній роботі. Стало можливим формування інформаційно-комунікативної компетенції. Проводяться комп'ютерні уроки, використовуються електронні підручники та додаткові ресурси з предметів шкільного курсу, мультимедійний проектор, можливості мережі Інтернет. Поповнюється та вдосконалюється проект Інтернет-бібліотека.

Для створення належних умов для роботи з комп’ютерною технікою в комп’ютерному класі протягом навчального року проводилося технічне обслуговування комп’ютерів, а саме: оптимізація системи; діагностика, чищення персональних комп’ютерів, лікування від вірусів, підготовка жорстких дисків. Крім того для викладення курсу інформатики та для зручної роботи вчителів школи в комп’ютерному класі було встановлене таке програмне забезпечення: математичний пакет MathCad, безкоштовні аналоги графічних редакторів CorelDRW, Photoshop; безкоштовні аналоги мов програмування TurboPascal, Delphi; CunieForm (розпізнавання тексту); FreeComander (безкоштовний файловий менеджер); Skype. Для технічного захисту інформації на комп’ютерах встановлені антивірусні програми, ліцензійне програмне забезпечення.

У 2014 році учні школи брали участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики, Кубку з пошуку в мережі Інтернет для учнів 5-11-х класів.

Відповідно до Національної програми Сто відсотків рівень комп’ютерної грамотності педагогічного складу школи високий. Із 19 педагогів 15 вчителів, що в системі запроваджують ІКТ. Всі педагоги володіють комп’ютером, але володіння основами сучасних ІКТ ще не зовсім високий.

Кількість вчителів

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Не володіють ПК

Мають сертифікати щодо підтвердження рівня ІКТ (Microsoft, Intel)

18

7

6

5

0

0

3

На діаграмі це виглядає так,Колектив школи взяв участь у V конкурсі-захисту на кращу модель інформатизації закладу освіти «Шкільний інформаційний світ – 2013-2015.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в інформаційне забезпечення процесу управління школою дозволяє вчасно і гнучко забезпечувати управління розвитком системи освіти в школі і цілеспрямовано підвищувати її якість. Особливо це стосується обліку, обробки та аналізу інформації всіма суб’єктами управління. Перспективи подальшої роботи у даному напрямку вбачаємо у розробці організаційно-педагогічних основ для створення ефективних інформаційних моделей, які дозволять усім суб’єктам управління школою приймати обґрунтовані рішення в міру своїх компетенцій, що найбільш важливо при плануванні розвитку школи і проведенні шкільних перетворень

Разом з цим, для ефективної модернізації системи управління школою слід вирішити такі питання:

  • постійне оновлення та розширення технічного арсеналу комп’ютерної техніки школи;

  • подальше підвищення рівня інформаційної культури педагогічного складу колективу для впровадження інформаційно-кумунікаційних технологій;

  • широке впровадження автоматизованих систем управління в діяльність окремих структурних підрозділів, школи вцілому.

Вирішення даних питань забезпечить доступність та ефективність освіти, вдосконалить навчально-виховний процес, підготує молоде покоління до життя в інформаційному суспільстві, а також оптимізує процес прийняття та виконання управлінських рішень.

Виходячи з вищевказаного,
НАКАЗУЮ:
1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Фурман Н.В.:

    1. Розглянути результати стану роботи щодо забезпечення інформаційного забезпечення управління школою на нараді при директорові.

Березень 2015 року

    1. Використовувати в управлінській роботі програмні складові ІСУО –комплексу «Курс: Школа».

Протягом ІІ семестру

2. Вчителям школи до кінця 2014/2015 навчального року:

2.1. Підвищити рівень інформаційної культури для впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

2.2. Вчасно подавати Голєньковій О.О. актуальну інформацію щодо оновлення офіційного сайту школи.

Щотижнево

3. Відповідальній за наповнення сайту Голєньковій О.О. регулярно оновлювати інформацію на офіційному сайті школи.

Щотижнево протягом 2015 року

4. Бібліотекарю школи Осеніній Д.Д. поповнювати та вдосконалити шкільний проект Інтернет-бібліотека.

Протягом ІІ семестру

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о.директора школи Є.В.Гонський

З наказом ознайомлені:

Фурман Н.В.

Сметанська Л.О

Віннікова Л.Є.

Загорний М.П.

Загорна Н.В.

Яковчук Г.М.

Котенко І.В.

Седіна С.І.

Старова В.М.

Кулік А.В.

Дяченко Т.С.

Осеніна Д.Д.

Удовицька В.А.

Голєнькова О.О.

Супрунов О.В.

Бугайова Л.А.

Третьякова І.Л.

Кобзар Т.Є.

Олійник Т.О.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №7 харьковского городского совета харьковской области

Комунального закладу «харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів...
«Вертикаль» Харківської міської ради Харківської області» (далі за текстом хсш №166 «Вертикаль») створено рішенням 33 сесії 5 скликання...

Як зберегти електроенергію у побуті: поради від школярів
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №88 імені О. Г. Зубарева Харківської міської ради Харківської області

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступеінв №16 харківської міської ради харківської області
«Про підготовку та проведення предметного тижня математики, фізики, хімії, інформатики в 2013/2014 навчальному році»

Щорічне звітування керівника
Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області знаходиться за адресою: Україна 63001...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в...

Програма виховання І навчання дітей від двох до семи років «Дитина»
Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної...

Перелік навчальних програм в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ...
Комплекс навчально-розвивальних програм для 1-4 класів загальноос-вітньої школи. Рівкінд Ф. М

Рокитненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа...
Про результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів Рокитненського нвк у І семестрі 2016/2017 навчального рокуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка