Пошук по сайту


Робочий навчальний план івано Шийчинського навчально виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І іі ступенів дошкільний заклад»

Робочий навчальний план івано Шийчинського навчально виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І іі ступенів дошкільний заклад»

Сторінка1/4
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Богодухівської районної

державної адміністрації

_________________І. О. Повойко

“______”_____________2016 року

М.П.

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Івано – Шийчинського навчально – виховного комплексу

«Загальноосвітній навчальний заклад

І – ІІ ступенів - дошкільний заклад»

Богодухівської районної ради Харківської області

на 2016/2017 навчальний рік


ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради НВК

від 20.06.2016 протокол № 6

Голова ради НВК

_______С. Череденко
ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради НВК

від 20.06.2016 протокол № 7

Голова педагогічної ради

__________Л.Ольховська

М.П
Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Івано – Шийчинського навчально-виховного комплексу

Богодухівської районної ради Харківської області

на 2016/2017 навчальний рік
І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Івано – Шийчинський навчально – виховний комплекс Богодухівської районної ради Харківської області здійснює свою діяльність керуючись статтею 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній заклад», від 12 березня 2003 року № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2009 року № 1124, від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 13 квітня 2011 року № 629 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314, з урахуванням вимог «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу» ДСанПіН 5.2.008-01, Державних санітарних правил устрою та утримання дитячих дошкільних установ,затверджених постановою головного державного санітарного лікаря від 20 березня 1985 року № 3231- 85, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Відповідно до п.1.1 Статуту, затвердженого рішенням ХХVІІІ сесії Богодухівської районної ради VI cкликання від 24.05.2013 № 558 - VI та зареєстрованого 18.06.2013 за № 14501050005000071 заклад має тип: навчально – виховний комплекс загальноосвітній навчальний заклад І – ІІ ступенів – дошкільний заклад»

Робочий навчальний план закладу на 2016/2017 навчальний рік складено відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 09.06. 2016

№ 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», листа Департамента науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 13.06.2016 № 01-38/2564, враховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової середньої освіти та забезпечення на місцях необхідних умов для виконання у повному обсязі інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти.

Навчальний заклад здійснює діяльність в 2016/2017 навчальному році за Типовими навчальними планами:

для 1 – 4-х класів - затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 2 );

для 5 – 8-х класів - затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664, із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465( додаток 12);

для 9-х класів - затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2).

Враховуючи особливості мережі, матеріально – технічне та кадрове забезпечення допрофільне та профільне навчання в закладі не здійснюється.

Мова навчання – українська.

ІІ. ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
На виконання ст. 15, 16, 22, 33 Закону України «Про загальну середню освіту», враховуючи вимоги дотримання Державних стандартів освіти забезпечено викладання усіх предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, які передбачені Типовими навчальними планами .

Робочий навчальний план школи включає як інваріантну складову, сформовану на державному рівні, так і варіативну складову, відповідно до якої передбачено вивчення спецкурсів, факультативів, індивідуальні заняття та групові консультації.

За рахунок варіативної складової навчального плану введено додатково години на вивчення предметів інваріантної складової, а саме:

  • з метою формування в учнів загального уявлення про культуру та творчість, виховання естетичних смаків, почуття прекрасного для учнів 1 – 4 класів освітня галузь «Мистецтво» реалізуватиметься шляхом вивчення двох навчальних предметів: «Образотворче мистецтво» - 1 година, «Музичне мистецтво» - 1 година.

Відповідно до рішення LXI сесії V скликання Харківської обласної ради від 15 вересня 2010 року № 1835-V «Про внесення змін до регіональної програми духовно-морального відродження і збереження історичної правди на 2010-2015 роки», затвердженої рішенням обласної ради від 17 червня 2010 року № 1709-V, на виконання наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 02 листопада 2010 року № 579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини», з метою ознайомлення учнів з православною культурою Слобожанщини та виховання в них поваги до духовних надбань народу у 5, 6 та 8 класах з варіативної складової відведено по 1 годині на вивчення спецкурсу «Православна культура Слобожанщини».

На виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 09.10.2001 № 476 «Про впровадження в навчально – виховний процес факультативного курсу «Харківщинознавство», враховуючи побажання батьків та учнів, у 8 та 9 класах відведено по 1 годині на вивчення регіонального курсу «Харківщинознавство».

Варіативні модулі з фізичної культури, трудового навчання визнано за наступними критеріями: наявність матеріально – технічної бази, кадрове забезпечення, регіональні традиції та бажання учнів:

Фізична культура

Класи

Варіативні модулі

2

Легка атлетика, футбол, гімнастика, баскетбол.

3

Легка атлетика, футбол, гімнастика, баскетбол.

4

Легка атлетика, футбол, гімнастика, баскетбол.

5

Легка атлетика, футбол, гімнастика, баскетбол, волейбол.

6

Легка атлетика, футбол, гімнастика, баскетбол, волейбол.

8

Легка атлетика, футбол, гімнастика, баскетбол, волейбол.

9

Легка атлетика, футбол, гімнастика, баскетбол.

Трудове навчання


Класи

Варіативні модулі

5

1.Технологія виготовлення виробів із текстильних і нетканих матеріалів ручним способом.

2. Технологія виготовлення народної ляльки.

3. Технологія виготовлення вишитих виробів.

6

1. Технологія вирощування рослин та догляд за ними.

2. Технологія української народної вишивки.

3. Технологія виготовлення народної ляльки.

8

1. Технологія оздоблення одягу.

2. Технологія писанкарства.

3. Технологія української вишивки.

4. Технологія вирощування рослин та догляд за ними.

9

1. Технологія оздоблення одягу.

2. Рідсумковий проект. Проектування та виготовлення комплексного виробу.


Предмети з інваріантної та варіативної складових, які не мають повної кількості годин, будуть викладатися відповідно до поданої таблиці.

Клас

Предмет

І семестр

ІІ семестр

2

Українська мова

4

3

2

Літературне читання

3

4

3

Українська мова

4

3

3

Літературне читання

3

4

4

Українська мова

4

3

4

Літературне читання

3

4Інші предмети, а саме: Українська мова (5, 6 класи), Історія України, Географія, Основи здоров’я у 8,9 класах будуть викладатися протягом року через тиждень.

З метою забезпечення виконання п. 2.10 розділу 2 «Організація індивідуального навчання» Положення про індивідуальну форму навчання загальноосвітніх навчальних закладах заняття у 2 класі, де навчається менше 5 учнів, проводитимуться у кількості 5 годин на тиждень на кожного учня на всі предмети інваріантної складової.

У дошкільному підрозділі у 2016/2017 навчальному році робота з дітьми всіх вікових груп здійснюється за Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), схваленим рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 5/2-2 від 04.05.2012, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615

від 22.05.2012), програмою виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина», науковий керівник Проскурова О.В., (лист Міністерства освіти і науки України від 08.12.2010 № 1/11-11177), програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 604 від 22.05.2012.

Для реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти організовано заняття з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності за Парціальною програмою «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Л.В. Лохвицької, схваленою Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково – методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ПТЗО від 08.11.2013 № 14.1/12- Г - 632). З метою використання значних можливостей фізичної культури для сприяння розвитку здорової, всебічно розвинутої та гармонійної особистості, успішно адаптованої до навколишнього середовища, яка матиме змогу ефективно і плідно реалізуватися в суспільстві організовано гурток «Казкова фізкультура» за Парціальною програмою «Казкова фізкультура» М.М. Єфименко, схваленою Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково – методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ПТЗО від 11.06.2014 № 14.1/12- Г - 869).

Різновікова група дошкільного підрозділу закладу для занять розподілятиметься на дві підгрупи: молодшу (діти віком від 3 до 4 років ) та старшу (діти 5 років).

ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами) 2016/2017 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом День знань та закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою : І семестр – з 1 вересня по 23 грудня 2016 року, ІІ семестр – з 11 січня по

26 травня 2017 року.

Упродовж навчального року для учнів рекомендовано провести канікули в такі терміни: осінні з 24 жовтня 2016 року по 30 жовтня 2016 року, зимові з 26 грудня 2016 року по 10 січня 2017 року, весняні з 27 березня

2017 року по 02 квітня 2017 року.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, з метою економії енергоресурсів, за погодженням з відділом освіти Богодухівської районної державної адміністрації можуть змінюватися структура навчального року та графік учнівських канікул.

Державна підсумкова атестація учнів початкової школи та випускників основної школи, передбачена статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня

2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602 проводиться після завершення кожного ступеня навчання у терміни та з предметів, встановлених нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

Вручення документів про освіту для випускників 9 – го класу буде проведено 09 червня 2017 року.

Навчально – виховний процес у школі здійснюватиметься у 5-денному режимі в одну зміну.

Навчальні заняття у закладі розпочинаються о 8 годині 30 хвилин; тривалість уроків становить: у 1 класі – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-9 класах – 45 хвилин.

Тривалість перерв після кожного уроку: у 1 класі – 20 хвилин, у 2-4 класах – 15 хвилин, у 6-9 класах – 10 хвилин, великі перерви – 20 хвилин після другого та третього уроків.

Тривалість занять у дошкільному підрозділі становить:

Вікова група

Тривалість фронтальних занять

Група дітей 3 – го року життя

15 – 20 хвилин

Група дітей 5 – го року життя

20 хвилин (підсумкове до 25 хвилин)


Директор НВК Л.П. Ольховська
Додаток 1

складений відповідно до додатка 2

Типових навчальних планів

початкової школи (наказ

Міністерства освіти і науки, молоді

та спорту України від 10.06.2011 № 572),

із змінами, внесеними наказом Міністерства

освіти і науки України від 16.04.2014 №460

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 3,4 класів

з українською мовою навчання з вивченням російської мови


Навчальні предметиКількість годин на

тиждень у класах3

4

Разом

Українська мова (навчання грамоти)
-

-

-

Українська мова

3,5

3,5

7

Літературне читання

3,5

3,5

7

Російська мова

2

2

4

Іноземна мова (німецька)

2

2

4

Математика

4

4

8

Природознавство

2

2

4

Я у світі

1

1

2

Музичне мистецтво

0,5+0,5

0,5+0,5

2

Образотворче мистецтво

0,5+0,5

0,5+0,5

2

Трудове навчання

1

1

2

Інформатика

1

1

2

Основи здоров'я

1

1

2

Фізична культура

3

3

6

Усього

23+3

23+3

46+6

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

46

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

26

52


Директор НВК Л. П.Ольховська
Додаток 2

Складений відповідно до додатка 2

Типових навчальних планів

початкової школи

(наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

від 10.06.2011 № 572, із змінами

згідно з наказом Міністерства

освіти інауки України

від 16.04.2014 № 460)


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 2 класу

з українською мовою навчання з вивченням російської мови

(за індивідуальною формою навчання)


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класах

1

2

3

4

Разом
Українська мова

Літературне читання

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

3

3

Російська мова

0,25

0,25

0,25

0,25

1

Іноземна мова (німецька)

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Математика

0,75

0,75

0,75

0,75

3

Природознавство

0,25

0,25

0,25

0,25

1

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

1

1

Трудове навчання

0,25

0,25

0,25

0,25

1

Інформатика

0,25

0,25

0,25

0,25

1

Основи здоров'я

0,25

0,25

0,25

0,25

1

Фізична культура

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Всього

5

5

5

5

20


Директор НВК Л. П.Ольховська

Додаток 3

складений відповідно до додатка 12

Типових навчальних планів

загальноосвітніх навчальних закладів

ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту України

від 03.04.2012 № 409) зі змінами,

внесеними наказом МОН України

від 29.05.2014 №664

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5 – 8 –х класів

з українською мовою навчання з вивченням російської мови
Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Разом


5

6

8

5 – 8

Українська мова

3,5

3,5

2

9

Українська література

2

2

2

6

Іноземна мова (німецька мова )

3

2

2

7

Російська мова

2

2

2

6

Зарубіжна література

2

2

2

6

Історія України

1

-

1,5

2,5

Всесвітня історія

-

-

1

1

Інтегрований курс

(Історія України. Всесвітня історія)
2
2

Музичне мистецтво

1

1

-

2

Образотворче мистецтво

1

1

-

2

Мистецтво

-

-

1

1

Математика

4

4

-

8

Алгебра

-
2

2

Геометрія

-

-

2

2

Природознавство

2

-

-

2

Біологія

-

2

2

4

Географія

-

2

2

4

Фізика

-

-

2

2

Хімія

-

-

2

2

Трудове навчання

2

2

1

5

Інформатика

1

1

2

4

Основи здоров’я

1

1

1

3

Фізична культура**

3

3

3

9
Разом

25,5+3

27,5+3

29,5+3

82,5+9
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1


1


2


4

Курс «Харківщинознавство»1Факультативний курс «Православна культура Слобожанщини»

1

1

1Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

33Всього (без урахування поділу класів на групи)

26,5+3


28,5+3


31,5+3


86,5 +9
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма виховання І навчання дітей від двох до семи років «Дитина»
Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної...

Робочий навчальний план харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Державних санітарних...

Навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад дошкільний...
Досвід враховую нові технології навчання І має таку структуру: опис теоретичних І практичних ліній роботи над проблемою, розробки...

План роботи івано Шийчинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітнього...
Фінансово-го Фінансово господарська діяльність

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
Згідно з річним планом роботи школи та планом контролю за якістю навчально-виховної роботи протягом І семестру. 24 грудня 2014 року...

Рокитненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа...
Про результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів Рокитненського нвк у І семестрі 2016/2017 навчального року

Керівництво школою складний динамічний процес, який включає в себе...
Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №57 «загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія»

Наказ
Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка