Пошук по сайту


Курсовая робота

Курсовая робота

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Український Фінансово Економічний

інститут
Факультет экономической информатики

Курсовая робота

з теми:

Основні напрями державної політики України у

галузі охорони довкілля, використання природних

ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”.
Виконав: студент групи ІКС-51 Зимник А.В.

Прийняв: Пухтаевич Г. А.

Київ-1998

12.05.98

Зміст:


Вступ: актуальність та сучасність проблеми
 1. . CТАН ТА ОЦІНКА ЗАГРОЗ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ :


 • Cучасний екологічний стан України

 • ПРОМИСЛОВІСТЬ

 • ЕНЕРГЕТИКА І ПІДПРИЄМСТВА ЯДЕРНОЇ ГАЛУЗІ

 • СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 • ТРАНСПОРТ

 • ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 • ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ

 • ВІЙСЬКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА КОНВЕРСІЯ

ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ


 • ВОДНІ РЕСУРСИ ТА ЕКОСИСТЕМИ

 • ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

 • КОРИСНІ КОПАЛИНИ

 • АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

 • РОСЛИННИЙ СВІТ ТА ЛІСОВІ РЕСУРСИ

 • ЗАПОВІДНА СПРАВА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

 • ТВАРИННИЙ СВІТ, МИСЛИВСТВО ТА РИБНІ РЕСУРСИ

 • Техногенні катастрофи та стихійні лиха

2 . Основні напрями державної політики України у галузі

охорони довкілля та використання природних ресурсів.

3. ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ,

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ.


Висновки
Список використованої літератури
Вступ: Кожен майбутній економіст , спеціаліст народного господарства,

кожна свідома людина повинна обов’язково мати загальне уявлення про

особливості сучасного екологічного стану , а також про основні напрямки державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки . Екологізація економіки та

свідомості суспільства не є абсолютно новою проблемою. Практичне відображення екологічності тісно пов’язано в першу чергу з державним регулюванням процесів природокористування .Нове в данній проблемі є еквівалентність обміну між державою, природою та людиною, яка базуеться на

законодавчих, організаційно-технічних рішеннях. Ця проблема на сучасному

етапі є дуже гострою. Вона була сформована протягом двох століть і нині набула

свого критичного значення. Тому існує об’ективна необхідність втручання держави в природно-екологічну сферу з метою досягнення збалансованного

стану, держава також повинна закласти основи глобального еколого-економічного партнерства між суб’ектами підприємництва, між іноземними

партнерами , на рівні планетарного співробітництва заради виживання і подальшого розвитку України, а також всієї цивілізації .

Україна повинна намагатися відповідним чином реагувати на суспільні проблеми і підтримувати прогресивні світові ініціативи та рішення: вступати у

різні міжнародні союзи, товариства, підписувати угоди. Наприклад такі як підписала в Ріо-де-Жанейро 1992 року “Порядок денний на XXI століття” і Конвенцію про охорону біологічного різноманіття. Сьогодні, на межі третього тисячоліття, Україна намагаєтся стати державою, надійним партнером щодо вирішення глобальних і регіональних проблем у європейському і світовому співтоваристві. Багатий природно-ресурсний потенціал, високоосвічене населення, розвинуті індустрія та інфраструктура створюють всі необхідні передумови для впровадження в Україні вимог даної Конвенції.

Як свідчить досвід, проводити ефективну політику невиснажливого розвитку в державі досить важко навіть за умов процвітаючої економіки. Тим складнішою виглядає ця проблема в Україні, відновленій державі, яка переживає успадковану глибоку системну кризу і змушена одночасно вирішувати безліч проблем: економічних, соціальних, екологічних.

Попри різні проблеми, все ж таки реалізація принципів збалансованого розвитку в Україні розпочалася майже одночасно з проголошенням незалежності. З 1991 року економічні і екологічні реформи в нашій країні спрямовані на досягнення спочатку компромісу між виробничим і природним потенціалом, а згодом - на перехід до гармонійного їх співіснування в інтересах людей. В основу формування нової політики було покладено базовий принцип, згідно з яким екологічна безпека держави стає важливим елементом і складовою національної і глобальної безпеки.

Виходячи з цого в Україні розроблені “Основні напрями державної екологічної політики”. Цей документ визначає не лише мету та пріоритетні завдання охорони довкілля, але й механізми їх реалізації, напрями гармонізації та інтеграції екологічної політики України в рамках процесу ”Довкілля для Європи” та світовому екологічному процесі. Саме на підставі цього документу, що поєднує стратегічні цілі з конкретними завданнями, розробляються програми Уряду в галузі охорони довкілля та екологічної безпеки. Після утворення цільового Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки в Україні сформовано цілісну систему регулювання і управління природокористуванням та охороною природи, екологічною безпекою, яка, за висновками міжнародних експертів, відповідає сучасним вимогам. У надзвичайно стислі терміни розроблено і оформлено правові засади для вирішення екологічних проблем, впроваджено економічний механізм природокористування, у відповідності з міжнародними вимогами створюється національна система стандартів щодо забезпечення екологічної безпеки та природокористування.

Охорона природи стала одним з основних пріоритетів молодої держави, оскільки збереження біологічного та ландшафтного різноманіття є основою, яка забезпечує можливість будь-якого природокористування та розвитку суспільства.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема програми
Тема уроку: Корегування зображень. Робота з об'єктами. Робота з кольором. Робота з текстом. Фотомонтаж. Відеомонтаж

Тема Дата
Робота з основними елементами граафічного інтерфейсу користувача операційної системи. Практична робота №2 «Робота з інтерфейсом користувача...

Тема: Контрольна робота «Електронні таблиці». Мета
Контрольна робота складається з 11 завдань: 6 – тестових з вибором однієї правильної відповіді, 2 – тестових з вибором декількох...

1. Програмні засоби навчального призначення
Практична робота № “Робота з навчальними програмними засобами з профільних предметів”

Комплексна практична робота “Робота в середовищі текстового редактора Microsoft Word”
Завантажити текстовий редактор Word, встановити: розмір сторінки А5, орієн­тація "Книжная", поля – по 2 см, шрифт Arial, розмір Створити...

Уроку Тема Лабораторна робота №2. Робота на пристроях ккс
Формувати досвід роботи з програмою gris. Вивчити меню програми та основні функціональні клавіші. Формувати вміння складати прибуткові...

Практична робота Розробка найпростішої веб-сторінки Мета

Курсова робота
Розділ 2 Загальна характеристика нотного видання

Урок №8 Тема. Практична робота № Використання програмних засобів...
Тема. Практична робота № Використання програмних засобів при вивченні фізики, хімії та біології

Урок №6 Тема. Практична робота № Наближених значень розв’язків рівнянь І систем рівнянь
Тема. Практична робота № Наближених значень розв’язків рівнянь І систем рівняньБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка