Пошук по сайту


Звіт з контрольної роботи повинен бути підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word 2003 І містить опис всіх кроків при виконанні практичних завдань.

Звіт з контрольної роботи повинен бути підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word 2003 І містить опис всіх кроків при виконанні практичних завдань.

Сторінка1/3
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ і продовольства УКРАЇНИ

Аграрний коледж управління і права

Полтавської державної аграрної академіїІнформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
Завдання та рекомендації щодо виконання контрольної роботи для студентів

ІІ курсу заочної форми навчання економічного відділення
напрям підготовки 0305 Економіка та підприємництво

спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредитПОЛТАВА

Укладач: Кононец Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, викладач інформатики та комп’ютерних технологій Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії

Рецензент: Кайшева Л.І., викладач АКУП ПДАА, кандидат фізико-математичних наук


Розглянуто та схвалено

цикловою комісією математики, інформатики

та комп’ютерних технологій Аграрного коледжу

управління і права Полтавської

державної аграрної академії

Протокол №__від “___”_______2012р.

Голова циклової комісії__________Худолій І.І.

Вимоги до виконання контрольної роботи з предмета

Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
Контрольна робота містить два практичних завдання з тем «Інформаційні системи в середовищі процесора Microsoft Excel 2003» та «Інформаційні системи в середовищі СКБД Microsoft Access 2003» та передбачає оформлення звіту з виконаних завдань.

Розв’язані задачі в середовищах Microsoft Excel 2003 та Microsoft Access 2003 подаються на дискеті 3,5, або на дисках CD-R (CD-RW).

Звіт з контрольної роботи повинен бути підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word 2003 і містить опис всіх кроків при виконанні практичних завдань. Звіт повинен бути виконаний і оформлений охайно, надрукований на листках формату А4, шрифтом Times New Roman №14, міжрядковий інтервал – 1,5; українською мовою, сторінки повинні мати нумерацію та поля (ліве – 2,5, верхнє та нижнє – 1,5, праве – 1,5) Обов’язкове використання тематичних малюнків - «скріншотів». Об’єм звіту повинен містити не менше 15-30 друкованих сторінок, не враховуючи титульної сторінки та літератури, оформленої за всіма правилами.
Звіт подається у роздрукованому виді у папці з файлами (кожен листок в окремому файлі)+диск з розв’язаними завданнями (три файли: звіт у файлі текстового процесора *.doc, завдання 1 – файл табличного процесора *.xls і завдання 2 – файл бази даних *.mdb).
Варіанти розподіляються згідно списку студентів з предмета

Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах” академічного журналу групи за наступною таблицею:


Номер варіанту

Порядковий номер по списку журналу

1

1, 13, 25

2

2, 14, 26

3

3, 15, 27

4

4, 16, 28

5

5, 17, 28

6

6, 18, 29

7

7, 19, 30

8

8, 20, 31

9

9, 21, 32

10

10, 22, 33

11

11, 23, 34

12

12, 24, 35


Титульна сторінка звіту з контрольної роботи оформлюється за зразком:
Завдання для контрольної роботи
Тема: «Інформаційні системи в середовищі процесора Microsoft Excel 2003»
завдання.

 1. Створити та заповнити базу даних в EXCEL, стовпцям надати типи даних, задані у таблиці. В обчислювальні стовпці ввести необхідні формули. Лист з базою перейменувати на База даних. Книгу назвати АНАЛІЗ ДАНИХ.
Дані (назви стовпців таблиці)

Тип даних

(Формат – Ячейки)

Формула

Порядковий номер

Загальний
Прізвище та ініціали

Текстовий
Стать

Текстовий
Кількість дітей

Загальний
Вік

Загальний
Стаж роботи

Загальний
Посада

Текстовий
Погодинна ставка

Фінансовий
Відпрацьовано годин

Загальний
Нараховано

ФінансовийПодаток з прибутку (13%)

ФінансовийІнші відрахування (2%)

ФінансовийКомпенсація на дітей (5% на одну дитину для жінок)

ФінансовийІнші види компенсацій (2%)

ФінансовийДо видачі

Фінансовий
УВАГА! Кожне завдання для бази даних виконувати на окремому листі книги.

Для зручності доцільно готовий лист База даних кожного разу копіювати:

КМ з ярлика листа – Переместить/скопироватьСоздавать копию - ОК


Потім на скопійованому листі виконати завдання (фільтрацію, сортування, підсумок) і перейменувати його. 1. Відсортувати інформацію по полю П.І.Б. Лист назвати Сортування, колір ярличка – синій.

 2. Встановити автофільтр по полю Стаж роботи. Лист назвати Автофільтр, колір ярличка – жовтий.

 3. Підрахувати проміжні підсумки (суму) по полям Нараховано, Інші види компенсацій, До видачі при кожній зміні у полі Стаж роботи. Лист назвати Підсумки, колір ярличка – зелений.

 4. Узагальнити відомості в стовпцях БД на основі зведеної таблиці. У області «Дані» використовувати поля: Нараховано і До видачі (сума). Вибір полів в областях: «Стовпець» поле Посада, «Рядок» поле Прізвище, «Сторінка» поле Стать. Лист назвати Зведена таблиця, колір ярличка – фіолетовий.

 5. Побудувати зведену діаграму.Методичні Рекомендації щодо виконання завдання 1


 1. Сортування здійснюється за допомогою кнопок

Сортуванням називають перевпорядковування даних, при якому значення обраних вами полів (їх називають ключовими полями або ключами) розташовуються:

 • числа – в порядку зростання або зменшення їх величин,

 • тексти – в алфавітному порядку  (прямому чи зворотному),

 • дати і час - у хронологічному порядку (прямому або зворотному).
 1. Автофільтр.

Функція автофільтра дозволяє вибирати та відображати записи з цілого ряду критеріїв. Список під впливом функції автофільтра видозмінюється. Мітки стовпців перетворюються у списки вибору критерію, (які розгортаються), по яких буде здійснюватися відбір записів.

  • Виділити потрібний стовпець.

  • Данные – Фильтр – Автофильтр


Наприклад, вибрати працівників фірми, у яких стаж роботи більше 4 і менше 15:Зразок дії автофільтра
Для зняття фільтра потрібно вибрати в меню Данные опції Фильтр і зняти прапорець з Автофильтра.


 1. Проміжні підсумки.

Упорядковують список за допомогою угруповання записів з виводом проміжних підсумків, середніх значень чи іншої допоміжної інформації. Застосовуються для виводу підсумкової суми у верхній чи нижній частині списку і полегшує підсумовування числових стовпців. Відображають список у виді структури, що дозволяє розвертати і звертати розділи простим клацанням миші.

  • Активізувати довільну клітинку вихідної таблиці.

  • Данные – Итоги

  • У вікні Промежуточные итоги виставити необхідні параметри і натиснути ОК.Зразок таблиці проміжних підсумків (розгорнутий вигляд)


Зразок таблиці проміжних підсумків (частково згорнутий вигляд)


Зразок таблиці проміжних підсумків (згорнутий вигляд)


 1. Зведена таблиця.

  • Активізувати довільну клітинку вихідної таблиці.

  • Данные – Сводная таблица

  • У вікні Мастер сводных таблиц – шаг1 из 3 вибрати потрібні параметри, натиснути Далее.

  • На другому кроці вибрати потрібний діапазон даних, на основі яких буде будуватися зведена таблиця (уся таблиця); Далее. Увага! Має бути біжуча рамка навколо усієї таблиці.  • На третьому кроці вибрати новий лист і натиснути кнопку Макет
  • У вікні майстра Макет заповнити поля потрібними кнопками шляхом перетягування їх у поля. (Поле Страница не є обов’язковим для заповнення). В кінці натиснути ОК.


Подвійне клацання на кнопках у полі Данные дозволить відкрити вікно Вычисление поля сводной таблицы (за замовчуванням поле сумується), де можна виставити параметри згідно умови задачі:  • У вікні Мастер сводных таблиц – шаг 3 из 3 можна при необхідності вибрати додаткові параметри таблиці згідно умови задачі і натиснути Готово.Зразок зведеної таблиці


 1. Зведена діаграма.

Знаходячись у полі зведеної таблиці натисніть кнопку Диаграмма на панели инструментов Сводная таблица.


Зразок зведеної діаграми


Зразок зведеної діаграми


Тема: «Інформаційні системи в середовищі СКБД Microsoft Access 2003»
Завдання №2.

Виконати варіант завдання. Розробити у середовищі СКБД MS Access 2003 базу даних для вирішення економічної задачі. Звіт з завдання №2 повинен вміщувати слідуючу інформацію:

  • умову задачі,

  • структуру таблиць,

  • формули полів, що обчислюються,

  • вміст усіх таблиць,

  • запитів,

  • звітів,

  • результати вирішення задачі, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць бази даних.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку Тема Текстовий редактор ms word
Визначити рівень оволодіння знаннями з роботи в текстовому редакторі, вміння оформляти ділові папери за допомогою інструментів ms...

Звіт за навчальний рік складається керівником гуртка на 1 червня,...
Журнал повинен бути заведений для кожної групи, гуртка окремо на весь навчальний рік

Лекція Використання текстового редактора Microsoft Word 2003 у роботі юриста

Методичні вказівки по використанню мови Паскаль при виконанні лабораторних
Методичні вказівки по використанню мови Паскаль при виконанні лабораторних та розрахунково-графічних робіт / Укл.: Г. Т. Олійник,...

Урок систематизації та закріплення знань, умінь та навичок
Пізнавальна мета уроку: закріпити навички роботи з текстовим редактором Word, поглибити знання учнів з теми, вдосконалювати навички...

Лабораторні завдання з теми „Текстовий процесор Microsoft Word”
Запустіть текстовий процесор командою ПускПрограммы Microsoft Word. Ознайомтесь із будовою вікна програми1, що є типовим для операційної...

Словник термінів з інформатики Алгоритм
Алгоритм – чітко задана послідовність кроків, які мають бути виконані для розв’язання завдання

Табличний процесор
Мета: Набуття практичних навичок у створенні, редагуванні електронних таблиць І виконанні в них арифметичних операцій

В наслідок вивчення дисципліни студент повинен
Характерною ознакою сучасного розвитку освіти в Україні є зростання значення самостійної роботи студента в оволодінні теоретичними...

«ппз загального призначення», «Текстовий редактор (Word)»
Поставити у відповідність кнопкам вікна текстового процесора Word функції, які виконуються при натисканні цих кнопокБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка