Пошук по сайту


Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2008 рік

Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2008 рік

Сторінка1/3
  1   2   3Пояснювальна записка

щодо виконання міського бюджету за 2008 рік

До загального фонду міського бюджету надійшло доходів у сумі 37840,9 тис.грн.., що становить 99,0 % до уточненого річного плану в т.ч. офіційні трансферти надійшли у сумі 14085,6 тис.грн., що становить 97,6 % до плану періоду, з них дотації - у сумі 1036,5 тис.грн., або 100,0%, субвенції – у сумі 13049,1 тис.грн., або 97,4 % до річного плану .

Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету ( без врахування міжбюджетних трансфертів) за 2008 рік складає 99,9 % ( при уточненому плані надходжень – 23774,6 тис.грн. надійшло 23755,3 тис.грн.), що на 30,6 % більше факту відповідного періоду минулого року.
Виконання власних доходів загального фонду

міського бюджету за 2007 – 2008 рокиПротягом 2006-2008 року простежується тенденція, щодо збільшення середньомісячних власних надходжень :Аналіз структури загального фонду міського бюджету ( без врахування міжбюджетних трансфертів) свідчить про поступове зростання питомої ваги податку з доходів фізичних осіб у обсязі доходів загального фонду міського бюджету ( з 86,3% у 2007 році до 87,1% -у 2008 році).


Структура загального фонду міського бюджету (без врахування

міжбюджетних трансфертів )

Факт 2007 року


Структура загального фонду міського бюджету (без врахування

міжбюджетних трансфертів )

Факт 2008 рокуДоходи міського бюджету , що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, виконані в сумі 21978,9 тис.грн., або 100,4 % до уточненого річного плану , 103,3 % до розрахункових показників Міністерства фінансів України та 131,2 % до факту відповідного періоду минулого року.


Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, надійшли у сумі 1776,4 тис.грн., або 94,3 % до уточненого річного плану, 95,4 % до розрахункових показників Міністерства фінансів України і 124,6 % до факту відповідного періоду минулого року.По основному дохідному джерелу – податку з доходів фізичних осіб отримано 20693,8 тис.грн., що становить 100,5 % до уточненого плану і 131,8% до факту відповідного періоду минулого року. Перевиконанню планових показників і фактичних надходжень минулого року сприяло зростання середньої заробітної плати по місту на 29,2 %, розширення бази оподаткування, у зв"язку з вводом в дію підприємств ТОВ "Синельниківський завод будівельної сітки", ТОВ " МОРЕ 2007".
По платі за державну реєстрацію до міського бюджету надійшло 14,2 тис.грн. що становить 101,4 % до уточненого річного плану та 125,7 % до відповідного періоду минулого року, що пов"язано з тим, що у 2008 році пройшли реєстраційну дію змін до установчих документів усі комунальні організації і установи міста.

По платі за торговий патент до міського бюджету надійщло 372,4 тис.грн., або 91,0 % до уточненого плану, що пов"язано з ануляцією 34 патентів, виданих на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу у жовтні 2008 року.

Доходи по єдиному податку виконані у сумі 723,3 тис. грн., що становить 102,0 % до уточненого річного плану і 140,1 % у зрівнянні з надходженнями відповідного періоду минулого року. На перевиконання планових показників вплинуло погашення боргу за минулі роки по КП "Синельниківський консервний завод".

До міського бюджету надійшло адмінштрафів у сумі 3,6 тис.грн., що становить 109,1 % до уточненого річного плану і 83,7 % у порівнянні з фактом відповідного періоду минулого року, що пов"язано з зменшенням на 46 розглянутих справ, по яких винесено постанови у 2008 році.

Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху надійшли у сумі 19,0 тис.грн., або 126,7 % до уточненого річного плану.

Державне мито надійшло у сумі 152,6 тис.грн., що становить

102,6% до уточненого плану і 94,4% до факту минулого року, що пов"язано з зменшенням розглянутих справ, оформленням документів і законодавчих актів на спадщину і дарування на 5,8 тис.грн.
Податок на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності, виконаний у сумі 7,5 тис.грн., або 105,6% до уточненого плану і 141,5 % до факту 2007 року, що пов"язано з підвищенням тарифів за комунальні послуги у 2008 році на 54,0 %.
Надходження по платі за землю виконано у сумі 1081,4 тис. грн., або 90,6 % до уточненого плану та 138,8% до факту відповідного періоду минулого року. Збільшення надходжень проти минулого року пов’язано зі сплатою суб’єктами підприємницької діяльності орендної плати за землю за ставками, затвердженими рішенням міської ради від 07.02.2008 № 324-20/У " Про ставки орендної плати за землю" на виконання вимог ст.21 Закону України " Про оренду землі".

Порівняльний аналіз надходжень плати за землю

за 2007 – 2008 роки
На невиконання планових показників вплинуло порушення 5 суб"єктами підприємницької діяльності вимог рішення міської ради від 07.02.2008 № 324-20/У " Про ставки орендної плати за землю" щодо виконання ст.21 Закону України " Про оренду землі", втрати міського бюджету становлять 445,5 тис.грн.

Податок на промисел надійшов у сумі 4,0 тис.грн. і становить 102,6 % до річного плану ( перевиконання у сумі 0,1 тис.грн. - за рахунок проведених перевірок ОДПІ суб"єктів підприємницької діяльності у грудні 2008 року ) та 160,0 % до факту минулого року, що пов"язано з збільшенням виданих одноразових патентів на торгівлю у 2008 році.


По місцевих податках та зборах надходження виконані у сумі 619,4 тис.грн., або 100,7 % до плану періоду та 104,0 % до відповідного періоду минулого року.

Структура наповнення місцевих податків і зборів залишається незмінною. Найбільша частка місцевих податків і зборів припадає на ринковий збір (74,1 %) і комунальний податок (24,0 %).

Ринковий збір надійшов у сумі 453,2 тис. грн., або 100,0 % до річного плану і 102,3 % до факту відповідного періоду минулого року, що пояснюється додатково зайнятими вільними торговими місцями на ринках. З 4-х зареєстрованих ринків доведений план виконаний всіма ринками.

По комунальному податку надходження виконані у сумі 153,9 тис.грн., або 102,9 % до плану і 109,1 % до відповідного періоду минулого року. Перевиконання пояснюється погашенням боргу по ДМП ВКГ "Дніпро-Західний Донбас" і зареєстрованими новими платниками ТОВ " МОРЕ 2007" , ТОВ "Синельниківський завод будівельної сітки".

По податку з реклами надійшло 1,0 тис.грн., або 100,0% до уточнених річних показників та до фактичних надходжень 2007 року.

Збір за видачу ордера на квартиру надійшов у сумі 0,025 тис.грн., що становить 100,0 % до планових показників 2008 року.

По збору за припаркування автотранспорту у 2008 році надійшло доходів у сумі 8,6 тис.грн., або 100,0% до уточненого річного плану і 113,2 % до фактичних надходжень 2007 року і пов"язано з розширенням місць припаркування автотранспорту.

Збір за дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі виконаний у сумі 2,7 тис.грн., що становить 100,0 % до уточненого річного плану і 90,0 % до відповідного періоду минулого року. Зменшення показників, у зрівнянні з 2007 роком на 10,0 %, пояснюється зменшенням кількості виданих дозволів на розміщення об"єктів торгівлі у 2008 році на 6 шт. ( у 2007 році видано 35шт., у 2008 – 29шт.)

Фіксований сільськогосподарський податок надійшов у сумі 1,6 тис.грн., або 110,3 % до річного плану і 106,7 до факту 2007 року, перевиконання становить 0,1 тис.грн. за рахунок авансових платежів у 2008 році в рахунок нарахувань 2009 року.

Надходження плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності становлять 38,5 тис.грн., або 102,1 до уточненого плану та 150,4 % до факту 2007 року. Збільшення надходжень пов"язано з укладенням нових 9 угод на оренду комунального майна у 2008 році.

По ітогах внутрішнього фінансового контролю та проведеної ревізії КРУ у 2008 році до міського бюджету по інших надходженнях надійшли кошти у сумі 24,0 тис.грн., що становить 100,0% до уточненого плану та 160,% до факту минулого року.

До дохідної частини спеціального фонду міського бюджету, без врахування міжбюджетних трансфертів, надійшло доходів у сумі 2021,1 тис.грн., або 116,6 % до уточненого річного плану, з них до бюджету розвитку надійшло 83,8 тис.грн., що на 48,7 тис.грн., або у 2,3 рази більше уточнених річних показників.
Сума податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів становить 416,5 тис.грн , що на 3,0 % , або на 12,1 тис.грн. більше річного плану та 113,6 % до факту минулого року. Збільшення надходжень відбулося за рахунок розширення бази оподаткування.

Сума збору за забруднення навколишнього природного середовища становить 13,2 тис.грн, що на 0,4 тис.грн., або на 3,1 % більше уточненого річного плану і на 22,2 % більше факту 2007 року, що пов"язано з збільшенням планової кількості викідів ІІ класу до атмосфери по Локомотивному депо.

За 2008 рік до цільового фонду, утвореного рішенням міської ради від 07.02.2008 року №323-20/У " Про залучення коштів на соціально-економічний розвиток міста Синельникового, надійшло доходів у сумі 338,1 тис.грн.

Бюджет розвитку формується за рахунок надходжень від продажу землі та надходжень від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності, і спрямовується на капітальні вкладення.

За 2008 рік надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності, отримані у сумі 11,8 тис.грн., або 124,2 % до річного плану( перевиконання становить 2,3 тис.грн.і пояснюється незапланованими надходженнями від списання і продажу майна комунальної власності у листопаді 2008 року у сумі 2,2 тис.грн.) та 35,3 % до факту 2007 року, що пов"язано з меншою оціночною вартістю об"єктів у 2008 році.

Надхоження від продажу землі при уточненому річному плані 29,1 тис.грн. виконані у сумі 72,0 тис.грн., що у 2,5 рази більше планового показника. Збільшення планових надходжень пояснюється тим, що у вересні-жовтні 2008 року надійшли кошти від продажу трьох земельних ділянок під нерухомістю, які не планувалися з початку року.

Власні надходження бюджетних установ виконані у сумі 1168,9 тис.грн., або 101,0% до уточненого річного плану і 137,5 % до факту минулого року, що пов"язано з збільшенням благодійних внесків по відділу освіти у 2,1 рази, внаслідок виконання Програми " Подаруй вікно школі" та укладення нових 9 угод на оренду комунального майна бюджетними установами у 2008 році.
Видатки
Виконання дохідної частини міського бюджету дало можливість забезпечити своєчасне фінансування видатків на утримання установ , реалізацію міських програм. Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки міського бюджету виконано в сумі 42807,8 тис.грн, що проти 2007 року більше на 9459,1 тис.грн., в тому числі по загальному фонду - 38540,4 тис. грн., або 98,2 % від плану і на 7945,2 тис.грн. більше ніж за минулий рік та по спеціальному фонду - 4267,4 тис.грн., або 99,2 % від річного уточненого плану і на 1513,9 тис.грн. більше ніж за минулий рік.

тис.грн


+9459,1


Порівняльний аналіз виконання видатків в 2007 та 2008 роках по галузям тис.грн


На утримання установ, що фінансуються за рахунок загального фонду міського бюджету, використано 23861,4 тис.грн, або 98,8 % від уточненого плану. Питома вага цих видатків в обсязі видатків загального фонду міського бюджету становить 61,9 %.

На захищені статті установ, що утримуються з міського бюджету, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями, медикаменти, продукти харчування, оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги установ використано 22494,5 тис.грн., або 98,9 % до уточненого плану періоду та становить 94,3 % від загального об’єму видатків на утримання установ.


Станом на 01.01.2009 року заробітна плата працівникам бюджетних установ за 2008 рік виплачена в повному обсязі по грудень включно, з урахуванням законодавчо визначених розмірів мінімальної заробітної плати, запровадження з 1 вересня ІІІ етапу Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 року № 939 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери".

Видатки за спожиті енергоносії оплачені в повному обсязі, заборгованість енергопостачальним підприємствам відсутня.
Цільові видатки на забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів, що враховані при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 ”Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами” зі змінами передбачені в сумі 424,1 тис.грн та використані на будівництво топочної міської гімназії в сумі 238,6 тис.грн , на капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої середньої школи № 6 в сумі 123,0 тис.грн. та на капітальний ремонт внутрішньої системи опалення Синельниківської гімназії в сумі 62,5 тис.грн.
На реалізацію заходів міських Програм по соціальному захисту населення направлено 295,1 тис.грн, що надало можливість проведення роботи по реалізації державної політики з питань сім”ї, молоді, дітей з девіантною поведінкою, провести оздоровлення дітей, надати матеріальну допомогу громадянам , які її потребують, а саме : громадянам на вирішення соціальних проблем, громадянам, включаючи дітей, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших ядерних аварій , на виплату компенсацій особам, що надають соціальні послуги на виконання Закону України „ Про соціальні послуги” , ветеранам війни та праці, які знаходяться на стаціонарному лікуванні , громадянам довгожителям до ювілейних дат, забезпечити пільгову категорію населення додатковим пічним побутовим паливом та надати підтримку Синельниківській міській організації ветеранів.

На реалізацію заходів міської Програми розвитку культури спрямовано 109,8 тис.грн, що надало можливість провести міські свята , провести підписку видань та поповнити бібліотечний фонд дитячої бібліотеки.

На реалізацію заходів міської Програми розвитку фізкультури і спорту спрямовано 11 тис.грн , що надало можливість приймати участь спортсменів міста в змаганнях

На виконання Програми містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи спрямовано кошти у сумі 50,0 тис.грн на співфінансування розроблення генерального плану міста

На виконання Програми по земельній реформі кошти у сумі 23,0 тис.грн.спрямовано на закладку межових знаків, створення та виготовлення технічної документації експертної грошової оцінки на земельні ділянки для продажу на земельних торгах, інвентаризацію земель під об"єктами комунальної власності

На виконання Програми розвитку та реформування житлово- комунального господарства міста направлено 1386,2 тис.грн., що дозволило провести капітальний ремонт житлового фонду на суму 54,0 тис.грн., роботи по благоустрою міста на суму 774,1 тис.грн., провести поховання невідомих на суму 16,4 тис.грн., провести роботи по захисту від підтоплення східної сторони міста на суму 500 тис.грн. та обладнати індивідуальним опаленням квартири соціально-незахищених верств населення на суму 41,8 тис.грн.

На виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста спрямовано 737,2 тис.грн., в тому числі на капітальний ремонт внутрішньої системи опалення гімназії - 152,5 тис.грн , ремонт покрівлі СШ 6 - 173 тис.грн, на будівництво топочної гімназії - 238,6 тис.грн, на реконструкцію стадіону дитячо –юнацької спортивної школи – 173,1 тис.грн.

На виконання заходів Програми Питна вода Синельникового використано коштів у сумі 108,4 тис.грн. Кошти використано на капітальний ремонт водопроводу до буд.№28 по вул. Жлоби та буд.№45 по вул. Леніна в сумі 9,4 тис.грн., на проведення державної експертизи проектів на будівництво водопроводів на вул.Углова – Полтавська -3,5 тис.грн, на вул. Новоукраїнська – 3,9 тис.грн та на водовідведення побутових стічних вод південної частини міста – 3,7 тис.грн., на будівництво камер та вузлів обліку на водопровідних мережах на суму 87,8 тис.грн .

На виконання заходів Програми розвитку, будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг спрямовано 918,2 тис.грн , в тому числі на поточний ремонт доріг – 421,9 тис.грн., дорожні знаки – 29,0 тис.грн, капітальний ремонт тротуарів - 132,8 тис.грн., експлуатаційне утримання доріг - 31,0 тис.грн., капітальний ремонт доріги по вул.Енгельса - 294,2 тис.грн., експертизу проекту на будівництво дороги по вул.Чехова - 9,3 тис.грн.

На виконання заходів міської Програми створення і використання матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків кошти в сумі 20,0 тис.грн використані на придбання будівельних матеріалів та засобів загальногосподарського призначення.

На виконання заходів міської Програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки в місті Синельниковому використано 4,9 тис.грн. на придбання гучномовних систем для оповіщення населення.

Кошти в сумі 15,7 тис. грн. спрямовано на реалізацію Програми по охороні навколишнього природного середовища в м. Синельникове та використано на роботи по здійсненню заходів, спрямованих на ліквідацію стихійних звалищ .

Таким чином, на виконання заходів 17 міських Програм в 2008 році при уточненому плані 3714,6 тис.грн. використано 3679,6 тис.грн, або 99,1 %.
Органи місцевого самоврядування

Видатки по органам місцевого самоврядування по загальному фонду при уточненому плані 3439,7 тис.грн., виконання становить 3435,9 тис.грн. , або 99,9 %.

Штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування в порівняні з минулим роком не змінилась.

Видатки на заробітну плату проплачено в повному обсязі і становлять 2271,3 тис.грн..

Здійснення видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв в 2008 році проводилося за фактично надані послуги в повному об»ємі , в межах затверджених рішенням міської ради лімітів з урахуванням діючих норм та тарифів. На оплату за спожиті енергоносії направлено коштів в сумі 90,3 тис.грн.

По капітальним видаткам виконання становить 28,1 тис.грн, які використано на придбання обладнання в сумі 23,2 тис.грн. (5 комп”ютерів – 20,3 тис.грн, системний блок комп"ютера – 1,4 тис.грн , цифровий диктофон – 1,5 тис.грн ) та на капітальний ремонт системи газопостачання приміщення управління житлово – комунального господарства та комунальної власності – 4,9 тис.грн

Станом на 1.01.2008 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
Освіта

З міського бюджету утримуються 10 дитячих дошкільних закладів, 6 загальноосвітніх шкіл , гімназія, центр дитячої творчості , централізована бухгалтерія, методична служба міського відділу освіти.

Видатки на освіту склали 18739,7 тис.грн, в тому числі по загальному фонду виконано в сумі 17732,0 тис.грн., по спеціальному фонду - 1007,7 тис.грн.

На coціально-захищені статті по загальному фонду використано коштів в сумі 17115,3 тис.грн., або 98,7 % від уточненого плану та 96,5 % від загального об’єму.

Утримання чисельності працівників міського відділу освіти та здійснення видатків на заробітну плату проводилося в межах затвердженого фонду заробітної плати в кошторисах доходів та видатків.

На заробітну плату з нарахуванням використано 13749,1 тис.грн.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за 2008 рік виплачена в повному обсязі по грудень включно, з урахуванням законодавчо визначених розмірів мінімальної заробітної плати, запровадження з 1 вересня ІІІ етапу Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 року № 939 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери".

На харчування дітей в дошкільних закладах та середніх загальноосвітніх школах освіти по загальному фонду направлено 1239,6 тис.грн та по спеціальному 533,3 тис.грн

В бюджеті були враховані видатки на харчування на день на одну дитину в дошкільному закладі віком від 1 до 3 років з розрахунку 4,00 грн., віком від 3 до 6 років з розрахунку 5,50 грн., в групах загального типу – 6,70 грн., в санаторній групі – 6,70 грн., одноразового гарячого обіду в школах для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування – 4,00 грн., для учнів 1-4 класів та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” – 3,00 грн.

Рішенням виконавчого комітету Синельниківської міської ради від 19 червня 2008 року № 161 "Про розмір плати батьків за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та вартість харчування дітей – сиріт, дітей із малозабезпечених сімей та учнів 1-4 класів в гімназії та школах міста в 2008 році" встановлено вартість харчування на день на одну дитину в дошкільному закладі віком від 1 до 3 років з розрахунку 5,80 грн., віком від 3 до 6 років з розрахунку 7,20 грн., в групах загального типу – 8,40 грн., в санаторній групі – 8,40 грн., одноразового гарячого обіду в школах для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування – 5,00 грн., для учнів 1-4 класів та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” – 3,90 грн.

На придбання медикаментів в дошкільних закладах, середніх загальноосвітніх школах освіти використано 12,4 тис.грн.

Здійснення видатків на енергоносії проводилося за фактично надані послуги в повному об’ємі, в межах затверджених рішенням міської ради лімітів з урахуванням норм і тарифів. На оплату за використані енергоносії по загальному фонду направлено коштів в сумі 1879,8 тис.грн. Заборгованості постачальникам енергоносіів та комунальних послуг немає.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» (зі змінами) використано 20,7 тис. грн на виплату одноразової допомоги 13 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років.

На капітальний ремонт та придбання обладнання по загальному фонду направлено коштів в сумі 379,0 тис.грн, з них на:

- придбання обладнання та предметів довгострокового користування в сумі 33,0 тис.грн., в тому числі придбано мультимедійні установки для загальноосвітніх середніх шкіл № 2,5,6 – 15,4 тис.грн, відео- та комп’ютерна техніка для центру дитячої творчості – 9,6 тис.грн, матеріали для приміщення загальноосвітньої середньої школи № 5 для розташування музею – 8,0 тис.грн.

  • капітальний ремонт в сумі - 346,0 тис.грн., в тому числі капітальний ремонт внутрішньої системи опалення гімназії – 152,5 тис.грн ,ремонт покрівлі в загальноосвітній школі № 6 – 173,0 тис.грн та на капітальний ремонт КНС та каналізаційних мереж загальноосвітньої середньої школи № 7 - 20,5 тис.грн

Крім того за рахунок спеціального фонду на капітальний ремонт та придбання обладнання направлено коштів в сумі 87,9 тис.грн, з них на:

-придбання обладнання та предметів довгострокового користування в сумі 65,6 тис.грн., в тому числі придбано 3 мультимедійні установки, 2 пральні машини, 7 комп"ютерів, тістомішалку, фотоапарат, відеокамеру, меблі.

- капітальний ремонт віконних блоків загальноосвітньої середньої школи № 6 в сумі - 22,3 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2008 року становила 372,3 тис.грн. по виплатам, визначеним Законом України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів”, а станом на 01.01.2009 року - 167,8 тис.грн по виплатам, передбаченим статтею 57
Соціальний захист населення
На виконання міської Програми забезпечення пільгової категорії населення додатковим пічним побутовим паливом видатки на надання одноразової допомоги інвалідам Великої Вітчизняної війни та учасникам бойових дій, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС на придбання вугілля при плані 11,9 тис.грн використано 11,3 тис.грн, в тому числі за рахунок коштів обласного бюджету при плані 5,4 тис.грн. виконання становить 4,8 тис.грн., недовиконання пов”язано із зменшенням кількості отримувачів, залишок коштів у сумі 0,6 тис.грн. було повернуто до обласного бюджету.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді видатки загального фонду при плані - 79,7 тис.грн., становлять – 103,9 тис. грн.

Чисельність працівників протягом року не змінилась і становить 4 штатні одиниці

Видатки фонду заробітної плати з нарахуваннями виконано у сумі 98,7 тис.грн., що складає 100,0 % від уточненого плану.

Здійснення видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв за 2007 рік проводилось за фактично надані послуги в повному обсязі, в межах затверджених лімітів з урахуванням діючих норм та тарифів. На оплату енергоносіїв направлено коштів в сумі 1,3 тис.грн. Заборгованості за спожиті енергоносії перед енергопостачальниками немає.

Дебіторська та кредиторська заборгованості по центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді на початок та на кінець 2008 року відсутні.

Видатки на програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” здійснювались по Програмі щодо реалізації державної політики з питань сім`ї, жінок, дітей, молоді та склали – 2,1 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутні.

Видатки на програми і заходи державних органів у справах молоді при плані - 15,8 тис. грн., використано в сумі 15,8 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутні.

На заходи по реалізації регіональних програм відпочинку та оздоровлення дітей на реалізацію заходів міської Програми відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків направлено 80,2 тис.грн., в тому числі на придбання путівок для оздоровлення 24 дітей-сиріт та 11 дітей з девіантною поведінкою використано 48,2 тис.грн., на оздоровлення дітей в таборах при центрі дитячої творчості та дитячо – юнацької спортивної школи відділу освіти використано 31,3 тис.грн та на перевезення дітей використано 0,7 тис.грн.

На інші програми соціального захисту неповнолітніх видатки здійснювались по Програмі подолання дитячої безпритульності і бездоглядності та при затвердженому і уточненому плані 7,7 тис.грн., використано - 6,2 тис.грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутні.

Видатки на утимання територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян виконані у сумі 650,2 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 619,9 тис.грн. та по спеціальному – 30,3 тис.грн.

Чисельність працівників в протягом року не змінилась і становить 37 шт. одиниць

Заробітна плата працівникам за 2008 рік виплачена в повному обсязі по грудень включно, з урахуванням законодавчо визначених розмірів мінімальної заробітної плати, запровадженням з 1 вересня ІІІ етапу Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 року № 939 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери".

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями виконано у сумі 593,2 тис.грн.

Видатки на енергоносії здійснювалися за фактично надані послуги в повному обсязі та виконані у сумі 14,5 тис.грн. Заборгованості перед енергопостачальниками немає.

Видатки спеціального фонду по територіальному центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян при плані 15,4 тис. грн. та уточненому плані – 30,6 тис.грн., складають – 30,3 тис.грн. Кошти спрямовано на утримання установи та надання допомоги інвалідам, непрацездатним громадянам, ювілярам на суму 11,9 тис.грн ( продуктові набори до травневих свят, до Дня людей похилого віку, до Дня інваліда). За рахунок надходжень благодійної допомоги в сумі 6,6 тис.грн надано матеріальну допомогу непрацездатним громадянам в натуральній формі ( одяг та продукти харчування)

Дебіторська заборгованість по заробітній платі в сумі 0,3 тис. грн. склалась в зв’язку з переплатою заробітної плати колишньому директору. Позовна заява управління праці та соціального захисту населення на стягнення з Криган Л.А. коштів у сумі 290,93 грн. розглядається у судовому порядку з 12 серпня 2005 року.

Інші видатки на соціальний захист населення при плані 53,1 тис.грн., уточненому плані 178,8 тис.грн. складають 171,6 тис.грн., в тому числі виплата допомоги окремим категоріям громадян на соціально-побутові потреби – 427 чол. на суму 128,5 тис.грн.; виплата допомоги громадянам, в т.ч. дітям, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС - 63 чол. на суму 5,9 тис.грн.; виплата допомоги на поховання непрацюючих громадян – 31,3 тис.грн., (57 чол.); матеріальна допомога громадянам – довгожителям до ювілейних дат – 21 чол. на суму 2,1 тис. грн., матеріальна допомога одиноким непрацездатним громадянам – ветеранам війни та праці, які знаходяться на стаціонарному лікуванні в лікувальних закладах – 52 чол. на суму 1,6 тис.грн., на виплату компенсацій особам, що надають соціальні послуги – 2,2 тис.грн.

На фінансову підтримку Синельниківської міської ради ветеранів видатки становлять 7,9 тис.грн.

Житлово – комунальне господарствоЗгідно Програми розвитку та реформування житлово- комунального господарства м.Синельникове по КФК 100102 "Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади" уточнений план на 2008 рік становить 54,0 тис. грн., касові видатки – 54,0 тис. грн., які були направлені на виконання робіт по капітальному ремонту покрівель та відмосток житлових будинків комунальної власності територіальної громади м.Синельникове.

Згідно Програми Питна вода Синельникового по КФК 100202 „Водопровідно-каналізаційне господарство” уточнений план на 2008 рік становить 9,4 тис.грн., касові видатки – 9,4 тис.грн. Кошти використані на капітальний ремонт водопроводу до буд.№28 по вул. Жлоби та буд..№45 по вул. Леніна.

На виконання Програми розвитку та реформування житлово- комунального господарства м.Синельникове, Програми розвитку будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг по КФК 100203 "Благоустрій міст" в бюджеті міста на 2008 рік затверджені видатки в сумі 120,0 тис. грн. , уточнений план - 1220,0 тис. грн. касові видатки склали 1216,0 тис. грн., в т. ч. придбання контейнерів – 15,0 тис.грн., утримання мереж зовнішнього освітлення міста – 66,5 тис. грн., поточний ремонт доріг – 249,0 тис.грн., поточний ремонт пам’ятників – 10,0 тис.грн., зовнішні оздоблювальні роботи – 34,9 тис.грн., озеленення міста – 80,6 тис. грн., утримання систем зливневої каналізації – 18,4 тис. грн., дорожня розмітка та встановлення дорожніх знаків – 29,0 тис.грн., оплату електроенергії – 71,5 тис.грн., утримання кладовищ – 88,7 тис.грн., санітарну очистку міста - 137,8 тис. грн. , експлуатаційне утримання доріг – 31,0 тис.грн., транспортування міського сміття – 145,9 тис.грн., капітальний ремонт тротуарів – 132,8 тис.грн., капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста – 60,4 тис.грн., капітальний ремонт сміттєзбірників – 8,0 тис.грн., капітальний ремонт стендів – 36,5 тис.грн.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2012 рік
Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України „ Про Державний бюджет України на 2012 рік“ з внесеними змінами, інших нормативно...

Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2011 рік
Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України „ Про Державний бюджет України на 2011 рік“ з внесеними змінами, інших нормативно...

Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2014 рік
Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України „ Про Державний бюджет України на 2014 рік“ з внесеними змінами, інших нормативно...

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького...
Забезпечити контроль за виконанням заходів щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету та економії...

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького...
Забезпечити контроль за виконанням заходів щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету та економії...

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392, наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 01...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Пояснювальна записка до навчального плану
У 2014-2015 навчальному році в Костогризівській загальноосвітній школі налічується 12 класів

Закон України «Про загальну середню освіту»
Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20. 03. 2008 №244\2008

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка