Пошук по сайту


Про затвердження порядку надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах І селищах, та переліку професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається така допомога

Про затвердження порядку надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах І селищах, та переліку професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається така допомога

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ МОЛОДИМ ПРАЦІВНИКАМ, ЗАЛУЧЕНИМ ДО РОБОТИ В СЕЛАХ І СЕЛИЩАХ, ТА ПЕРЕЛІКУ ПРОФЕСІЙ (СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ), ЗА ЯКИМИ НАДАЄТЬСЯ ТАКА ДОПОМОГА
Постанова Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2013 р. N 587
Відповідно до статті 28 Закону України "Про зайнятість населення" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити:

Порядок надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах, що додається;

перелік професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається одноразова адресна допомога молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах, згідно з додатком.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям подавати щороку в разі потреби Міністерству соціальної політики пропозиції щодо внесення змін до переліку професій (спеціальностей, напрямів підготовки), затвердженого цією постановою, з метою подання Кабінетові Міністрів України відповідного проекту акта.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Прем'єр-міністр України

М. Азаров

Додаток

до Постанови Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2013 р. N 587
ПЕРЕЛІК

ПРОФЕСІЙ (СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ), ЗА ЯКИМИ НАДАЄТЬСЯ ОДНОРАЗОВА АДРЕСНА ДОПОМОГА МОЛОДИМ ПРАЦІВНИКАМ, ЗАЛУЧЕНИМ ДО РОБОТИ В СЕЛАХ І СЕЛИЩАХ


Найменування професії (спеціальності, напряму підготовки)

Код згідно з Класифікатором професій (спеціальностей, напрямів підготовки)

Майстер виробничого навчання

3340

Дошкільна освіта

5.01010101

6.010101

7.01010101

8.01010101

Початкова освіта

5.01010201

6.010102

7.01010201

8.01010201

Технологічна освіта

5.01010301

6.010103

7.01010301

8.01010301

Професійна освіта (за профілем)

5.01010401

6.010104

7.01010401

8.01010401

Корекційна освіта (за нозологіями)

6.010105

7.01010501

8.01010501

Соціальна педагогіка

5.01010601

6.010106

7.01010601

8.01010601

Фізичне виховання*

5.01020101

6.010201

7.01020101

8.01020101

Здоров'я людини*

6.010203

7.01020301

8.01020301

Хореографія*

Хореографія (за видами)*

5.02020201

6.020202

7.02020201

8.02020201

Музичне мистецтво*

Музичне мистецтво (за видами)*

5.02020401

6.020204

7.02020401

8.02020401

Образотворче мистецтво*

Образотворче мистецтво (за видами)*

5.02020501

6.020205

7.02020501

8.02020501

Дизайн*

Дизайн (за видами)*

6.020207

7.02020701

8.02020701

Декоративно-прикладне мистецтво*

Декоративно-прикладне мистецтво (за видами)*

6.020208

7.02020801

8.02020801

Філософія*

6.020301

7.02030101

8.02030101

Богослов'я (теологія із зазначенням конфесій)*

6.020304

7.02030103

8.02030103

Історія*

6.020302

7.02030201

8.02030201

Філологія*

6.020303

Українська мова і література*

7.02030301

8.02030301

Мова і література (із зазначенням іноземної мови)*

7.02030302

8.02030302

Психологія*

6.030102

7.03010201

8.03010201

Практична психологія*

Практична психологія (за видами)*

6.030103

7.03010301

8.03010301

Хімія*

6.040101

7.04010101

8.04010101

Біологія*

6.040102

7.04010201

8.04010201

Геологія*

6.040103

7.04010301

8.04010301

Географія*

6.040104

7.04010401

8.04010401

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*

Екологія та охорона навколишнього середовища*

6.040106

7.04010601

8.04010601

Математика*

Математика (за напрямами)*

6.040201

7.04020101

8.04020101

Фізика*

Фізика (за напрямами)*

6.040203

7.04020301

8.04020301

Прикладна фізика*

Прикладна фізика (за галузями використання)*

6.040204

7.04020401

8.04020401

Інформатика*

6.040302

7.04030201

8.04030201

Лікувальна справа

5.12010101

7.12010001

8.12010001

Педіатрія

7.12010002

8.12010002

Медико-профілактична справа

5.12010103

7.12010003

8.12010003

Медична психологія

7.12010004

8.12010004

Стоматологія

5.12010104

7.12010005

8.12010005

Акушерська справа

5.12010105

Стоматологія ортопедична

5.12010106

Стоматологічна справа

5.12010107

Сестринська справа

5.12010102

6.120101

8.12010006

Лабораторна діагностика

5.12010201

6.120102

8.12010007

Фармація

5.12020101

6.120201

7.12020101

8.12020101

Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук

5.12020102

Виробництво фармацевтичних препаратів

5.12020103

Клінічна фармація

7.12020102

8.12020102

Технології фармацевтичних препаратів

7.12020103

8.12020103


------

* Спеціальності, напрями підготовки, за якими молоді працівники працюватимуть на посадах педагогічних працівників у закладах, на підприємствах, в установах та організаціях, що розташовані в селах і селищах, відповідно до профілю підготовки.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ МОЛОДИМ ПРАЦІВНИКАМ, ЗАЛУЧЕНИМ ДО РОБОТИ В СЕЛАХ І СЕЛИЩАХ
Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2013 р. N 587
1. Цей Порядок визначає механізм надання молодим працівникам, які уклали трудові договори на строк не менш як три роки із закладами, підприємствами, установами та організаціями державної і комунальної форми власності, що розташовані в селах і селищах (далі - заклади, підприємства, установи та організації), одноразової адресної допомоги (далі - допомога) за професіями (спеціальностями, напрямами підготовки) відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про зайнятість населення".
3. Допомога надається у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету у готівковій формі.
4. Переліки молодих працівників, яким повинна бути надана допомога, із зазначенням прізвища, імені, по батькові таких працівників, дати народження, коду та назви спеціальності, дати видачі диплома, даних про посаду та місце роботи подаються щороку до 1 грудня:

закладами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - таким міністерствам, органам;

іншими закладами, підприємствами, установами та організаціями - Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним і районним держадміністраціям.

На підставі зазначених переліків міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і районні держадміністрації визначають кількість молодих працівників та обсяг коштів, необхідний для надання допомоги, в межах відповідних бюджетних призначень і спрямовують такі кошти закладам, підприємствам, установам та організаціям.
5. Для отримання допомоги молодий працівник подає керівникові закладу, підприємства, установи та організації відповідну заяву.
6. У разі отримання допомоги молодий працівник втрачає право на отримання одноразової адресної грошової допомоги відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. N 1361 "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 39, ст. 2623) і від 11 травня 2011 р. N 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 38, ст. 1558).
7. У разі відмови молодого працівника, якому надана допомога, приступити до роботи за призначенням, звільнення його за ініціативою власника або уповноваженого ним органу з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, або за власним бажанням протягом трьох років від початку роботи у закладі, на підприємстві, в установі та організації такий працівник повертає суму фактично отриманої допомоги закладу, підприємству, установі та організації, які її надали, з метою повернення до державного бюджету.

Молодий працівник має право не повертати суму фактично отриманої допомоги закладу, підприємству, установі та організації, які її надали:

у разі невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок хвороби або інвалідності, що перешкоджає її виконанню;

дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, у разі розірвання ними трудового договору у зв'язку з переведенням чоловіка (дружини) на службу в іншу місцевість;

у разі повної ліквідації закладу, підприємства, установи та організації.
8. Звіт про виплату допомоги подається щороку до 15 лютого:

закладами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, - таким міністерствам, органам;

іншими закладами, підприємствами, установами та організаціями - райдержадміністраціям для подальшого подання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціям.
9. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації подають щороку до 25 березня Мінфіну узагальнену інформацію про надання допомоги.
10. Заклади, підприємства, установи та організації подають райдержадміністраціям інформацію про укладення трудових договорів з молодими працівниками.

Райдержадміністрації ведуть облік молодих працівників, які отримали допомогу.

Інформація про таких працівників зберігається протягом трьох років з дня укладення ними трудових договорів.
11. Відповідальність за виплату допомоги несуть керівники закладів, підприємств, установ та організацій, які уклали трудові договори з молодими працівниками.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про надання грифа навчальній літературі Наказ монмолодьспорт №10 від 04. 01. 13 року
Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів та про затвердження Переліку...

Закон УкраЇни
Про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування виплат одноразової допомоги Матерям-героїням, а також боротьби з корупцією...

Добропільська районна державна адміністрація відділ освіти наказ
України від 30. 01. 2015 №67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних...

Витяг з плану роботи Самарського відділу освіти на 2014 рік Проблемні...
Р-282/0/3-11 «Про затвердження порядку використання у 2011 році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст на доочищення питної...

Наказ
Постанови Кабінету Міністрів України від 15. 04. 2015 р. №222 «Про затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних...

Користувача
Надання інформації про нерухоме, рухоме майно та майнові права для цілей оподаткування та нарахування І сплати інших обов'язкових...

Конспект лекцій для студентів спеціальностей „Маркетинг”
Поняття про метод бухгал­терського обліку. Стисла хара­ктеристика його елементів

Звіт директора кзо нво №28
В першу чергу директор звітувала перед учнями та батьками учнів, адже центральною фігурою в школі є дитина. Реалізація завдань на...

Кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психології

Наради при директорі по Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 від 21. 04. 2009 р
Обговорення переліку проведення ремонтних робіт по школі. Залучення до цієї роботи спонсорів, батьків учнів школиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка