Пошук по сайту


Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23»

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23»

Комунальний заклад

«Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23»

Луцької міської ради

Методичний порадник

Олександр Чашук
Функціювання навчального закладу в сучасних умовах

(робота персонального Web-сайту)

Луцьк
Автор подає опис ресурсів мережі Інтернет, які використовує під час викладання інформатики у середній та старшій школі.

Дана публікація може бути використана вчителями інформатики та інших дисциплін, під час вивчення яких використовуються комп’ютерні технології.

Олександр Чашук – вчитель інформатики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

Стрімкий розвиток сучасних комунікаційних технологій та зростання популярності дистанційного інтернет-навчання в суспільстві, обумовлюють їх використання під час інтерактивної взаємодії вчителя та учня. Перша ініціатива створення блогу освітніми установами виникла 2002 році. Сьогодні в інтернет-середовищі велику популярність набуває використання блог-технологій (веб-журнал, або блог, «мережевий журнал подій»), які дозволяють, не маючи спеціальних знань, здійснювати швидку і доступну публікацію в Інтернеті різних даних, зазвичай хронологічно впорядкованих, організовувати віртуальні спільноти для інтерактивного спілкування користувачів.

В умовах масової комп’ютеризації та інформатизації всіх сфер життя та інтеграції України в світовий інформаційно-освітній простір важливого значення набуває ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері освіти. Суттєва роль при цьому належить веб-технологіям, які швидко проникають в усі сфери суспільства, в тому числі і в шкільну освіту, мета якої забезпечити перехід від індустріального суспільства до інформаційно-технологічного через новаторство у навчанні, вихованні та науково-методичній роботі.

На сучасному етапі, насторожує те, що з появою веб-технологій молодь все менше читає книги та інші друковані видання. Але цьому є справедливе пояснення, адже сьогодні традиційні паперові видання переходять в нову форму існування – електронну. Більшість книг можна знайти та безкоштовно завантажити в мережі Інтернет, читаючи при потребі з екрану монітора стаціонарного або кишенькового комп’ютера. Яскравим прикладом є практика публікації електронних версій підручників на сайті Міністерства Освіти України. Крім того, процеси пошуку, перегляду і збереження потрібного матеріалу (книги, журнальної статті, публікації та ін.) набагато спрощені, завдяки використанню веб-технологій, а це дає змогу економити час, завжди мати під рукою довідкові матеріали.

В ЗОШ №23 м.Луцька блогосфера досить давно перебуває в полі зору вчителями інформатики, що займаються питаннями інформаційних та комунікаційних технологій, та останнім часом блоги почали використовувати і для цілей дистанційного навчання, для прикладу можна переглянути персональні блоги, присвячені і дистанційному навчанню: www.chashuk.edukit.volyn.ua або www.chashuk23.wordpress.com.

Використання блога в якості середовища мережевого спілкування для навчання, прикладом якого є спроба у веденні щоденника навчальних подій, показала очевидні переваги перед електронною поштою, форумами, новинними групами і чатами, в розмаїтті різноманітних методів інтерактивного спілкування та навчання. Останнім часом спостерігається активізація використання вчителями блогів для дистанційного інтернет-навчання.

Спробуємо з власного досвіду ведення блогів для навчання дати відповідь на питання "Чому ж останнім часом блогосфера стала таким популярним засобом для навчання? Очевидно зумовлено наступним:

1. Простота використання і доступність:

 • використання блогів не вимагає від користувача спеціальних знань, що дозволяє здійснювати оперативну публікацію будь-якої інформації (текст, графіка, аудіо-і відеофайли, анімація тощо);

 • в блогах зручний для читання і сприйняття інформації інтерфейс, що настроюється користувачем у відповідності зі своїми потребами;

 • використання спеціальних програм-клієнтів, які дозволяють зручним способом публікувати інформацію як за допомогою персонального комп'ютера, так і за допомогою мобільних засобів зв'язку (мобільний телефон, комунікатор, смартфон);

 • більшість блог-сервісів побудовано на філософії відкритого джерела тобто доступні вихідні програмні коди всього сервера і клієнтів, що дозволяє виправити помилки, додавати нові функціональні модулі і т.д.

2. Ефективність організації інформаційного простору:

 • організація персонального інформаційного простору користувача у вигляді щоденника (журналу), що дозволяє публікувати, зберігати, обробляти, передавати різну за виглядом і змістом інформацію та здійснювати її пошук у всьому масиві даних;

 • можливість створення спільнот, які можуть адмініструвати кілька людей, з персональними налаштуваннями доступу для авторів та коментаторів;

 • єдина система адресації для повідомлень і документів;

 • застосування RSS-потоків для впорядкування повідомлень стрічок новин, анонсів статей, змін в блогах;

 • організація системи рубрикації, що дозволяє формувати як деревоподібну структуру для зберігання інформації, так і довільним чином сформовану, яка утворюється шляхом привласнення повідомленням і документам ключових слів, що дозволяє розміщувати їх у різні рубрики;

 • використання механізму автоматичного зворотного зв'язку, що дозволяє обмінюються повідомленнями про появу на блозі нової інформації (коментаря), пов'язаної з попередньою заміткою і т.д.

3. Інтерактивність і мультимедійність:

 • можливість користувачеві одночасно адмініструвати кілька щоденників чи спільнот;

 • до будь-якого запису в блозі можна додавати коментарі у вигляді тексту, аудіо-чи відеоінформації, які розміщуються у вигляді ієрархічного «дерева»;

 • розгалуженість полеміки і можливість ведення декількох дискусій одночасно у зручний для себе час;

 • двостороння інтеграція пошти, що припускає можливість як отримувати нові повідомлення та коментарі, так і надсилати відповіді і публікувати свої повідомлення за допомогою електронної пошти;

 • використання механізму, що дозволяє легко стежити за новими записами будь-якої кількості користувачів, а також регулювати доступ до своїх власних записів;

 • можливість створювати опитування та тестів з миттєвою публікацією результатів;

 • публікація анонсів, анотацій і дайджестів на будь-які матеріали та події блогосфери;

 • використання тегів для оформлення та форматування документів, створення гіперпосилань і так далі.

4. Надійність і безпека:

 • тільки «власник» ресурсу може вносити до нього нові записи, що дозволяє позбутися звичайної для гостьових книг проблеми «забруднення» нелегітимними повідомленнями сторінок щоденника;

 • захист від спаму (несанкціонованих повідомлень рекламного характеру) в коментарях;

 • можливість заборони на перегляд записів якомусь конкретному користувачу і незареєстрованим користувачам;

 • можливість створення резервної копії вмісту щоденника або співтовариства із збереженням всіх коментарів, зв'язків і т.д. в електронному вигляді для розміщення на іншому ресурсі;

 • генерація сторінок, окремого щоденника або спільноти з коментарями у формат *. DOC, *. RTF або *. PDF. для друку або онлайн перегляду і т.д.

Вважається, що великий комунікаційний потенціал і можливості, надані блог-технологіями, дозволяють по-новому підійти до вирішення таких питань організації дистанційного навчання, як:

 • організація особистого інформаційного простору вчителя і учнів, в якому підсумовуються всі документи та повідомлення, які зберігаються в одному місці, що дозволяє не тільки здійснювати публікацію повідомлення більш ніж в одну спільноту, але й полегшує роботу з накопиченими даними;

 • організація відкритих тем для колективного обговорення різних питань і здійснення спільної роботи під наглядом модератора (вчителя), що істотно розширює ефективність групової навчальної діяльності;

 • створення електронних медіабібліотек, до складу яких будуть включені каталогізованих тематичні бази навчальних, довідкових, ілюстративних та інших документів і даних для забезпечення адресного пошуку та вільного мережевого доступу;

 • забезпечення оперативного та надійного зв'язку між учнем і вчителем для вирішення питань, отримання відповідей, обговорення поточних проблем і організаційних моментів;

 • зручність додавання, читання та пошуку потрібних повідомлень дає можливість для розгортання конструктивних дискусій, які є невід'ємною частиною педагогічного процесу;

 • надання учням можливостей для обміну інформацією один з одним для самостійної роботи та взаємонавчання;

 • використання електронних конспектів під час навчання, рекомендованої літератури, тощо, які можуть пересилатись в електронному вигляді з подальшим утворенням групових консультацій з різних питань;

 • застосування в навчальному процесі тестів та опитувань, що дозволяють виявити проміжний рівень знань або визначити ставлення учнів до якої-небудь проблеми і т.д.

Підвищення ефективності процесу взаємодії користувачів в інтернет-середовищі, різноманіття принципових особливостей і різних можливостей блог-технологій, а також відносна дешевизна використання подібного сервісу як вчителями, так і учнями, обумовлює серйозні перспективи для застосування подібних комунікаційних технологій і необхідність їх глибокого вивчення і експериментальних досліджень на практиці. Можна допустити, що при виборі правильної стратегії організації і управління віртуальним співтовариством у процесі дистанційного навчання, в результаті спільної діяльності вчителів та учнів, будуть вирішені основні педагогічні завдання, а також особистісний ріст учнів, що виражається в появі нових навичок і вмінь, необхідних для самонавчання і саморозвитку.

Блог. Це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить одній особі чи групі людей. В Інтернет-курсі з інформатики технології блогу можна використовувати під час навчання у колективі. Наприклад, автор (один учень чи їх група) виконав певне завдання, яке розміщується на сайті свого мережевого щоденника (блогу), потім автор блогу дає можливість іншим учням прочитати і прокоментувати розміщений матеріал. У учнів з’являється можливість обговорення й оцінки якості публікації і коментарів, що сприяє розвитку інформаційних навичок.

Головна проблема полягає в тому, що редагування сторінок блогу може здійснюватися однією людиною (вчителем) і достовірність вмісту такої сторінки не можна поставити під сумнів, натомість учні сприймають блог як надійне джерело інформаційних даних. Вчитель виховує в учнів критичне ставлення до інформаційних веб-ресурсів мережі Інтернет. У даній публікації подається опис веб-ресурсів, які я, як автор, особисто використовую на уроках інформатики.

Про свою роботу

Блог – це особистий веб-сайт, який організований у вигляді журналу або щоденника. Кожен запис датований, і записи відображаються на веб-сторінці у зворотному хронологічному порядку.

Хоча блоги, як правило, розглядаються як особисті щоденники, взагалі немає меж щодо тем, які висвітлюються у блозі. Більшість користувачів мережі Інтернет люблять вести блоги описуючи справи на роботі, захоплення, своїх вихованців, соціальні і політичні проблеми. Як правило, блог – це творчість однієї людини, хоча останнім часом стали популярні групові блоги.

Хоча у світі інформаційних ресурсів все змінюється надзвичайно швидко. Багато людей, які раніше писати блоги зараз використовують сайти соціальних мереж.

Навіщо я використовую блог в школі?

Блоги широко стали популярним в освіті, про що свідчить велика кількість освітніх блогів. Вчителі всього світу вже використовують блоги для викладання і навчання давно.

Розміщення матеріалів та посилань на веб-ресурсах

Я використовую свій блог для розповсюдження навчальних матеріалів або посилань на них. Ці матеріали стають доступними для своїх учнів як в школі, так і вдома.

Онлайн-форуми (чати). Залишаючи коментар до мого повідомлення у блозі, учні стають учасниками справжньої дискусії.
Створення публікацій! На зміну шкільних стіннівок у XXIстолітті прийшли їх електронні замінники в Інтернеті!!! Учні створили власну шкільну газету он-лайн!!!
Відкрите планування навчального процесу. Розміщено матеріли уроку (назва, презентаційний матеріал вивчення, завдання, тести) на блозі. Учні зможуть з ним ознайомитися і, можливо, підготуватися заздалегідь, а якщо щось залишилося незрозумілим після уроку, то школярі завжди зможуть розібратися самі, читаючи ще раз мій матеріал, або й задати віртуальне запитання.

Засоби мультимедіа на моєму блозі. За допомогою декількох кліків мишкою можу продемонструвати учням унаочнення до нової теми, інформацію про заклад, новини. Вбудовані у блог відео, презентації, гіперсилки – це моя колекція технічних засобів для уроку.

Блог – мій помічник вчителя-організатора. Він використовується не тільки як для вчителя-предметника. Організація позакласних занять, свята чи вистави – і все це в одному блозі! Взагалі, можна створювати блоги на будь-яку подію, а потім об’єднати всю інформацію гіперпосиланнями. Блог також тісно пов’язаний з матеріалами шкільного сайту ЗОШ №23 – http://school23.lutsk.ua.

Зворотній зв’язок. Мій блог можуть читати не лише учні та колеги, але й батьки моїх учнів. Я можу подумати над можливостями блогу, як засобу тісного контакту з батьками. Влаштувати батьківський лекторій, розмістити шкільні фотографії. Якщо батьки пишуть коментарі, то блог справді діє!!!

Це справжній інтерактивний сайт. Одна з найкращих особливостей блогу полягає в тому, що блог – це не «просто блог»!!! На його основі створено справжній багатофункціональний сайт. Використовуючи можливості гіперсилок, архівування, вбудованих мультимедіа, я отримав сучасний інтерактивний веб-сайт.

Як використовувати блоги в навчанні?

Почати просто. Я скористався декількома сайтами для створення власного блогу:

 • http://www.edu.kh.ua;

 • http://www.wordpress.com.

Більшість починають використовувати блоги в школі. Зараз, розпочавши роботу, продовжую наповнювати свій власний блог вдома. За допомогою сторінок-блогів розмістив інформацію про школу, традиції, «олімпійців» –– ми повинні знати своїх героїв, відобразив шкільне життя у фотографіях. Це сприяє і знайомству з технологією «блоггерства» і розвитку звички регулярно перевіряти онлайн-ресурси.

Подавати приклад. Перш, ніж учні звикнуть працювати у блозі, я як вчителі повинен подавати приклад, створивши свій власний блог і додавати посилання на цікаві ресурси і коментарі з різних питань.

Читати. Учні повинні читати записи у блозі. Вчитель повинен використовувати цю практику не тільки для демонстрації, навчання, але і сприяє розвитку критичного мислення та навичок читання.

Створення умов. Як, і автор перед чистим аркушем паперу, блогери будуть спантеличені, якщо вони не знатимуть про що писати. Матеріал для блогу необхідно мати. Задаю учням конкретне завдання чи запитання. Нехай це буде спільна робота, яка повинна висвітлена у блозі.

Заохочення взаємодії. Блоги не повинні бути індивідуальною діяльністю. Слід заохочувати читати роботи і коментувати їх. Вчитель, окрім того, повинен підписатися на розсилку новин, тим самим показуючи приклад своїм учням.

Повага власності. Для мене блог стає надзвичайно важливим, оскільки він є проявом власної роботи. Це допомагає самовиражатися та висловлювати свої переконання, і в той же час – вчить поважати думку інших, толерантно ставитися до них.

І знову з власної практики!

Одним з головних завдань шкільної освіти сьогодні є підготовка учнів до швидкого сприйняття і опрацювання великих обсягів інформації, озброєння їх сучасними засобами і технологіями роботи, формування в них інформаційної культури, життєвих компетентностей, зокрема інформативної компетентності.

Щоб сформувати інформативну компетентність в учнів, учитель і сам повинен володіти такою компетентністю, розуміти ту роль, яку він може відігравати у формуванні особистості.

З цією метою, я, як сучасний вчитель, намагаюся постійно займатися самоосвітою: беру участь у різноманітних тренінгах, семінарах та курсах, постійно удосконалюю свою майстерність у роботі з комп’ютером. Так, наприклад, у лютому 2012 року був учасником створення професійного модуля на live.com і wordpress.com. Протягом двохтижневого курсу я мав можливість поспілкуватися з вчителями та викладачами Луцька, області. Ми обмінювалися власним досвідом з використання ресурсів Інтернету для викладання інформатики. Під керівництвом досвідчених викладачів ми виконували різноманітні завдання. Писали власні програми на запропоновані теми щодо методики викладання, обговорювали на спільних питання системи освіти, виконували різноманітні практичні завдання. Одним із завдань було створення особистого блогу, який відображав усю теоретичну інформацію та практичні навики, які необхідні під час навчання. За певний час кропіткої праці в Інтернеті я поповнив свій новий блог цікавими ідеями з педагогіки та методики викладання. Адреса блогу http://chashuk23.wordpress.com, що є «клоном» http://chashuk.edukit.volyn.ua

Власне робота з додатками власного сайту – це надзвичайно цікавий процес і містить наступні розділи (див. Додатки):

штриховая стрелка вправо 39

Отже, учні мають можливість отримати рубрики для роботи, які охоплюють програмований матеріал. Тривалість використання веб-сторінок необмежена, є можливість написання коментарів на сторінках, деякі свої власних роботи та завдання на підготовку практичних робіт, тематичних атестацій.

І звичайно ж, комп’ютерні, чи точніше веб-ресурси, я широко використовую під час підготовки до факультативних уроків. До послуг учня безліч різноманітних питань, роздаткові матеріали, презентації Power Point та інші навчальні матеріали.

Мотивація. Згідно програми для загальноосвітніх навчальних закладів з інформатики, головною метою навчання інформатики полягає у формуванні в учнів інформаційної компетенції, базою для якої є інформаційні уміння, сформовані на основі знань та навичок. Я виділяю принцип вмотивованості як складову частину інформаційного методу навчання інформатики мови. Саме тому на уроках я намагаюся використовувати новітні методи навчання для забезпечення природної потреби використання ІКТ для підвищення мотивації учнів до навчання.

Комп'ютерні технології можуть застосовуватися у варіантах: візуальний засіб, засіб для навчальних програм, засіб зв’язку з Інтернетом, засіб спілкування, знання. Мої учні вже звикли представляти свої домашні завдання у вигляді презентацій.

А тепер про EDUkIT

Для підтримки інформатизації вітчизняної галузі освіти в контексті створення Інтернет-представництв середніх навчальних закладів та інших освітніх закладів реалізується всеукраїнська некомерційна соціальна ініціатива EDUkIT.

EDUkIT (www.edukit.org.ua) є Інтернет-платформою, що надається безкоштовно, постійно розвивається і дозволяє на своїй основі побудувати необмежену кількість сайтів, об’єднаних спільною структурою та функціями.

Мета команди проекту – відкрити світ можливостей закладів освіти особам, що навчаються, їх батькам та близьким, педагогам, адміністраторам освіти, випускникам, координуючим установами та всім зацікавленим за рахунок створення сучасних Інтернет-представництв, які поєднані в єдину мережу.

Інформаційно-освітня платформа EDUkIT розроблялася в рамках Програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті» та цільової програми «Інформаційно-комунікаційні технології в закладах та установах системи освіти», враховує відповідні потреби сучасної нормативно-правової бази України з питань інформатизації.

Сайти, які створені за допомогою платформи EDUkIT, відповідають міжнароднім стандартам якості розробки сайтів організації World Wide Web Consortium та є безбар'єрними, тобто нові сайти установ освіти втілюють одну з основних ідей освіти – загальнодоступність для максимальної кількості людей, незалежно від їх технічних і фізичних можливостей.

Серед учасників платформи – відділи освіти, загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї, інтернати, навчально-виховні комплекси, професійно-технічні заклади, спортивні школи, школи естетичного виховання, колегіуми, дитячі клуби, дошкільні навчальні заклади, консультативні центри, бібліотеки, окремі педагоги, громадські установи та ін.

Інформаційно-освітня платформа EDUkIT заснована на рішенні, що базується на використанні багатофункціональної системи управління змістом «Pulsar», розробленої на основі безкоштовних сучасних технологій.

Для ефективного використання «Pulsar» не потрібно спеціальних технічних знань або навичок програмування; система дозволяє самостійно додавати, редагувати і видаляти будь-який вміст сайту. Всі зміни на сайті, створеному за допомогою платформи, проводяться в режимі реального часу.

Платформа має багатомодульну структуру можливостей та постійно розвивається.

Основні функціональні модулі проекту EDUkIT


1. Модуль управління (панель адміністратора, редактор сторінок, керування користувачами, керування скороченнями, шаблони дизайнів, фільтр нецензурних слів і виразів).

2. Модуль новин (стрічка новин і подій, календар заходів, e-mail розсилка).

3. Архівний модуль (файли, відео, фотогалереї).

4. Інтерактивний модуль (інтерактивна карта, відео, опитування, форма для підписки на послуги, форма зворотного зв'язку, інтеграція з сервісами YouTube, Slide Share, Wikipedia та ін.)

5. Комунікативний модуль (форма для відгуків та побажань, форум, чат).

6. Маркетинговий модуль (SEO, RSS, Google Analytics, інтеграція з соціальними мережами - Twitter, Facebook, Вконтакте та ін.).

7. Модуль дистанційної освіти (тестування, навчання, аналітика).

8. Нові модулі (можливості за заявками наших учасників).

Сім переваг EDUkIT


 1. Спеціалізація продукту

 2. Цілодобова підтримка та навчання

 3. Безбар'єрність сайтів учасників

 4. Зручність та простота, економія часу

 5. Безкоштовність та свобода від реклами

 6. Багатомовність

 7. Інтергація з соціальними мережами та популярними контент-сервісами

«EDUkIT» – масштабний проект, який виявився затребуваним і інноваційним для нашої школи. Можливості сайту постійно удосконалюються. За допомогою сайту кожен бажаючий учень може підвищити свій рівень знань, отримати оцінку, попрактикуватися, попрацювати з тестовим завданням (розташованим на сторінці сайту власноруч педагогом) у своєму темпі, а вчитель залишатися наставником. Сайт має інструменти спілкування для дистанційного навчання електронна пошта, форум, чат, зворотній зв'язок.

Важливість даного проекту для нашої школи важко переоцінити, учні могли працювати з навчальними матеріалами, дізнаватися про історію школи, її плани на майбутнє, а батьки про життя та навчання своїх дітей. Інноваційний, альтернативний підхід в освіті, використання Інтернет-технологій, можливість зворотного зв'язку – все це робить ІКТ важливим елементом функціювання навчального закладу в сучасній системі освіти покоління майбутнього.


Література

 1. Інформатика: програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя : Прем’єр, 2003. – 304 с.

 2. Інформатика, 10-11 класи : програма для загальноосвітніх навчальних закладів : академічний рівень, профільний рівень, рівень стандарту. – К., 2010. – 109 с.
 3. Завадський І.О. Iнформатика, 9 клас: підручник для загальноосвітн. навч. закл. / І.О. Завадський, І. В. Стеценко, О.М. Левченко. – К.: Видавнича група ВНV, 2009. – 320 с.


 4. Ривкінд Й.Я. Iнформатика, 10 клас : підручник для загальноосвітн. навч. закл. : рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.

 5. Ривкінд Й.Я. Iнформатика, 11 клас : підручник для загальноосвітн. навч. закл. : рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А. Чернікова. – К.: Генеза, 2011. – 302 с.

 6. www.edu.kh.ua

 7. www.wordpress.com

Додатки

Головна сторінка


НовиниІнформація про заклад


БібліотекаМультимедійні технології


Галерея. Шкільне життяТести. Тестуюча оболонка Test-W


Наші традиціїНаша гордість. Наші успіхи


Корисні посиланняМетодика викладання, педагогіка, атестація


Кабінет інформатикиІнформатика 9 клас


Інформатика 10 класІнформатика 11 клас


Факультативи, позакласна робота, олімпіади


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
Згідно з річним планом роботи школи та планом контролю за якістю навчально-виховної роботи протягом І семестру. 24 грудня 2014 року...

Програма виховання І навчання дітей від двох до семи років «Дитина»
Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №7 харьковского городского совета харьковской области

Рокитненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа...
Про результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів Рокитненського нвк у І семестрі 2016/2017 навчального року

Березанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Про затвердження програми вступного інструктажу, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки

Як зберегти електроенергію у побуті: поради від школярів
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №88 імені О. Г. Зубарева Харківської міської ради Харківської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка