Пошук по сайту


План методичної роботи на 2014-2015 навчальний рік Нака з

План методичної роботи на 2014-2015 навчальний рік Нака з

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Погоджено Затверджено

Директор Гологірського НВК Завідувач районним

____________ О.Б.Башко методичним кабінетом

«__»____________ 2014р. відділу освіти

________ Г.П.Грицина

рішенням методичної ради

від «__»_________ 2014р.

Протокол № ___


План
методичної роботи
на 2014-2015 навчальний рік

Н а к а з
29 серпня 2014 року №

Про організацію методичної роботи з педагогічними

працівниками школи у 2014-2015 н.р.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та «Про позашкільну освіту», Положень «Про загальноосвітній навчальний заклад», «Про шкільний методичний кабінет», «Про методичне об`єднання вчителів», «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», Рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002р. № 1/9-318), з метою подальшого здійснення науково-методичного, інформаційно-аналітичного супроводу діяльності ЗНЗ, організації роботи щодо систематичного підвищення професійної компетентності, рівня психологічної підготовки та формування методичної культури педагогічних працівників,
НАКАЗУЮ :
І. Заступнику директора із навчально-виховної роботи Турчин Оксані Михайлівні:

продовжити методичну роботу над реалізацією проблеми

«Підвищення якості знань, умінь і практичних навиків учнів шляхом творчого застосування інноваційних технологій у навчально-виховному процесі школи», на вирішення таких завдань:

 • оновлення змісту роботи з педагогічними кадрами з урахуванням концептуальних змін в системі загальної середньої освіти у зв`язку з переходом на новий зміст, структуру навчання;

 • продовження роботи щодо науково-методичного забезпечення роботи педагогічних працівників над практичними проблемами освіти, а саме:

 • впровадження нових високоефективних технологій навчання;

 • підвищення рівня загальної культури педагогічних працівників;

 • продовження моніторингу рівня навченості, розвитку учнів (вихованців) як головної умови проектування і здійснення особистісно-орієнтованого навчання;

 • забезпечення тематичної єдності у роботі міжшкільних методичних об`єднань, методичного кабінету відділу освіти щодо реалізації регіональних комплексно-цільових програм;

 • планування ефективних заходів, спрямованих на вироблення та прийняття управлінських рішень;

 • пропагування перспективного педагогічного досвіду через засоби масової інформації (радіо, пресу);

 • підготовка учнів до участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах, турнірах, міжнародних конкурсах: «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», «Бобер», «Лелека» тощо.

І.2. Організувати роботу ради школи у складі:

Голова –Башко Олег Богданович.

Секретар –Турчин Оксана Михайлівна,

Члени ради: Бриковська Любов Омелянівна, Дяків Ольга Богданівна,

Агафонова Наталія Василівна.

І.3. Призначити головами шкільних методичних об'єднань:

початкових класів —Дяків Ольгу Богданівну;

класних керівників – Болюбаш Галину Іванівну

1.4. Визначити з кожним вчителем зміст і форми самоосвітньої роботи.

1.5. На засіданнях методичних об ' єднань, проблемних семінарах приділяти

увагу актуальним питанням сьогодення сучасної освіти та освоєнню

вчителями школи комп'ютерної техніки.

1.6. Для реалізації місії школи створити динамічну групу у такому складі:

Болюбаш Галина Іванівна- голова динамічної групи

Бриковська Л.О.- член динамічної групи

Возьна О.П. - член динамічної групи

Мичка С.Б.- член динамічної групи

1.7. Забезпечити ефективну діяльність творчої групи вчителів з питань «Впровадження інтерактивних технологій на уроках».

1.8. Контролювати проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації за кредитно-модульною системою.

1.9. Використовувати атестацію, конкурси педагогічної майстерності та інші
форми методичної роботи для підвищення професійної майстерності педагогічних працівників.

1.10. Забезпечити активну участь педагогів школи у загальношкільних заходах:

«Панорама творчих уроків» - грудень 2014 р.;

«Молоді таланти» - квітень 2015 р.;

педагогічна виставка - квітень 2015 р.;

конкурс кабінетів - травень 2015 р..
1.11. Протягом 2014-2015 н.р. провести методичні декади, місячники з метою презентації педагогічного досвіду вчителів школи, сприяння тісному співробітництву між різними категоріями педагогічних працівників:

січень - презентація досвіду роботи вчителя математики Олексія Степана Олексійовича;

лютий – презентація досвіду роботи вчителя української мови та літератури Мички Світлани Богданівни;

березень – презентація досвіду роботи вчителів початкових класів Дяків Ольги Богданівни та Грицьків Надії Григорівни;

квітень - тиждень майстерності молодого спеціаліста.

1.12. Спланувати роботу з молодими вчителями з метою надання їм допомоги у професійному становленні, розв'язанні конкретних завдань, сприяння виробленню власного педагогічного стилю роботи:

організувати в школі наставницьку роботу;

Молодий спеціаліст

Педагогічний стаж

Наставник

Фірак Христина Ярославівна

0

Мичка Світлана Богданівна

Гембара Оксана Володимирівна

0

Турчин Оксана Михайлівна

Попович Тетяна Олегівна

0

Болюбаш Галина Іванівна

Навроцька Ольга Ярославівна

1

Бриковська Любов Омелянівна

1. 13. Узагальнити матеріали з досвіду роботи вчителів школи:

Олексія Степана Олексійовича, Мички Світлани Богданівни, Дяків Ольги Богданівни та Грицьків Надії Григорівни.

1. 14. Проводити педагогічні читання:

 • Інноваційна педагогічна діяльність як основний вид творчої діяльності педагога. (Граничко Г.В., Навроцька О.Я..)

 • Інститути виховання і розвитку (за книгою «Теоретичні основи сучасної української педагогіки») (Попович О.Є., Возьна О.П., Болюбаш Г.І.)

1.15. У вересні скласти графік взаємовідвідування уроків вчителями школи.

1.16. У жовтні провести І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін: українська мова, англійська мова, хімія, біологія, фізика, християнська етика, трудове навчання, математика, історія, географія, правознавство, інформатика, астрономія, екологія, фізична культура, економіка.

1.17. Спланувати роботу з обдарованими дітьми шляхом залучення їх до факультативних та гурткових занять з метою поглибленого вивчення предметів, позаурочної діяльності, учнівського самоврядування:

 • предметів гуманітарного циклу – керівник – вчитель світової літератури Міляновська Іванна Богданівна ;

 • предметів природничого циклу – керівник – вчитель хімії та біології Гранично Ганна Володимирівна;

 • предметів художньо-естетичного циклу – керівник - вчитель музики Гуменний Володимир Васильович.

1.18. Оранізувати творчі звіти вчителів, які атестуються:

Олексія С.О. – вчителя математики січень

Мички С.Б. – вчителя укр. мови та літератури січень

Гаврилів О.П. – вчителя християнської етики лютий

Дяків О.Б. – вчителя початкових класів лютий

Гнип О.З. – вихователя НВК березень

Грицьків Н.Г. – вчителя початкових класів березень

1.19. Провести психолого-педагогічний семінар «Особливості встановлення педагогічної взаємодії з учнями, що мають підвищений рівень агресивності»

1.20.Скласти плани проведення предметних тижнів:

 • української мови та літератури – листопад – вчителі Мичка С.Б., Вахула С.Д., Фірак Х.Я.

 • математики – грудень – вчителі Олексій С.О., Бриковська Л.О.,

 • християнської етики – січень – вчитель Гаврилів О.П.

 • математики в початкових класах – лютий – вчителі Грицьків Н.Г., Возьна О.П., Дяків О.Б., Думин О.М.

 • безпеки життєдіяльності – березень – вчитель Башко О.Б.

 • правознавства – жовтень, грудень, березень, квітень – вчитель Агафонова Н.В.

1.21. Систематично застосовувати в рамках кожного методичного об'єднання, семінару-практикуму таку форму роботи, як «Педагогічні нотатки з ділового українського мовлення» з метою підвищення мовної культури педагогічних працівників

1.22. Брати участь в основних районних масових заходах згідно з планом РМК на 2014-2015 навчальний рік.

1.23. Проаналізувати:

 • участь та результативність школи в районних конкурсах, турнірах, олімпіадах

січень – травень 2015 р.

 • участь та результативність школи в ЗНО

вересень 2014р.

1.24. Організувати:

 • шкільну педагогічну виставку «Творчість освітян-2015»

квітень 2015 р.

 • виставки нових надходжень педагогічної літератури з метою використання їх на практиці у роботі педагогічних працівників

щомісяця 2014-2015 н.р.

 • тематичні методично-рекомендаційні виставки

щомісяця 2014-2015 н.р.

 • проведення методичних оперативок

щотижня 2014-2015 н.р.

1.25. Оновити банк даних «Обдаровані діти».

1.26. Рекомендувати творчі доробки вчителів кваліфікаційної

категорії «спеціаліст І кваліфікаційної категорії», «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» на районну педагогічну виставку:

до 1 травня 2015 р.

II. Керівникам методичних об'єднань спланувати роботу шкільних методичних об’єднань на навчальний рік.

ІІІ. Педагогу – організатору удосконалити роботу органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу.

ІV. Вчителям школи:

ІV.1. До 01 вересня 2014 року створити належну навчально-методичну базу для викладання базових дисциплін.

ІV.2. До 07 вересня 2013 року прокалендаризувати навчальні плани з базових дисциплін.

ІV.3. Поновити портфоліо.

ІV.4. Пропагувати власні творчі доробки у педагогічній пресі протягом навчального року.

V. Заступнику директори школи з навчально-виховної роботи інформувати директора школи про виконання даного наказу

до 30.06.2015 року

V.І. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи Турчин О.М.

Директор: /Башко О.Б./

Звіт про методичну роботу з педагогічними кадрами

за 2013-2014 навчальний рік
Відповідно до річного плану роботи школи педагогічний колектив протягом 2013-2014 н.р. працював над методичною проблемою: “Підвищення якості знань, умінь і практичних навиків учнів шляхом творчого застосування інноваційних технологій у навчально-виховному процесі школи”.

Вся система методичної роботи протягом року була спрямована на підвищення рівня професіоналізму та культури вчителів.

У школі організовано роботу методичної ради у складі: Башко О.Б., Турчин О.М., Агафонова Н.В., Дяків О.Б., Бриковська Л.О., Болюбаш Г.І., призначено голів шкільних методоб’єднань вчителів початкових класів та класних керівників і голів міжшкільних методоб’єднань. Всі педагоги школи залучені до роботи у методичних об’єднаннях, на засіданнях яких обговорюються результати навчально-виховної роботи, результати контрольних робіт, стан виконання навчальних програм, результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах.

В школі контролюється проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації за кредитно-модульною системою

Вчителі нашої школи майстерно проводять нестандартні уроки, інтегровані уроки, години духовності, виховні години, на які запрошуються молоді вчителі, адміністрація школи та вчителі суміжних спеціальностей. Це:

 • «Зовнішність людини»  урок-конференція – вчитель Грицьків Н.Г.; «Виконання вправ на спрощення многочленів»  урок подорож Сонячною системою – вчитель Бриковська Л.О.;

 • «Право на освіту» – вчитель Агафонова Н.В.;

 • «Створення текстового документа з різними вбудованими об’єктами»  урок-проектно-ділова гра –вчитель Турчин О.М.;

 • «Об’єкти технологічної діяльності» – вчитель Пилип’як С.І.;

 • «Солі амонію» – урок-дослідження – вчитель Пилип’як Л.Д.;

 • «Формули. Обчислення за формулами»  урок-подорож у казку – вчитель Олексій С.О.;

 • «Воля – це найдорожче! І.Сенченко «Жаль, та не дуже, плакала б, та не хочеться»»  урок-казка – вчитель Возьна О.П.

Особлива увага під час організації методичної роботи приділяється роботі з молодими вчителями, за якими закріплені наставники:

 • вчитель Мичка С.Б. – за вчителем вчитель української мови Михайловською М.М.

 • вчитель Турчин О.М – за вчителем християнської етики Сняданко М.С., та педагогом-організатором Денисевич Г.Я.,

 • вчитель Башко О.Б. – за соціальним педагогом Кучкудою В.В., а з листопада 2013р. – за соціальним педагогом Попович М.П.

 • вчитель Бриковська Л.О. – за вчителем географії Навроцькою О.Я.

Наставники молодих вчителів проводять бесіди, інструктажі, теоретичні заняття по веденню шкільної документації, структурі уроку, використанню дидактичного та роздаткового матеріалу. Молоді вчителі відвідують уроки наставників та інших вчителів школи, вчаться проводити нестандартні, інтегровані уроки. Кожен із молодих вчителів провів відкритий урок для вчителів школи, дав аналіз своєму урокові.

Педагогічний колектив школи брав участь у «Панорамі творчих уроків - 2013». У першому загальношкільному турі брали участь такі педагоги:


№ п/п

Прізвище вчителя

Клас

Предмет

Дата

Тема уроку

1.

Мичка С.Б.


6

Укр..мова

13.12

Граматичні категорії іменника. Урок-подорож.

2.

Болюбаш Г.І.

8

Англ..мова

10.12

Урок-подорож. Ласкаво просимо до Великобританії

3.

Агафонова Н.В.

6

Всесвітня історія

09.12

Урок-узагальнення. Передня Азія. Індія. Китай.

4.

Дяків О.Б.


3

Математика

06.12

Таблиця ділення на 9. Впра-ви і задачі на застосування таблиці ділення. Задачі на зведення до одиниці.

5.

Возьна О.П.


1

Навчання грамоти (читання)

04.12

Звуки б,б1, позначення їх буквою «бе». Словниково-логічні вправи. Опрацюван-ня тексту «Великі друзі».

6.

Бриковська Л.О

7

Алгебра

11.12

Формули скороченого множення.

7.

Гуменюк С.О.

11

Астрономія

04.12

Зв’язок астрономії з тригонометрією.

8.

Турчин О.М.


2

Сходинки до інформатики

02.12

Поняття про повідомлення та інформацію.

9.

Думин О.М.


4

Читання

13.12

у чому секрет успіху. В.Че-мерис «Чорна кішка або магічне число сім»

10.

Пилип’як С.І.


6

Трудове навчання

11.12

Конструкційні матеріали. Створення ескізного малюнка виробу.

11.

Попович О.Є.


8

Фізична культура

03.12

Гімнастика. Опорний стрибок. Акробатика. комбінація елементів вправ.

12.

Олексій С.О.

8

Алгебра

16.12

Стандартний запис числа.

13.

Гуменний В.В.


8

Музичне мистецтво

17.12

Стильові напрямки. Твор-чість видатних представни-ків української естради.
У другий тур «Панорами творчих уроків» вийшли: Возьна Оксана Петрівна та Дяків Ольга Богданівна – вчителі початкових класів.

Щороку учні школи беруть участь у районному конкурсі знавців української мови імені П.Яцика.

Гологірська школа була представлена у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Здобутки учнів школи : математика 11 клас – 3 місце , біологія 11 клас- 3 місце, фізика 7 клас – 2 місце.

У школі протягом року проведено такі семінари:

 • проблемні семінари: «Впровадження технологій, що сприяють збереженню здоров’я учнів у школі» (доповідачі Грицьків Н.Г., Олексій С.О.) та «Психологічна компетентність вчителя під час формування творчих здібностей, знань, умінь і навичок» (доповідачі Міляновська І.Б., Михайловська М.М.);

 • психолого-педагогічний семінар на тему «Особливості встановлення педагогічної взаємодії з учнями, що мають підвищений рівень агресивності» (відповідальна Турчин О.М.)

У грудні 2013року проведено педагогічні читання на тему «Нове педагогічне мислення» (відповідальні Агафонова Н.В., Сняданко М.С., Гуменюк С.О. ), а в березні – «Як зарадити тому, щоб учні не покидали школу» (відповідальні Дяків О.Б., Вахула С.Д., Мичка С.Б.)

Недоліки у методичній роботі:

 • відсутність у методичному кабінеті школи технічних засобів навчання, аудіо-, відеотеки кращих освітянських доробок школи;

 • низька кількість уроків, проведених вчителями з використанням комп’ютерної техніки;

 • не проводиться робота з розробки нових авторських навчальних програм;

 • на низькому рівні видавнича робота педагогів в межах шкільного закладу;

 • не на належному рівні була представлена школа на районних олімпіадах.Завдання щодо організації методичної роботи у 2014-2015 н.р.

 1. На нараді при завучу з НВР проаналізувати результати участі шкільних команд у районному етапі олімпіад та внести зміни щодо поліпшення роботи з обдарованими учнями. (до 01.10.2014р);

 2. Вчителям школи:

  1. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.

  2. Брати участь у районних турнірах та конкурсах: «Левеня», «Кенгуру», «Лелека», «Бобер» та інших.

  3. Підготувати роботи до участі у ярмарку педагогічних ідей. (До 01.04. 2015р.);

  4. Брати участь у семінарах, педагогічних читаннях, проводити відкриті уроки, заплановані на рік. (Згідно графіка).

 3. Заступнику директора Турчин О.М.:

  1. Своєчасно відправляти на курси підвищення кваліфікації педпрацівників, що атестуються за кредитно-модульною системою.

  2. Спланувати методичну роботу на 2014-2015 навчальний рік (до 02.09.2014 р.).

  3. Спланувати серію відкритих уроків та позакласних заходів на 2014-2015 н.р. (до 02.09.2014 р.)

  4. Спланувати цільову підготовку учнів до олімпіад (до 01.10.2015 р.)


ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮВАТИМЕ ШКОЛА У 2014-2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ:
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ І ПРАКТИЧНИХ НАВИКІВ УЧНІВ ШЛЯХОМ ТВОРЧОГО ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ШКОЛИ.


Наради при заступникові директораМісяць

Зміст

Хто відповідає


Вересень

 • Інструкція про ведення ділової документації (ведення журналу)

 • Про перевірку календарного планування вчителів

 • Виявлення рівня шкільної зрілості першокласників

 • Складання графіка контрольних робіт на півріччя. Графік перевірки журналів, зошитів, щоденників

 • Підготовка батьківського лекторію

 • Положення про атестацію педагогічних працівників

Завуч
Завуч
Завуч

Завуч
Завуч
Завуч
Жовтень

 • Співбесіда з класними керівниками про роботу з «важкими» дітьми

 • Про стан взаємовідвідування уроків, аналіз відкритих уроків

 • Про участь учнівських команд у ІІ турі олімпіад у 2013-2014н.р., та про організацію роботи з обдарованими учнями

 • Про організацію проведення І туру предметних олімпіад
Завуч
Завуч
Завуч


Завуч


Листопад
 • Про перевірку роботи гуртків

 • Про стан ведення класних журналів: виконання навчальних програм

 • Про результати перевірки дозування домашніх завдань

Завуч

Завуч
Завуч
Грудень

 • Аналіз контрольних робіт з математики, української мови у 10-11 класах

 • Про результати проведення місячника педагогічної майстерності.

 • Співбесіда з вчителями щодо зниження успішності обдарованих дітей, їхнього творчого потенціалу.

 • Про результати перевірки техніки читання

 • Про стан роботи класних керівників зі щоденниками учнів

 • Контроль відвідування уроків

Завуч
Завуч

Турчин О.М.

Завуч

Завуч
Завуч


Січень
 • Про підсумки роботи за І півріччя;

 • Про результати перевірки журналів: тематичне оцінювання й облік відвідування;

 • Про стан викладання математики у 8,9 класах


Завуч
Завуч
ЗавучЛютий
 • Про стан викладання української мови у 5,6,8 та 11 класах

 • Звіт класних керівників про індивідуальну роботу з сім’ями дітей

 • Про стан викладання математики у 3 та 4 класах

 • Про роботу вчителів з зошитами учнів.

Завуч
Класні керівники
Завуч

Завуч


Березень
 • Про контроль за якістю знань у випускних класах

 • Про стан викладання основ християнської етики

 • Про стан взаємовідвідування уроків

Завуч
Завуч
Завуч


Квітень
 • Затвердження графіка річних контрольних робіт

 • Про стан роботи факультативів і гуртків

Директор
ЗавучТравень
 • Про підсумки проведення річних контрольних робіт

 • Про підготовку до державної підсумкової атестації у 9 та 11 класах

 • Про підсумки роботи з обдарованими учнями за рік

 • Аналіз техніки читання у 1-4 класах

 • Звіт за темою самоосвіти

Дирекція
Завуч
Завуч

Вчителі школи Завуч

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи міжшкільного методичного об’єднання учителів математики, інформатики та фізики
...

План роботи
Аналіз роботи школи в 2014/2015 навчальному році та основні завдання на 2015/2016 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

Затверджено
Аналіз роботи школи за 2013/2014 навчальний рік І пріоритетні цілі та завдання школи на 2014/2015 навчальний рік 4

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
України від 11. 06. 2014 №701 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 22. 04. 2014 №504», листа Міністерства...

План роботи територіального відділу освіти, молоді та спорту Ленінського...
...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка