Пошук по сайту


Робочий навчальний план харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №37 Харківської міської ради Харківської області

Робочий навчальний план харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №37 Харківської міської ради Харківської області

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління освіти

адміністрації Київського району

Харківської міської ради
________________ Т.В.Куценко
«___»____________ 2016 року
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37

Харківської міської ради Харківської області

на 2016/2017 навчальний рік
ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради

Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 37

Харківської міської ради

Харківської області

протокол від 10.06.2016 № 10

Голова ради Харківської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 37 Харківської міської ради Харківської області

_____________ Г.В.Кортунова
ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 37 Харківської міської ради Харківської області

протокол від 10.06.2016 № 08

Голова педагогічної ради,

директор

____________ Т.С.Жовтун

ХАРКІВ - 20167
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37

Харківської міської ради Харківської області
І. Загальні засади

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 37 Харківської міської ради Харківської області (далі - ХЗОШ № 37) здійснює планування діяльності на підставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008–01), власного Статуту.

За Статутом ХЗОШ № 37 є загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів.

Мова навчання:

 • українська – у 1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 10-А, 11-А класах;

 • російська – у 1-Б, 1-В, 2-Б, 3-Б, 3-В, 4-Б, 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-Б, 9-Б, 11-Б класах.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів у старшій школі навчання організовується за філологічним напрямом з вивченням двох іноземних мов у 10-А класі та профілю іноземної філології у 11-А класі й за універсальним профілем у 11-Б класі.

У 2016/2017 навчальному році у ХЗОШ № 37 функціонуватиме 23 класи, в яких навчатиметься 592 учні.

Робочий навчальний план ХЗОШ № 37 на 2016/2017 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

 • для 1-А, 2-А, 3-А та 4-А класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 2) – додаток 1;

 • для 1-Б, 1-В, 2-Б, 3-Б, 3-В і 4-Б класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 3) – додаток 2;

 • для 5-А, 6-А, 7-А та 8-А класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 12) – додаток 3;

 • для 5-Б, 6-Б, 7-Б і 8-Б класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 11) – додаток 4;

 • для 9-А класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додаток 3) – додаток 5;

 • для 9-Б класу – за листом Міністерства освіти і науки України від 14.06.2005 № 1/9-321 (додаток 1) – додаток 6;

 • для 10-А класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657) (додаток 3) – додаток 7;

 • для 11-А класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657) (додаток 9) – додаток 8;

 • для 11-Б класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657) (додаток 15) – додаток 9.


ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план ХЗОШ № 37 включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів, індивідуальних та групових занять, а саме:

 • у 1-х – 4-х класах з метою забезпечення Державного стандарту початкової загальної освіти освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво», відповідно до навчальних програм, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 №1050 (1-4 класи), викладання яких проводиться таким чином: у 1-х, 2-А, 3-А, 4-А класах – по 1 годині на тиждень (0,5 години з інваріантної та 0,5 години з варіативної складових робочого навчального плану з кожного предмета); у 2-Б, 3-Б, 3-В та 4-Б класах – по 0,75 години на тиждень (0,5 години з інваріантної та 0,25 години з  варіативної складових робочого навчального плану з кожного предмета);

 • у 2-Б, 3-Б, 3-В та 4-Б класах з російською мовою навчання з метою забезпечення Державного стандарту початкової загальної освіти (освітня галузь «Мови і літератури») та виконання навчальної програми у повному обсязі предмет «Літературне читання» викладатиметься: у 2-Б по 3,5 години на тиждень (3 години з інваріантної та 0,5 години з варіативної складових робочого навчального плану), у 3-Б, 3-В та 4-Б класах по 3 години на тиждень (2,5 години з інваріантної та 0,5 години з варіативної складових робочого навчального плану);

 • у 5-А класі з метою формування світогляду учнів за рахунок варіативної складової робочого навчального плану введено вивчення курсу за вибором «Етногеографія» (1 година на тиждень);

 • у 5-А, 7-А та 8-А класах з метою поглиблення знань учнів з математики, розвитку навичок розв’язування задач будуть викладатися курси за вибором: «Розв’язуємо текстові задачі» (5-А клас, 1 година на тиждень), «Вибрані питання алгебри» (7-А клас, 1 година на тиждень), «Методи розв’язування задач із параметрами» (І семестр) і «Модуль числа» (ІІ семестр) (8-А клас, 1 година на тиждень);

 • у 5-7-х і 8-А класах з метою формування в учнів навичок економічного мислення буде викладатися курс за вибором «Родинні фінанси» (5-і класи, по 0,5 години на тиждень), «Фінансово-грамотний споживач» (6-і класи, по 0,5 години на тиждень), «Фінансова культура» (7-і класи, по 1 годині на тиждень) і «Прикладні фінанси» (8-А клас, 0,5 години на тиждень);

 • у 8-х класах з метою поглиблення знань учнів з предметів природознавчого циклу буде введено курс за вибором «Фізика в русі» (8-А класі, 1 година на тиждень; 8-Б клас, 0,5 години на тиждень);

 • у 7-А класі з метою поглиблення знань учнів з предметів природознавчого циклу буде введено курс за вибором «Цікава хімія» (1 година на тиждень);

 • з метою вдосконалення навичок та поглиблення знань учнів з іноземних мов за рахунок варіативної складової навчального плану в 6-А класі продовжено вивчення курсу за вибором «Французька мова» (2 години на тиждень), у 9-А класі збільшено кількість годин на вивчення англійської мови – на 0,5 години на тиждень;

 • у 6-х, 10-А та 11-х класах введено курси за вибором та факультативи, які дозволять школярам набути теоретичних знань та практичних навичок роботи з основними психодіагностичними методиками, які допоможуть у професійному самовизначенні учнів: у 6-х класах – курс за вибором «Вчись думати» (по 1 годині на тиждень), у 10-А та 11-х класах – факультатив «Психологія» (по 1 годині на тиждень);

 • у 10-А та 11-х класах з метою профорієнтаційної підготовки, поглиблення знань з культури та мистецтва, розвитку вміння логічно та обґрунтовано викладати власні думки іноземною мовою, підвищення культури мовлення введено предмет «Культура і мистецтво Великої Британії» у формі курсу за вибором у 10-А класі та у формі факультативу в 11-х класах (по 1 годині на тиждень);

 • у 10-А та 11-х класах з метою вивчення математики на академічному рівні, розвитку логічного мислення, якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, освітня галузь «Математика» реалізується окремими навчальними предметами «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія»: «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» по 2 години на тиждень (1,5 години з інваріантної та 0,5 години з варіативної складових робочого навчального плану);

 • у 10-А та 11-х класах з метою якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, кращого засвоєння програмового матеріалу за рахунок варіативної складової робочого навчального плану передбачено години індивідуальних і групових занять з історії України (по 1 годині на тиждень);

 • у 10-А класі з метою поглиблення розширення світогляду учнів, виховання національно-патріотичної свідомості введено курс за вибором «Українознавство» (1 година на тиждень);

 • у 10-А класі з метою вивчення на академічному рівні збільшено кількість годин на викладання української мови та зарубіжної літератури по 2 години на тиждень (по 1 годині з інваріантної та по 1 годині з варіативної складових робочого навчального плану) і з метою розширення лінгвістичного світогляду учнів, розвитку мовленнєвих умінь і навичок, формування вміння користуватися декількома мовами, не змішуючи їх, розвитку комунікативних компетенцій за рахунок варіативної складової робочого навчального плану введено факультативне вивчення російської мови (1 година на тиждень);

 • у 10-А класі з метою вивчення на академічному рівні збільшено кількість годин на викладання фізики – 3 години на тиждень (2 години з інваріантної та 1 година з варіативної складових робочого навчального плану).

За рахунок годин інваріантної складової робочого навчального плану викладаються інтегровані курси у 1–5-х класах – «Природознавство» (по 2 години на тиждень), у 6-х класах – «Всесвітня історія. Історія України» (по 2 години на тиждень), у 5–9-х класах – «Основи здоров`я» (5–8-і класи – по 1 годині на тиждень; 9-ті класи – по 0,5 години на тиждень), у 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-Б, 9-Б, та 11-Б класах – «Література» (по 2 години на тиждень).

Навчальні предмети, на вивчення яких змінено кількість годин, викладаються за державними програмами, модифікованими для кожного класу за погодженням із методичною радою методичного центру Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради (протокол від 03.06.2016 № 03).

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 № 518 «Про внесення зміни до деяких наказів» у 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 10-А та 11-А класах вивчається навчальний предмет «Зарубіжна література».

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460 «Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.06.2011 № 572» у 2-4-х класах вивчатиметься навчальний предмет «Інформатика».

З метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії рідного краю, міста Харкова та реалізації регіонального компоненту у 8-х та 9-х класах введено спецкурс «Харківщинознавство» (по 1 годині на тиждень: у 8-х та 9-А класах – за рахунок варіативної складової робочого навчального плану, у 9-Б класі – за рахунок зменшення годин, відведених для вивчення другої іноземної мови (французької)) з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмету до документа про базову загальну середню освіту.

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та з метою виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти для виконання в повному обсязі навчальної програми з фізичної культури третя година фізичної культури у 10-А та 11-х класах і 0,5 години у 9-Б класі компенсується за рахунок залучення учнів до позаурочної та позакласної роботи з предмета у гуртках танцю, спортивних секціях з бадмінтону, баскетболу, військово-прикладних видів спорту.

Предмет «Фізична культура» реалізується за рахунок модулів, які визначені шляхом анкетування учнів: 5–9-ті класи – футбол, баскетбол, легка атлетика, волейбол; 10–11-ті класи – баскетбол, легка атлетика, волейбол.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Викладання предмету «Захист Вітчизни» проводитиметься у 10-А та 11-х класах по 2 години на тиждень (1,5 години з інваріантної та 0,5 години з варіативної складових робочого навчального плану)

Зміст предмету «Трудове навчання» реалізується за рахунок таких модулів:

5-А клас, що не поділяється на групи хлопців та дівчат:

 • «Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП» (обов’язкова складова);

 • «Технологія виготовлення дерев’яної іграшки» (варіативний модуль);

 • «Технологія виготовлення виробів із деревини та деревних матеріалів (способом ажурного випилювання)» (варіативний модуль);

5-Б класи (дівчата):

 • «Технологія виготовлення виробів з аплікацією» (обов’язкова складова)

 • «Технологія виготовлення вишитих виробів» (варіативний модуль);

 • «Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом)» (варіативний модуль);

5-Б класи (хлопці):

 • «Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП» (обов’язкова складова);

 • «Технологія виготовлення дерев’яної іграшки» (варіативний модуль);

 • «Технологія виготовлення виробів із деревини та деревних матеріалів (способом ажурного випилювання)» (варіативний модуль);

6-А клас (дівчата):

 • «Технологія виготовлення вишитих виробів» (обов’язкова складова)

 • «Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі» (варіативний модуль);

 • «Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом)» (варіативний модуль);

6-А клас (хлопці):

 • «Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту» (обов’язкова складова);

 • «Технологія виконання електротехнічних робіт» (варіативний модуль);

 • «Технологія виготовлення виробів із деревини та деревних матеріалів (способом ажурного випилювання)» (варіативний модуль);

6-Б клас, що не поділяється на групи хлопців та дівчат:

 • «Технологія виготовлення вишитих виробів» (обов’язкова складова);

 • «Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі» (варіативний модуль);

 • «Технологія виготовлення виробів, оздоблених аплікацією» (варіативний модуль);

7-А клас, що не поділяється на групи хлопців та дівчат:

 • «Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком» (обов’язкова складова);

 • «Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями» (варіативний модуль);

7- Б клас (дівчата):

 • «Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком» (обов’язкова складова);

 • «Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями» (варіативний модуль);

7-Б клас (хлопці):

 • «Технологія виготовлення виробів із деревини» (обов’язкова складова);

 • «Технологія виготовлення виробів із деревини (з використанням ручних способів обробки)» (варіативний модуль);

8-А клас (дівчата):

 • «Технологія виготовлення швейних виробів» (обов’язкова складова);

 • «Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом)» (варіативний модуль);

8-А клас (хлопці):

 • «Технологія виготовлення виробів із сортового прокату та листового металу» (обов’язкова складова);

 • «Технологія виготовлення виробів із металу (способом токарної обробки)» (варіативний модуль);

8-Б клас, що не поділяється на групи хлопців та дівчат:

 • «Технологія виготовлення виробів із сортового прокату та листового металу» (обов’язкова складова);

 • «Технологія виготовлення виробів із металу (способом токарної обробки)» (варіативний модуль);

9-А клас, що не поділяється на групи хлопців та дівчат:

 • «Проектування виробів» (базовий модуль);

 • «Технологія слюсарної обробки металів» (варіативний модуль);

9-Б клас, що не поділяється на групи хлопців та дівчат:

 • «Проектування виробів» (базовий модуль);

 • «Технологія оздоблення одягу» (варіативний модуль).

Предмет «Технології» реалізується за рахунок таких модулів:

10-А клас:

1. «Проектна технологія в перетворювальній діяльності людини».

2. «Технологія дизайну шкільних та офісних інтер’єрів».

11-і класи:

1. «Проектна технологія в перетворювальній діяльності людини».

2. «Технологія дизайну предметів інтер’єру».

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень; години, що позначені дробовим числом (0,75) викладатимуться таким чином: предмети «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво» у 2-Б класі: І семестр – «Образотворче мистецтво» – 0,5 години, «Музичне мистецтво» – 1 година; ІІ семестр – «Образотворче мистецтво» – 1 година, «Музичне мистецтво» – 0,5 години; у 3-Б і 3-В класах: І семестр – «Образотворче мистецтво» – 1 година, «Музичне мистецтво» – 0,5 години; ІІ семестр – «Образотворче мистецтво» – 0,5 години, «Музичне мистецтво» – 1 година, у 4-Б класі: І семестр – «Образотворче мистецтво» – 1 година, «Музичне мистецтво» – 0,5 години; ІІ семестр – «Образотворче мистецтво» – 0,5 години, «Музичне мистецтво» – 1 година.

Відповідно до навчальних програм предмети «Українська мова» та «Літературне читання» в 2-А, 3-А та 4-А класах будуть викладатись: І семестр – «Українська мова» – 4 години, «Літературне читання» – 3 години; ІІ семестр – «Українська мова» – 3 години, «Літературне читання» – 4 години.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами) при вивченні окремих предметів у ХЗОШ №37 запроваджується поділ класів на групи:

 • при вивченні української мови, яка вивчається як предмет у 10-11-х класах (за наявності більше 27 учнів у класі);

 • при вивченні англійської, французької мов у 1-11-х класах (за наявності більше 27 учнів у класі);

 • при проведенні уроків з фізичної культури у 10-11-х класах (окремо для хлопців і дівчат; більше 27, але не менше 8 учнів у групі);

 • при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп'ютерів у 2-11-х класах (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі);

 • при проведенні уроків з трудового навчання у 5–9-х класах (за наявності більше 27 учнів у класі).

Поділ класу на групи при вивченні предмета «Захист Вітчизни» здійснюється окремо для юнаків та дівчат.

Навчальні предмети інваріантної складової робочого навчального плану викладатимуться за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Курси за вибором і спецкурси викладатимуться за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (додаток 10).
ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2016/2017 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 23 грудня 2016 року;

ІІ семестр – з 9 січня по 26 травня 2017 року.

Тривалість уроків становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2–4-х класах – 40 хвилин, у 5–11-х класах – 45 хвилин.

Згідно з наказом Міністерства освіти України від 12.08.1999 №292 «Про запровадження Закону України» (про загальну середню освіту) (п.3.4), листом Міністерства освіти України від 27.10.1999 №1/9-419 «Про тривалість уроків у початковій школі» різниця в часі навчальних годин 1-4-х класів компенсується збільшенням тривалості перерв між уроками, додатковий облік і компенсація навчального часу у початковій школі у 2016/2017 навчальному році не проводиться.

Навчальний рік закінчується проведенням навчальних екскурсій у 1-4-х класах, навчальних екскурсій та навчальної практики у 5-8-х та 10-А класах (протокол педагогічної ради від 10.06.2016 № 08) і державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої шкіл.

Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до чинного Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

Вручення документів про освіту планується провести для випускників 9-х класів – 9 червня 2017 року, 11-х класів – 27 травня 2017 року.

Упродовж навчального року для учнів будуть проводитись канікули: орієнтовно, осінні канікули - з 24 жовтня по 30 жовтня 2016 року, зимові канікули – з 26 грудня 2016 року по 8 січня 2017 року, весняні канікули – з 25 березня по 2 квітня 2017 року.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема можуть  проводитись  для  учнів   1-х  класів  додаткові  тижневі  канікули.

Режим роботи закладу – п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.


Директор Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 37 Харківської

міської ради Харківської області Т.С.Жовтун

Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

__ (________________________) аркушів
Начальник Управління освіти

адміністрації Київського району

Харківської міської ради Т.В.Куценко
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робочий навчальний план харківської приватної загальноосвітньої школи...
Харківської приватної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Лєствіца» Харківської області

Комунального закладу «харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів...
«Вертикаль» Харківської міської ради Харківської області» (далі за текстом хсш №166 «Вертикаль») створено рішенням 33 сесії 5 скликання...

Засновник Харківської Директор Департаменту науки І
Харківської приватної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Лєствіца» Харківської області

Перелік навчальних програм в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ...
Комплекс навчально-розвивальних програм для 1-4 класів загальноос-вітньої школи. Рівкінд Ф. М

Як зберегти електроенергію у побуті: поради від школярів
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №88 імені О. Г. Зубарева Харківської міської ради Харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №7 харьковского городского совета харьковской области

Робочий навчальний план гонтів’ярської загальноосвітньої школи І-ІІ...
«Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», листа відділу освіти Валківської...

План роботи високопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Аналіз діяльності педагогічного колективу І результативності освітнього процесу в 2012/2013 навчальному році та основні задачі на...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка