Пошук по сайту


Рокитненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) нововодолазької районної ради харківської області

Рокитненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) нововодолазької районної ради харківської областіРОКИТНЕНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

(ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ –

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД)

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Н А К А З
___________ Рокитне №___
Про результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів Рокитненського НВК у І семестрі 2016/2017 навчального року
Згідно з річним планом роботи навчального закладу адміністрацією Рокитненського НВК було проведено аналіз навчальних досягнень учнів 5-11 класів.

Організація навчання у 5-11-х класах у І семестрі 2016/2017 навчального року здійснювалася за навчальними програмами та підручниками, розробленими відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та Переліку навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році (лист МОН України № 1/9-434 від 17.08.2016 року). В навчальній роботі враховувалися методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання навчальних предметів (лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016р. № 1/9-437), а також інші діючі нормативні документи. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11-х класів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» та Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 №329.

Здійснюючи моніторинг навчальних досягнень учнів 5-11 класів, було проаналізовано результати навчання учнів за І семестр 2016/2017 навчального року та за 2015/2016 навчальний рік (додаток 1,2). У 5-11 класах навчається 75 учнів. Аналіз навчальних досягнень учнів окремо по класах показав наступне:

- якість знань учнів за І семестр 2016/2017 н.р. становить 24%, що на 4% менше, ніж у 2015/2016 н.р. (28%);

- у І семестрі тільки 1 учень (8 клас) навчається на високому рівні (2% від загальної кількості учнів навчального закладу), у минулому році таких учнів по навчальному закладу було 4 (6 та 7 класи), що становило 5% від загальної кількості учнів;

- 76% учнів навчального закладу навчається на початковому та середньому рівнях (у минулому році – 72%);

- в усіх класах, крім 5-го, є учні, які навчаються на початковому рівні (всього по навчальному закладу – 32%, що на 5% більше, ніж у минулому році);

- у 11-му класі з 8-ми учнів 6 мають початковий рівень навчання (75%), що фактично відповідає минулому року;

В цілому, слід відмітити зниження рівня навчальних досягнень та якості знань учнів 5-11 класів у порівнянні з минулими роками (додаток 3)

Аналіз результатів навчальних досягнень школярів з предметів інваріантної складової показав: низькі показники мають учні з української мови, української літератури, алгебри, геометрії, російської мови, англійської мови, зарубіжної літератури, історії України, всесвітньої історії, фізики, географії, біології, хімії та Харківщинознавства; високий показник навчальних досягнень мають учні з предметів: природознавство, «Захист Вітчизни», трудове навчання, технології, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, фізична культура, екологія, «Православна культура Слобожанщини» (додаток 4,5).

На під­ставі вищезазначеного
наказую:

1. Класним керівникам:

1.1. Провести бать­ківські збори за підсумками навчання у І семестрі 2016/2017 н. р.

Січень 2017

2. Керівникам методичних об’єднань вчителів-предметників:

2.1.Проаналізувати причини низької успішності учнів з предметів (професійний рівень вчителів, якість організації навчальної діяльності на уроках, повнота виконання навчальних програм, наявність умов для організації навчання: забезпечення підручниками, навчальними посібниками, використання інформаційно-комунікаційних технологій, тестів тощо).

Січень 2017

2.2. Здійснити аналіз результатів навчання учнів у І семестрі 2016/2017 н.р. та порівняти з результатами минулих років, вжити заходів до їх наступної кореляції.

Січень 2017

2.3.Приділяти більше уваги підвищенню методичної грамотності та професійної компетентності вчителів.

3. Учителям - предметникам:

3.1.Звернути особливу увагу на рівні навчальних досягнень учнів з предметів, зробити відповідні висновки, спланувати роботу на підвищення навчальних досягнень учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

Січень 2017

3.2.Для підвищення рівня навчальних досягнень учнів впроваджувати сучасні методики ведення уроків, застосовувати тестові завдання, приділяти особливу увагу формуванню в учнів мотивації на отримання якісних знань, умінь, навичок.

Постійно

3.3.Спланувати індивідуальну роботу зі слабовстигаючими та обдарованими учнями.

Січень 2017

4.Заступнику директора з навчально-виховної роботи (Чертов М.О.):

4.1. Обговорити питання про рівень навчальних досягнень учнів на засіданні педради, спланувати заходи з покращення викладання предметів в ІІ семестрі.

Січень 2017

4.2 Контролювати стан викладання предметів, з яких спостерігаються низькі показники у навчанні.

5. Контроль за наказом залишаю за собою.
Директор Рокитненського НВК Н.М.Хихля
З наказом ознайомлені:

В.В.Біда

Є.С.Ганночка

Л.В.Горбань

Т.К.Кругла

Ю.І.Лютікова

Т.П.Макієва

Т.І.Олійник

В.І.Пензев

О.Б.Передерій

Н.О.Семенська

О.В.Сергієнко

М.О.Чертов

Н.О.Шевченко

Ю.В.Ярош

Додаток 1

Результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів

у І семестрі 2016/2017 навчального року

Клас

К-ть учнів

РІВНІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Якість знань

Початковий


Середній


Достатній


Високий


Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

К-ть

%

5

12

-

-

7

58

5

42

-

-

5

42

6

13

4

31

5

38

4

31

-

-

4

31

7

11

1

9

8

73

2

18

-

-

2

18

8

14

8

57

2

14

3

21

1

7

4

29

9

15

4

27

9

60

2

13

-

-

2

13

10

2

1

50

1

50

-

-

-

-

-

-

11

8

6

75

1

12

1

12

-

-

1

12

всього

75

24

32

33

44

17

23

1

2

18

24Додаток 2

Навчальні досягнення учнів 5-11 класів

5 клас6 клас7 клас
8 клас9 клас10 клас11 клас
Додаток 3
Результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів по роках (%)Додаток 4
Навчальні досягнення учнів 5 – 11 класів у І семестрі 2016/2017 н.р.
Предмети

К-ть учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість знань

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

1

Українська мова

(5-11 кл.)

75

8

11

35

47

28

37

4

5

32

42

2

Українська література (5-11 кл.)

75

9

12

33

44

22

29

11

15

33

44

3

Математика (5,6 кл.)

25

1

4

9

36

7

28

8

32

15

60

4

Алгебра (7-11 кл.)

50

12

24

17

34

15

30

6

12

21

42

5

Геометрія (7-11 кл.)

50

9

18

19

38

15

30

7

14

22

44

6

Російська мова

(5-9 кл.)

65

8

12

28

43

21

32

8

12

29

45

7

Англійська мова

(5-11 кл.)

75

9

12

34

45

22

29

10

13

32

42

8

Заруб. література

(5-11 кл.)

75

9

12

31

41

25

33

10

13

35

46

9

Історія України

(5, 7-11 кл.)

62

6

10

23

37

27

43

6

10

33

53

10

Всесвітня історія

(6-11 кл.)

63

6

9

27

43

22

35

8

13

30

48

11

Правознавство

(9,10 кл.)

17

2

12

5

29

9

53

1

6

10

59

12

Фізика (7-11)

50

6

12

27

54

12

24

5

10

17

34

13

Природознавство

(5 кл)

12

-

-

1

8

4

33

7

58

11

91

14

Біологія (6-11)

63

10

16

27

43

15

24

11

17

26

41

15

Хімія (7-11 кл.)

50

10

20

21

42

11

22

8

16

19

38

16

Географія (6-10 кл.)

55

1

2

26

47

18

33

10

18

28

51

17

Основи здоров’я

(5-8 кл.)

50

-

-

16

32

15

30

19

38

34

68

18

Художня культура (9,10 кл.)

17

-

-

6

35

7

41

4

24

11

65

19

Інформатика

(5-11 кл.)

75

-

-

14

19

51

68

10

13

61

81

20

Захист Вітчизни (10,11 кл.)

10

-

-

2

20

6

60

2

20

8

80

21

Трудове навчання

(5-9)

65

-

-

6

9

25

38

34

52

59

90

22

Технології (10-11 кл.)

10

-

-

-

-

6

60

4

40

10

100

23

Образотворче мистецтво (5-7 кл.)

36

-

-

-

-

20

56

16

44

36

100

24

Мистецтво (8 кл.)

14

-

-

6

43

3

21

5

36

8

57

25

Музичне мистецтво (5-7 кл.)

36

-

-

-

-

3

8

33

92

36

100

26

Харківщинознавство (8,9 кл.)

29

12

41

8

28

7

24

2

7

9

31

27

Фізична культура

(5-11 кл.)

75

-

-

9

12

33

44

33

44

66

88

28

Економіка (11 кл.)

8

-

-

5

63

2

25

1

12

3

37

29

Екологія (11 кл.)

8

-

-

3

37

3

37

2

25

5

62

30

Астрономія (11 кл.)

8

2

25

2

25

3

37

1

12

4

50

31

Православна культура Слобожанщини (5 кл)

12

-

-

-

-

3

25

9

75

12

100

Додаток 5
Українська моваУкраїнська літератураМатематика
АлгебраГеометрія


Російська моваАнглійська моваЗарубіжна літератураІсторія України
Всесвітня історіяПравознавствоФізика
ПриродознавствоБіологіяХімія
ГеографіяОснови здоров’яІнформатика


«Захист Вітчизни»Трудове навчання


ТехнологіїОбразотворче мистецтвоМузичне мистецтво


ХарківщинознавствоФізична культураЕкономікаАстрономія


Екологія


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма виховання І навчання дітей від двох до семи років «Дитина»
Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №7 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Щорічне звітування керівника
Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області знаходиться за адресою: Україна 63001...

Перелік навчальних програм в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ...
Комплекс навчально-розвивальних програм для 1-4 класів загальноос-вітньої школи. Рівкінд Ф. М

Як зберегти електроенергію у побуті: поради від школярів
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №88 імені О. Г. Зубарева Харківської міської ради Харківської області

Комунального закладу «харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів...
«Вертикаль» Харківської міської ради Харківської області» (далі за текстом хсш №166 «Вертикаль») створено рішенням 33 сесії 5 скликання...

Робочий навчальний план харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Державних санітарних...

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка