Пошук по сайту


Нака з

Нака з

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ

ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Н А К А З


N 507 від 19.08.97 м.Київ


  Щодо затвердження Державного класифікатора України "Класифікація основних фондів"

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики" і від 08.06.95 р. N 403 "Про внесення змін і доповнень до Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики"НАКАЗУЮ:
Затвердити Державний класифікатор України ДК 013-97 "Класифікація основних фондів" (КОФ).
Встановити чинність зазначеного класифікатора від 01.01.98 р.


Перший заступник Голови Держстандарту України

Ю.Г.РубанДержавний класифікатор України

Класифікація основних фондів ДК 013-97

Чинний від 1998-01-01
Вступ

Класифікація основних фондів (далі - КОФ) є складовою частиною державної системи класифікації та кодування техніко-економічної і соціальної інформації (ДСК ТЕСІ). Класифікацію основних фондів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики".
КОФ призначено для використання в автоматизованих системах керування для вирішення таких завдань:

- організації систематичного обліку та звітності в частині основних фондів;

- визначення норм амортизації основних фондів та віднесення амортизаційних відрахунків на витрати виробництва;

- проведення робіт з перепису, оцінки та переоцінки обсягів складу і стану основних фондів;

- реалізації комплексу облікових функцій з основних фондів у межах робіт з державної статистики;

- здійснення міжнародних зіставлень за структурою і станом основних фондів;

- визначення розрахунків похідних економічних показників, включаючи фондоємність, фондоозброєність, фондовіддачу тощо, а також рекомендованих нормативів проведення капітальних ремонтів основних фондів.
Об'єктом класифікації є основні фонди.
Основні фонди - це матеріальні цінності, експлуатаційний період і вартість яких відповідно перевищують один календарний рік та 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Одиницею обліку основних фондів є інвентарний об'єкт, включаючи усі пристрої і приладдя або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання окремих самостійних функцій, або ж відокремлений комплекс, що складається з конструктивно з'єднаних предметів, які є єдиними і орієнтовані на сумісне використання під час виконання певної роботи.
КОФ побудовано за ієрархічним методом класифікації з використанням послідовної системи кодування. Кожна позиція у КОФ містить шестизначний цифровий код і назву відповідних класифікаційних угруповань.
Структуру коду подано у вигляді такої схеми:

X X XX XX

| | | |

Група ---------------------| | | |

Підгрупа --------------------------| | |

Клас -------------------------------| |

Тип -------------------------------------|
Класифікацію побудовано за ознаками функціонального призначення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 р. № 1075 "Про затвердження Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу)" і поділяється на такі групи:
- група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої;
- група 2 - транспортні засоби, включаючи вантажні та легкові автомобілі; меблі, конторське (офісне) обладнання; побутові електромеханічні прилади та інструменти; інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичного оброблення інформації;
- група 3 - інші основні фонди, що не ввійшли до груп 1 і 2, включаючи сільськогосподарські машини і знаряддя, робочу і продуктивну худобу та багаторічні насадження.
На рівні класифікаційної ієрархії "Тип" позиція "9" завжди означає інші угруповання.
Ведення державного класифікатора "Класифікація основних фондів" здійснює науково-дослідний інститут статистики Державного комітету статистики України.
Введення в дію КОФ припиняє чинність класифікатора "Общесоюзный классификатор. Основные фонды".
2. Класифікація основних фондів

Код КОФ

Назва

100000

БУДІВЛІ, СПОРУДИ, ЇХ СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ТАПЕРЕДАВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ

110000

БУДИНКИ, БУДІВЛІ

110100

БУДИНКИ ЖИТЛОВІ

110101

Будинки та котеджі одно-, двоквартирні

110102

Будинки багатоквартирні

110103

Будинки житлові готельного типу

110104

Гуртожитки

110105

Будинки тимчасові житлові баз і таборів відпочинку,профілакторіїв, творчого відпочинку

110106

Селища дачні з угіддями

110199

Будинки та приміщення житлові інші

110200

БУДИНКИ ТА БУДІВЛІ НЕЖИТЛОВІ

110201

Склади та споруди виробничі універсальні одноповерхові

110202

Склади та споруди виробничі універсальнібагатоповерхові

110203

Склади товарні, силоси і резервуари

110204

Склади, гаражі та споруди виробничі універсальніпідземні

110205

Склади, гаражі та споруди виробничі універсальні наводі

110299

Склади та споруди виробничі універсальні інші

110300

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ,ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

110301

Магазини

110302

Споруди ринкові

110303

Підприємства та установи громадського харчування

110304

Приміщення складські та бази підприємств торгівлі тагромадського харчування

110305

Готелі та аналогічні споруди

110399

Будинки та споруди підприємств торгівлі, громадськогохарчування та готельного господарства інші

110400

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ПРОСВІТНІХ І КУЛЬТУРНИХ УСТАНОВІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИДОВИЩНИХ ЗАХОДІВ

110401

Бібліотеки, музеї та інші подібні споруди

110402

Будинки культури, клуби, театри та кінотеатри

110403

Будівлі для публічних показів і вистав

110499

Будинки та споруди просвітніх і культурних установ ідля проведення видовищ інші

110500

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ НАУКОВИХ ТА ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИХУСТАНОВ

110501

Інститути науково-дослідні (основна діяльність)

110502

Будівлі науково-дослідних установ (обслуговувальна тадопоміжна діяльність)

110503

Будівлі проектно-пошукових установ (основнадіяльність)

110504

Будівлі обслуговувальних установ проектно-пошуковихорганізацій

110599

Будинки та споруди наукових і проектно-пошуковихустанов інші

10600

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ШКІЛТА ПОЗАШКІЛЬНИХ УСТАНОВ

110601

Будівлі вищих навчальних закладів

110602

Будівлі середніх навчальних закладів, училищ

110603

Будівлі дошкільні

110604

Установи позашкільні

110699

Будинки та споруди для навчальних закладів, шкіл тапозашкільних установ інші

110700

ЛІКАРНІ, ЗАКЛАДИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ОЗДОРОВЧІ

110701

Лікарні багатопрофільні і територіальногообслуговування

110702

Лікарні профільовані

110703

Поліклініки, консультації та пункти медичногообслуговування

110704

Станції медичного обслуговування

110705

Аптеки

110706

Санаторії, пансіонати

110799

Лікарні, заклади лікувально-профілактичні та оздоровчіінші

110800

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ,ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО І ФІНАНСОВОГООБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗАКОРДОННИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ

110801

Будинки та споруди органів державного управління

110802

Будівлі підприємств інформаційно-обчислювальногообслуговування

110803

Будівлі фінансового обслуговування та закордоннихпредставництв

110804

Казарми збройних сил, міліції

110805

Тюрми та слідчі ізолятори, виправні колонії

110806

Будівлі для релігійної діяльності (церкви, каплиці,

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013–2014 навчальному році

Нака з
Нагородити переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, згідно списку (додаток 1)

Нака з
Про організацію та проведення ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 навчальному році

Нака з
Про участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін

Нака з
Сокальської районної державної адміністрації львівської області 80000,м. Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail:...

Нака з
Про підсумки проведення І (міського) відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів...

Нака з
Контролюючі роботи з англійської мови, фізики, хімії, біології, історії, географії, інформатики та інших предметів допускається проводити...

Нака з
Білоцерківського району сучасних І якісних підручників, відповідно до Положення про апробацію та моніторингові дослідження навчальної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка