Пошук по сайту


Рішення колегії відділу освіти, Начальник

Рішення колегії відділу освіти, Начальник

Сторінка1/21
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Рішення колегії відділу освіти, Начальник

молоді та спорту відділу освіти, молоді та спорту

Запорізької райдержадміністрації Запорізької райдержадміністрації

31 серпня 2015 року №1

_____________Т.І. Рогач

План роботи

відділу освіти, молоді та спорту

Запорізької

районної державної адміністрації

на 2015/2016 навчальний рік

Запорізька область

ЗМІСТ

І.

Вступ……………………………………………………………

3-20

ІІ.

Організація та регламент роботи апарату……………………

20-21

ІІІ.

Заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти, виконання державних, районних програм з питань освіти та дитинства……………………………………………

21-25

ІV.

Аналітично-інформаційна та контрольно-звітна діяльність відділу…………………………………………………………...

25-42

V.

Робота колегії………………………………………………….

43-44

VI.

Контроль за дотриманням навчальними закладами чинного законодавства з питань освіти………………………………..

44-516.1.Проведення днів РВО в загальноосвітніх навчальних закладах

45-466.2. Проведення днів РВО в дошкільних навчальних закладах

476.3.Перспективний план проведення РВО в загальноосвітніх навчальних закладах

48-496.4.Перспективний план проведення РВО в дошкільних навчальних закладах

50-516.5.Оперативний контроль в загальноосвітніх навчальних закладах

52


VII.

Наради директорів загальноосвітніх шкіл…………………..

52-54

VIII.

Наради завідуючих дошкільними навчальними закладами…

55

IX.

Організація роботи з кадрами…………………………………

56-57

X.

Організація роботи з питань фізичної культури та спорту
XI.

Організація роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу...

57-64

XII.

Допризовна підготовка, військово-патріотичне виховання молоді……………………………………………………………

64-65

XIII.

Масові заходи з учнями , вихованцями закладів освіти……..

66-68

XIV.

Фінансово-економічна та господарська діяльність…………..


68-70

Додаток 1.

Додаток 2.

Перспективний план-графік атестаційної експертизи діяльності дошкільних навчальних закладів Запорізького району на 2009-2020 роки ………………………..……………

Перспективний план-графік атестаційної експертизи діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Запорізького району на 2009-2020 роки………………….….

71

72


Додаток 3.

План-графік контролю діяльності загальноосвітніх навчальних закладів на 2015-2016 навчальний рік…………

73ВСТУП

У 2014 -2015 навчальному році діяльність відділу освіти була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних закладів, створення належних умов їх функціонування й розвитку, удосконалення змісту навчально – виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.

Дошкільна освіта – найважливіша складова безперервної освіти

Створення умов повного задоволення потреб населення в якісній дошкільній освіті є одним із ключових напрямків регіональної освітньої політики в Запорізькому районі, що відповідає загальнодержавному пріоритету цієї ланки, яка потребує невідкладного розв’язання гострих проблем.

Для забезпечення розвитку мережі дошкільних навчальних закладів щороку здійснюється ґрунтовний аналіз показників забезпечення потреб населення з дошкільної освіти з метою прийняття відповідних управлінських рішень.

Робота з даного питання координується Програмою розвитку освіти Запорізького району на 2013-2017 роки, яка затверджена рішенням районної ради від 25.12.2012 року №15. Окремим розділом зазначеної Програми визначено розділ дошкільної освіти.

Відзначається суттєвий поступ Запорізького району у забезпеченні запитів населення на послуги дошкілля.

У Запорізькому районі функціонує 23 дошкільних навчальних заклади різних типів, де здобувають освіту 1337 вихованців: 11 - навчально-виховні комплекси «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» та 12 - дошкільні навчальні заклади – ясла-садки і дитячі садки. Розвинута мережа варіативних форм охоплення: групи короткотривалого перебування дітей на базі шкіл, консультативні пункти, соціально-психологічний патронат.

Прослідковується позитивна динаміка зростання кількості дошкільних груп, сьогодні функціонує 59 груп.

У Запорізькому районі повністю виконуються статті 3, 9 Закону України «Про дошкільну освіту» у частині 100% забезпечення дітей 5-річного віку дошкільною освітою за рахунок розвитку варіативних форм дошкільної освіти.

З цією метою щороку проводиться первинний облік дітей 5-річного віку, що проживають на території району, поновлюється банк даних та формується контингент дошкільних груп. Мережа формується таким чином, що забезпечує 100% охоплення п’ятирічок дошкільною освітою.

У 2014 та 2015 роках вдалося розширити мережу дошкільних навчальних закладів:

 • реорганізовано Петропільську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів в навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»;

 • організовано роботу групи короткотривалого перебування дітей на базі Малокатеринівського навчально-виховного комплексу «школа І-ІІІ ступенів - гімназія «Мрія».

На територіях Августинівської, Біленьківської, Веселівської, Володимирівської, Григорівської, Долинської, Лукашівської, Лисогірської, Миколай-Пільської, Широківської сільських рад черги на зарахування в дитячі садки ліквідовано, на 100% забезпечено потребу населення в місцях в дошкільні заклади.

Також охоплення дітей зростає на тих територіях, де активно запроваджують різні форми залучення дітей до здобуття дошкільної освіти:

 • функціонують 3 групи короткотривалого перебування дітей на базі Кушугумського начально-виховного комплексу «школа І-ІІІ ступенів - гімназія «Інтелект», Малокатеринівського навчально-виховного комплексу «школа І-ІІІ ступенів - гімназія «Мрія»;

 • організовано роботу консультаційних пунктів для дітей, які не відвідують дитячі садки, на базах дошкільних навчальних закладів та дошкільних ланок навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчально-виховний заклад – дошкільний навчальний заклад»;

 • у дошкільних закладах працюють психологи та соціальні педагоги, які здійснюють соціально-психологічний патронат дітей з ослабленим здоров’я за місцем проживання дошкільників;

 • з метою якісної адаптації майбутніх першокласників у канікулярний період (березень або червень) здійснюється підготовка дітей до навчання на базі школи.

Розвиток варіативної мережі дошкільних закладів підвищив охоплення дітей віком від 3-х до 6 років дошкільною освітою до 89%. У селах цей відсоток становить 94%, а у селищах міського типу – 72%.

Не дивлячись, на позитивний результат залишаються і проблеми. Значний демографічний приріст останніх років та зростання кількості звернень батьків щодо влаштування дітей до дошкільного навчального закладу призвели до перевищення норм наповнюваності груп. У зв’язку з відсутністю достатньої кількості діючих дошкільних закладів та відповідно до того, що працюють в основному малокомплектні дошкільні заклади ( 6 із 12) існує проблема перевантаження груп, яка призводить до порушення вимог статті 14 Закону України „Про дошкільну освіту”. Так, на 100 місцях виховується в селищах міського типу Балабине, Кушугум, Малокатеринівка – 125 дітей. Проте, середній показник використання потужності дошкільних закладів на 100 місцях становив у 2013 році 88 дітей, у 2014 році – 89 дітей. Цей показник не перевищує норму і має резерв для використання, що є позитивним показником для району.

Не зважаючи на перевищення норм наповнюваності груп, задовольнити запити усіх батьків, які хочуть влаштувати дітей у дошкільні заклади, на сьогодні не вдається. Дітей батьків, що несуть службу в зоні АТО та із сімей-переселенців зараховували до дитсадків позачергово. Таких дітей на сьогодні – 7 чоловік.

Існуюча черга до зарахування в дошкільні заклади сьогодні 421 чоловік. Особливо гостро ця проблема стоїть в селищах міського типу: Балабинський ДНЗ - 162, Кушугумський ДНЗ - 112.

Харчування дітей в дошкільних навчальних закладах здійснюється відповідно до ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту». Передбачено напрямки роботи по забезпеченню дітей харчуванням, яке б відповідало вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». В усіх дошкільних закладах робота з організації харчування дітей проводиться відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227.

Систематично проводяться заходи, які спрямовані на проведення аналізу стану здоров’я дошкільників, посилення роботи по зниженню рівня захворюваності, питань гігієни, забезпечення якісним харчуванням, пропагування здорового способу життя, поліпшення інформованості батьків, дітей стосовно методів і засобів профілактики захворювань, стабілізацію санітарно-епідеміологічної ситуації, підвищення якості оздоровлення дітей.

З метою поліпшення якості освітнього процесу впроваджуються нові технології навчання і виховання: колектив Розумівського дошкільного закладу впровадив у освітній процес інноваційну діяльність, використовуючи профільну програму з розвиваючого навчання «Формування логіко-математичної компетентності дітей» Зайцевої Л. ( ТОВ «Праймдрук», 2012); на базі Балабинського комунального дошкільного навчального закладу впроваджена програма розвиваючого навчання «Росток»; Малокатеринівський дошкільний заклад працює за програмою навчання комп’ютерній грамоті дітей старшого дошкільного віку.

Працює районна творча група «Впровадження ІКТ в роботу дошкільного закладу» (затверджена на засіданні НМР від 20.09.2013, протокол №2). Відділ освіти, молоді та спорту співпрацює з групою викладачів з інформатики Запорізького педагогічного коледжу, укладена угода.

Впроваджено Програмний компонент «КУРС: Дошкілля», що забезпечує доступ кожної дитини до дошкільної освіти шляхом введення кожного дошкільного навчального закладу району в Єдиний інформаційний освітній простір.

Педагоги дошкільних закладів створюють сприятливі умови для виявлення загальних і спеціальних здібностей дітей, самореалізації творчої особистості.

Медичне обслуговування в дошкільних навчальних закладах проводиться у відповідності до статті 34 Закону України «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів медичним персоналом.

У наступному 2015-2016 навчальному році, в рамках плану заходів розвитку Запорізького району, планується:

 • організувати роботу дошкільних груп на базах Розумівської, Новоолександрівської, Мар`ївської загальноосвітних шкіл І-ІІІ ступенів;

 • організувати роботу групи короткотривалого перебування дошкільників на базі Володимирівського навчально-виховного комплексу «школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Успіх»;

 • відновити непрацюючий корпус на 2 групи Кушугумського комунального дошкільного навчального закладу.

Виконання даного плану дасть змогу забезпечити потребу населення в дошкільній освіті і ліквідувати черги на зарахування до дошкільних закладів.

Діяльність відділу освіти, молдоді та спорту Запорізької районної державної адміністрації направлена на створення належних умов для надання дітям якісної дошкільної освіти у Запорізькому районі.

Загальна середня освіта

Конституційне право кожного громадянина на доступну якісну освіту забезпечують 25 загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі – 21 школа І-ІІІ ступенів, 3 школи І-ІІ ступенів, 1загальноосвітня вечірня (змінна) школа. Станом на 31.01.2015 року у 306 класах навчались 4799 учнів. Середня наповнюваність учнів у класах склала 16, що є стабільним показником протягом останніх трьох років.

За підсумками 2014-2015 навчального року закінчили 9 класів 406 учнів, з них 24 одержали свідоцтво з відзнакою. Закінчили 11 клас 284 учні, з них 3 одержали золоті медалі, 6 учнів – срібну медаль. Свідоцтва з відзнакою у 2015 році отримали 24 учні (5,9%), у 2014 році отримали 20 учнів (4,7 % від загальної кількості 423). свідоцтва з відзнакою у 2013 році отримали 14 учнів (3 % від загальної кількості 450), у 2012 році – 5 учнів ( 1%).

Порівняльний аналіз кількості свідоцтв з відзнакою надано у таблиціДані показники свідчать про те, що кількість учнів, які отримали документи особливого зразку, поступово збільшується. З метою здійснення своєчасного контролю за здобуттям дітьми повної загальної середньої освіти в 2015 році здійснено роботу по виконанню Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 “Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”, Розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.06.2014 № 277 «Про закріплення мікрорайонів за загальноосвітніми школами для здійснення обліку дітей і підлітків для здобуття повної загальної середньої освіти», наказу відділу освіти, молоді та спорту Запорізької райдержадміністрації від 26.08.2014 року № 160 «Про організацію проведення Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок» в закладах освіти району в 2014-2015 навчальному році» та наказу від 02.09.2014 року № 165 «Про облік дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, у закладах освіти Запорізького району в 2014-2015 навчальному році». Протягом року тривав комплекс заходів щодо контролю за даним питанням, а саме:

 • проведено місячник щодо дотримання законодавства про обов’язкову середню освіту;

 • рейд «Урок»;

 • здійснено перепис дітей віком від 0 до 18 років;

 • здійснювався щоденний контроль за відвідуванням навчальних занять та вживались заходи у співпраці з ССД, КМСД по поверненню до навчання;

 • питання відрахування та переведення учнів до інших навчальних закладів проводилось через відділ освіти;

 • постійно перебувало під контролем ведення документації в навчальних закладах щодо обліку дітей і підлітків шкільного віку;

 • питання обліку відвідування учнями школи розглядаються на нарадах при керівниках закладу, педрадах, засіданнях ШМО;

Однак, контроль не завжди буває дієвим, у ході перевірок виявлені певні недоліки, які фіксовані у довідках з перевірки.

У закладах освіти здійснюється повний управлінський цикл з питання обліку дітей шкільного віку: після визначення територій обслуговування (мікрорайонів), які відповідним розпорядженням закріплюються за навчальними закладами, та затвердження розпорядженням голови райдержадміністрації складу уповноважених осіб для виконання роботи, пов’язаної з обліком дітей і підлітків, в усіх закладах освіти району своєчасно до 15 травня готуються накази про призначення відповідальних за ведення обліку дітей і підлітків віком від 0 до 18 років та організацію роботи педагогів у цьому напрямку.

З 15 травня по 15 серпня на територіях місцевих рад триває робота щодо заповнення списків первинного обліку. На виконання п. 10 Інструкції з обліку дітей і підлітків навчальні заклади до 5 вересня на підставі списків забезпечуюють перевірку явки дітей до шкіл і до 10 вересня передають до відділу освіти райдержадміністрації списки разом з довідками з місць навчання тих учнів, які здобувають повну загальну середню освіту в інших навчальних закладах.

Аналіз діяльності у даному напрямку дає можливість визначити, що забезпечується виконання законодавчих, нормативних, інструктивних документів щодо гарантованого права на здобуття повної загальної середньої освіти громадян, які проживають у мікрорайонах навчальних закладів.

З метою забезпечення працевлаштування випускників здійснювався контроль за умовами здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9 класів, та продовження навчання випускниками 11 класів. Аналіз стану працевлаштування випускників 2014 року свідчить про копітку проведену роботу щодо продовження навчання учнів. З’ясовані причини, з яких не навчається той чи інший випускник. Надана консультативна допомога. Для забезпечення активної протидії злочинності, поступового нарощування зусиль правоохоронних органів і громадськості у подальшому зміцненні законності та правопорядку, забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина у відділі освіти, молоді та спорту щомісячно та щоквартально аналізується стан злочинності та розповсюдження шкідливих звичок серед учнів шкіл району, забезпечується відповідними управлінськими діями: у школах видані накази щодо посилення роботи з профілактики правопорушень та насилля, працюють Комісії, Центри та Ради профілактики (учнівське самоврядування), затверджені плани заходів. Організована робота батьківських лекторіїв, контролюється чергування вчителів на перервах і після уроків у шкільних приміщеннях та на території навчальних закладів. Постійно проводяться просвітницькі заходи з питань профілактики наркоманії, пропаганди здорового способу життя.

На виконання спільного наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти та науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 16.01 2004 № 5/34/24/11 «Про затвердження порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення» учасники навчально-виховного процесу шкіл району ознайомлені з порядком розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення, вивчені чинники насильства у навчальних закладах та методи їх запобігання.

З метою сприяння міжвідомчій співпраці відділ освіти, молоді та спорту, освітні заклади району працюють з представниками відділення кримінальної міліції у справах дітей Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області, Запорізьким районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службою у справах дітей райдержадміністрації.

Резерви підвищення ефективності роботи у 2015-2016 навчальному році.


 1. виконання районної цільової програми розвитку освіти Запорізького району на 2013-2017 роки;

 2. сприяння підвищенню якості знань учнів та удосконалення змісту освіти у відповідності до Державних стандартів загальної середньої освіти України;

 3. спрямування діяльності на 100% здобуття дітьми та підлітками шкільного віку повної загальної середньої освіти;

 4. вдосконалення системи роботи щодо профорганізації учнівської молоді на педагогічну професію;

 5. контроль підтримки в ЗНЗ району громадян з території АР Крим та м. Севастополя, Донбасу, роботи з дітьми трудових мігрантів;

 6. контроль забезпечення обов’язкової шкільної освіти дітей 6 – річного віку;

 7. поліпшення виховної роботи з дітьми, учнівською молоддю. Зменшення негативних впливів на них соціального середовища;

 8. забезпечення контролю за власними розпорядчими документами.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
На виконання рішення колегії Міністерства освіти І науки України від 26. 06. 2014 р протокол №4/5-2

Міністерство освіти І науки україни наказ
Міністерства освіти І науки України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за №628/15319 (із змінами...

Про затвердження змін до навчальних програм 1-4-х класів загальноосвітніх
України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за №628/15319 (зі змінами внесеними наказом Міністерства...

Матеріали колегії відділу освіти райдержадміністрації від 02. 02. 2010 року
Про підсумки комплексного вивчення стану виконання законодавчих та нормативних актів про освіту дирекціями та педколективами Підгайчицької,...

П л а н роботи відділу освіти менської райдержадміністрації
Тематика апаратних нарад при начальнику відділу освіти на 2016-2017 навчальний рік

Затверджую начальник управління освіти

Правила внутрішнього розпорядку для працівників відділу освіти Золочівської...
Відповідно до Конституції України та з метою систематизації роботи, поліпшення ефективності праці та зміцнення дисципліни, визначення...

План роботи відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради на...
Аналіз діяльності відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради за 2015-2016 н р

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Міський методичний кабінет відділу освіти Артемівської міської ради пропонує до Вашої уваги та використання у роботі перелік нормативних...

Режим роботи Шепетівського нвк №3 у складі «Загальноосвітня школа...
Головний державний санітарний Начальник управління освіти на засіданні на засіданніБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка