Пошук по сайту


План роботи територіального відділу освіти, молоді та спорту Ленінського району на 2014-2015 навчальний рік

План роботи територіального відділу освіти, молоді та спорту Ленінського району на 2014-2015 навчальний рік

Сторінка1/15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник територіального

відділу освіти, молоді та спорту

Ленінського району

______________Т.Я.Озерова

“____”___________2014 р.


П Л А Н
роботи територіального відділу освіти,

молоді та спорту Ленінського району

на 2014-2015 навчальний рік


м.Запоріжжя
ЗМІСТ
1

Вступ………………………………………………….
2

Організація і регламент роботи……………………
3

Організаційно – управлінська діяльність………….
4

Контролююче – аналітична діяльність…………….
5

Робота з керівними кадрами навчальних закладів……………………………………………….
6

Масові заходи з учнями загальноосвітніх шкіл району. Забезпечення участі молоді у обласних та міських конкурсах, фестивалях, змаганнях………..
7

Пріоритетний напрямок роботи територіального відділу в 2014 – 2015 навчальному році……………
8

Перспективний план контролю за дотриманням дошкільними закладами чинного законодавства з питань освіти…………………………………………
9

План контролю в 2014 – 2015 навчальному році дотримання закладами освіти чинного законодавства з питань освіти………………………
10

Перелік напрямків тематичного контролю управлінської діяльності навчальних закладів району…………………………………………………


1. ВСТУП
Діяльність територіального відділу освіти, молоді та спорту Ленінського району в 2013-2014 навчальному році була підпорядкована реалізації Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», державних національних програм, створення умов та надання якісної сучасної освіти, створення сприятливих умов для інтелектуального, фізичного, психологічного та соціального становлення особистості учнів, досягнення ними рівня освіченості, відповідного своїм особистісним потенційним можливостям; створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, розширення можливості соціалізації випускників школи, підготовки їх до свідомого вибору професії.

Підсумки роботи в 2013 - 2014 навчальному році свідчать про поступовий розвиток освітньої системи району.
Дошкільна освіта

За даними обліку дітей станом на 01.01.2013 р. в Ленінському районі проживає 7606 дітей віком від народження до 6 років.

Мережу діючих ДНЗ району, які забезпечують реалізацію права 4703 дитини на здобуття дошкільної освіти, складає 21 дошкільний заклад комунальної та приватної власності.

До переліку функціонуючих комунальних дошкільних закладів належить 20 установ, з яких:

-дошкільних навчальних закладів – 16

-Центр розвитку дитини – 1

-навчально-виховних комплексів «ДНЗ-ЗНЗ» -2

-навчально-виховний комплекс «ЗНЗ-ДНЗ» - 1

Кількість груп в них – 195, дітей виховується – 4617.

До діючих приватних ДНЗ належить 1 дошкільний заклад № 83 ВАТ «Запоріжсталь», в якому 4 групи і виховується 86 дітей.

Охоплення дошкільними навчальними закладами різних типів та форм власності дітей дошкільного віку (3-5 років) складає 60%, старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років) – 88%.

Різними формами дошкільної освіти охоплено 61% дітей дошкільного віку (від 3 до 5 років) та 99% дітей від 5 до 6 років. На 100 місцях в дошкільних закладах виховується 155 дітей. Перевантаженість груп компенсується за рахунок середньорічного показника фактичної відвідуваності дітей, який становить 63%.

Оптимізація мережі ДНЗ у 2013-2014 році відбулася шляхом введення в дію 1 резервної групи на 28 дітей в ДНЗ № 267, відкриття 2 груп на 20 дітей в ЦРД «Лазурний», реорганізації 3 груп короткотривалого перебування в групи повного дня (ДНЗ № 175,192, НВК № 66).

З метою реалізації вимог Закону України «Про дошкільну освіту» в частині забезпечення обов’язковою дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку, прогнозування мережі ДНЗ відповідно до запитів населення, забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї, в районі організовано облік дітей дошкільного віку, роботу консультцентрів (ДНЗ № 121, 189, 192,221,267,297,175) з питань навчання, виховання, розвитку дітей дошкільного віку, групи підготовки дітей до школи (№ 22, 29,30, 31, 50, 59, 61, 69, 73, 81, 86, 87,100, 104, 109, колегіум «Елінт»).

На виконання наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту міської ради від 13.08.2013 № 433 з метою створення умов для рівного доступу громадян до дошкільної освіти, забезпечення публічного доступу до інформації про дошкільні навчальні заклади усіх типів і форм власності, здійснення обліку дітей, які потребують місця у ДНЗ району, у жовтні 2013 року запроваджено електронну реєстрацію в дошкільні навчальні заклади.

Створено також інформаційну систему управління освітою для ДНЗ: впроваджено програму «Курс: Дошкілля». Відповідну програму встановлено в кожному ДНЗ, що забезпечило приєднання закладу до обласного порталу. Протягом року здійснювався контроль за створеною базою даних. Відповідальні особи оволоділи процедурою створення та забезпечення достовірності внесеної інформації.

Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечувалась освітньою програмою “Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник Крутій К.Л.), програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (авторський колектив Андрієтті О.С., Голубович О.П. та ін.), рекомендованими МОН України та схваленими для використання в ДНЗ комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують відповідної реабілітації, корекції розумового розвитку здійснювалось за окремими програмами і методиками, які були підготовлені до видання у 2013 році та отримали гриф «Рекомендовано МОН України»: «Корекційне навчання розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (автор Трофименко Л.І.), «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (автор Рібцун Ю.В.), програмно-методичний комплекс «Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років» (автор Бутенко В.В. та ін..)

Мова навчання та виховання дітей в ДНЗ за згодою батьків – українська та російська. За даними статистичного звіту 85-к на 01.01.2014 року з 4617 вихованців освітні послуги отримували українською мовою 3302 дитини (72%), російською – 1315 (28%).

З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів та здібностей дітей дошкільного віку 3 ДНЗ організовували освітній процес за пріоритетними напрямками: художньо-естетичним (ДНЗ № 189,192), морально-етичним (ДНЗ № 101). З метою реалізації освітньої лінії «Дитина у світі культури» продовжено співпрацю із Запорізьким художнім музеєм (ДНЗ № 192), організовано роботу гуртків «Петриківський розпис» (ДНЗ № 101), «Чарівні пальчики» (ДНЗ № 189), «Дитяча хореографія (ДНЗ № 101), «Театр-дошкільникам (ДНЗ № 189). Педагоги разом з дітьми брали участь у міських конкурсах «Екологічний вектор», «ДСНС очима дітей»(номінації «Малюк» та «Декоративно-прикладне мистецтво», ДНЗ № 189). Більшу активність виявили педагоги ДНЗ № 101: брали участь у обласних конкурсах «Імідж дошкільного закладу», «Всех долговечней царственное слово». З метою підвищення якості дошкільної освіти у новому навчальному році необхідно організувати вивчення та поширення кращого перспективного досвіду роботи з дітьми дошкільного віку шляхом участі у педагогічних конкурсах різних рівнів.

У 2013-2014 навчальному році під соціальним патронатом перебувало 18 дітей з низьким рівнем сформованості соціальної компетентності, яким надавали допомогу соціальні педагоги ДНЗ № 175,189,192,267,297,ЦРД.

Основною формою державного контролю за діяльністю ДНЗ є державна атестація. У 2013-2014 році об’єктивну оцінку реалізації єдиної державної політики у галузі освіти відповідно Плану проведення атестаційної експертизи отримали дошкільні навчальні заклади № 32, 221,175. Актами атестаційної експертизи, що засвідчили висновки з основних напрямків їх діяльності, визначено атестованими з відзнакою ДНЗ № 175, 221, атестованим – ДНЗ № 32.

Протягом навчального року проведено 3 тематичних перевірки з питань дотримання порядку прийому дітей до дошкільних навчальних закладів (№ 94,267,286), стану виконання рекомендацій за підсумками атестаційної експертизи (ДНЗ № 5), дотримання порядку комплектування груп дітьми (ДНЗ №192, НВК №66). Оперативний контроль з питань дотримання Державних санітарних норм та правил, порядку прийому дітей в ДНЗ, дотримання режиму дня, надання додаткових освітніх послуг, організації харчування дітей, медичного обслуговування, обліку та використання благодійних внесків здійснено в ДНЗ № 101,221,297,НВК «Еврика». До початку 2013-2014 навчального року проведено огляд стану підготовки дошкільних закладів до нового навчального року, комісією складені акти з висновками про готовність. У формі вибіркового огляду та самоаналізу вивчено стан підготовки ДНЗ до літнього періоду 2014 року. В цілому дошкільні заклади отримали позитивний висновок про готовність до нового навчального року, літнього періоду. З метою встановлення відповідності до вимог законодавства щодо планування роботи (ст.24 Закону України «Про дошкільну освіту», лист МОН України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Про планування роботи в ДНЗ, інструктивно-методичні рекомендації МОН України від 20.06.2013 № 1/9-446 «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році») проводилась перевірка планів роботи ДНЗ на 2013-2014 навчальний рік. За результатами складено довідку та надано рекомендації з підвищення якості складання планів роботи на навчальний рік.

Таким чином, використання різних форм контролю сприяло підвищенню ефективності управлінської діяльності керівників ДНЗ, прийняттю правильних управлінських рішень, баченню перспектив розвитку навчального закладу. Для оптимізації управлінської діяльності керівників дошкільних закладів та контролюючої діяльності територіального відділу необхідний перехід до перспективного плану контролю діяльності дошкільних навчальних закладів з визначенням періодичності та черговості форм контролю.

На виконання плану роботи територіального відділу щомісяця проводились наради з керівниками ДНЗ (всього-10), на яких розглядалися актуальні питання життєдіяльності дошкільних закладів, оперативно до черги денної вносились питання, які потребували особливого контролю щодо їх реалізації. Окремі питання заслуховувались за участю спеціалістів районної ПМПК, куратора з методичної роботи ІАМЦ, представників територіальної СЕС. За результатами нарад керівникам ДНЗ видавались протоколи доручень, виконання яких аналізувалося під час наступної наради.

Реалізація принципу безперервності освіти між першими її сходинками – дошкільною та початковою ланками – відбувалася на підставі Закону України «Про дошкільну освіту» (ст..4), інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку» № 1/9-634 від 19.08.2011 року, Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», Міської програми перспективності та наступності між дошкільною й початковою ланками освіти на 2012-2016 навчальний рік.

З метою забезпечення наступності програм, педагогічних технологій, форм і методів роботи педагогів з дітьми, педагогічної співпраці з батьками між ДНЗ та початковою ланками шкіл укладені Угоди, обговорюються та укладаються плани спільної роботи обох ланок в рамках річних планів роботи навчальних закладів.

Резервом у роботі є:

- забезпечення більш тісної взаємодії усіх учасників єдиного освітнього простору дитини на етапі її переходу від дошкільної до початкової ланки освіти;

- вдосконалення управлінської компетентності керівників навчальних закладів, які працюють в умовах навчально-виховних комплексів (планування, формування кола питань, які розглядаються на педрадах НВК, підвищення впливу педрад на визначення напрямів розвитку дошкільної освіти в межах НВК».
Харчування дітей в ДНЗ організовано у відповідності до Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом МОЗ України, МОН України від 17.04.2006 № 298/227 (зі змінами від 26.02.2013 № 202/165) та інших діючих нормативних документів.

Адміністраціями ДНЗ реалізуються необхідні управлінські дії щодо забезпечення матеріальної бази харчоблоків: своєчасно ремонтуються приміщення, оновлюється технологічне обладнання, кухонний посуд (ДНЗ № 5,190,160,175,267,221,189,286,ЗНВК № 66).

Забезпечено дотримання показників вартості харчування, встановлених виконавчим комітетом міської ради. За результатами моніторингу виконання норм харчування дітей в ДНЗ району за 2013 рік становило 75%, що вище середнього показника по місту (74%). У 2013 році мали місце відхилення показника фактичної вартості харчування дітей від грошових показників, встановлених рішенням виконкому міської ради. Ретельний аналіз причин невідповідності показників фактичної вартості харчування, встановленим рішенням МВК, дозволив у першій половині 2014 року ці розбіжності усунути.

В ДНЗ району дошкільну освіту отримують 837 дітей пільгових категорій (багатодітні сім’ї, діти, які знаходяться під опікою, відвідують санаторні та компенсуючи групи). Харчування дітей зазначеної категорії здійснюється відповідно чинного законодавства. Проте, необхідно підвищити дієвість контролю за організацією харчування дітей, тримати на постійному контролі виконання норм харчування, вартість харчування, дотримання вимог щодо постачання якісних продуктів харчування ведення документації.

В дошкільних закладах забезпечуються санітарно-гігієнічні умови до перебування дітей, зміцнюється матеріально-технічна база, що встановлено під час огляду готовності дошкільних закладів до нового 2013-2014 навчального року. Сприяє зміцненню здоров’я дітей наявність спортивних залів, 2 плавальних басейнів, літніх стаціонарних плескальних басейнів.

Постійним обслуговуванням лікаря-педіатра забезпечені всі дошкільні заклади крім ДНЗ № 5,32,121, НВК № 66, «Еврика». Відсутня медсестра в ДНЗ № 121. Кількість дітей, охоплених оглядом лікарів-стоматологів складає 2727 (58%). Медичними оглядами охоплені всі діти, крім тих, які відвідують 2-годинні короткотривалі групи або знаходяться під патронатом, всього 141 дитина.

Річними планами ДНЗ № 5,32,94,121,160,175,190,229,247,267,ЦРД «Лазурний», НВК № 66, «Еврика» визначено пріоритетні завдання, пов’язані з формуванням у дітей свідомого ставлення до власного здоров’я, оптимізацією фізкультурно-оздоровчої роботи, використанням природних чинників в збереженні і укріпленні здоров’я дітей тощо.

Медичними сестрами складено річні плани медичної роботи, погоджені з територіальною дитячою поліклінікою.

Впродовж року територіальним відділом освіти проводився моніторинг виконання норм харчування і вартості денного меню в розрізі кожного ДНЗ, результати надавалися у формі звіту департаменту освіти і науки, молоді та спорту. Питання стану та організації харчування підлягали різним формам і видам контролю: оперативно-оглядовому – під час огляду готовності ДНЗ до нового навчального року, під час державної атестації ДНЗ № 221,175.

Середній показник захворюваності дітей у 2013 році склав 9,2%. Вище середнього показники захворюваність дітей в дошкільних закладах № 297, 32,190,247, НВК№109, нижче середнього показника - в ДНЗ № 5,94,101,121,160, 175,189,192, 221,229,286, НВК № 66, «Еврика».

Середній показник індексу здоров’я дітей в районі – 14,2, ( при нормі 16 одиниць), що на 3,2 вище, ніж у 2012 році. Нижчий за норму показник індексу здоров’я у ДНЗ № 101 , 189 ,221 , 247 , 286 , 297 , НВК № 66, «Еврика» .
Виходячи з результатів поглибленого огляду, розподіл дітей за групами здоров’я:

Рік

Група

%

Рік

Група

%

2012

I

40

2013

I

51
II

55
II

45
III

5
III

5
IV-V

-
IV-V

0,5


Порівняно з 2012 роком на 11% збільшилась кількість дітей 1 групи здоров’я, на 10% зменшилась кількість дітей II групи здоров’я, Ш група - без змін, 0,5% складають діти IV-V групи здоров’я.

Порівняно з 2013 роком оцінка структури захворювань дітей в районі визначила, що збільшилась чисельність дітей з вадами опорно-рухового апарату, зору, мовлення, ендокринної системи, органів травлення, органів дихання, нервової системи.

Упродовж 2013 року спеціалізовані послуги з корекції зору, опорно-рухового апарату, вад мови, затримки психічного розвитку надавалися в ДНЗ № 121, 175, 189, 192, 267, 221, 297,190. Всього діяло 32 групи для 522 дітей, що на 1 групу і 14 дітей більше, ніж у 2013 році за рахунок перепрофілювання групи загального розвитку у групу для дітей з вадами опорно-рухового апарату в ДНЗ № 190. Адміністрацією дошкільних закладів № 121, 175, 189, 192, 267, 221, 297 відстежується динаміка результативності корекційної роботи, знаходиться на контролі питання кінцевого результату, терміну перебування кожного вихованця в групі, спільно з районною ПМПК забезпечується щорічна комплектація груп компенсуючого типу.

Кількість санаторних груп для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції зменшилось на 4 групи і 93 дитини у зв’язку із зміною вимог до їх комплектування дітьми за віком.

Загальна тенденція до погіршення здоров’я дітей потребує широкого впровадження в ДНЗ здоров’язберігаючих технологій, системи загартовуючих заходів, суворого дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Залишається невирішеною проблема відсутності лікарів-педіатрів в ДНЗ № 5, 32,121,НВК № 66.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Про підсумки роботи відділу та закладів освіти району у 2012/2013...
Новий навчальний рік розпочинається під знаком важливих подій в освіті. У цьому році Указом Президента України від 25 червня 2013...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

План роботи міжшкільного методичного об’єднання учителів математики, інформатики та фізики
...

План роботи
Аналіз роботи школи в 2014/2015 навчальному році та основні завдання на 2015/2016 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради на...
Аналіз діяльності відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради за 2015-2016 н р

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
України від 11. 06. 2014 №701 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 22. 04. 2014 №504», листа Міністерства...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка