Пошук по сайту


Анотований – бібліографічний покажчик Укладач завідуюча бібліотекою Донецької зош №61 Світлична А. В

Анотований – бібліографічний покажчик Укладач завідуюча бібліотекою Донецької зош №61 Світлична А. В


Анотований – бібліографічний покажчик

Укладач

завідуюча бібліотекою

Донецької ЗОШ № 61

Світлична А. В.


 1. Аксельруд В. В. Організація позакланої роботи з фізики в умовах реалії сільської школи/ В. В. Аксельруд.//Фізика в школах України.-2007.-№9.-С. 27-35

Організуючи позакласну роботу з фізики в школі, потрібно враховувати реалії сільської школи:

• відсутність у селі спеціалізованих закладів: гуманітарних центрів, будинків дитячої творчості, станції юних техніків з численними гуртками;

• немає комп'ютерного центру та виходу в Інтернет;

• бракує необхідного обладнання, матеріалів, радіодеталей тощо.

У той же час у сільській школі не менш допитливі та здібні хлопчики та дівчата з різноманітними інтересами та нахилами і на всіх них — один вчитель фізики, який має задовольнити різноманітні інтелектуальні інтереси учнів. Учні цього чекають від нього. Серед учнів може бути 2-3 радіоаматори, декілька фотолюбителів, є учні, які цікавляться астрономією та космонавтикою, біофізикою, геофізикою та використанням фізики в сільському господарстві, техніці, медицині та інше.

Створити таку кількість гуртків за інтересами неможливо. Доведеться відмовитися від традиційної гурткової форми роботи з фіксованим контингентом гуртківців. При кабінеті фізики слід відкрити творчу лабораторію з фізики. Вона повинна стати центром індивідуальної та масової позаурочної роботи з учнями.

 1. Барко В., Панюк В., Лазаревський С. Діагностика творчого потенціалу особистості учня./ В. Барко, В. Панюк В., С. Лазаревський.// Психолог. - 2005. - №5. - С.7-18

Неповнота наших знань про здібності взагалі і творчі здібності зокрема не дає змоги чітко сформулювати закономірності розвитку таланту, визначити методичні підходи до діагностики творчих можливостей учнів під час організації навчання, розкрити зміст чинників, від яких залежить рівень творчого потенціалу, креативності людини. Пропонуємо методичні рекомендації для практикуючих психологів із психодіагностики творчих здібностей дітей.

 1. Басацька О. А. Особливості роботи вчителя географії з обдарованими дітьми в сільській школі./ О. А. Басацька.// Географія. - 2008. - №2. - С.2-4

 2. Біла Н. Ф., Марчук Н. В. Родинне свято "Ярморок талантів"./ Н. Ф. Біла, Н. В. Марчук.// Початкове навчання та виховання. - 2007. - №35. - С.28-29

 3. Борзенкова Т. А. Система роботи з обдарованими і здібними учнями: Майстер-клас заступника директора гімназії №136 м. Києва Тетяни Андріївни Борзенкової/ Т. А. Борзенкова.// Завуч.-2008.-№14.-С. вкл. 1-20

Шановні читачі! Презентуємо останню тему та нагадуємо номери газет, у яких було представлено майстер-класи: № 26, 29, 32, 35 (2007) №2,5,8,9,11,14(2008).

Гімназія № 136 Дніпровського району м. Києва — навчальний заклад академічного типу, одними з головних завдань якого, відповідно до Статуту гімназії, є:

вироблення алгоритму роботи зі здібними та обдарованими дітьми, впровадження його в роботу з урахуванням можливостей інформаційних, освітніх, нових педагогічних технологій;

розвиток індивідуальних здібностей та інтересів учнів, якостей, необхідних для повноцінноїжиттєтворчості, будування індивідуального освітнього шляху гімназиста;

створення умов для розкриття інтелектуальних та творчих можливостей учнів;

пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей.

 1. Боронило А. М. Наукове товариство учнів./А. М. Боронило.// Завучу. Усе для роботи.-2009.-№4.-С.20-29.

У статті представлено досвід роботи школи з обдарованими учнями. Автор знайомить читачів з навчальною програмою наукового товариства школярів.

 1. Віловата В. І. Робота з обдарованими учнями./ В. І. Віловата.// Зарубіжна література в школі. - 2007. - №22. - С.15-19

Наше суспільство дедалі гостріше відчуває потребу в людях, які матимуть фундаментальні знання в різних підрозділах науки. Підготувати нову генерацію національної інтелектуальної еліти відпо відно до змінених суспільних умов має саме школа. Від якості, інтенсивної роботи освітян над інтелектуальним роз витком школярів залежить майбутня доля народу. Особливої уваги з боку педагогів потребують обдаровані діти, які вже зі шкільної лави виявляють зацікавленість у по глибленому вивченні предмета, мають природний потенціал і здатні займатися додатково і самостійно.

Спрямованість роботи з обдарованими дітьми має свої особливості. Перш за все це створення умов та організація І кваліфікованої допомоги для якнайповнішого розкриття природних здібностей учня. Дитина не пасивна фігура у на вчанні. Вона — активна .

 1. Глущак Ю. В. Інтеграція навчання: Робота з обдарованою дитиною/Ю. В. Глущак.// Початкове навчання та виховання.-2006.-№30.-С.2-5.

Інтегрований урок у 3 класі . Тема "Тварини- частина живої природи (природознавство). Закріплення таблиці множення та ділення на 7 (математика). Виконання тематичної композиції "Тварини" (малювання).

 1. Денисюк Л. Ефективний проект: "Творча вітальня": З досвіду роботи з обдарованими учнями./ Л. Денисюк.// Дивослово. - 2007. - №9. - С.38-42

 2. Дербеньова А. Г. Обдаровані діти. Хто вони?: Поради психолога./ А. Г. Дербеньова.// Географія. - 2007. - №19. - С.30

 3. Дерев'янко Л. Здібності та обдаровані діти: Діагностика, розвиток, супровід./ Упоряд. Т. Червонна; Л. Дерев'янко.// Інформатика: Бібліотека. - 2008. - №12. - С.51-97

 4. Драчук І. Завдання педагога- плекати обдарування/ І. Драчук// Диво слово.-2007.-№11.-С.10-11.

 5. Денисюк Л. Ефективний проект: "Творча вітальня": З досвіду роботи з обдарованими учнями/Л. Денисюк.// Диво слово.-2007.-№9.-С.38-42

 6. Євчук С. Талант і бездарність: Година спілкування у 8-му класі./ С. Євчук// Шкільний світ.-2003.-№44.-С.3-4.

 7. Єсіп О., Ткачова В. Психологічний супровід програми "Обдаровані діти": Семінар-тренінг для практичних психологів, молодих фахівців./ Упоряд. Т. Червонна; О. Єсіп, В. Ткачова.// Інформатика: Бібліотека. - 2008. - №12. - С.98-103

Виявлення обдарованих і талановитих дітей — це тривалий процес. Обдарована дитина сама собі допоможе, якщо вчитель, психолог — творчий, а навчальний процес — цікавий, різнобічний, результативний. Тому цей семінар-тренінг допоможе молодим практичним психологам розпочати та удосконалювати свою роботу в цьому напрямку.

 1. Жданова А. М. Робота гімназійного бібліотекаря з обдарованими дітьми/ А. М. Данова//Обдарована дитина: Науково-практичний освітньо-популярний журнал.-2009.-№5.-С.42-44.

Про досвід роботи з обдрованими дітьми в бібліотеці гімназії НПУ ім. М. П. Драгоманова.

 1. Ілляшевич Т. Обдарована дитина: Іллюзії й реальність. Заняття для батьків./ Упоряд. Т. Червонна; Т. Ілляшевич.// Інформатика: Бібліотека. - 2008. - №12. - С.104-115

У сучасній психології під ело осполученням «обдарована дитина» розуміють певну винятковість, девіантність, відхилення, які виходять за рамки загальної норми. За результатами досліджень за допомогою тесту на визначення загальної обдарованості або творчих здібностей талановита частина населення становить приблизно 20 %.

 1. Казачінер О. С. Організація навчання обдарованих учнів/ О. С. Казачінер// Англійська мова та література.-2007.-№2.-С.2-5

 2. Карабаєва І. Комплексний підхід у вивченні інтелектуально обдарованих старших дошкільнят./ Упоряд. Т. Червонна; І. Карабаєва.// Інформатика: Бібліотека. - 2008. - №12. - С.13-50

 3. Корольов Д. Психологічний інструметарій визначення рівня розвитку обдарованої особистості: Рестандартизація тесту Р. Амтхауера для юнацького віку./ Упоряд. Т. Червонна; Д. Корольов.// Інформатика: Бібліотека. - 2008. - №12. - С.122-127

 4. Крутій М. Обдаровані діти/ М. Крутій//Директор школи.-2008.-№47.-С.20-25

Обдаровані діти — майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет. Автор пропонує свій шлях реалізації програми «Обдаровані діти».

 1. Крутій М. Обдаровані діти/ М. Крутій//Директор школи.-2008.-№48.-С.17-20

 2. Ланько О. М., Гавриленко О. О. Проект "Творчість"/О. М. Ланько, О. О. Гавриленко// Завучу. Усе для роботи.-2009.-№4.-С.16-19

У статті представлено розробку освітнього проекту, спрямованого на розвиток творчих здібностей ліцеїстів. Авторами описана система діяльності педагогічного колективу та надані рекомендації щодо організації роботи з обдарованими учнями.

 1. Ліпіна Н. М. Проект "Плекаємо обдарованість": 6 клас./ Н. М. Ліпіна.// Вивчаємо Українську мову та література: БЖ. - 2008. - №2. - С.23-28

 2. Липова Л., Замаскіна П., Іванова Ю. Диференціація допрофільної підготовки учнів: (психологічний аспект)./ Л. Липова, П. Замаскіна, Ю. Іванова.// Практика управління закладом освіти. - 2009. - №1. - С.31-37

Диференціація допрофільної підготовки в основній школі відбувається згідно з провідними видами діяльності: міжособистісне спілкування (комунікативні здібності), суспільно корисна праця та навчання, що позначається на розвитку особистості. Усі ці види діяльності сприяють самовизначенню учнів та диференціюються з урахуванням індивідуального та тендерного підходу

 1. Любченко А. С. О малой академии наук, одарённых детях и не только: (размышления после педагогического совета)./ А. С. Любченко.// Русский язык и литература в школах Украины. - 2007. - №12. - С.7-10

Поводом для этой статьи послужил обычный педсовет в обычной Харьковской школе и вроде бы тема была не самая оригинальная сегодня: обсуждение школьной программы "Одарённость", да все мысли и эмоции она вызвала мягко говоря не самые приятные.

 1. Малиновська В. Професійне самовизначення обдарованих дітей./ В. Малиновська.// Психолог. - 2004. - №14. - С.8-9

 2. Міністерство освіти і науки України. Методичні рекомендації щодо організації та проведення роботи з обдарованими школярами в процесі вивчення української (рідної) мови, української та зарубіжної літератури// Вивчаємо Українську мову та літературу.-2008.-№10.-вкл. 1-14.

 3. Неліпа С. В. Розвиток учнівських обдарувань,/ С. В. Неліпа// Завучу. Усе для роботи.-2009.-№4.-С.2-15

У статті представлено досвід роботи гімназії з обдарованими дітьми. Автором розроблено комплексно-цільову програму та спецкурс для молодих науковців.

 1. Нечаєва О. Виявлення рівня інтелектуального розвитку молодших школярів: Адаптація тестової методики Р. Амтхауера./ Упоряд. Т. Червонна; О. Нечаєва.// Інформатика: Бібліотека. - 2008. - №12. - С.116-121

 2. Обдаровані діти: Діагностика та супровід./ Упоряд. Т. Червонна.// Інформатика: Бібліотека. - 2008. - №12. - С.1-128

У книжці подана робота з дітьми, які виділяються підвищеним рівнем розумового розвитку на різних вікових етапах. Творчість, новизна та оригінальність їхньої діяльності виявляється тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і знаходять шляхи її вирішення.

Враховуючи обдарованість як чинник успішної життєдіяльності дитини, важливо приділяти особливу увагу її здатності до саморуху, саморозвитку, самоздійснення. Отже, організація навчально-виховного процесу має бути спрямована не на максимальне навантаження учнів навчальним матеріалом, а на розвиток їхніх здібностей.

Добірка статей презентує досвід психологів України.

Для практичних психологів галузі освіти, методистів, педагогів та батьків.

 1. Онуфрієва О. Програма "Обдаровані діти"/ О. Онуфрієва// Директор школи.-2008.-№44.-С.13-14.

Ця програма створена на основі державної Програми роботи з обдарованою молоддю, затвердженої Указом Президента України від 08.02.01 за №78/2001.

 1. Очеретько И. А. Заседание интеллектуального клуба одарённых детей "Эрудит"./ И. А. Очеретько.// Початкове навчання та виховання. - 2007. - №28. - С.18-22

 2. Палтишев М. Від звичайних дітей до дітей індиго, або як формувати наукове мислення учнів./ М. Палтишев.// Директор школи, ліцею, гімназії. - 2008. - №2. - С.18-21

 3. Плекаємо обдаровану дитину./Завуч.-2008.-№26.-С. вкл. 1-12.

 4. Полякова Г. Інтерв'ю як метод вивчення обдарованості./ Г. Полякова.// Психолог. - 2007. - №44. - С.14-16

Необхідність вимірювати творчі досягнення особистості, прогнозувати результати гостро ставить проблему ранньої діагностики творчої обдарованості в дітей та молоді. Серед різних методів діагностики найбільш популярні тести. Однак, яким би гарним не був метод тестування, він не може повністю вичерпати опис творчих ресурсів особистості й простежити поетапність творчого процесу.

 1. Работа з обдарованими учнями: Біологічні секції МАН// Біологія: БЖ.-2006.-№12.-С.1-128

У посібнику розглянуто питання організації і проведення учнівських досліджень біологічних секцт Малої академії наук. Надаються практичні рекомендації щодо вибору теми дослідження, проведення експериментів, оформлення і представлення результатів роботи.

 1. Робота з обдарованими учнями. Хімічна секція МАН./ Упоряд. К. М. Задорожний.- Х.: Основа, 2005.- 96 с.- (Б-ка журн. "Хімія"; Вип. 12(36)).// Хімія: БЖ. - 2005. - №12. - С.1-96

У посібнику розглянуто питання організації і проведення учнівських досліджень хімічної секції Малої академії наук. Надаються практичні рекомендації щодо вибору теми дослідження, проведення експериментів, оформлення і представлення результатів роботи.

 1. Розенова М. Обдаровані діти: Психологічні проблеми розвитку, навчання й виховання/ М. Роменова// Підручник для Директора.-2008.-№1.-С.37-44

Як відомо, педагогічна психологія є комплексною дисципліною. Грамотно реалізувати освіту, розвиток і виховання учнів в умовах родини та школи можна тільки за умови досконалої обізнаності вікових особливостей дитини, динаміки її розвитку в інтелектуальному та особистісному плані.

Продовжуємо (початок див. у № за 2007 р.) опрацьовувати разом із вами стислий курс педагогічної психології.

Нагадуємо, що наші матеріали мають як інформацію теоретичного плану, так і деякі прикладні психологічні рекомендації. До кожної теми додається список літературних джерел задля того, щоб, по-перше, більш детально вивчити будь-який аспект проблеми, а по-друге, була можливість мати уявлення та добре орієнтуватись у працях авторів, які займаються проблемами та дослідженнями в галузі психології навчання и виховання.

 1. Савушкина Т. П. Планирование работы на 2006/07 учебный год в рамках национального проекта "Одарённые дети"./ Т. П. Савушкина.// Завуч начальной школы. - 2008. - №4. - С.41-43

 2. Сергієнко В. Психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими та здібними учнями в Школі культури здоров'я./ В. Сергієнко.// Практика управління закладом освіти. - 2009. - №1. - С.21-30

Системний, особистісно орієнтований, компетентнісний підходи до формування розвинутої особистості учня відкрили широкі можливості для створення й реалізації таких масштабних проектів, як Школа сприяння здоров'ю, Школа життєтворчості, Школа майбутнього тощо.

Разом з тим здебільшого навчально-виховний процес у загальноосвітніх школах будується без врахування індивідуальних особливостей дитини, оскільки сьогодні Школа як інституція залишається масовою

 1. Сидоренко І., Панченко С. Здібності, обдарованність, талант, геніальність: Психологія взаємозв'язку та відмінностей./ Упоряд. Т. Червонна; І. Сидоренко, С. Панченко.// Інформатика: Бібліотека. - 2008. - №12. - С.4-12

 2. Слободянюк Л., Прокопова Т. Виховання творчої особистості- завдання педагогів: З досвіду роботи Вендичанської ЗСШ І-ІІІ ст., гімназії Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл./Л. Слободянюк, Т. Прокопова.// Завуч.-2008.-№ 26.-С. вкл. 3-5.

 3. Слободянюк Л., Прокопова Т. Система роботи з обдарованими дітьми: З досвіду роботи Вендичанської ЗСШ І-ІІІ ст., гімназії Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл./Л. Слободянюк, Т. Прокопова.// Завуч.-2008.-№ 26.-С. вкл. 2-12.

 4. Слободянюк Л., Прокопова Т. Технологія психолого-педагогічного супроводу обдарованих та здібних дітей/ Л. Слободянюк, Т. Прокопова.// Завуч.-2008.-№ 26.-С. вкл. 6-12.

 5. Степанець Н.В. Обдарована дитина./ Н. В. Степанець//Обдарована дитина: Науково-практичний освітньо-популярний журнал.-2009. - № 1. - С. 47-49.

Вивчення обдарованості відбувалося з позицій філософії, медицини, педагогіки, психології. Як, коли її виявляти – пропонує автор.

 1. Туріщева Л. В. Обдарований - це про що? Чи про кого?/ Л. В. Туріщева.// Управління школою. - 2008. - №16. - С.27-29

 2. Федоренко В. Організація роботи з науково обдарованими дітьми.// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2007. - №5. - С.15-23

Деякі практичні аспкти керівництва учнівськими дослідницькими роботами філологічної тематики (тематика робіт, оформлення бібліографії, рецензування).

 1. Фоміна Н. В. Проект "Майбутній науковець"./Н. В. Фоміна.// Завучу. Усе для роботи.-2009.-№4.-С.30-31.

У статті представлено проект організації роботи з обдарованими дітьми щодо формування навичок науково-дослідницької діяльності, запропоновано форми роботи та тематику виховних заходів.

 1. Хромова Т. Обдарована дитина потребує…дискомфорту/ Т. Хромова// Шкільний світ.-2009.-№39.-С.1-6

Практичний досвід педагогічної роботи : Як працювати з обдарованими?

 1. Чи розвиваєте ви здібності своєї дитини?.// Позакласний час. - 2003. - №21. - С.46-47

Тест-анкета

 1. Чувасова Ю. Розвиток природних обдарувань та творчих здібностей дітей: Семінар-практикум психологів ДНЗ./ Ю. Чувасова.// Психолог. - 2007. - №47. - С.10-16

 2. Шихова Н. М. Інноваційні підходи до розвитку індівідуальних здібностей учнів у позакласній роботі./Н. М. Шихова .// Позакласний час. - 2003. - №6. - С.5-6

 3. Янишин В. М. Методика роботи з обдарованою молоддю.// Фізика в школах України. - 2007. - №9. - С.25-26

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Покажчик включає статті з періодичних видань, отриманих бібліотекою...
Медіакультура особистості: бібліографічний покажчик / упорядник Л. В. Шутяк. – Миколаїв: нпб м. Миколаєва, 2011. – 20 с

Інноваційні технології в освіті Анотований бібліографічний покажчик
Тополова І. Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності// Завуч. 2004. №4. С. 9

Завідуюча бібліотекою
Денисова Н. Ф. Компетентності шлях до оновлення освіти// Педагогічна скарбниця Донеччини. 2004. №2. С. 27-30

Бібліографічний покажчик Миколаїв ­- 2007
Рекомендовано до друку науково-методичною радою Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки 15 лютого. Протокол №1

Бібліографічний покажчик «Проектна технологія в навчально-виховному...
Рекомендовано до друку науково-методичною радою Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки від 15 грудня. Протокол №4

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 кіровської міської ради донецької...
Я, Скачок Людмила Іванівна, працюю вчителем української мови І літератури в зош №2 з 1967 року. Маю вищу кваліфікаційну категорію....

Творчі групи в системі методичної роботи Методичний посібник
Укладач Половенко О. В. – Кіровоград: Обласний інститут післядипломноїпедагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2008

Т. А. Ланчковська завідуюча районним методичним кабінетом відділу...
Т. А. Ланчковська – завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Криворізької районної державної адміністрації

Галицька центральна районна бібліотека Періодичні видання в Інтернет-просторі...
На сьогодні суттю Інтернету є його гіпертекстуальність. Відтак, саме ті змі, які мають текстуальну основу (газети та журнали), найпростіше...

Методичні рекомендації серпневих нарад педагогічних працівників Криворізького...
Т. А. Ланчковська – завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Криворізької районної державної адміністраціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка