Пошук по сайту


План роботи міжшкільного методичного об’єднання учителів математики, інформатики та фізики

План роботи міжшкільного методичного об’єднання учителів математики, інформатики та фізики


ПОГОДЖУЮ
заступник директора школи з НВР

Тимчук І.В.

02.09.2015
ЗАТВЕРДЖУЮ
директор школи

Савчук В.М.

02.09.2015

План роботи

міжшкільного методичного об’єднання

учителів математики, інформатики та фізики
на 2015-16 навчальний рік

ЗМІСТ
І. Положення про методичне об’єднання вчителів
ІІ. Вступ. Аналіз роботи вчителів за 2014-2015 навчальний рік та завдання методичного об’єднання вчителів на 2015-2016 навчальний рік
ІІІ. Календарний план методичної роботи.
ІV. Підвищення фахового і методичного рівня членів методоб’єднання
VІ. Графік проведення засідань методичного об’єднання вчителів
VІІ. Загальна інформація про вчителів

Вступ
У 2014-2015 н.р. методичне об’єднання вчителів математики, інформатики та фізики працювало над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах, а саме – над підвищенням ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження педагогічних інновацій, наступності навчання, вдосконаленням диференціації навчання.

Діяльність методичного об'єднання вчителів математики та  інформатики була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту",  Концепції профільного навчання, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення математики,фізики та інформатики  у 2014-2015 навчальному році, виконання державних програм викладання математики та інформатики,  створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу.  

Відповідно до мети школи та мети методичного об’єднання у  2014 – 2015 н. р. було окреслено таке коло завдань:

 • вдосконалення педагогічної майстерності педагогів;

 • створення духу творчості,партнерства,взаємодопомоги,оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій,спрямованих на розвиток дитини;

 • впровадження інтерактивних технологій на уроках математики;

 • впровадження ідей гуманізації та особистісного підходу в практичну діяльність кожного вчителя;

 • підвищення кваліфікації вчителів в галузі методики викладання предмета.

 • розвиток інтелектуальних здібностей учнів та інтерес до математичних дисциплін;

 • обмін та ділення досвідом роботи, самоосвіта;

 • проведення діагностики та моніторингу за предметами.

  Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік  підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку ефективних форм і методів роботи з дітьми.

У процесі роботи виправдали себе такі форми як  індивідуальна та групова робота із обдарованими  учнями, із слабо встигаючими учнями, корекція знань учнів, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання.

Системна робота кожного вчителя по впровадженню інтерактивних технологій в навчально-виховний процес, ознайомлення з принципами,методами інтерактивного навчання, описами технологій, проблемами і рекомендаціями щодо організації цієї роботи завершується творчою самореалізацією кожного вчителя. В рамках науково-практичних семінарів та педагогічних рад щодо впровадження у практичну діяльність інтерактивних методів навчання .

Пушкарська О.Л. і Кулай В.С. брали участь у районному науково-практичному семінарі заступників директорів шкіл, а саме у відкритому засіданні творчої групи вчителів освітнього округу «Майстер-клас, як ефективна форма пропаганди, поширення та впровадження педагогічного досвіду». Кулай В.С. - майстер-клас «Створення персонального веб-сайту».

Вчителі МО брали участь у роботі педагогічних рад: Пушкарська О.Л. - « Вивчення математики у профільному 10 класі», Грищук С.М. – «Нова роль учителя в умовах впровадження компетентнісного підходу до навчання », Кулай В.С. – «Використання інформаційно-комунікаційних ресурсів в організації навчального процесу».

Такі члени МО як Тимчук І.В., Кулай В.С. проходили чергову атестацію і на засіданні атестаційної комісії на високому науковому і методичному рівні виступили із захистом творчих ідей.

Тимчук І.В. взяла участь у творчих сходинках, презентувавши розробку «Педагогічна рада як засіб управління навчально-виховним процесом».

Усі вчителі методичного об’єднання на протязі року проводили моніторингові дослідження рівня навченості учнів з математики. У школі було проведено Державну підсумкову атестацію з математики учнів 9-х класів.

           На кафедрі приділяється увага роботі з обдарованими дітьми. Як результат цієї роботи можна розглядати досягнення учнів у олімпіадах з предметів.

II етап олімпіади з математики:

 • 1 місце, 8кл. Киричук Владислав.

 • 2 місце, 6кл. Гриб Максим.

 • 3 місце, 7кл. Семенюк Дарина .

Олімпіади з інформатики.

Програмування ІІ етап:

 • 3 місце, 11 кл. Кіселюк Дарина.

 • 3 місце, 10кл. Луцюк Андрій.

 • 2 місце, 9 кл. Войтович Олександр.

 • 3 місце, 8 кл. Боярчук Максим.

Інформаційні технології ІІ етап:

 • 1 місце,9кл. Давидюк Олександр.

 • 2 місце, 10 кл. Чарук Назар.

 • 3 місце,11 кл. Воронецька Наталія

Програмування ІІІ етап:

 • 3 місце, 10кл. Луцюк Андрій.

 • 2 місце, 9 кл. Войтович Олександр.

 • 3 місце, 9кл. Давидюк Олександр.

Обласний турнір «Юних інформатиків»:

 • 3 місце, 11кл. Чех Олена.

        Також учні 5 - 11-х класів (29 учнів) брали участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» та у міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер» , у міжнародному конкурсі з фізики «Левеня».

          Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:  

 •         низький рівень самоаналізу вчителів і самоконтролю учнів;

 • недостатній рівень виявлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

 • малоефективне використання досягнень психологічної науки при вивченні математики.

Оцінюючи результати роботи вчителів математики, фізики та інформатики слід зазначити, що проблемне питання, над яким працювало методичне об’єднання протягом 2013-2014 року, залишається і надалі актуальним, однак потребує оновлення його змісту в умовах сьогодення, оскільки:

 • найдосконалішими формами, методами та прийомами навчання учнів;

 • розвиток творчих здібностей школярів ;

 • вдосконалення роботи з учнями шляхом використання інноваційних технологій;

 • розвивати інтереси учнів до науково-дослідницької роботи та залучати до участі в інтелектуальних конкурсах, турнірах, Всеукраїнських олімпіад з математики різних рівнів.

Враховуючи вищесказане та умови сьогодення, висвітлені в Концепції математичної освіти та напрямок діяльності всього педагогічного колективу, у 2014-2015 навчальному році з метою забезпечення різноманітністі індивідуальних траєкторій отримання повноцінної освіти, спираючись на здібності, можливості та інтереси учнів та спрямованих на всебічний розвиток особистості, зміцнення та збереження її здоров’я, методичне об’єднання буде працювати над проблемою:

Формування ціннісних та предметних компетентностей школярів через впровадження інноваційних методів і форм роботи засобами предметів математичного циклу ”


;Завдання методичного об’єднання вчителів

на 2015-2016 навчальний рік
Сучасний етап розвитку освіти потребує визначити шляхи оптимізації навчення математики, що грунтується на врахуванні:

- психилого-педагогічних особливостей учнів;

- специфіки розвитку творчої особистості у процесі навчання;

- рівня розвитку сучасних інформаційних технологій;

- вдосконалення зміст, форм і методів навчання математики, використання комп’ютерних технологій;

- оптимізація навчання математики засобами нових інформаційних технологій, тощо.

У зв’язку з вище зазначеним, робота вчителів повинна бути спрямована на підвищення рівня професійної компетентості, впровадження в практику роботи методик оптимізації навчання, інтерактивних технологій.

У роботі методичних об'єднань вчителів у різних видах діяльності передбачається вирішення наступних завдань:

- вдосконалення методичного та професійної майстерності вчителів;

- організація взаємодопомоги для забезпечення відповідності сучасним вимогам до навчання, виховання і розвитку школярів;

- розробка сучасних вимог до уроку , класному години , позаурочні заходи і т.д;

- вивчення нормативної та методичної документації з питань освіти;

- відбір змісту і складання навчальних програм з предмету з урахуванням варіативності і різнорівневих;

- затвердження індивідуальних планів роботи з предмету;

- аналіз авторських програм і методик;

- ознайомлення з аналізом стану викладання предмета за підсумками внутрішньошкільного контролю;

- робота з учнями по дотриманню норм і правил техніки безпеки в процесі навчання; розробка відповідних інструкцій , охорона здоров'я;

- взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим аналізом і самоаналізом досягнутих результатів;

- організація відкритих уроків з певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних розділів програм;

- вивчення передового педагогічного досвіду; експериментальна робота з предмету;

- вироблення єдиних вимог в оцінці результатів освоєння програми на основі розроблених освітніх стандартів по предмету;

- ознайомлення з методичними розробками з предмету; аналіз методики викладання предмета;

- звіти про професійній самоосвіті; робота педагогів з підвищення кваліфікації в інститутах ( університетах );

- організація позакласної роботи з предмета з учнями (факультативні курси, гуртки, проектна діяльність тощо);

- зміцнення матеріальної бази і приведення засобів навчання, в тому числі навчально-наочних посібників з предмету, до відповідності сучасним вимогам до освіти.

ІІІ. Календарний план

методичної роботи вчителів математики,

фізики, інформатики

 

п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1

Експрес-інформація “З Міністерства освіти і науки України”

Серпень

Грищук С.М.

2

Засідання МШМО

Згідно плану

Грищук С.М.

3

Експрес – огляд навчальних кабінетів математики, фізики, інформатики.

Серпень-вересень

Завідувачі кабінетами

4

Діагностика членів МШМО

Жовтень

Адміністрація

5

Огляд методичної літератури та обговорення матеріалів, що викликали зацікавлення вчителів.

Щомісяця

Грищук С.М.

6

Аукціон знань. Впровадження нових інноваційних технологій навчання .

Січень

Тимощук Л.М.

ЗелюкО.І.

7

Круглий стіл: “Наука - вчителю”

 • Формування математичних компетентностей випускника школи, як місія математичної освіти.

 • Підготовка до ДПА та ЗНО з предметів фізико-математичного циклу.

 • Методика організації системного повторення вивченого матеріалу.

 • Застосування інноваційних методів роботи як засіб реалізації компетентісного підходу до навчання і виховання учнів:

1.Організація диференційованої самостійної навчальної діяльності учнів засобами проектної технології.

2.Обговорення відвіданих уроків з даної теми.

 

Листопад

 

 

 

Січень

 

 

 Квітень

 

 

 

 

 

 

Грищук С.М. 

 

 
Грищук С.М. 

 
Члени МШМО

 

 Грищук С.М. 

 

 

 

 


8

Аукціон творчих знахідок. Виставка кращих учнівських робіт з математики, фізики, астрономії, інформатики.

 

Квітень

Члени МШМО

9


10

Панорама творчих уроків

(конкурс розробок уроків та виховних позаурочних заходів з математики , фізики

Жовтень,

Березень

Грищук С.М, Пушкарська О.Л.

Тимчук І.В.

Лящук Ю.М.

11

Окружні олімпіади з математики, фізики та інформатики.

Жовтень

Грищук С.М.

12

Уроки цікавої математики, фізики,астрономії та інформатики.

Протягом року

Члени МШМО

13

Робота з обдарованими дітьми.

Постійно

Членм МШМО

14

Предметні тижні: математики,фізики,інформатики,

астрономії.

Жовтень,

Березень

Грищук С.М, Пушкарська О.Л.

Тимчук І.В.

Лящук Ю.М.

15

Звіт про обладнання та поповнення матеріальної бази паспортизованих кабінетів.

Травень

Завідувачі кабінетами

16

Підготовка до ЗНО

 • Підготовка стендової інформаційної наочності для випускників11класів та інформації для батьків.

 • Проведення батьківських зборів разом з випускниками 11 класів з метою ознайомлення з порядком проведення ЗНО-2016 та порадами щодо якісної підготовки тестування навчальних досягнень випускників.

 • Проведення анкетування випускників 11 класів з метою виявлення предметів обраних для ЗНО.

 • Проведення пробного тестування навчальних досягнень випускників за аналогічними завданнями тестових зошитів з математики та фізики.

 • Проведення аналітичного аналізу результатів тестування та визначення шляхів подолання прогалин у знаннях випускників.

 

Вересень-квітень

 

 

 

 

Листопад

 

1 раз на місяць

 

 

Березень

 

 

 

 

Березень

 

Грищук С.М, Пушкарська О.Л.


17

Відкритий професійний клуб:

 • Перевірка відповідності тематичного планування та графіків контрольних, лабораторних та практичних робіт методичним рекомендаціям МОН України.

 • Дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (Наказ МОН України №1222 від 21.08.2013р.) та вимог щодо оцінювання робіт.

 • Проведення нестандартних , інтегрованих уроків математики та фізики з використанням мультимедійних засобів навчання.

 • Комп’ютерне тестування як метод контролю рівня навчальних досягнень учнів

 

Вересень

 

 

 

 

 

Січень

 

 

 

 

1 урок на місяць

 

 

Лютий

Грищук С.М.

18

Моніторинговий аналіз рівня навчальних досягнень учнів з математики,фізики ,інформатики

Протягом року,

відповідно до річного плану

Члени МШМО

19

Звіт про роботу факультативів з математики


Травень

Тимчук І.В.,

ВітинськийБ.Й.


ІV. Підвищення фахового і методичного рівня членів методоб’єднання
п/п

Зміст роботи

Дата

виконання

Хто

виконує

1

Вивчати і впроваджувати в практику своєї роботи

передовий педагогічний досвід вчителів району, області, України.

Протягом року

Члени МШМО

2

Проводити взаємовідвідування уроків.

Протягом року

Члени МШМО

3

Ознайомлюватися з передовим педагогічним досвідом вчителів за фаховими журналами та газетами і впроваджувати у практику своєї роботи.

Протягом року

Члени МШМО

4

Здійснювати обмін досвідом, проводячи уроки з використанням інноваційних технологій навчання.

Протягом року

Члени МШМО

5

Відвідувати районні семінари з метою запозичення досвіду проведення уроків різних типів.

Протягом року

Члени МШМО

6

Проводити відкриті уроки для колег, використовувати колмпетентісний підхід до навчання.

Протягом року

Члени МШМО

7

Проходити курси підвищення кваліфікації вчителів.

Згідно плану

Члени МШМО

8

Взяти участь у декаді педагогічної майстерності вчителів математики, інформатики та фізики.

10.12-21.12

Члени МШМО

9

Взяти участь у психолого-педагогічному семінарі «Творчість вчителя як важлива характеристика удосконалення навчально-виховного процесу».

19.02

Члени МШМО

10

Взяти участь у презентації творчої майстерності вчителів, які атестуються.

Березень

Члени МШМО

11

Взяти участь у проблемному семінарі «Методика попередження неуспішності учнів (початковий рівень навчальних досягнень учнів).

24.04

Члени МШМО

12

Взяти участь у проведенні самодіагностики професійних умінь вчителів.

13.05-17.05

Члени МШМОV. Графік проведення засідань

методичного об’єднання
ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

організаційно-інструктивне

26 серпня2015р


 1. Про виконання плану роботи міжшкільного методичного об’єднання за 2014-2015 н.р. та обговорення плану роботи на новий 2015-2016 навчальний рік.
 1. Аналіз навчальних програм та підручників на 2015-2016 навчальний рік
 1. Опрацювання інструктивно-методичного листа про вивчення математики в 5-11 класах. Впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної освіти. Навчання 7-тикласників.
 1. Забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах. Реалізація профільного навчання.
 1. Готовність предметних кабінетів до роботи в новому навчальному році.
 1. Розподіл доручень між членами міжшкільного методичного об’єднання, завдання членам міжшкільного методичного об’єднання.
 1. Ознайомлення членів методичного об’єднання з планом заходів з питань підвищення психолого-педагогічної підготовки та професійної кваліфікації вчителів математики на 2015-2016 н.р.

 2. Вироблення методичних рекомендацій учителям математики та інформатики, учителям початкових класів та вихователям дошкільних закладів по впровадженню в практику нових технологій навчання.
 1. Обговорення аспектів реалізації Концепції національно-патріотичного виховання з питань математики.


Робота між засіданнями:

 • опрацювання інструкційно-методичних матеріалів МОН України щодо викладання предметів у 2015-2016 н.р.;

 • методичні оперативні наради про підготовку учнів до участі у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики,фізики,інформатики;

 • ознайомлення з новинками психолого-педагогічної літератури, нормативними документами та рекомендаціями;

 • обговорення індивідуальних проблемних тем вчителів;

 • погодження планів самоосвіти вчителів;

 • вивчення й аналіз підручників для 7 класу;

 • підготовка до наступного засідання МШМО.


ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

Жовтень-листопад, 2015

 1. Методичний супровід формування креативної освіти для розвитку інноваційної особистості

Пушкарська О.Л, керівник методоб'єднання.


 1. Використання комп’ютера на уроках математики та фізики.

Тимчук І.В, Лящук Ю М., член методоб'єднання.


 1. Проведення моніторингових досліджень базової математичної підготовки учнів 4-11 класів.

Члени методоб'єднання

вчителів математики та початкових класів


 1. Опрацювання психолого-педагогічних проблем, цілей та завдань математичної освіти.

Могилецька Ю.О, Грищук С.М., керівник методоб'єднання.


 1. Обмін досвідом.

 • Позакласна робота з математики як засіб розвитку пізнавального інтересу до вивчення предмета

Члени методоб'єднання

.

6. Підготовка учнів округу до участі в І та ІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з математики.

Грищук С.М., керівник методоб'єднання. 1. Інформація про процедуру, зміст та результати зовнішнього незалежного оцінювання 2015 р., а також перспективи проведення тестування у 2016 р. Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання 2016р., використання тестових завдань у навчальному процесі протягом року.

Грищук С.М., керівник методоб'єднання.
Робота між засіданнями:

 • організація проектно-технологічної діяльності на уроках з використанням проблемно-пошукових методів навчання;

 • проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад предметів

 • підготовка та проведення предметних тижнів математики і фізики.

 • звіт про курсову підготовку вчителів;

 • ефективне використання можливостей кабінету фізики;

 • підготовка до наступного засідання МО.


ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ

Січень, 2016

 1. Формування компетенцій та компетентностей особистості шляхом використання ІКТ на уроках.

Кулай В.С., член методоб'єднання.


 1. Елементи народознавства як засіб формування компетентностей на уроках.

Янюк Н.М, вчитель математики.


 1. Формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я, виховання здорового способу життя.

О.Л.Пушкарська, член методоб’єднання


 1. Формування учня-патріота своєї держави засобами вивчення математики, фізики, інформатики, відповідно до положень Концепції національно-патріотичного виховання.

Грищук С.М., керівник методоб'єднання.


 1. Компетентнісний підхід в процесі реалізації нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Зелюк О.І., член методоб'єднання.


 1. Вироблення методичних рекомендацій по організації роботи з обдарованими дітьми по виконанню завдань підвищеної складності, підготовці їх до участі в турнірах юних математиків та Міжнародному конкурсі “Кенгуру-2016 “.

Творча група вчителів.


 1. Підсумки проведення та результати І та ІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з математики (окружної та районної) та підготовку до ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики .

Члени методоб'єднання

 1. Вироблення рекомендацій.

Робота між засіданнями:

 • підготовка та проведення предметних тижнів;

 • підготовка до проведення конкурсів: «Кенгуру», «Бобер», «Левеня»

 • консультування молодих вчителів з питань організації навчально-виховного процесу в сучасних умовах;

 • підготовка до наступного засідання МО.


ЧЕТВЕРТЕ ЗАСІДАННЯ

Квітень, 2016


 1. Система роботи над помилками як одна з основних форм подолання прогалин у знаннях і вміннях учнів.

Грищук С.М., керівник методоб'єднання. 1. Диспут «Джерела педагогічної творчості»..

Прокопюк Ю.М., член МШМО


 1. Методична естафета «Від творчого прийому до творчого уроку».

Перша станція «Стоп-кадр» (фрагменти уро­ку). Демонстрація нестандартних прийомів, ме­тодів, засобів навчання.
Грищук С.М., керівник методоб'єднання

Члени МШМО

 1. Робота з обдарованими та слабо встигаючими дітьми. Організація повторення навчального матеріалу.


Грищук С.М., керівник методоб'єднання


 1. Творчий портрет вчителя, який атестується «Ярмарок педагогічних ідей.
 1. Огляд новинок науково-методичної та психолого-педагогічної літератури.М.І.Романова, бібліотекар школи


 1. Завдання членам міжшкільного методичного об’єднання.


Робота між засіданнями:

 • моніторинговий аналіз рівня навчальних досягнень учнів випускних класів;

 • аналіз роботи з обдарованими дітьми;

 • оперативні наради з підготовки до проведення ДПА та ЗНО з математики та фізики;

 • підготовка до проведення предметних тижнів;

 • ознайомлення, вивчення й аналіз нормативних та інструктивно-методичних матеріалів, вироблення рекомендацій з їх вппровадження в навчально-виховний процес.П’ЯТЕ ЗАСІДАННЯ

Травень, 2016 р.


 1. Педагогічна майстерність вчителів як умова успішного формування в учнів предметних компетенцій.

Грищук С.М., керівник методоб'єднання


 1. Робота з обдарованими та слабо встигаючими дітьми. Організація повторення навчального матеріалу.

Члени методичного об'єднання


 1. Відкритий мікрофон «Активізація мислення учнів за допомогою активних технологій навчання»

Степко Л.М., член методоб'єднання


 1. Реалізація змісту шкільної математичної освіти в умовах впровадження її нових стандартів. Організація роботи зі здібними та обдарованими дітьми.

Грищук С.М., керівник методоб'єднання


 1. Методика організації системного повторення вивченого матеріалу з метою підготовки до проведення ДПА та ЗНО.

Грищук С.М., керівник методоб'єднання

 1. Методика профільного навчання математики учнів. «Калейдоскоп ідей» (про методи і прийоми педагогічної майстерності ).

Члени методичного об'єднання


 1. Підготовка МШМО до участі у конкурсі «Краще методичне об’єднання учителів».

Грищук С.М., керівник методоб'єднання


 1. Огляд новинок науково-методичної та психолого-педагогічної літератури.

М.І.Романова, бібліотекар школи.поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи методичного об’єднання вчителів інформатики Харківської...
Молоді вчителі залучаються до всіх форм методичної роботи, які проводяться з учителями в районі. Пропонуємо виступи з тих тем, з...

План роботи методичного об’єднання викладачів природничо-математичних...
«Система роботи педагогічних працівників з удосконалення якості підготовки кваліфікованих робітників»

План проведення серпневої наради районного методичного об’єднання...
Тема: Підвищення професійної компетентності вчителів через впровадження інтерактивних методик навчання

План роботи методичного об’єднання вчителів фізико-математичних дисциплін...
Наказу мону від 30. 08. 2011 р. №996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів», Інструктивно-методичних...

Щоб ви могли розкрити
Розпочинаємо “Брейн – ринг” з математики‚ інформатики та фізики‚ в якому беруть участь команди з 11 класу

Методичні рекомендації щодо особливостей викладання предмету у 2013-2014 н р
Аналіз роботи методичного об'єднання за 2012-2013 н р., завдання на 2013-2014 н р

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступеінв №16 харківської міської ради харківської області
«Про підготовку та проведення предметного тижня математики, фізики, хімії, інформатики в 2013/2014 навчальному році»

Нака з
Золочівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 відбувся ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики,...

Вечір для старшокласників «міф» Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке
Усіх шанувальників математики, інформатики І фізики компанія з обмеженою відповідальністю «міф» запрошує на фізико-математичне свято,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка