Пошук по сайту


План-конспект уроку №19. Тема уроку: Комп’ютерна мережа. Інтернет

План-конспект уроку №19. Тема уроку: Комп’ютерна мережа. Інтернет


Група

Дата


План-конспект уроку №19.

Тема уроку: Комп’ютерна мережа. Інтернет.


Мета уроку

Навчальна

Познайомитись з комп’ютерними мережами, видами комп’ютерних мереж, топологіями мереж. Дізнатися про можливості застосування комп’ютерних мереж. Познайомитись зпоняттям Інтернет і адресами в Інтернеті: ІР- адресою і доменною адресою, принципом WWW, видами доступу в Інтернет.

Розвиваюча

Розвивати в учнів логічне мислення, уяву, кмітливість, увагу, алгоритмічне мислення, інтерес до предмету, уміння аналізувати, порівнювати, співставляти та робити висновки

Виховна

Виховувати культуру спілкування, взаємоповагу, доброзичливість. Формувати відповідальну поведінку, організованість, ініціативність, самостійність, враховуючи індивідуально-психологічні особливості учнів допомагати в їх самовдосконаленні.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи навчання, прийоми: розповідь, бесіда.

Основні терміни і поняття: комп’ютерна мережа, локальна, віддалена, регіональна, міжнародна мережі, топологія, провайдер, сервер, Інтернет, WWW, доступи on-line, off-line, ІР- адреса і доменна адреса

Міжпредметні зв’язки: інформатика

Наочність Підручник Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології. Харків 2003р.,

Слайдові презентації: «Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет»

опорні конспекти: «Комп’ютерні мережі. Internet».

Технічні засоби навчання: мультимедійна система.

Література:
Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

Перевірка присутності та готовності учнів до уроку.
ІI. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

Запис на дошці і в зошиті. Визначення мети уроку

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ УЧНІВ.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

План вивчення:

1. Загальне поняття про комп’ютерні мережі

2. Топологія мереж

3. Світова глобальна комп’ютерна мережа INTERNET

4. Види доступу до Інтернету:
1. Загальне поняття про комп’ютерні мережі

Комп’ютерна мережа – це група з декількох комп’ютерів, з’єднаних між собою за допомогою кабелів (інколи також телефонних ліній або радіоканалів), що використовуються для передачі інформації.

Передача інформації між комп’ютерами відбувається за допомогою електричних сигналів, які бувають цифровими та аналоговими. У комп’ютері використовуються цифрові сигнали у двійковому вигляді, а під час передачі інформації по мережі – аналогові (хвильові).

Провайдер (від англ. provider - той, що забезпечує) - це спеціальна компанія-посередник, що забезпечує доступ користувачів до глобальної комп'ютерної мережі.

Сервер – комп’ютер у мережі, який обслуговує інші комп’ютери-клієнти.

Комп’ютери, що користуються послугами серверів, називаються клієнтами.

У світі існують тисячі різноманітних комп’ютерних мереж. Найбільш істотними ознаками, що визначають тип мережі, є ступінь територіального розсередження, топологія і застосовані методи комутації.

По ступеню розсередження комп’ютерні мережі поділяються на:

Територіальні – що, охоплюють значний географічний простір;

Серед територіальних мереж можна виділити мережі регіональні і глобальні, що мають відповідно регіональні або глобальні масштаби;

Регіональні мережі іноді називають мережами MAN (Metropolitan Area Network), а загальна англомовна назва для територіальних мереж - WAN (Wide Area Network);

Локальні обчислювані мережі (ЛОМ) (в одній організації чи в одному приміщені)являє собою комунікаційну систему, що дозволяє спільно використовувати ресурси комп'ютерів, підключених до мережі, таких як принтери, плотери, диски, модеми, приводи CD-ROM і інші периферійні пристрої. Локальна мережа звичайно обмежена територіально одним або декількома близько розташованими будинками.
2. Топологія мереж

Мережна топологія – це геометрична форма мережі. У залежності від топології з'єднань вузлів розрізняють мережі шинної (магістральної), кільцевої, зоряної, ієрархічної, довільної структури.

Шинна (bus) (мал.4а) - локальна мережа, у якій зв'язок між будь-якими двома станціями встановлюється через один загальний шлях і дані, передані будь-якою станцією, одночасно стають доступними для всіх інших станцій, підключених до цього ж середовища передачі даних;

Кільцева (ring) (мал.4б) – кожний комп’ютер з’єднаний відрізками кабелю з попереднім і наступним та може обмінюватися інформацією лише з ними; дані, проходячи по кільцю, по черзі стають доступними усім вузлам мережі;

Зоряна (star) (мал.4в) - у конфігурації зірка кожен комп’ютер підключений окремим кабелем до спільного пристрою – концентратора (hub), розташованого у центрі мережі. За допомогою кількох концентраторів може будуватися ієрархічні мережа. Ієрархічна конфігурація «зірок» зараз є найпоширенішою у локальних та глобальних мережах. Під час побудови локальних мереж наведених конфігурацій найпопулярнішою є мережна технологія Ethernet.

Ієрархічна (мал.4г) - кожен пристрій забезпечує безпосереднє керування пристроями, що знаходяться нижче в ієрархії.

Мал.4


У великих мережах звичайно виділяється один чи кілька потужних комп’ютерів, призначених для обслуговування мережі. Такі комп’ютери називаються серверами. Інші комп’ютери мережі називаються робочими станціями. У мережах з сервером робочі станції виступають як клієнти мережі, тому про них кажуть мережі типу клієнт-сервер.
Комунікаційне обладнання

Комп’ютерна мережа, окрім комп’ютерів, включає периферійне, або, інакше кажучи, комунікаційне обладнання. Це обладнання забезпечує перетворення інформації, призначеної для відсилання у мережу. Інформація перетворюється на сигнали, які передаються по лініях зв’язку (процес кодування), а далі сигнал піддається зворотному перетворенню (процес декодування).

Лінії зв’язку

Є провідні й безпровідні лінії зв’язку. До провідних належать уже старі нині повітряні лінії, вони мають швидкісні якості та погану захищеність від перешкод. У ЛОМ використовуються три типи кабелю: кручена пара, коаксіальний і оптоволокольнний.

Безпровідні лінії - це радіозв’язок між передавачем та приймачем радіохвиль.

Під час побудови комп’ютерних мереж застосовуються практично всі типи лінії зв’язку. Але найпопулярнішими у локальних мережах є недорогі кабелі «вита пара», а у магістральних лініях дедалі частіше використовується волоконно-оптичний кабель. Його висока ціна виправдана високими швидкісними характеристиками та пропускною здатністю. Радіозв’язок і супутникові канали застосовуються, якщо важко або неможливо прокласти кабель.

3. Світова глобальна комп’ютерна мережа INTERNET

Інтернет — це загальносвітова сукупність мереж із загальним адресним простором. В основі функціонування Інтернет лежить стандартизований протокол TCP/IP, який являє собою два протоколи — TCP та IP. Протокол TCP (від англ. Transmission Control Protocol) керує процесом передавання інформації. Протокол IP (від англ. Інтернет Protocol) визначає, куди пере­дається інформація.

У нинішній час весь світ перетворюється в єдиний інформаційний простір за допомогою глобальної комп’ютерної мережі Інтернет.

Для правильного доставляння інформації кожному комп’ютеру, підключеному до Інтернет, надається унікальна адреса.

Адресація в Інтернеті

IP-адреса - це унікальна адреса, що надається кожному комп'ютеру у мережі Інтернет; вона складається з чотирьох однобайтових чисел. Приклад: 198.162.201.200.

Доменна адреса - це унікальне ім'я комп'ютера в мережі Інтернет; вона складається з імені комп'ютера та переліку доменів, до складу яких належить цей комп'ютер.

Доменна адреса

послідовність імендоменів, розділених крапками.

Адреса завершується іменем комп’ютера.

Приклад: kdpu.kharkiv.com.ua

kdpu. – ім’я комп’ютера

kharkiv. – домен третього рівня

com. – домен другого рівня

ua – домен першого рівня
4. Види доступу до Інтернету:

В Інтернеті можливі два режими інформаційного обміну - on-line і off-Line. Перший термін перекладається як «на лінії», другий - «поза лінією». Йдеться не просто про існування лінії (підключення до телефонної лінії або до ЛOM, має вихід до Інтернету), а про наявність з’єднання через існуючу лінію зв’язку.

On-line (на комп’ютерному жаргоні - «онлайновий» режим) - постійний зв’язок користувача з сервером провайдера. Під час відкриття Web-сторінок відправлення повідомлень електронної пошти, “перекачування” файлів-архівів користувач лишається підключеним до мережі. Він може отримувати інформацію з мережі і негайно реагувати на неї, тому on-line - це режим реального часу.

Off-line- це режим «відкладеного» зв’язку. Користувач передає порцію інформації або отримує її протягом коротких сеансів зв’язку, а в інший час комп’ютер відключений від Інтернету. Зрозуміло, що це економічніший режим, ніж on-line. У режимі off-line, наприклад, обробляються повідомлення електронної пошти та групи новин.  1. ПЕРВИНА ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ.

Дайте відповіді на питання:
ПІДСУМКИ УРОКУ.

Рефлексія (слайд)

  1. Що нового дізнались на уроці?

  2. Чого навчились?

  3. Які завдання були визначені на урок і як справилися з ними?

  4. Які труднощі виникли під час виконання завдань практичної роботи?

  5. Що потрібно зробити, щоб результати були кращими?

  6. Де можна використати набуті знання та вміння?

IX. ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

  1. Вивчити конспект.

  2. Опрацювати відповідну тему в електронному підручнику.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

План уроку №2 Тема предмета
Тема уроку: Апаратне забезпечення персонального комп’ютера. Вимоги безпеки при роботі з персональним комп’ютером

План-конспект уроку №5-6 Тема уроку: Автоматизація виробництва на основі еот
Познайомитись з засобами автоматизації робочого місця оператора комп’ютерного набору, його технічним І програмним забезпеченням....

План-конспект уроку №8 Тема уроку: Робота з електронними таблицями, оформлення робочих листів
Познайомитись І програмою Microsoft Excel. Розглянути будову вікна програми Excel, елементи інтерфейсу нікім, навчитися розрізняти...

План-конспект уроку №9 Тема розділу
Наочність Підручник Гуржій А. М., Поворознюк Н.І., Самсонов В. В. Інформатика та інформаційні технології. Харків 2003р

План-конспект уроку №7 Тема уроку
Розглянути основні об’єкти програми Excel. Розглянути будову вікна програми Excel, елементи інтерфейсу вікна, навчитися розрізняти...

План-конспект уроку №3 Тема уроку: Визначення та принцип будови автоматизованих...
Формувати знання про автоматизовані системи, будову автоматизованих систем, знайомство з поняттями асуп,сапр, атсс, асутп

План-конспект уроку №17-18 Тема розділу
Розвивати професійні якості, інтерес до предмету, творчу активність учнів, уміння аналізувати, порівнювати, спів ставляти та робити...

План-конспект уроку №1 Тема розділу : Використання інформаційних...
Формувати знання про сучасні системи управління автоматизованим обладнанням, розглянути можливості автоматизації виробництва на основі...

Конспект лекцій за курсом «інформатика та комп’ютерна техніка»
Конспект лекцій за курсом «інформатика та комп’ютерна техніка» / Укладачі: Борисенко І.І., Граб В. А., Лебедєва О. Ю., Абросімов...

Уроку 10-а тема уроку
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером І правила поведінки в комп’ютерному класіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка