Пошук по сайту


Нака з

Нака з
ІЗМАЇЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
Н А К А З
79/О 05.05.2014
Про рівень впровадження у навчально-виховний

процес загальноосвітніх навчальних закладів

інформаційно-комунікаційних технологій,

програмного забезпечення та роботу шкільних ВЕБ-сайтів
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року відділом освіти та в школах району здійснюється цілеспрямована робота щодо впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій.

В серпні 2013 р. за ініціативи  Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації  запроваджено єдину інформаційно-аналітичну базу установ і закладів освіти району на основі програмного комплексу «КУРС: Освіта». Протягом вересня-жовтня 2013 р. всі школи району заповнили базу даних програми, що в подальшому допоможе здійснювати своєчасний контроль  за роботою закладів освіти,  оформляти звіти кожної школи та  формувати районні статистичні звіти в автоматичному режимі.

Всього в школах району налічується 351 комп’ютер, з яких 277 одиниць комп’ютерної техніки знаходиться в 29 навчально-компютерних комплексах – НКК, якими забезпечені всі 19 загальноосвітніх навчальних закладів. Ще 74 комп’ютери використовуються в адміністративних цілях, в шкільних бібліотеках та навчальних навчальних кабінетах. Забезпеченість комп’ютерною технікою із розрахунку кількості учнів на один комп’ютер складає в середньому - 22 учні.

Одним із методів підвищення мотивації на уроках є використання інформаційно-комунікаційних технологій. На даний час в 14 школах району налічується 18 мультимедійних навчальних комплексів (Утконосівська, Кирничанська, Саф’янська, Озернянська, Старонекрасівська, Багатянська, Кислицька, Комишівська, Новонекрасівська, Бросківська ЗОШ Ларжанський, Матроський НВК – по 1 шт., Суворовська-2, Кам’янський НВК – 3 шт.). В Ларжанському НВК використовується 2 інтерактивні дошки. Таким чином 74% шкіл мають можливість використання мультимедійних засобів в навчально-виховному процесі.

Інтернет надає величезну можливість для отримання практично будь-яких видів інформації з мінімальними витратами часу і засобів, у тому числі зручності, швидкості і простоти обміну інформацією за допомогою електронної пошти. На даний час вихід до мережі Інтернет мають 16 загальноосвітніх навчальних закладів, що складає 84 %. Адміністрації 3 шкіл (Каланчацької, Новопокровської, Муравлівської ЗОШ для організації електронного документообігу використовують домашні Інтернет-модеми мобільних операторів.

В бiльшостi шкiл швидкість роботи складає вiд 2 до 5 Мб/сек.

З метою розвитку єдиного освітнього простору району продовжується робота по створенню системи  шкільних веб-сайтів.  Подолано інертність та стереотипність навчальних закладів району в частині ефективного функціонування шкільних веб-сайтів та сайту відділу освіти.

Так, у минулому  році діючими були сайти у 9 школах. Станом на 01.02.2014 – в 11 школах, в квiтнi 2014 року -14 шкіл мають свої офіційні сайти. Сайти створені на хостингових платформах:

UCOZ - Новонекрасівська, Озернянська, Першотравневська, Саф’янська ЗОШ;

JIMDO - Утконосівська, Комишівська ЗОШ, Матроський НВК;

AT.UA – Бросківська, Кирничанська ЗОШ, Кам`янський НВК;

Google sitesСтаронекрасівська ЗОШ;

SETUPЛаржанський НВК;

OFEES.NETСуворовська ЗОШ;

EDUkITБагатянська ЗОШ.

Регулярно оновлюються, мають цікаве інформаційне наповнення сайти Бросківської, Суворовської, Комишівської, Новонекрасівської, Утконосівської, Кирничанської, Старонекрасівської, Озернянської ЗОШ, Матроського НВК.

Впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес дозволяє інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння знань учнями; здійснити підготовку нової генерації педагогічних кадрів.

У порівнянні з 2012 роком значно зріс рівень володіння вчителями комп’ютерними технологіями. Так у 2011 - 2012 навчальному році середня кількість вчителів, які не володіли комп’ютером складала 39%. Станом на 01.04.2014 р. таких вчителів - 8%. Стовідсоткове володіння комп’ютером спостерігається у Суворовській, Утконосівській, Кирничанській, Старонекрасівській, Новонекрасівській, Муравлівській ЗОШ, Матроському, Ларжанському НВК. Систематично використовують іКТ при викладанні своїх предметів - 19% вчителів району. Найвищий показник у Бросківській ЗОШ -43%, Кам’янському НВК-38%. Епізодично використовують ІКТ – 53% вчителів району. 44% вчителів використовують комп’ютерні технології у виховній роботі. Ріст володіння вчителями комп’ютерними технологіями зумовлено, насамперед тим, що значна частина вчителів пройшли курси при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів з використання інформаційно-комунікативних технологій при викладанні навчальних предметів, а також курси за програмою Intel “Навчання для майбутнього».

У Лощинівській, Бросківській, Кирничанській, Кислицькій, Муравлівській ЗОШ, Кам’янському НВК для вчителів, які не володіють комп’ютером організовуються заняття з оволодіння елементарним навичкам ІКТ. З метою підвищення комп’ютерної грамотності проводяться консультації, майстер-класи досвідчених вчителів, обмін досвідом щодо використання ІКТ на уроках та позакласній роботі в рамках тижнів педагогічної майстерності, шкільних методичних об’єднаннях вчителів-предметників в Саф’янській, Комишівській, Каланчацькій, Новонекрасівській, Суворовській ЗОШ, Матроському, Ларжанському НВК. Майже всі методичні заходи, семінари, наради вчителів та управлінців проходять із мультимедійним супроводом

Заслуговує на увагу робота шкільних методичних формувань Суворовської ЗОШ (заступники директора Македонська С.І., Ракова К.С.) щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами ІКТ в рамках реалізації варіативної частини навчального плану, досвід районної творчої групи вчителів-словесників навчальних закладів району, які працюють над вивченням та впровадженням в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій навчання. (керівник творчої групи вчитель-методист російської мови і літератури, член обласної творчої групи Ракова К.С.)

Значна частина вчителів використовує ІКТ для створення різного роду індивідуальних інформаційних банків, спрямованих на підтримку і розвиток своєї професійної діяльності (методики, контрольні завдання для учнів, дані про здоров'я учнів і т.д.). Широко використовується ІКТ при презентації навчального матеріалу, при контролі знань учнів. Значна увага приділяється створенню власних електронних продуктів - дидактичних матеріалів з різних курсів – тестів, діаграм тощо.

В школах району в наявності програмне педагогічне забезпечення для організації навчання з предметів інваріантної частини навчального плану школи, для комп’ютерної підтримки вивчення загальноосвітніх дисциплін, в тому числі природничо-математичного та технологічного напрямів. Вчителі користуються «Бібліотекою електронних наочностей» з алгебри, геометрії, віртуальними лабораторіями з фізики, біології, хімії. Користуються попитом вчителів електронні конструктори уроків з географії, економіки, природи, історії, української мови та літератури, програмні засоби для проведення уроків музики, образотворчого мистецтва, художньої культури, які, в основному, придбані за власний рахунок вчителів.

Активно використовують програмне забезпечення, впроваджують в педагогічну практику викладання навчальних дисциплін, виховну роботу інформаційні, мультимедійні, телекомунікаційні технології навчання вчителі Ромащук О.М., Шелестюк А.В., Хачик А.В. (Матроський НВК); вчителі Бондар А.Д., Коваль С.В., Федченко Л.П., Лотоковська Л.М., Перчун Д.В., Тостоган Н.І., Тостоган К.П., Скутельник Г.О. (Комишівська ЗОШ); (Рудакова С.А., Паю Л.В., Димитрієва І.А., Телеуця А.В., Колодєєва О.І., Макарова О.А., Шевченко О.П., Денисова Н.В. (Ларжанський НВК); Іванов В.Ф, Чепой С.І., Колесник В.А., Найденська Л.М.( Кам`янський НВК); Дараган Г.Ф, Граур О.В., Яковенко В.П. (Кислицька ЗОШ); Кучерявенко К. І., Лупу Г. Д., Кіліміченко В. П., Тірон Л. К., Оліниченко С. Л., Пагул Т. П., Слюсар Н. С., Кулакова Л. І., Скріпниченко Т. В., Чумаченко О. П, Арєшкіна О. С, Ніколова В. П.(Новонекрасiвська ЗОШ); Карпова Н. П., Морару В. І., Баліка М. І., Севаст’ян Д. Ф., Грубник С. Д., Арнаут Н.П., Войку С.М., Бригируш О.Г., Браїла Р.П., Браїла В.П., Моску Т.Д. (Озернянська ЗОШ); Бабійчук О.М., Жечкова Т.Д., Потапова Г.І. , Мельниченко В.П., Македонська С.І.(Суворовська ЗОШ); Коцофляк А.І., Тудоран В.С., Делігіоз М.П., Каліга А.Г., Васюк І.С., Залож Г.Г., Павленко Є.О., Кіркова С.В., Ратушненко Н.А. (Першотравневська ЗОШ) та iншi.

Мають власні сайти, блоги, Інтернет сторінки вчителі Суворовської ЗОШ Потапова Г.І., Жечкова Т.Д., Карагуца Г.Ф., Македонська С.І., вчителі Кам’янського НВК, Бєловол Т.П., Чепой С.В., які розміщують власні матеріали на веб – ресурсах. Адміністраціями Суворовської, Новонекрасівської, Саф’янської, Першотравневської, Старонекрасівської, Бросківської, Кислицької ЗОШ, Матроського, Ларжанського НВК, виділено додаткові години з варіативної складової для опанування учнями курсу «Інформатика». Відповідно до робочих навчальних планів на 2013/2014 н.р. години розподілені для введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів: «Сходинки до інформатики», «Вступ до інформатики», «Основи інформаційних технологій», «Прикладна інформатика», «Основи Інтернету», «Основи комп’ютерної графіки», «Основи візуального програмування», «Основи створення комп’ютерних презентацій», Сучасні офісні інформаційні технології, «Прикладна інформатика» «Шукачі скарбів» та інші. Такий підхід дозволяє вчителям інформатики поглибити та урізноманітнити знання учнів з предмету.

Однак, проблемними залишаються наступні питання:  • Відсутні технічні можливості для підключення до мережі Інтернет всіх шкіл, мала швидкість наявного зв’язку Інтернет 2-5 Мбіт/сек.;

  • Відсутність фінансування на розвиток комп’ютерних технологій у школах району, (оновлення комп’ютерів, їх модернізація, обслуговування, мережа, придбання ліцензійного програмного забезпечення, підключення до мережі Інтернет);

  • більшість комп’ютерної техніки в школах району та її програмне забезпечення морально застарілі, не відповідають вимогам до специфікації навчального комп’ютерного комплексу для кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ МОН України від 21.06.2010 №614);

  • 62 одиниці комп’ютерної техніки в комп’ютерних класах не використовується у навчальному процесі з причин того, що не підлягають ремонту;

  • мультимедійні пристрої відсутні в 5 школах (Кирничанська, Першотравневська, Муравлівська, Лощинівська, Новопокровська ЗОШ), в 3-х школах наявні пристрої вийшли з ладу та не підлягають відновленню (Кислицька, Новонекрасівська, Комишівська ЗОШ);

  • залишається недостатнім рівень підготовки частини вчителів до використання ІКТ в навчальному процесі. Найбільше вчителів, які не володіють іКТ в Каланчацькій (34%), Кислицькій (28%), Першотравневській (21%), Лощинівській (13%) ЗОШ, що пояснюється організаційними та технічними проблемами цих шкіл: відсутність необхідної кількості комп’ютерної техніки, відсутність доступу до Інтернету, відсутність мультимедійних пристроїв, труднощі із своєчасним ремонтом техніки;

  • недостатній рівень методичного супроводу організації єдиного інформаційного освітнього простору району;

  • низька активність щодо створення вчителями власних ВЕБ-сайтів, блогів та Інтернет сторінок, відсутність апробації вчителями району електронних засобів навчального призначення;

  • недостатньо використовуються можливості комп’ютера у роботі бібліотекарів, психологів, соціальних педагогів;

  • не створені сайти в Новопокровській, Лощинівській, Кислицькій, Каланчацькій, Муравлівській ЗОШ. Сайти Саф’янської, Першотравневської ЗОШ створені формально, не поповнюються інформацією.

На підставі вищевикладеного:
НАКАЗУЮ:


 1. Визнати роботу щодо впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, програмного забезпечення та роботу шкільних ВЕБ-сайтів задовільною.

 2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району

  1. з урахуванням фінансових можливостей школи, кадрового забезпечення розробити заходи впровадження комп’ютерних інформаційних технологій у навчально-виховний процес та адміністративну діяльність школи.

  2. щорічно проводити моніторинг щодо навченості вчителів загальноосвітніх навчальних закладів основ інформаційно-комунікаційних технологій,

  3. протягом 2014-2015 н.р. провести тематичну перевірку з метою визначення результативності використання педагогічних програмних засобів в навчально – виховному процесі.

 3. Вчителям шкіл

  1. активізувати впровадження в практику роботи інформаційних, мультимедійних, телекомунікаційних технологій навчання; створення власних інформаційних ресурсів та банків педагогічних ідей, апробацію електронних засобів навчального призначення;

  2. впроваджувати в процес навчання проектні технології, залучати учнів до навчального проектування, застосовуючи комп’ютерну підтримку.

 4. Районному методичному кабінету (Копил О.О.)

  1. протягом 2014-2015 н.р. продовжити консультативно-методичну роботу щодо підвищення інформаційно-комунікаційної компетенції педагогів, провести заходи з активізації шкіл району, педагогічних працівників до створення власних веб-продуктів, апробації електронних засобів навчального призначення

  2. відкоригувати плани методичної роботи в частині відпрацювання методики уроків з використанням електронних посібників.

  3. провести протягом 2014-2015 н.р. районний конкурс шкільних веб-сайтів, сайтів вчителів та методичних об’єднань.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Щербину Л.Б.
Начальник відділу освіти Т.Г.Якименко

Вик. Копил О.О.

т.7-25-89

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Щодо затвердження Державного класифікатора України "Класифікація основних фондів"

Нака з
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013–2014 навчальному році

Нака з
Нагородити переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, згідно списку (додаток 1)

Нака з
Про організацію та проведення ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 навчальному році

Нака з
Про участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін

Нака з
Сокальської районної державної адміністрації львівської області 80000,м. Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail:...

Нака з
Про підсумки проведення І (міського) відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів...

Нака з
Контролюючі роботи з англійської мови, фізики, хімії, біології, історії, географії, інформатики та інших предметів допускається проводити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка