Пошук по сайту


План уроку №6 Тема предмета

План уроку №6 Тема предмета

ПЛАН УРОКУ №6
Тема предмета: Основи роботи на персональному комп’ютері.

Тема уроку: Захист інформації. Архівування інформації.

Мета уроку: Навчитися захищати інформацію. Розвинути навички швидко орієнтуватись в роботі з антивірусними програмами. Виховати в учнів уміння сконцентруватись при роботі з ПК.

Матеріальне забезпечення: інструкційна картка, конспект.

Обладнання: персональний комп’ютер.

Міжпредметні зв’язки:

 • машинопис;

 • технології комп’ютерної обробки інформації;

 • основи роботи на ПК.

Перелік практичних завдань:

 • робота з антивірусною програмою Dr. Web.

 • робота з антивірусною програмою Antivirus Kaspersky.

Тип уроку: Урок вивчення трудових прийомів та операцій.
Хід уроку
І. Організаційна частина:

- перевірка наявності учнів, їх зовнішнього вигляду;

- перевірка готовності учнів до уроку.
ІІ. Вступний інструктаж.

Повідомлення загальної теми та теми уроку.

Наша загальна тема, яку ми продовжуємо вивчати називається «Основи роботи на персональному комп’ютері», тема сьогоднішнього уроку «Захист інформації».

Роз’яснення мети уроку.

На сьогоднішньому уроці ми з вами повинні навчитися захищати інформацію.

На уроці ми будемо виконувати такі практичні завдання:

 • працювати з антивірусною програмою Dr. Web.

 • працювати з антивірусною програмою Antivirus Kaspersky

Мотивація діяльності учнів.

Дані програми дозволяють знаходити та видаляти комп’ютерні віруси з ПК. Більшість антивірусних програм не тільки дозволяють виявляти та знешкоджувати вірусну програму, але й ведуть моніторинг файлів в реальному часі, дозволяючи тим самим мінімізувати загрозу зараження вірусами та знизити завдану ними шкоду.

Актуалізація знань і навичок учнів. Перевірка знань учнів зі спеціальних предметів.

  1. Що таке вірус?

  2. Як створюються віруси?

  3. Назвіть причини створення вірусів.

  4. Чим характеризуються віруси?

  5. Як називаються програми, які захищають від вірусів?

  6. Назвіть ці програми.

Повторення необхідних даних зі спеціальних предметів.

Так як ви вже сказали однією із характеристик комп'ютерного вірусу є його здатність наносити шкоду програмному забезпеченню ПК. Але це не єдина характеристика вірусів, адже існують віруси, які не займаються нічим, крім саморозмноження.

Основною характеристикою будь-якого комп'ютерного вірусу є здатність копіювати себе. Навіть якщо програма взагалі не приносить ніякої шкоди, тільки розмножує себе - це вже вірус. І навпаки, якщо програма робить велику шкоду для програмного забезпечення, але не копіює себе - така програма вірусом не вважається.

Отже можна сформулювати визначення.

Комп'ютерний вірус - це спеціально створена програма або сукупність машинного коду, яка здатна розмножуватись і, як правило, виконує на ПК певні деструктивні дії.

Як правило, кожна конкретна різновидність вірусу може заразити тільки один або два типи файлів.

На сьогодні відомі десятки тисяч вірусів, які в цілому мають конкретну класифікацію. Спробуємо детальніше розглянути основні групи, на які поділяються комп'ютерні віруси.

І. Поділ вірусів за середовищем їх розповсюдження:

Завантажувальні віруси - це найбільш небезпечна група вірусів, що заражають Boot Record та Master Boot Record логічних та фізичних дисків.

Файлові віруси. Ці віруси поширюються, заражаючи файли різних типів, як вже було сказано, - найчастіше це виконуючі файли та файли оверлеїв. До цієї групи слід також віднести макровіруси, хоч інколи їх виділяють як окремий клас вірусів.

Завантажувально-файлові віруси здатні вразити як код завантажувальних секторів, так і код файлів, як правило системних.

Віруси сімейства Dir використовують інформацію про файлову структуру та вміст каталогів.

Multipartition - віруси можуть вражати одночасно виконуючі файли, boot - сектор, MBR, FAT і каталоги і є найбільш небезпечними, особливо, якщо вони ще й володіють поліаморфними властивостями і елементами невидимості.

Мережеві віруси - це віруси, що поширюються як сукупність машинного коду в комп'ютерних мережах.

Поштові віруси - на сьогодні досить нова але надзвичайно поширена група вірусів, що розповсюджуються разом із поштовими повідомленнями у вигляді прикріплених до них файлів (Attachment) із програмним кодом. Як правило, такі віруси досить швидко розмножуються і час від часу викликають вірусні епідемії.

II. Класифікація комп'ютерних вірусів за алгоритмом роботи:

Віруси "паразити" найпростіші віруси що використовують "тіло" інших файлів (виконуючих), записуючи туди себе. Вони можуть бути досить легко виявлені і знешкоджені.

Віруси супутники створюють копію exe-файлу з розширенням com і записують туди себе. Коли з командного рядка DOS завантажують такий файл, то як правило розширення не вказують, а за правилами DOS, першим завантажується com файл, тобто вірус.

Віруси "черв'яки" (віруси-реплікатори) не створюють собі файлу, а поширюються лише в комп'ютерних мережах та в оперативній пам'яті у вигляді певного машинного коду. Вони ніби черв'яки проникають в оперативну пам'ять ПК через комп'ютерну мережу, пронизуючи системи захисту.

Студентські віруси - це віруси, які мають в собі багато помилок і написані, як правило, початківцями.

Віруси "невидимки" (Stealth - віруси) фальсифікують інформацію, перехоплюючи звертання антивірусної програми, до заражених ділянок диску і направляючи її на незаражені. Вірус перехоплює вектор переривання int 13h. Ця технологія використовується, як у файлових, так і в завантажувальних вірусах.

Віруси "мутанти" ("привиди") або поліаморфні (polimorphic) - не мають постійної сигнатури (машинного коду), за якою можна було б виявити вірус.

Існують два основні різновиди загальних засобів захисту.

Копіювання інформації - створення копій файлів і системних ділянок дисків. Для резервного копіювання можна використати, наприклад, реквізит Windows 95 - Microsoft BackUp, чи інші програми, які копіюють інформацію на інший диск, або носій інформації. У випадку необхідності створення копії системної ділянки диску слід використовувати, наприклад, програму Rescue Disk з пакету Norton Utilities.

Розмежування доступу перестерігає несанкціоноване користування інформацією, зокрема захист від зміни програм і даних вірусами, неправильно працюючими програмами та помилковими діями користувачів.

До профілактичних заходів відносять загальні правила використання дискет та загальні правила роботи в комп'ютерних мережах.

Не дивлячись на те, що загальні засоби захисту інформації та основні правила профілактики дуже важливі для захисту від вірусів, все ж тільки їх недостатньо. Необхідно також застосовувати спеціалізовані програми для захисту від вірусів. Ці програми можна поділити на декілька видів.

детектори - дозволяють знайти файли, заражені яким-небудь одним, наперед відомим нам вірусом, або одним з багатьох відомих вірусів;

вакцини (іммунізатори) - модифікують (інфікують) програми і диски таким чином, що це не відображається на роботі програм. Після цього вірус, від якого виконується вакцинація, вважає ці програми або диски вже інфікованими і повторно їх не заражає;

лікарі (фаги) - лікують заражені програми або диски "викусуючи" із заражених програм тіло віруса, тобто відновлюючи програму в тому стані, в якому вона була до зараження вірусом;

ревізори - спочатку запам'ятовують стан інформації (розмір, дату і час створення) і системних ділянок дисків, а потім порівнюють його з поточним. При виявленні невідповідностей про це повідомляється користувачу;

лікарі-ревізори - це гібриди ревізорів і лікарів, тобто програми, які не тільки помічають зміни в файлах і системних ділянках дисків, але й можуть у випадку виявлення змін вилікувати заражені файли;

фільтри (монітори) - резидентні програми для захисту від вірусів, які поміщаються резидентно.

Огляд антивірусних програм

Темі боротьби з комп'ютерними вірусами в світі приділяється багато уваги. Багато великих та малих компаній займаються розробкою нових та ефективних програм для захисту ПК від вірусів. На сьогоднішньому уроці ви будете працювати з найпоширенішими антивірусними програмами.

Розгляд типових помилок, ускладнень, способів їхнього попередження і усунення.

Уважно виконуйте всі завдання, зберігайте послідовність у роботі на протязі уроку.

Перевірка засвоєного матеріалу вступного інструктажу.

1. Як діляться віруси за середовищем їх розповсюдження:

2. Як класифікуються комп'ютерні віруси за алгоритмом роботи?

3. Скільки існує різновидів загальних засобів захисту?

4. Назвіть види програм для захисту від вірусів?

Видаю інструкційні картки.

Пригадуємо техніку безпеки при роботі з персональним комп’ютером у комп’ютерному класі.

 1. Заборонено ходити по комп’ютерному класі, голосно розмовляти.

 2. Виконувати слід тільки зазначене майстром завдання. Категорично заборонено виконувати інші роботи.

 3. На клавіші клавіатури потрібно натискати плавно, не припускаючи ударів.

 4. Не користуватися друкувальним пристроєм.

 5. Заборонено самостійно переміщувати апаратуру.

 6. Заборонено запускати ігрові програми.

 7. У випадку виникнення неполадок треба повідомити майстра виробничого навчання.

 8. Не намагатися самостійно відрегулювати апаратуру або самостійно усувати в ній неполадки.

Тепер ми переходимо до практичних завдань.
ІІІ. Самостійна робота учнів та поточний інструктаж – 5 годин.
Цільові обходи
1. Перевіряю початок роботи учнів, звертаю увагу на дотримання правил техніки безпеки.
2. Перевіряю правильність виконання учнями нових прийомів. Слідкую, щоб учні дотримувались послідовності виконання завдань.

Особливу увагу приділяю учням, які потребують допоміжного пояснення і показу вправ.
3. Перевіряю уміння користуватися інструкційними картками. Визначаю, як виконується кожним учнем, активність та самостійність учнів.
4. Перевіряю правильність виконання прийомів, при необхідності демонструю виконання завдання. Допомагаю учням виявити помилки. Спостерігаю щоб учні усували свої помилки самостійно або при необхідності допомагаю їм.
5. Перевіряю якість виконання роботи учнів та виконання ними норм часу.
ІV. Заключний інструктаж.

Підводжу підсумки роботи, аналізую дії учнів. Вибираю типові помилки, допущені учнями, пояснюю їх причини.

Вказую на позитивні сторони в виконанні завдань одними учнями та недоліки в роботі інших, піддаю строгій критиці випадки порушення дисципліни.

Оголошую оцінки. Даю тему наступного уроку для повторення учнями матеріалу з теоретичних дисциплін.

Інструкційна картка №6

для проведення індивідуальних занять з виробничого навчання операторів комп’ютерного набору

Тема: Основи роботи на ПК
Тема уроку: Архівування інформації.
Завдання: Відпрацювання матеріалу по вивченню архівування інформації.

Мета: Навчити учнів архівувати дані, використовуючи різні архіватори.
Час: 5 годин
Зміст та послідовність виконання

Вказівки щодо виконання

1.

Ввімкнути комп’ютер

1. Ввімкнути монітор

2. Натиснути кнопку „Power” на системному блоці.

3. Вибрати користувача.

2.

Запустити архіватор WinRar.

1. Пуск – Програми – WinRar.

3.

Робота з архіватором WinRar.

1. Розглянути інтерфейс архіватора.

2. Ознайомитись з кнопками на панелі інструментів.

3. Створити новий архів використовуючи три способи
Натиснути Меню Контекстне

Добавить Commands меню

4. Переглянути зміст архіву використовуючи два способи перегляду
Натиснути Натиснути

Просмотр Enter

5. Розпакувати заархівоваваний файл
Натиснути Контекстне Меню

Извлечь меню Commands

6. Видалити файл використовуючи три способи
Контекстне Клавіша Удалить

меню Удалить Delete на панелі

інструм

7. Створити багатотомний архів.

Добавить – Розділити на тома – Вибрати 3,511 – ОК.

Натиснути Метод зжимання максимальний.

8. Створити саморозпаковуючий архів.

Добавить – Створити SFX-архів – ОК.


4.

Робота з архіватором WinZip.

1. Створити новий архів використовуючи три способи:

- виконати команду Файл – Новий архів, переставити перемикач з Rar на Zip;

- натиснути сполучення Ctrl+N, переставити перемикач з Rar на Zip;

- вибрати кнопку Новий на панелі інструментів, переставити перемикач з Rar на Zip.

2. Відкрити вже існуючий архів трьома способами:

- виконати команду Файл- Відкрити архів;

- Натиснути сполучення клавіш Ctrl+О;

- вибрати кнопку Відкрити на панелі інструментів.

3. Додати файли в архів трьома способами:

- натиснути кнопку Додати на панелі інструментів та вибрати файл, який потрібно додати;

- виконати команду Команди – Додати в архів;

- натиснути сполучення клавіш Shift+A.

4. Вилучити файли з архіву:

а) виділити потрібні файли;

б) виконати команду Команди – Вилучити з архіву, натиснути на кнопку панелі інструментів або натиснути сполучення клавіш Shift+Е;

в) у вікні вилучити вказати місце для вилучення файлу.

5.

Завершити роботу з Архіватором.

1. У діалоговому вікні WinRar натиснути кнопку Закрити.

6.

Вимкнути комп’ютер

Пуск – Завершення роботи – Вимкнути комп’ютер


Вимоги безпеки під час роботи на комп’ютері.
1. Заборонено ходити по комп’ютерному класу, голосно розмовляти.

2. Виконувати слід тільки зазначене учителем завдання. Категорично заборонено виконувати інші роботи.

3. На клавіші клавіатури потрібно натискати плавно, не припускаючи ударів.

4. Користуватися друкувальним пристроєм дозволяється тільки у присутності викладача або лаборанта.

5. Заборонено самостійно переміщувати апаратуру.

6. Заборонено запускати ігрові програми.

7. У випадку виникнення неполадок треба повідомити викладача або лаборанта.

8. Не намагатися самостійно відрегулювати апаратуру або усувати в ній неполадки.

Практична робота №6.

Тема. Архівування та розархівування даних.

Мета:

 • набути практичних навиків створення архівних файлів і відновлення файлів із архіву;

 • засвоїти основні поняття архівації файлів;

 • ознайомитись із призначенням та інтерфейсом однієї із програм-архіваторів.

Завдання.

Початковий рівень.

1. Виберіть правильні відповіді й запишіть на місці пропусків у наведеннях твердженнях

а) Процес стискання даних називається __________________________

б) Основними характеристиками архіваторів є: ____________________________

в) Програми-архіватори:________________________________________________

г) Програми, призначені для стискання інформації та створення файлів-архівів називаються: _________________________________________________________

Варіанти відповіді: архіватори, міра стискання, архівація, WinRAR, Cabinet Manager, швидкість стискання, WinZip.

2. Відкрийте програму архівування. Які інструменти відсутні на зображенні вікна програми? Для чого вони призначені?3. Вкажіть номер кожного об’єкта відповідно до малюнка:

1) Ярлик програми WinRAR.

2) Позначення папки з атрибутом Архівний.

3) Позначення архіву, що саморозпаковується.
Середній рівень.

4. Включіть комп'ютер, вставте дискету в дисковод. Знайдіть на дискеті файли та їх архівні копії. Який їх розмір? Запишіть у зошит.

Файл [ Права кнопка [ Властивості

5. Оцініть ступінь стиснення інформації у знайдених файлах. Результат запишіть у зошит.

6. Для файла, який не має архівної копії на робочій дискеті, створіть її.

Файл  Права кнопка  Добавити в архів
Достатній рівень.

7. Створіть папку у вказаному вчителем місці, назвавши її своїм прізвищем. У своїй папці створіть 4 папки: Файли, Архіви, Розпаковування, Багатотомник. Скопіюйте в папку Файли 5 файлів з диска С з різними розширеннями (.exe,. dll. hlp. txt. doc. bmp і ін.) і різні за розміром (від 5Кб до 10Мб ).Використовуючи архіватор WinRar, запакуйте всі 5 файлів в архів al.rar, потім в a2.rar і в а3.rar, використовуючи різний ступінь стиснення. Архівні файли відразу ж розміщуйте в теці Архіви.

8. Порівняйте ступені стиснення одержаних архівів і результат занесіть в текстовий файл info.txt, розташуйте його в теці Архіви.

9. З архіву а1.rar видаліть один будь-який файл. Як змінився розмір архіву? Занесіть відомості про зміну у файл info.txt. Запакуйте файл info.txt у архів info.rar у папці Архіви.

Високий рівень.

10. У папці Архіви створіть архів, що саморозпаковується, з.exe, помістивши в нього файли з розширенням .doc з папки Файли.

11. Розпакуйте в папку Розпаковування по три різні файли з архівів al.rar, a2.rar, а3.rar.

12. У папці Архіви створіть багатотомний архів b.rar ( розмір тому 1,44 Мб), помістивши в нього 7 найбільших файлів з теки Файли. Розпакуйте архів b.rar у теку Багатотомник.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План уроку №2 Тема предмета
Тема уроку: Апаратне забезпечення персонального комп’ютера. Вимоги безпеки при роботі з персональним комп’ютером

Методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета
Мета предмета «Захист Вітчизни» досягається глибоким та осмисленим вивченням матеріалу за кількома напрямками, які розподілені на...

Методичні рекомендації до проведення уроку з предмета «Товарознавство продовольчих товарів»
Урок проводиться на третьому курсі (ліцейні групи). З теоретичним матеріалом учні ознайомлені. Тема вивчалась на першому курсі І...

План-конспект уроку №8 Тема уроку: Робота з електронними таблицями, оформлення робочих листів
Познайомитись І програмою Microsoft Excel. Розглянути будову вікна програми Excel, елементи інтерфейсу нікім, навчитися розрізняти...

План-конспект уроку №9 Тема розділу
Наочність Підручник Гуржій А. М., Поворознюк Н.І., Самсонов В. В. Інформатика та інформаційні технології. Харків 2003р

План-конспект уроку №5-6 Тема уроку: Автоматизація виробництва на основі еот
Познайомитись з засобами автоматизації робочого місця оператора комп’ютерного набору, його технічним І програмним забезпеченням....

Урок № тема уроку
Тема уроку: Системи опрацювання комп’ютерних презентацій. Програма Microsoft Office PowerPoint 2010 2007

План-конспект уроку №7 Тема уроку
Розглянути основні об’єкти програми Excel. Розглянути будову вікна програми Excel, елементи інтерфейсу вікна, навчитися розрізняти...

План-конспект уроку №3 Тема уроку: Визначення та принцип будови автоматизованих...
Формувати знання про автоматизовані системи, будову автоматизованих систем, знайомство з поняттями асуп,сапр, атсс, асутп

План-конспект уроку №17-18 Тема розділу
Розвивати професійні якості, інтерес до предмету, творчу активність учнів, уміння аналізувати, порівнювати, спів ставляти та робити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка