Пошук по сайту


Уроку 10-а тема уроку

Уроку 10-а тема уроку


Номер уроку

10-А

Тема уроку

Примітки

Основи алгоритмізації та програмування

І СЕМЕСТР

Тема 1. Основні поняття алгоритмізації. (4 год)

1
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі .

Алгоритм та його властивості. Способи представлення алгоритмів.
2
Практична робота № 1. «Способи подання алгоритмів».
3
Базові алгоритмічні структури. Типи алгоритмів.

Практична робота № 2. «Базові алгоритмічні структури. Типи алгоритмів»

.

4
Виконавець. Формальне виконання алгоритму. Проміжні величини.
Тема 2. Основи об’єктно-орієнтованого програмування. Робота в середовищі програмування. (6 год)

5
Візуальне конструювання. Структура проекту, модуля, події.
6
Збереження та запуск проекту. Компіляція.
7
Етапи розробки проекту.

Практична робота № 3. «Створення, збереження, запуск проекту за заданим зразком»
8
Етапи проектування форми.
9
Проект як сукупність алгоритмів процедур обробки подій. Налагодження. Тестування.
10
Практична робота № 4. «Налагодження та тестування проекту за заданим зразком»

Узагальнення та систематизація знань
Тема 3. Лінійні алгоритми. Введення та виведення даних. (10 год)

11
Поняття змінної. Опис стандартних типів змінних.
12
Арифметичні операції. Правила запису арифметичних виразів.
13
Стандартні функції. Оператор присвоювання.
14
Можливості введення та виведення інформації.
15
Виконання завдань на складання лінійних алгоритмів.

Практична робота № 5. «Побудова лінійних алгоритмів та їх реалізація у вигляді програм»
16
Лабораторна робота № 1. «Розробка власник лінійних алгоритмів та їх реалізація і тестування у середовищі Borland C++ Builder 6».
17
Використання текстових файлів для введення та виведення інформації.
18
Виконання завдань на складання лінійних алгоритмів.

Практична робота № 6. «Побудова лінійних алгоритмів та їх реалізація у вигляді програм з використанням текстових файлів».
19
Лабораторна робота № 2. «Розробка власник лінійних алгоритмів та їх реалізація і тестування у середовищі Borland C++ Builder 6 з використанням текстових файлів»
20
Поповнення власної бібліотеки навчальних завдань.

Узагальнення та систематизація знань
Тема 4. Алгоритми з розгалуженнями. (11 год)

21
Логічні вирази та логічні операції. Таблиці істинності.
22
Оператор розгалуження. Вкладені розгалуження.
23
Створення і реалізація програм з розгалуженням.
24
Створення і реалізація програм з розгалуженням.

Практична робота № 7 «Побудова алгоритмів з послідовними розгалуженнями»
25
Створення і реалізація програм з розгалуженням.
26
Алгоритми з розгалуженнями.

Лабораторна робота № 3. «Реалізація алгоритмів з послідовними розгалуженнями у вигляді програм»
27
Оператор вибору.
28
Створення програм з розгалуженням.

Практична робота № 8. «Побудова алгоритмів з вкладеними розгалуженнями та оператором вибору»
29
Створення і реалізація програм з оператором вибору.
30
Лабораторна робота № 4. «Реалізація алгоритмів з вкладеними розгалуженнями та оператором вибору у вигляді програм»
31
Узагальнення та систематизація знань
ІІ СЕМЕСТР

Тема 5. Алгоритми з повтореннями. (10 год)

32
Алгоритми з повтореннями. Оператори циклу мовою Borland C++ Builder 6.
33
Створення програм.

Практична робота № 9. «Побудова алгоритмів з послідовними повтореннями»
34
Лабораторна робота № 5. «Реалізація алгоритмів з послідовними повтореннями у вигляді програм»
35
Поєднання повторення і розгалуження.
36
Рекурентні послідовності.

Практична робота № 10. «Побудова рекурентних алгоритмів»
37
Створення і реалізація програм з рекурентними послідовностями.
38
Лабораторна робота № 6. «Реалізація рекурентних алгоритмів у вигляді програм»
39
Вкладені цикли.

Практична робота № 11. «Побудова алгоритмів з вкладеними повтореннями»
40
Лабораторна робота № 7. «Реалізація алгоритмів з вкладеними повтореннями»
41
Можливості середовища програмування для роботи з циклічними програмами.

Узагальнення та систематизація знань
Тема 6. Масиви. Рядкові величини. (14 год)

42
Поняття масиву. Прості та структуровані типи мовою Borland C++ Builder 6.
43
Одновимірні та двовимірні масиви.

Практична робота № 12. «Побудова алгоритмів з одновимірними та двовимірними масивами»
44
Лабораторна робота № 8. «Реалізація алгоритмів з одновимірними і двовимірними масивами у вигляді програм»
45
Рядкові величини.

Практична робота № 13. «Побудова алгоритмів з обробкою рядкових величин»
46
Лабораторна робота № 9. «Реалізація алгоритмів з обробкою рядкових величин у вигляді програм»
47
Класичні алгоритми для роботи з масивами та рядками.
48
Складання програм на пошук заданого елемента в масиві.
49
Складання програм на пошук та заміну підрядка.
50
Складання програм на пошук мінімального або максимального елемента масиву.
51
Складання програм на пошук мінімального або максимального елемента масиву.
52
Складання програм на пошук та заміну підрядка
53
Складання програм на упорядкування масиву.

Практична робота № 14. «Класичні алгоритми для роботи з масивами»
54
Створення та реалізація програм на опрацювання табличних величин
55
Лабораторна робота № 10. «Реалізація класичних алгоритмів для роботи з масивами та рядковими величинами у вигляді програм»
56
Узагальнення та систематизація знань
Тема 7. Підпрограми. Процедури та функції. (10 год)

57
Поняття підпрограми. Локальні та глобальні змінні.
58
Формальні та фактичні параметри.
59
Складання та реалізація програм.

Практична робота № 15. «Побудова алгоритмів з використанням процедур і функцій»
60
Складання та реалізація програм, що містять звернення до підпрограм.
61
Лабораторна робота № 11. «Реалізація алгоритмів з використанням процедур і функцій у вигляді програм»
62
Створення підпрограм користувача та їх реалізація мовою Borland C++ Builder 6.
63
Складання та реалізація програм.
64
Складання та реалізація програм, що містять звернення до підпрограм та функцій.
65
Складання та реалізація програм, що містять звернення до підпрограм та функцій.


66
Узагальнення та систематизація знань
67
Підсумковий урок.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку: 45 хвилин. Вид уроку
Тема уроку: Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за заданими траєкторіями. Використання гіперпосилань та...

Урок № тема уроку
Тема уроку: Системи опрацювання комп’ютерних презентацій. Програма Microsoft Office PowerPoint 2010 2007

План уроку №2 Тема предмета
Тема уроку: Апаратне забезпечення персонального комп’ютера. Вимоги безпеки при роботі з персональним комп’ютером

Тема уроку
Тема уроку: Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація...

План уроку №6 Тема предмета
Мета уроку: Навчитися захищати інформацію. Розвинути навички швидко орієнтуватись в роботі з антивірусними програмами. Виховати в...

Уроку: Навчальна
Тема уроку. Принципи функціонування електрон­ної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою. Робота з електронною поштою...

План-конспект уроку №8 Тема уроку: Робота з електронними таблицями, оформлення робочих листів
Познайомитись І програмою Microsoft Excel. Розглянути будову вікна програми Excel, елементи інтерфейсу нікім, навчитися розрізняти...

Уроку Тема уроку
Заг хар теми. Бази даних. Фактографічні й документальні бд. Iєрархiчна, мережева, реляцiйна модель ба­зи даних. Основнi елементи...

Тема програми
Тема уроку: Виконання розрахунків. Використання майстра функцій, введення формул

План-конспект уроку №5-6 Тема уроку: Автоматизація виробництва на основі еот
Познайомитись з засобами автоматизації робочого місця оператора комп’ютерного набору, його технічним І програмним забезпеченням....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка