Пошук по сайту


План уроку №2 Тема предмета

План уроку №2 Тема предмета

ПЛАН УРОКУ №2
Тема предмета: Основи роботи на персональному комп’ютері.

Тема уроку: Апаратне забезпечення персонального комп’ютера. Вимоги безпеки при роботі з персональним комп’ютером.

Мета уроку: поглиблення, узагальнення і систематизація знань учнів про будову комп’ютера, призначення його основних пристроїв Навчитися працювати з апаратним забезпеченням ПК та виконувати вимоги безпеки при роботі з ПК. Розвинути навички швидко орієнтуватись в роботі з персональним комп’ютером. Виховати в учнів уміння сконцентруватись при роботі з апаратним забезпеченням ПК.

Матеріальне забезпечення: інструкційна картка, конспект.

Обладнання: персональний комп’ютер.

Міжпредметні зв’язки:

 • машинопис;

 • технології комп’ютерної обробки інформації.

Перелік практичних завдань:

 • робота зі складовими частинами апаратного забезпечення ПК;

 • робота з видами пам’яті;

 • робота з периферійними пристроями;

 • робота з пристроями введення інформації;

 • робота з пристроями виведення інформації;

 • робота з накопичувачами інформації.

Тип уроку: Урок вивчення трудових прийомів та операцій.
Хід уроку
І. Організаційна частина:

- перевірка наявності учнів, їх зовнішнього вигляду;

- перевірка готовності учнів до уроку.
ІІ. Вступний інструктаж.

Повідомлення загальної теми та теми уроку.

Наша загальна тема, яку ми розпочинаємо вивчати називається «Основи роботи на персональному комп’ютері», тема сьогоднішнього уроку «Апаратне забезпечення ПК та вимоги безпеки при роботі з ПК».

Роз’яснення мети уроку.

На сьогоднішньому уроці ми з вами повинні навчитися працювати з апаратним забезпеченням ПК та виконувати вимоги безпеки при роботі з ПК.

На уроці ми будемо виконувати такі практичні завдання:

 • працювати зі складовими частинами апаратного забезпечення ПК;

 • працювати з периферійними пристроями;

 • працювати з пристроями введення інформації;

 • працювати з пристроями виведення інформації;

 • працювати з видами пам’яті;

 • працювати з накопичувачами інформації.

Мотивація діяльності учнів.

Вивчивши апаратне забезпечення ПК ви зможете краще орієнтуватись в складових частинах персонального комп’ютера, такими як внутрішня пам’ять, центральний процесор, пристрої введення, пристрої виведення, накопичувачі.

Актуалізація знань і навичок учнів. Перевірка знань учнів зі спеціальних предметів.

Для перевірки знань використовую усні питання з показом деяких вправ на комп’ютері та тести.

Питання для опитування:

 1. Що таке апаратне забезпечення ПК?

 2. З яких частин складається апаратне забезпечення ПК?

 3. Які існують види пам’яті?

 4. Чим відрізняються види пам’яті?

 5. Які периферійні пристрої ви знаєте?

 6. Для чого використовуються периферійні пристрої?

 7. Назвіть пристрої введення інформації.

 8. Назвіть пристрої виведення інформації.

 9. Навіть види накопичувальних пристроїв.

Повторення необхідних даних зі спеціальних предметів.

Так як ви знаєте апаратна частина сучасного ПК складається з п’яти складових:

 • внутрішня пам’ять, призначена для зберігання даних та програм, що необхідні комп’ютеру для роботи;

 • центрального процесора, призначеного для виконання команд;

 • пристрої введення, призначені для введення в комп’ютер даних і програм;

 • пристрої виведення, призначені для виведення результатів;

 • накопичувачі, пристрої призначені для постійного зберігання даних та програм.

Комп’ютер – це пристрій призначений для обробки, зберігання та передавання інформації.

Комп’ютер складається з таких основних пристроїв:

Системний блок – найголовніший пристрій комп’ютера (власне комп’ютер). Найголовнішим пристроєм системного блоку є процесор. За типом процесора визначають тип комп’ютера. Класифікація процесорів. Основна характеристика процесора – швидкодія тобто кількість операцій яку виконує процесор за одиницю часу. Поняття про швидкодію сучасних процесорів
Пам’ять – важливий пристрій комп’ютера. Поділяється на постійну (інформація зберігається в ній після виключення комп’ютера) та оперативну (після виключення комп’ютера інформація з такої пам’яті витирається). Перевага оперативної пам’яті полягає в можливості дуже швидко змінювати в ній інформацію (зчитувати та записувати). Постійна пам’ять дозволяє зберігати набагато більші об’єми інформації ніж оперативна. До постійної пам’яті відносяться такі пристрої як диски (гнучкі, тверді та компакт-диски). Для роботи з гнучкими дисками потрібні спеціальний пристрій – дисковід. Дисковід знаходиться в системному блоці комп’ютера. Для роботи з компакт-дисками спеціальні дисководи які називають CD-ROM-ами. Тверді диски виготовляються разом з дисководами. Найголовнішою характеристикою пам’яті є її ємність, що характеризує об’єм інформації який можна записати в цю пам’ять.

Дисплей – призначений для виведення інформації з оперативної пам’яті комп’ютера на екран. Види дисплеїв. Принцип роботи дисплею.

Клавіатура – призначена для введення інформації в оперативну пам’ять комп’ютера та керування іншими пристроями комп’ютера. Типи клавіатур.

Принтер – призначений для виведення інформації з оперативної пам’яті комп’ютера на папір. Види принтерів. Принцип роботи.

Мишка – для введення інформації та керування роботою комп’ютера.

Модем – для передавання інформації між комп’ютерами через телефонну мережу.

Комп’ютер - це дуже складний електронний пристрій. Принцип роботи комп’ютера можна поділити на роботу апаратної та програмної складових комп’ютера. Апаратна складова – це електронна схема яка працює під керуванням програмної складової частини комп’ютера – програми.

Пристрої введення (клавіатура, маніпулятор типу миша, сканер, джойстик, трекбол) і виведення (монітор, принтер, плотер, звукові колонки) відносяться до периферійних пристроїв ПК, з якими ви постійно стикаєтесь при роботі.

Так як ви вже сказали вся пам’ять комп’ютера поділяється на два види: оперативна пам’ять – призначена для читання та запису інформації, та постійна пам’ять – призначена тільки для читання інформації. Окрім зазначених видів пам’яті існує ще один, який призначений для прискорення роботи комп’ютера. Він називається кеш-пам’яттю.

Ви пам’ятаєте, що основою комп’ютера є його центральний процесор, який складається з таких пристроїв:

 • пристрій керування – це координатор усіх дій, який керує послідовністю виконання команд і рухом даних у комп’ютері;

 • арифметико-логічний пристрій – це пристрій, який здійснює всі обчислювальні операції (арифметичні і логічні);

 • регістри процесора – це швидко доступна для процесора пам’ять, яка складається з комірок (байтів).

Для зберігання інформації, яка знаходиться в комп’ютері, використовують різного типу накопичувачі, які складаються з двох частин: носія – пристрою, на якому зберігається інформація, та приводу - пристрою, призначеному для зчитування інформації з носія і запису інформації на носій. Внутрішня пам’ять комп’ютера розміщується на жорсткому диску – вінчестері, а зовнішня пам’ять на різних носіях – дискети, гнучкий магнітний диск (типу CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW), flash-пам’ять.

Розгляд типових помилок, ускладнень, способів їхнього попередження і усунення.

Уважно виконуйте всі завдання, зберігайте послідовність у роботі на протязі уроку.

Перевірка засвоєного матеріалу вступного інструктажу.

 1. Для чого призначені складові апаратного забезпечення ПК?

 2. Які пристрої введення та виведення інформації на вашу думку відносяться до необхідних, а які до допоміжних?

 3. Де розміщується внутрішня і зовнішня пам’ять комп’ютера?

Видаю інструкційні картки.

Пригадуємо техніку безпеки при роботі з персональним комп’ютером у комп’ютерному класі.

 1. Заборонено ходити по комп’ютерному класі, голосно розмовляти.

 2. Виконувати слід тільки зазначене майстром завдання. Категорично заборонено виконувати інші роботи.

 3. На клавіші клавіатури потрібно натискати плавно, не припускаючи ударів.

 4. Не користуватися друкувальним пристроєм.

 5. Заборонено самостійно переміщувати апаратуру.

 6. Заборонено запускати ігрові програми.

 7. У випадку виникнення неполадок треба повідомити майстра виробничого навчання.

 8. Не намагатися самостійно відрегулювати апаратуру або самостійно усувати в ній неполадки.

Тепер ми переходимо до практичних завдань.
ІІІ. Самостійна робота учнів та поточний інструктаж – 5 годин.
Цільові обходи
1. Перевіряю початок роботи учнями, звертаю увагу на дотримання правил техніки безпеки.
2. Перевіряю правильність виконання учнями нових прийомів. Слідкую, щоб учні дотримувались послідовності виконання завдань.

Особливу увагу приділяю учням, які потребують допоміжного пояснення і показу вправ.
3. Перевіряю уміння користуватися інструкційними картками. Визначаю, як виконується кожним учнем, активність та самостійність учнів.
4. Перевіряю правильність виконання прийомів, при необхідності демонструю виконання завдання. Допомагаю учням виявити помилки. Спостерігаю щоб учні усували свої помилки самостійно або при необхідності допомагаю їм.
5. Перевіряю якість виконання роботи учнів та виконання ними норм часу.

ІV. Заключний інструктаж.

Узагальнили знання про будову комп’ютера. Призначення його основних складових частин. Принцип роботи комп’ютера.

Підводжу підсумки роботи, аналізую дії учнів. Вибираю типові помилки, допущені учнями, пояснюю їх причини.

Вказую на позитивні сторони в виконанні завдань одними учнями та недоліки в роботі інших, піддаю строгій критиці випадки порушення дисципліни.

Оголошую оцінки. Даю тему наступного уроку для повторення учнями матеріалу з теоретичних дисциплін.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План уроку №6 Тема предмета
Мета уроку: Навчитися захищати інформацію. Розвинути навички швидко орієнтуватись в роботі з антивірусними програмами. Виховати в...

Методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета
Мета предмета «Захист Вітчизни» досягається глибоким та осмисленим вивченням матеріалу за кількома напрямками, які розподілені на...

Методичні рекомендації до проведення уроку з предмета «Товарознавство продовольчих товарів»
Урок проводиться на третьому курсі (ліцейні групи). З теоретичним матеріалом учні ознайомлені. Тема вивчалась на першому курсі І...

План-конспект уроку №8 Тема уроку: Робота з електронними таблицями, оформлення робочих листів
Познайомитись І програмою Microsoft Excel. Розглянути будову вікна програми Excel, елементи інтерфейсу нікім, навчитися розрізняти...

План-конспект уроку №9 Тема розділу
Наочність Підручник Гуржій А. М., Поворознюк Н.І., Самсонов В. В. Інформатика та інформаційні технології. Харків 2003р

План-конспект уроку №5-6 Тема уроку: Автоматизація виробництва на основі еот
Познайомитись з засобами автоматизації робочого місця оператора комп’ютерного набору, його технічним І програмним забезпеченням....

Урок № тема уроку
Тема уроку: Системи опрацювання комп’ютерних презентацій. Програма Microsoft Office PowerPoint 2010 2007

План-конспект уроку №7 Тема уроку
Розглянути основні об’єкти програми Excel. Розглянути будову вікна програми Excel, елементи інтерфейсу вікна, навчитися розрізняти...

План-конспект уроку №3 Тема уроку: Визначення та принцип будови автоматизованих...
Формувати знання про автоматизовані системи, будову автоматизованих систем, знайомство з поняттями асуп,сапр, атсс, асутп

План-конспект уроку №17-18 Тема розділу
Розвивати професійні якості, інтерес до предмету, творчу активність учнів, уміння аналізувати, порівнювати, спів ставляти та робити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка