Пошук по сайту


Уроку Тема Поняття про пристрої ккс

Уроку Тема Поняття про пристрої ккс

План –конспект уроку:
Дата проведення _______________ група ______________________

І .Підготовка до уроку




Тема

Поняття про пристрої ККС.

Мета :

 • Навчальна


Формувати знання про сучасні засоби автоматизації торгівлі на основі використання електронної обчислювальної техніки, розглянути основні поняття пристроїв комп’ютерно-касової системи.

 • Розвиваюча

Розвивати творчу активність учнів, інтерес до предмету, уміння аналізувати, порівнювати, спів ставляти та робити висновки




 • Виховна

Виховувати культуру спілкування, взаємоповагу, доброзичливість. Формувати відповідальну поведінку, організованість, ініціативність, самостійність, враховуючи індивідуально-психологічні особливості учнів допомагати в їх самовдосконаленні.

Тип уроку :


Засвоєння нових знань


Методи та прийоми навчання

розповідь з елементами бесіди, таблиці, схеми, опорний конспект. Використання слайдів, презентацій, відео.

Наочність

Підручник Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології. Харків 2003р.,

Слайдові презентації: «Автоматизація торгівлі», «Комп’ютерно-касові системи»

Таблиці

опорні конспекти: «Автоматизація магазина», «Поняття про пристрої ККС», «Комп’ютерно-касові системи»

відео ролики: «Шлях в професію Контролер-касир».

плакати

схема: «Автоматизація торгових об’єктів», «Схема автоматизації магазина»

Технічні засоби навчання

Мультимедійна система.

Міжпредметні зв’язки


Інформатика

Організація та технологія торговельних процесів

Основні терміни і поняття

автоматизація, торговельне устаткування, РОS-термінали, комп’ютерно-касові системи, комп’ютерно-касові машини, принтери, сканери






ІІ. Хід уроку

Організаційний момент

Перевірка присутності та готовності учнів до уроку

Оголошення теми уроку

Запис на дошці і в зошиті. Формування цілей


Мотивація навчальної діяльності учнів

Автоматизація процесу продажу допомагає оперативніше реагувати на інформацію, що надходить у тор­говельну систему, і, як наслідок, приймати рішення для ефективного керування підприємством. Здійснення всього цього не­можливо без застосування інформаційних і комп'ютерних техно­логій.

Тому, доцільно розглянути питання використання комп’ютерної техніки у вашій майбутній професії.

Актуалізація життєвого досвіду та опорних знань

Завдання:

 • Заповнити таблицю «Периферійні пристрої ПК»

Пристрої введення інформації

Пристрої виведення інформації







 • Назвіть основні моменти автоматизації торгівлі.

Вивчення нового матеріалу



Розповідь з елементами бесіди, супроводжується демонстрацією слайдів. Основні поняття учні записують в зошити.

План:

 1. Вибір методу торгівлі.

 2. Вибір електронного торгового устаткування.

 3. Комп’ютерно-касові системи та їх склад.

Коли вини­кає питання про автоматизацію торгівлі, то в таких випадках використовується спеціальне торговельне устаткування: комп'ютерно-касові системи (POS-термінали), пристрої для нанесення і зчиту­вання штрих-кодів, електронні ваги, системи захисту від крадіжок і, звичайно, програмне забезпечення для автоматизації торгівлі, складського обліку і складального виробництва. Використання в процесі автомати­зації широкого спектру електронного торговельного устаткування дозволяє робити формування і збирання інформації з продажу швидше і якісніше. Сучасне устаткування, як правило, є PC-сумісним, має вбудовані мікропроцесори, пам'ять, підтримує мережеві протоколи передачі даних і дозволяє швидко створювати ба­гатофункціональні інформаційні системи для торговельних підприємств.

Поняття про пристрої ККС.

І. Вибір типів і норми оснащення торгових організацій контрольно-касовими машинами

Рішення багатьох задач по оснащенню торгових організацій електронною технікою спрощується, якщо відомий алгоритм, тобто послідовність кроків - етапів. Процес автоматизації торгового підприємства, як правило, проходить наступні етапи:

1. Вибір методу торгівлі.

2. Вибір устаткування.

3. Вибір інформаційної системи.

4. З'єднання інформаційної системи з технологією бізнесу.

5. Придбання устаткування й інформаційної системи.

6. Впровадження інформаційної системи.

7. Експлуатація і розвиток інформаційної системи.
Вибір методу торгівлі.

До дійсного часу практикою вироблені наступні основні методи реалізації товарів торговими організаціями (магазинами):

 • традиційний (прилавочна торгівля);

 • супермаркет (магазин самообслуговування);

 • торгівля по зразках (магазин-демонстраційний зал +склад);

 • Cash & Саrrу (магазин-склад);

 • дискаунт (магазин самообслуговування з невисокими цінами за рахунок великих оборотів і гранично низьких витрат).


Розглянемо особливості автоматизації кожного методу.

Традиційний. Основною проблемою автоматизації прилавочной торгівлі є занесення інформації про відібраний покупцем товар до ККМ. У цьому випадку можливі наступні варіанти:

 • ККМ знаходиться на прилавку і продавець сам пробиває чек;

 • продавець виписує м'який чек на товар, покупець передає його касиру, касир пробиває по касі всі перераховані в ньому товари (ККМ розташовуються в окремих кабінках, носій інформації - м'який чек);

 • продавець сканує терміналом збору даних усі відібрані товари, а також спеціальну картку покупця. Покупець передає картку касиру, касир сканує картку покупця, і ККМ автоматично формує товарну частину чека (ККМ в окремих кабінках, передача інформації: картка покупця і термінал збору даних).

Ці варіанти, розрізняючись по розмірам витрат на устаткування, розподілу функцій і технології роботи, мають свої плюси і мінуси, а саме:

 • варіант розміщення ККМ безпосередньо на прилавках є самим технологічним;

 • варіант використання м'яких чеків є найдешевшим, у той же час він може підійти тільки для магазинів з невеликим асортиментом і низькою прохідністю покупців;

 • варіант із використанням терміналів збору даних є найважчим у реалізації.

Супермаркет. В супермаркеті ККМ розташовані на виході з залу самообслуговування, що зменшує потребу в ККМ і збільшує пропускну здатність магазина. У супермаркетах раціональніше за все використовувати штрихове кодування товару, що різко прискорює обслуговування покупця в касовому вузлі.

Торгівля за зразками. При цій формі торгівлі торговий зал є фактично демонстраційним залом, у якому продавець-консультант, працюючи індивідуально з покупцем, допомагає йому підібрати товар і оформляє замовлення покупця. Покупець оплачує замовлення й одержує відібраний і оплачений товар на складі чи в пункті видачі, куди він надходить зі складу.

Cach & Carry. При цій формі торгівлі максимум товару розміщається в торговому залі в транспортному упакуванні (у коробках на подонах-палетах). За рахунок цього досягається зниження витрат на окремі склади і роботи з викладення товару. В іншому цей метод торгівлі мало відрізняється від магазинів самообслуговування.

Дискаунт. Дискаунтам властива орієнтація на зниження усіх витрат, включаючи оформлення торгового залу й операційні витрати. За рахунок цього їм удається знижувати ціни і відповідно підвищувати оборот. Успішніше усього дискаунти працюють у складі торгових мереж.

Технологічно дискаунти схожі на Cach & Саrrу, але кількість персоналу і рівень сервісу зведені до мінімуму, а всі управлінські і комерційні функції винесені в центральний офіс.
Вибір електронного торгового устаткування

Вибір електронного торгового устаткування залежить від методу (форми) торгівлі. Але в будь-якому випадку необхідно прийняти оптимальне рішення на вибір:

 • касових машин;

 • сканерів штрихкодів;

 • принтерів штрихкодів;

 • терміналів збору даних і ін.;

 • кас POS-терміналів;

 • фіскальних реєстраторів та ін.

Електронні касові машини є найдешевшими , але в них менший обсяг функцій, вони менш гнучкі і, як правило, мають обмеження по кількості збережених у пам'яті товарних позицій.

Комп'ютерні каси сполучать функціональну наповненість, гнучкість і повноту професійного рішення. Саме їх варто використовувати в магазинах з великим асортиментом і високою прохідністю.

Фіскальні принтери можуть підключатися до будь-якого комп'ютера і будь-якого програмного комплексу, проте цей варіант можна рекомендувати тільки для специфічних технологій торгівлі, коли неможливо використовувати інші варіанти.

Необхідно також враховувати конструкцію корпуса касових машин. З цієї позиції можна розрізняти: моноблочні, модульні і дисперсні касові машини.

Моноблочні ККМ поставляються в єдиному корпусі, що поєднує всі основні вузли: клавіатуру, монітор касира, чековий принтер, дисплей для покупця.

У модульних ККМ ці вузли укладені в самостійні корпуси. Така компановка дозволяє більш вільно розміщати складові частини касової машини на касовому столі.

Дисперсні ККМ схожі на модульні. Але їхні конструктивні особливості дозволяють цілком реалізувати концепцію "Front-Facіng", коли усі вузли касової машини розміщаються строго між касиром і покупцем. Концепція "Front-Facіng" укупі з продуктивним чековим принтером і сканером дозволяє максимізувати пропускну здатність розрахунково-касового вузла.

За способом виводу інформації на чекову стрічку, як відзначалося, розрізняють матричні принтери і термопринтери. Швидкість друку в термопринтера до 40 рядків/с, у матричного - 2-4 рядки/с. Заміна чекової стрічки в термопринтерах проста, а в матричного - складна. Для термопринтера потрібна тільки паперова чекова стрічка, для матричного - паперова чекова стрічка і картридж із барвною стрічкою.

З усієї розмаїтості сканерів штрихкодів можна виділити: CCD-сканери; ручні лазерні сканери; стаціонарні багатоплощинні лазерні сканери.

CCD-сканери дешеві, і їх можна рекомендувати для магазинів з невеликим бюджетом.

Ручні лазерні сканери трохи дорожче, але мають більшу дальність і надійність зчитування. Але для зчитування штрихкода треба витратити час на те, щоб узяти сканер у руки, тому їх можна рекомендувати для складів і магазинів з невисокою прохідністю.

Стаціонарні багатоплощинні лазерні сканери позбавлені цього недоліку. Більш того, вони не вимагають точної паралельної орієнтації штрихкода щодо сканера, що дозволяє рекомендувати їх для магазинів з високою прохідністю.

Зауваження:

Вибираючи принтер штрихкодів, необхідно насамперед орієнтуватися на наступні показники:

 • ресурс печатки (максимальна кількість етикеток, що друкуються, на місяць);

 • обсяг пам'яті принтера (визначає максимальну кількість етикеток, що друкуються за один раз);

 • продуктивність принтера (швидкість друку).

В залежності від способу нанесення етикеток на товар і територіальне розташування підрозділів необхідно вирішити, що краще: один високопродуктивний принтер на всі підрозділи чи по невеликому принтеру на кожен підрозділ.

Термінали збору даних являють собою портативний пристрій, обладнаний вбудованим чи приєднуваним сканером штрихкодів. Термінали можуть зберігати у своїй пам'яті різноманітну інформацію про товар й обмінюватися даними з інформаційною системою. Термінали збору даних зручно використовувати для проведення інвентаризації. Для цього потрібно просто просканувати весь товар (вводячи при необхідності кількість товару), передати зібрані дані в інформаційну систему, й інвентаризація закінчена. Технологія використання терміналів збору даних дозволяє не закривати магазин на переоблік, проводячи інвентаризацію "на ходу".

Керівники торгових організацій в умовах формування ринку можуть вибрати для своїх магазинів будь-який тип електронної техніки і ККМ із фіскальною пам'яттю. Від того, як організація вирішує виникаючі перед нею проблеми, багато в чому залежить її майбутнє благополуччя.

Після вибору типу електронної техніки для конкретних магазинів можна визначати кількість ККМ.

Пропускна здатність вузла розрахунку контролера-касира визначається за формулою:



Витрати часу у вузлі розрахунку на одного покупця складаються і залежать від типу касової машини, кількості одиниць товару, чіткості цін на товарах, кількості купюр грошей і суми решти. Середні витрати часу при використанні сучасних ККМ складають 20-25с, а середня кількість товарних одиниць на одного покупця в універсамах - 4-6. Час реєстрації вартості однієї товарної одиниці на електронних касових машинах - 3 с.

Використання такого комплексу устаткування і програмних засобів дозволяє істотно поліпшити якість обслуговування покупців. Пропускна спроможність магазину збільшиться настільки, що навіть у "годину пік" черга до кас буде просто не встигати утворюватися. За рахунок збільшення продуктивності праці продавців-касирів, працівників складу, товарознавців, менеджерів і бухгалтерів може бути отриманий додатковий при­буток від збільшення товарообігу.

(перегляд презентації «Комп’ютерно-касові системи»).

Контактні термінали Flytech POS 600/605





Контактні термінали WINCOR NIXDORF BEETLE/iPOS




POS – системи BEETLE/M





Комп’ютерно-касові термінали Dateks ePOS

Більш детально розглянемо ККС на наступному уроці.

Закріплення знань

Завдання:

 • Назвіть основні методи реалізації товарів торговими організаціями.

 • Розкрийте особливості автоматизації кожного з методів .

 • Назвіть електронне торгове устаткування та його види.

Підсумки уроку


Учні разом з викладачем роблять висновки про значення даної теми в житті людини і стилю викладають головні пункти теми, що вивчається.

Проведення оцінювання учнів : за результатами взаємо опитування, враховуючи роботу учня на уроці.

Повідомлення домашнього завдання

Р.13 п.13.1 , конспект.


поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Урок 5 Тема: Складові комп’ютера(системний блок, пристрої введення,...
Навчальна мета: Допомогти учням засвоїти пристрої комп'ютера, поняття базова конфігурація пк, дати основні поняття з архітектури...

Уроку Тема Налаштування роботи зовнішніх пристроїв та їх звязку з пк
Формувати знання про архітектуру комп’ютера, пристрої введення-виведення інформації, розглянути принцип зв’зку комп’ютера з зовнішніми...

Тема уроку
Тема уроку: Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація...

Уроку Тема Лабораторна робота №2. Робота на пристроях ккс
Формувати досвід роботи з програмою gris. Вивчити меню програми та основні функціональні клавіші. Формувати вміння складати прибуткові...

Уроку Тема Представлення інформації різними видами пристроїв
Формувати знання про архітектуру комп’ютера, пристрої введення (Клавіатура, Маніпулятори, Сканери, Мікрофон, Цифрові фото- та відеокамери);...

Уроку Тема Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням
Формувати знання про сучасні Інформаційні технології, розглянути можливості автоматизації виробництва на основі використання електронної...

Уроку Тема Основні правила налаштування роботи локальної мережі
Формувати знання про сучасні інформаційні технології та їх застосування в професійній діяльності – торгівлі. Засвоїти основні правила...

Уроку Тема Пам’ять, значення пам’яті при роботі з електронним обладнанням
Формувати знання про архітектуру комп’ютера, розглянути будову пам’яті комп’ютера, основні пристрої збереження інформації, пам’ять...

Уроку Тема Основні правила безпечної експлуатації локальної мережі
Формувати знання про сучасні інформаційні технології та їх застосування в професійній діяльності – торгівлі. Засвоїти основні правила...

Уроку Тема Властивості, склад І сутність локальних мереж
Формувати знання про сучасні Інформаційні технології та їх застосування в професійній діяльності – торгівлі. Засвоїти поняття локальної...



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка