Пошук по сайту


Варіанти завдань для створення бази даних - Звіт з контрольної роботи повинен бути підготовлений у текстовому редакторі...

Звіт з контрольної роботи повинен бути підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word 2003 І містить опис всіх кроків при виконанні практичних завдань.

Сторінка2/3
1   2   3

Варіанти завдань для створення бази даних:


 1. Магазин комп’ютерної техніки

 2. Магазин меблів

 3. Квітковий салон

 4. Косметичний салон

 5. Магазин одягу

 6. Спорттовари

 7. Ресторан

 8. Банк

 9. Аптека

 10. Магазин іграшок

 11. Магазин побутової техніки

 12. Магазин мобільних телефонів

 13. Магазин будівельних товарів

 14. Продуктовий магазин

 15. Книжковий магазин

 16. Туристична агенція

 17. Склад товарів

 18. Рекламна компанія

 19. Медичний центр

 20. Ювелірний магазин

 21. Агентство нерухомості

 22. Автосалон

 23. Весільний салон

 24. Агрофірма

 25. Автовокзал


При описанні звіту обов’язково використовувати «скріншоти» - тематичні фотографії вікон, які вставляються у документ Word натисненням кнопки панелі інструментів після натиснення кнопки PrintScrn на клавіатурі.

Файл створеної бази даних подається на дискеті 3,5, або на дисках CD-R (CD-RW).

Приклад складання умови завдання подано нижче (типове завдання).
Типове завдання

1. Створити базу даних «Автосалон» для розв’язання економічної задачі, в якій передбачити збереження в кількох таблицях (визначити самостійно) наступної інформації: Код продавця, прізвище продавця, домашня адреса продавця, зарплата продавця, фото продавця; Код фірми-виробника, назва фірми-виробника; Код автомобіля, тип моделі автомобіля, тип двигуна, ціна автомобіля; Код клієнта, прізвище клієнта, паспорт, домашня адреса клієнта.

Доцільно передбачити 3-4 довідникових таблиці та 1 облікову (або загальну, результуючу таблицю), яка пов’яже усі довідникові.

2. Створити загальну таблицю реалізації автомобілів (Код продажу, клієнт, дата продажу, тип моделі, продавець).

3. Ввести дані до таблиць (8-15 записів у довідникові таблиці та 50 записів у облікову).

4. За допомогою запитів вирішити наступні задачі (створити 5 запитів):

 •  виводити прізвище та ім’я продавця, тип проданої моделі клієнту;

 •  запит з параметрами назва фірми та максимальна ціна;

 •  побудувати довільний запит з параметром;

 •  виводити на екран дані про всіх клієнтів, які купили автомобіль сьогодні;

 •  виводити на екран дані про обслуговування клієнтів продавцем з кодом 1 та 4.

5. Створити для всіх таблиць форми (використовувати для створення автоформи та майстер).

6. Створити 2 звіти (використовувати автозвіти та майстер).

7. Створити Головну кнопкову форму.

Методичні Рекомендації щодо виконання завдання 1
Створення і форматування таблиць бази даних.

Процес проектування бази даних полягає у розробці таблиць та їх структури.

Для того щоб зв’язати таблиці БД, у кожній таблиці слід створити ключове поле «Код …» та передбачити однойменні поля для підстановки у обліковій таблиці.

Для створення таблиці потрібно виконати такі дії:

1. Вибираємо об'єкт "Таблицы" , команда "Создание таблицы в режиме конструктора".

2. Вводимо імена полів, тип даних "Текстовый" надається автоматично, за необхідності змінюємо тип даних і формат поля.

3. Закриваємо вікно, зберігаємо конструкцію таблиці з певним ім'ям, стандартне - Таблица 1.

4. Задаємо ключові поля, якщо вони попередньо не задані.
Поля підстановки установлюються за допомогою типу даних Мастер подстановки (слідувати крокам Мастера).

Увага! Після застосування Мастера подстановки, тип даних буде відображатися Числовой, тому щоб уникнути плутанини, у полі Описание доцільно зробити примітку про підстановку з довідникової таблиці.

База даних реляційного типу, звичайно, складається з декількох таблиць, кожна з яких присвячена конкретному предмету або темі.

Зв'язки між таблицями створюються і модифікуються таким чином:

Завантажити схему даних Сервис-Схема даннях


Двічі клацнути мишкою по лінії зв'язку між двома таблицями.

У вікні Изменение связей встановити Обеспечение целостности данных, каскадное обновление связанных таблиц, каскадное удаление связанных таблиц

Якщо таблиця не відображається на схемі даних необхідно на вільному місці вікна Схема данных викликати контекстне меню та вибрати команду Добавить таблицу;

Заповнення таблиць: спочатку заповнюються довідникові таблиці, потім облікова. Поля з підстановки заповнюються за допомогою списку, що розгортається, наприклад, назва блюда та прізвище офіціанта.

Для введення даних потрібно дати команду "Открыть". Після завершення введення даних закриваємо вікно. Для перевірки правильності типів і форматів полів використовується команда "Конструктор", яка дозволяє змінити властивості поля.

Приклад створення бази даних

База даних складається з 6 довідникових таблиць і однієї облікової. Структура і зміст таблиць на рисунку:


Рис. Структура таблиць бази даних «Автоперевезення»
2. Створення запитів

Створення (редагування) запиту

1. Вибираємо об'єкт "Запросы" , команда "Создание запроса в режиме конструктора".

2. Помічаємо всі таблиці і даємо команду "Добавить" (зв'язки встановлюються автоматично).

3. Встановлюємо маніпулятор "миша" на потрібному полі БД і переміщуємо курсор у рядок "Поле" в перший стовпець (ім'я таблиці записується автоматично) і так далі.

4. Формуємо нову таблицю для виведення інформації з БД.

5. Задаємо критерій (критерії) відбору в рядку "Условие отбора".

6. Виводимо результати запиту за допомогою команди "Запрос\3апуск".
Визначення (зміна) критерію відбору

Для визначення критерію відбору потрібно виконати такі дії:

1. Відкрийте запит у режимі "Конструктор".

2. Виберіть перший рядок "Условие отбора" і поле, для котрого необхідно встановити критерій відбору.

3. Введіть вираз для критерію відбору з клавіатури або за допомогою "Построителя выражений", якщо потрібно отримати підсумкові значення для груп даних, використовується команда "Вид\Групповые операции".

4. Для запуску "Построителя выражений" натисніть праву кнопку "миші" в клітинці "Условие отбора" і виберіть команду "Построить".

5. Для введення іншого виразу в те ж саме поле або в інше поле перейдіть у відповідну клітинку "Условие отбора" і введіть вираз.
Для створення виразу за допомогою "Построителя выражений" потрібно виконати такі дії:

1. Натисніть піктограму "Построитель выражений" клацанням "миші" по відповідній кнопці або натисніть праву кнопку "миші" в клітинці "Условие отбора" і виберіть команду "Построить" (рис. 4).

2. Виберіть у лівому нижньому полі вікна "Построителя выражений" папку, що містить потрібний елемент.

3. Клацніть у нижньому середньому полі двічі по елементу для включення його в поле виразу або виберіть тип елементів і двічі клацніть у нижньому правому полі по елементу.

4. Вставте необхідні оператори у вираз.. Для цього помістіть покажчик "миші" у визначену позицію поля виразу і виберіть одну з кнопок із знаками операцій, розташованих у середині вікна "Построителя выражений".

5. Натисніть кнопку "ОК", створений вираз буде скопійований у позицію, з якої був викликаний "Построитель выражений".Рис. "Построитель выражений"
Критерії відбору - це обмеження, які користувач накладає на запит, для визначення записів, із котрими він буде працювати. Наприклад, замість перегляду всіх рейсів, можна переглянути тільки рейси в Київ. Щоб зазначити критерій відбору, який відкидає всі записи, крім тих, де у полі "Код напрямку" зазначено "1" або у полі "Напрямок" "Київ".
Обчислення підсумкових значень:

Для обчислення підсумкових значень потрібно натиснути кнопку Групповые операции на панелі інструментів конструктора запитів, щоб у бланку запиту з’явився рядок Групповая операция.

Коли натиснути кнопку Групповые операции на панелі інструменті, Access використовує установку Группировка в рядку Групповая операция для любого поля, який занесений в бланк запиту. Тепер записи по кожному полю групуються, але підсумок не підводиться. Для отримання підсумків потрібно замінити установку Группировка в рядку Групповая операция на конкретну підсумкову функцію.
Access дає дев’ять функцій, які забезпечують виконання групових операцій.

Можна ввести ім’я функції з клавіатури в рядку Групповая операция бланка запиту або вибрати її в списку, що розкривається. Нижче перераховані підсумкові функції Access:

Sum Вираховує суму всіх значень заданого поля в кожній групі. Використовується тільки для числових та грошових полів.

Avg Вираховує середнє арифметичне всіх значень даного поля в кожній групі. Використовується тільки для числових та грошових полів.

Min Повертає найменше значення, яке знайдене в цьому полі всередині кожної групи. Для числових полів повертається найменше значення. Для текстових полів - найменше з символьних значень незалежно від регістру.

Max Повертає найбільше значіння, яке знайдене в цьому полі всередині кожної групи. Для числових полів повертається найбільше значення. Для текстових полів - найбільше з символьних значень незалежно від регістру.

Count. Повертає число записів, в яких значення даного поля відмінні від Null (пусто).

StDev. Вираховує стандартне відхилення всіх значінь даного поля в кожній групі. Ця функція використовується тільки для числових або грошових полів.

Var Вираховує дисперсію значінь даного поля в кожній групі. Ця функція використовується тільки для числових або грошових полів.

First Повертає перше значення цього поля в групі.

Last Повертає останнє значення цього поля в групі.
ВИКОНАННЯ ОБРАХУНКІВ В ЗАПИТАХ

Можна виконувати обчислення з любими полями таблиці і зробити обчислюваний вираз новим полем в наборі записів. Для цього можна використати любі із вбудованих функцій Access . Окрім цього, поля запиту можуть містити дані, які отримані за допомогою арифметичних операцій над полями таблиці.

Обчислюване поле може також містити результат конкатенації (об’єднання) значень текстових полів або рядкових (текстових) констант. Щоб створити рядкову константу, потрібно заключити текст в подвійні або одинарні лапки. В якості операції конкатенації використовується символ “&”. Наприклад, можна створити поле, яке буде містити результат об’єднання поля Прізвище і поля Ім’я:

[Прізвище]& [Ім’я]
У виразах можна використовувати наступні оператори:

+ Додає два арифметичних вирази.

- Віднімає від першого арифметичного виразу другий.

* Перемножує два арифметичних вирази.

/ Ділить перший арифметичний вираз на другий вираз.

\ Заокруглює два арифметичних вирази до цілих значінь і ділить перше на друге. Результат округлюється до цілого.

^ Вираховує степінь першого арифметичного виразу, степінь задається другим арифметичним виразом.

MOD Округлює обидва арифметичних вирази до цілих значінь, ділить перше на друге і повертає залишок.

& Створює текстовий рядок, як результат приєднання другого рядка в кінець першого.
Якщо слід виконувати обчислення із полями, то їх слід брати у дужки []:


Приклади виразів для побудови запитів

(критерії відбору - текстові та інші значення)

Поле 1

Вираз 2

Опис3

Назва блюда

"Шашлик"

Відображає замовлення Шашлику

Офіціант

"Рак" or "Вовк"

Використовує оператор Or для відображення офіціантів Рак або Вовк

Код офіціанта

In ("1"; "3")

Використовує оператор In для відображення офіціантів Рак або Вовк

Офіціант

>="Ч"

Відображає офіціантів, прізвища яких розпочинаються з літер, що знаходяться в діапазоні від Ч до Я

Офіціант

Len([Офіціант])>"3"

Використовує функцію Len для відображення прізвищ офіціантів, які складаються з більше ніж 3 літер

Назва блюда

Like "Чай*"

Для відображення усіх видів чаю

Код офіціанта

Like

[Запрошення] &"*"

Для відображення даних після введення параметра (критерію відбору) Код офіціанта

Назва блюда

Like "[П-Т]*"

Для відображення назв, які розпочинаються з П, Р, С,Т

Назва блюда


Like"*ка*"

Для відображення назв, які включають літери КА

Офіціант

Not "Вовк"

Оператор Not для відображення всіх офіціантів, за винятком «Вовк»

Дата

DatePart("yyyy"; [Дата])=2003

Функція DatePart для відображення дат, виконаних у 2003 році

Дата

Date()

Функція Date() для відображення дат, виконаних сьогодні

Дата

Between #01.09.03# and #03. 09. 03#

Оператор Between... And для відображення дат не раніше 1 вересня 2003 року і не пізніше 3 вересня 2003року

Кількість замовлень

>=30 and <35

Для відображення кількості замовлень від 30 до 34

Дата

>#02.09.03#

Для відображення дат пізніше 2 вересня 2003року1   2   3

Схожі:

Уроку Тема Текстовий редактор ms word
Визначити рівень оволодіння знаннями з роботи в текстовому редакторі, вміння оформляти ділові папери за допомогою інструментів ms...

Звіт за навчальний рік складається керівником гуртка на 1 червня,...
Журнал повинен бути заведений для кожної групи, гуртка окремо на весь навчальний рік

Лекція Використання текстового редактора Microsoft Word 2003 у роботі юриста

Методичні вказівки по використанню мови Паскаль при виконанні лабораторних
Методичні вказівки по використанню мови Паскаль при виконанні лабораторних та розрахунково-графічних робіт / Укл.: Г. Т. Олійник,...

Урок систематизації та закріплення знань, умінь та навичок
Пізнавальна мета уроку: закріпити навички роботи з текстовим редактором Word, поглибити знання учнів з теми, вдосконалювати навички...

Лабораторні завдання з теми „Текстовий процесор Microsoft Word”
Запустіть текстовий процесор командою ПускПрограммы Microsoft Word. Ознайомтесь із будовою вікна програми1, що є типовим для операційної...

Словник термінів з інформатики Алгоритм
Алгоритм – чітко задана послідовність кроків, які мають бути виконані для розв’язання завдання

Табличний процесор
Мета: Набуття практичних навичок у створенні, редагуванні електронних таблиць І виконанні в них арифметичних операцій

В наслідок вивчення дисципліни студент повинен
Характерною ознакою сучасного розвитку освіти в Україні є зростання значення самостійної роботи студента в оволодінні теоретичними...

«ппз загального призначення», «Текстовий редактор (Word)»
Поставити у відповідність кнопкам вікна текстового процесора Word функції, які виконуються при натисканні цих кнопокБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка