Пошук по сайту


Видатки, не віднесені до основних груп - Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2008 рік

Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2008 рік

Сторінка3/3
1   2   3

Видатки, не віднесені до основних групВ 2008 році план на рік по КФК 250102 „Резервний фонд” становив 40,0 тис.грн. та уточнений план – 30,0 тис.грн.

По КФК 250306 "Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку" згідно уточненого плану на рік, сума коштів, що передається із загального фонду бюджету до бюджету розвитку становить 395,6 тис. грн..

По КФК 250380 " Інші субвенції" на виконання Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області надано субвенцію обласному бюджету у сумі 10,0 тис.грн., на виконання Програми містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи надано субвенцію обласному бюджету у сумі 50,0 тис.грн на співфінансування розроблення генерального плану міста та за рахунок резервного фонду міського бюджету, відповідно до укладених угод, надано субвенцію Тлумацькому району Івано – Франківської області в сумі 5,0 тис.грн. та Вижницькому району Чернівецької області в сумі 5,0 тис.грн на капітальні видатки для спільного виконання заходів із ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року в західних регіонах України.
V Фінансування

В 2008 році короткотермінові та середньострокові позики міським бюджетом не отримувались. Тимчасово вільні кошти міського бюджету в установах банків не розміщувались.
Станом на 01.01.2008 року на рахунку міського бюджету залишок бюджетних коштів становив 1328,6 тис.грн з них вільний залишок – 1028,6 тис.грн

По спеціальному фонду залишки коштів станом на 01.01.2008 року становили 173,9 тис.грн, з них на рахунках спеціального фонду міського бюджету - 120,6 тис.грн , в тому числі по надходженням податку з власників транспортних засобів – 71,9 тис.грн, по надходженням до фонду охорони навколишнього природного середовища – 2,3 тис.грн, кошти, що передані з загального фонду до бюджету розвитку - 0,2 тис.грн, по надходженням від відчудження майна , що знаходиться в комунальній власності – 11,5 тис.грн , по надходженням від продажу землі – 34,7 тис.грн

На рахунках бюджетних установ залишки коштів - 53,3 тис.грн, в тому числі від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 40,5 тис.грн та інші джерела власних надходжень – 12,8 тис.грн, які використані на утримання бюджетних установ в 2008 році.
Рішенням міської ради від 14 січня 2008 року № 310-19 /V „ Про міський бюджет на 2008 рік” установлено розмір оборотної касової готівки міського бюджету у сумі 300,0 тис.грн.

Рішеннями міської ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, що склався станом на 01.01.2008 року, внесено зміни до показників міського бюджету в сумі 1026,9 тис.грн , з них на утримання установ – 68,5 тис.грн та на виконання заходів міських програм – 958,4 тис.грн.

По спеціальному фонду міського бюджету за рахунок залишку коштів, що склався станом на 01.01.2008 року, збільшено видатки на 74,2 тис.грн., в тому числі на ліквідацію стихійних звалищ - 2,3 тис.грн. та для проведення поточного ремонту доріг - 71,9 тис.грн .
Станом на 01.01.2009 року на рахунку міського бюджету залишок бюджетних коштів становить 629,2 тис.грн

По спеціальному фонду залишки коштів станом на 01.01.2009 року становлять 406,2 тис.грн.

На рахунках спеціального фонду міського бюджету - 324,0 тис.грн , в тому числі по надходженням податку з власників транспортних засобів – 12,1 тис.грн, по надходженням до фонду охорони навколишнього природного середовища – 0,4 тис.грн, кошти, що передані з загального фонду до бюджету розвитку - 0,2 тис.грн, по надходженням від відчудження майна , що знаходиться в комунальній власності – 13,9 тис.грн , по надходженням від продажу землі – 77,8 тис.грн. та по надходженням до цільового фонду, створеного міською радою - 219,6 тис.грн

На рахунках бюджетних установ залишки коштів – 82,2 тис.грн, в тому числі від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 61,9 тис.грн та інші джерела власних надходжень – 20,3 тис.грн, які будуть використані на утримання бюджетних установ в 2009 році.
VІ Кредитування
В 2008 році надання та повернення кредитів суб”єктам підприємницької діяльності не планувалось.
VІІ. Міжбюджетні трансферти
Додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості спрямовано міському відділу освіти у сумі 241,3 тис.грн , в тому числі на придбання медикаментів – 3,5 тис.грн, на придбання продуктів харчування - 204,0 тис.грн , на оплату за водопостачання - 2,8 тис.грн та на оплату за природний газ – 31,0 тис.грн .

Додаткову дотацію з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів в сумі 266,0 тис.грн використано на оплату праці з нарахуванням працівникам установ, що утримуються з міського бюджету

В 2008 році надано пільг та субсидій за рахунок субвенцій з Державного бюджету в сумі 2458,3 тис.грн., в тому числі: на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 2219,6 тис.грн., на придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 67,8 тис.грн., на оплату послуг зв”язку – 138,1 тис.грн., на забезпечення санітарно-курортного лікування – 31,9 тис.грн., на відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 0,9 тис.грн.

На компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом за рахунок субвенцій з Державного бюджету в 2008 році спрямовано 443,5 тис.грн.

Станом на 01.01.2009 року по субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот невикористані кошти в сумі 6903,97 грн., які повернуто до Державного бюджету. З них 6779,89 грн. надійшли у грошовому вигляді на погашення дебіторської заборгованості та 124,08 грн. повернення по субсидіях по причині надання громадянами неповної інформації про доходи.

За 2008 рік державна допомога сім”ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям та інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам при уточненому плані 9667,4 тис.грн. використана в сумі 9661,8 тис.грн. відповідно до проведених нарахувань допомог. В у зв’язку із виявленням переплати допомоги на догляд за дитиною віком до 3 років через несвоєчасне повідомлення про вихід на роботу її отримувача повернуто кошти субвенції в сумі 144,08 грн до Державного бюджету. На виконання Закону Украіни “Про державну допомогу сім”ям з дітьми” спрямовано 8108,4 тис.грн., в тому числі на допомогу у зв”язку з вагітністю і пологами – 157,6 тис.грн., на допомогу по догляду за дитиною віком до 3 років – 1516,8 тис.грн., на одноразову допомогу при народженні дитини – 4723,6 тис.грн., на допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням – 290,6 тис.грн., на допомогу на дітей одиноким матерям - 1269,1 тис.грн., на тимчасову державну допомогу дітям – 150,7 тис.грн. На виконання Закону Украіни “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім”ям ” видатки на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім”ям складають 234,5 тис.грн. На виконання Закону Украіни “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” спрямовано 1318,9 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України „Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України `Про освіту` педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів” в сумі 211,7 тис.грн використана в повному об»ємі за цільовим призначенням.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам –вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім”ях за принципом „гроші ходять за дитиною” при плані 17,9 тис.грн використана в сумі 17,5 тис.грн на виплату державної соціальної допомоги та грошового забезпечення прийомним батькам.

Субвенцію з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування в сумі 1583,0 тис.грн. використано на погашення такої заборгованості за послуги водопостачання ДМП ВКГ „Дніпро- Західний Донбас”.
В 2008 році отримано субвенції з обласного бюджету в сумі 756,9 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 256,9 тис.грн та по спеціальному фонду – 500 тис.грн

Використано субвенції з обласного бюджету в сумі 756,3 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 256,3 тис.грн та по спеціальному фонду – 500 тис.грн. Не використані кошти субвенції з обласного бюджету в сумі 0,6 тис.грн повернуто.

Субвенцію з обласного бюджету бюджетам міст та районів на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми "Здоров"я нації на 2002-2011 роки" та регіональної програми "Забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності в Дніпропетровській області на 2003- 2009 роки" в сумі 86,5 тис.грн використано в повному об»ємі і спрямовано на надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян за пропозиціями депутатів обласної ради.

Субвенцію з обласного бюджету на надання одноразової допомоги інвалідам Великої Вітчизняної війни та учасникам бойових дій на придбання вугілля на умовах співфінансування при плані 5,4 тис.грн використано 4,8 тис.грн на надання одноразової допомоги інвалідам Великої Вітчизняної війни та учасникам бойових дій на придбання вугілля. Невикористані кошти в сумі 588,32 грн повернуто обласному бюджету.

Субвенцію з обласного бюджету на розвиток соціально–культурної сфери отримано в сумі 165 тис.грн та використано в повному обсязі за пропозиціями депутатів обласної ради на придбання мультимедійних установок для загальноосвітніх середніх шкіл № 2,5,6 , на капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої середньої школи № 6 і внутрішньої системи опалення гімназії, на придбання відео- та комп’ютерної техніки для центру дитячої творчості.

Субвенцію з обласного бюджету по спеціальному фонду на природоохоронні заходи в сумі 500 тис.грн використано в повному об”ємі та спрямовано на роботи проти підтоплення східної території міста.
На спільне виконання Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області з міського бюджету надано субвенцію обласному бюджету у сумі 10,0 тис.грн., або 100%.

Спрямовано субвенцію з міського бюджету обласному бюджету в сумі 50,0 тис.грн. на співфінансування розроблення генерального плану міста на виконання заходів програми містобудівної діяльності та створення геоінформаційної містобудівної кадастрової системи у місті .

За рахунок резервного фонду міського бюджету, відповідно до укладених угод, надано субвенцію Тлумацькому району Івано – Франківської області в сумі 5,0 тис.грн. та Вижницькому району Чернівецької області в сумі 5,0 тис.грн на капітальні видатки для спільного виконання заходів із ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року в західних регіонах України.
VІІІ Інша інформація

З метою забезпечення виконання міського бюджету у 2008 році згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, Закону України „ Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України“ та розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 70-р “ Про стан виконавської дисципліни та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади за своєчасне і безумовне виконання законів України, актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України” за ініціативою міського фінансового управління протягом поточного року проведено комплекс заходів, спрямованих на посилення платіжної дисципліни, ефективності і законності використання бюджетних коштів, погашення дебіторської і кредиторської заборгованості бюджетних установ і підготовлено низку розпорядчих документів.

Вказаними документами попереджено керівників бюджетних установ про персональну відповідальність за забезпеченням ефективного використання бюджетних коштів , посилення виконавської дисципліни , контролю і підвищення відповідальності за своєчасне і безумовне виконання законів України, актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, погашенням кредиторської та дебіторської заборгованості та недопущення виникнення заборгованості в подальшому.

Щомісячно проводився контроль та аналіз кредиторської та дебіторської заборгованостей .

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2009 року становить 312,5 тис. грн. по виплатам що проводяться за рахунок субвенції з держбюджету, в тому числі по видаткам, що фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету на соціальні виплати - 127,0 тис.грн та по виплатам педагогічним працівникам надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2005 року № 934 “Про реалізацію Закону України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів” заборгованість становить 185,5 тис.грн, в тому числі по установам міського відділу освіти – 167,8 тис. грн. та міського відділу культури – 17,7 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2009 року становить 0,3 тис.грн по заробітній платі, яка рахується по територіальному центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян та склалась в зв’язку з переплатою заробітної плати колишньому директору. Позовна заява на стягнення з Криган Л.А. коштів в сумі 290,93 грн. розглядається у судовому порядку з 2005 року.

На підставі ст.26 Бюджетного кодексу України спеціалістами бюджетних установ, що здійснюють внутрішній фінансовий контроль, за 2008 рік проведеними перевірками в установах та підприємствах, встановлено порушень на суму 101,8 тис.грн. та усунено порушень на суму 101,6 тис.грн.

Узагальнені результати перевірок внутрішнього фінансового контролю протягом року надавались на розгляд робочої групи щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього фінансового контролю, усунення порушень чинного законодавства та запобігання проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів .

В 2008 році проведено 8 засідань робочої групи щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього фінансового контролю, усунення порушень чинного законодавства та запобігання проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів, на яких заслухано керівників бюджетних установ та комунальних підприємств та попереджено про відповідальність за непроведення внутрішнього фінансового контролю згідно з п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 року № 1673 „ Про стан фінансово – бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна, фінансових ресурсів”.


1   2   3

Схожі:

Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2012 рік
Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України „ Про Державний бюджет України на 2012 рік“ з внесеними змінами, інших нормативно...

Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2011 рік
Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України „ Про Державний бюджет України на 2011 рік“ з внесеними змінами, інших нормативно...

Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2014 рік
Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України „ Про Державний бюджет України на 2014 рік“ з внесеними змінами, інших нормативно...

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького...
Забезпечити контроль за виконанням заходів щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету та економії...

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького...
Забезпечити контроль за виконанням заходів щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету та економії...

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392, наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 01...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Пояснювальна записка до навчального плану
У 2014-2015 навчальному році в Костогризівській загальноосвітній школі налічується 12 класів

Закон України «Про загальну середню освіту»
Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20. 03. 2008 №244\2008

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка