Пошук по сайту


Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2008 рік - Сторінка 2

Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2008 рік

Сторінка2/3
1   2   3

Згідно Програми розвитку та реформування житлово- комунального господарства м.Синельникове по КФК 100302 "Комбінати комунальних підприємств , районні виробничі об"єднання та інші підприємства, установи та організаціі житлово-комунального господарства " затверджений план на 2007 рік становить 5,3 тис. грн., уточнений план – 16,4 тис. грн., касові видатки за січень – грудень 2008 року складають 16,4 тис. грн. , кошти використані у повному обсязі на виконання робіт по похованню невідомих громадян.


По КФК 100601"Погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування" уточнений план на 2008 рік становить 1583,0 тис.грн, касові видатки – 1583,0 тис.грн. Кошти спрямовані в повному обсязі на погашення заборгованості за 2005-2007 роки з різниці в тарифах на послуги з водопостачання населенню ДМП ВКГ „Дніпро-Західний Донбас”.
Культура
З міського бюджету утримуються слідуючі установи міського відділу культури : дитяча бібліотека, школа культури та мистецтв , централізована бухгалтерія.

Видатки на культуру виконано в сумі 1505,1 тис.грн, в тому числі по загальному фонду виконано в сумі 1405,5 тис.грн., по спеціальному фонду видатки становлять 99,6 тис.грн.

Чисельність працівників по міському відділу культури порівняно з 2007 роком залишилася незмінною і складає 61,85 шт.од.

Утримання чисельності працівників та здійснення видатків на заробітну плату проводилося в межах затвердженого фонду заробітної плати в кошторисах доходів та видатків.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за 2008 рік виплачена в повному обсязі по грудень включно, з урахуванням законодавчо визначених розмірів мінімальної заробітної плати, запровадження з 1 вересня ІІІ етапу Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 року № 939 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери".

На заробітну плату з нарахуванням використано 1246,8 тис.грн, з них за рахунок батьківської плати – 79,0 тис.грн.

Здійснення видатків на енергоносії проводилось за фактично надані послуги в повному об’ємі в межах, затверджених рішенням міської ради, лімітів з урахуванням діючих норм і тарифів. На оплату за використані енергоносії направлено коштів в сумі 33,3 тис.грн.. Заборгованості немає.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування використано коштів по загальному фонду в сумі 8,0 тис.грн. для придбання літератури для бібліотечного фонду дитячої бібліотеки. Крім того за рахунок спеціального фонду капітальні видатки склали 6,5 тис. грн., в тому числі: надходження в натуральній формі літератури для бібліотечного фонду дитячої бібліотеки 1,4 тис.грн та придбання для школи культури і мистецтв концертних костюмів на суму 1,0 тис.грн та ноутбука на суму 4,1 тис.грн.

На капітальний ремонт використано коштів по загальному фонду у сумі 20,4 тис.грн., в тому числі капітальний ремонт водопровідної системи в дитячій бібліотеці – 4,4 тис. грн. та капітальний ремонт будівлі дитячої бібліотеки - 16,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом 01.01.2008р. – рахується у сумі 36,6 тис.грн. і на 01.01.2009 року у сумі 17,6 тис.грн по виплатах, визначених Законом України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів”.
Фізична культура і спорт
На виконання цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на спортивні заходи спрямовано 11,0 тис.грн.

Видатки на утримання дитячо-юнацької спортивної школи по загальному фонду при уточненому плані 582,4 тис.грн., виконано в сумі 564,2 тис.грн.. Видатки по спеціальному фонду складають 2,3 тис.грн..

Згідно штатного розпису та тарифікаційного списку чисельність працівників дитячо-юнацької спортивної школи становить 27,5 штатних одиниць . В порівняні з минулим роком чисельність працівників не змінювалась.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ за 2008 рік виплачена в повному обсязі по грудень включно, з урахуванням законодавчо визначених розмірів мінімальної заробітної плати, запровадженням з 1 вересня ІІІ етапу Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 року № 939 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери".

Видатки на заробітну плату з нарахуванням становлять 416,1 тис.грн.

Здійснення видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв проводилось за фактично надані послуги в повному об”ємі , в межах затверджених лімітів з урахуванням діючих норм та тарифів . На оплату енергоносіїв направлено коштів в сумі 113,4 тис.грн. Заборгованості за спожиті енергоносії перед енергопостачальними організаціями немає.

Видатки на проведення дитячо-юнацькою спортивною школою спортивних заходів склали 16,2 тис.грн.

По спеціальному фонду кошти спрямовано на поточні видатки установи.

Дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.01.09 року немає.
Будівництво


Згідно Програми містобудівної діяльності міста Синельникове та створення геоінформаційної містобудівної кадастрової системи у 2008 році на проведення експертизи розроблених місцевих Правил забудови по КФК 150202 "Розробка схем та проектних рішень масового застосування" план становить 2,5 тис.грн., уточнений план – 1,4 тис.грн., касові видатки – 0,0 тис.грн. Кошти не використані у зв’язку з численними змінами, внесеними до законодавчої бази.

Згідно Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2008 рік , Програми розвитку та реформування житлово- комунального господарства м.Синельникового , Програми Питна вода Синельникового, по КФК 150101"Капітальні вкладення " план на 2008 рік становить 378,7 тис. грн., уточнений план – 277,2 тис. грн., касові видатки – 276,9 тис. грн. Кошти спрямовані на експертизу проектів на будівництво водопроводів по вул. Углова - Полтавська у сумі 3,5 тис.грн., вул. Новоукраїнська – 3,9 тис.грн., каналізаційного колектору в південній частині міста – 3,7 тис.грн., на будівництво топочної міської гімназії – 238,6 тис.грн., обладнання індивідуальним опаленням квартир соціально незахищених верств населення 27,2 тис.грн.

Капітальні вкладення профінансовані за рахунок надходжень від відчуження майна у сумі 9,5 тис.грн., надходжень від продажу землі у сумі 28,8 тис.грн. та коштів, переданих із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку у сумі 238,6 тис.грн.

Згідно Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2008 рік по КФК 150112 "Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів" у 2008 році уточнений план на рік складає 157,0 тис.грн., касові видатки – 157,0 тис.грн. Кошти використані у повному обсязі на реконструкцію стадіону дитячо-юнацької спортивної школи. Фінансування проведено за рахунок коштів, переданих із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку у сумі 157,0 тис.грн.
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство
На підставі Програми по земельній реформі по КФК 160101 "Землеустрій" план на рік становить 16,4 тис.грн., уточнений план – 40,7 тис.грн., касові видатки - 23,0 тис.грн. Кошти спрямовані на інвентаризацію земель під об'єктами комунальної власності у сумі 15,8 тис.грн., закладку межових знаків – 6,7 тис.грн., і складання та виготовлення технічної документації експертної грошової оцінки на земельні ділянки для продажу на земельних торгах - 0,5 тис.грн.

Невикористано коштів у сумі 17,7 тис.грн., у тому числі на реєстрацію державного акту через те, що не закінчена інвентаризація меж міста, на складання та виготовлення технічної документації на земельну ділянку для організації міського кладовища – через те, що не визначено місце розташування кладовища, інвентаризація ставків не проведена з вини виконавця робіт ТОВ „Дніпроленд”, кошти на складання та виготовлення технічної документації експертної грошової оцінки на земельні ділянки для продажу на земельних торгах використані не в повному обсязі через те, що не затверджено порядок проведення аукціонів вільних земельних ділянок.
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика
За рахунок субвенції з обласного бюджету проплачені видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 443,5 тис.грн., в тому числі автомобільним транспортом – 301,6 тис.грн. та залізничним транспортом - 141,9 тис.грн.

Згідно Програми розвитку будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг по КФК 170703 " Видатки на проведення робіт, пов"язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування " заплановані видатки у сумі 370,6 тис. грн., уточнений план – 476,4 тис.грн., касові видатки становлять 476,4 тис. грн. Кошти спрямовані на поточний ремонт доріг – 172,9 тис.грн., капітальний ремонт дороги по вул.Енгельса – 294,2 тис.грн. та експертизу проекту на будівництво дороги по вул..Чехова – 9,3 тис.грн.

Джерелом фінансування даних видатків є надходження до міського бюджету від податку з власників транспортних засобів .
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
По КФК 210105 "Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" видатки становлять 24,9 тис.грн. На виконання заходів міської Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків кошти в сумі 20,0 тис.грн. використані на придбання будівельних матеріалів та засобів загальногосподарського призначення в сумі 20,0 тис.грн. та на виконання заходів міської Програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки в місті Синельниковому використано 4,9 тис.грн. на придбання гучномовних систем для оповіщення населення.

Цільові фондиНа виконання Програми розвитку та реформування житлово- комунального господарства за рахунок субвенції з обласного бюджету по КФК 240601 " Охорона та раціональне використання природних ресурсів " профінансовано 500,0 тис.грн. Кошти використані у повному обсязі і спрямовані на захист проти підтоплення та затоплення східної сторони м.Синельникове .

Згідно Програми охорони навколишнього природного середовища по КФК 240602 " Утилізація відходів " на ліквідацію несанкціонованих звалищ використано 15,7 тис. грн.

Фінансування проведено за рахунок надходжень до міського бюджету збору за забруднення навколишнього природного середовища .

На виконання Програми розвитку та реформування житлово- комунального господарства, Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2008 рік, Програми Питна вода Синельникового по КФК 240900 " Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади" кошти цільового фонду, утвореного міською радою, використані в сумі 118,5 тис.грн., або 98,8 % від плану, та спрямовані на обладнання індивідуальним опаленням квартир соціально – незахищених верств населення в сумі 14,6 тис.грн., на реконструкцію стадіону Дитячої юнацько - спортивної школи в сумі 16,1 тис.грн. та на будівництво камер та вузлів обліку на водопровідних мережах – 87,8 тис.грн.
1   2   3

Схожі:

Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2012 рік
Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України „ Про Державний бюджет України на 2012 рік“ з внесеними змінами, інших нормативно...

Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2011 рік
Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України „ Про Державний бюджет України на 2011 рік“ з внесеними змінами, інших нормативно...

Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2014 рік
Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України „ Про Державний бюджет України на 2014 рік“ з внесеними змінами, інших нормативно...

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького...
Забезпечити контроль за виконанням заходів щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету та економії...

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького...
Забезпечити контроль за виконанням заходів щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету та економії...

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392, наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 01...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Пояснювальна записка до навчального плану
У 2014-2015 навчальному році в Костогризівській загальноосвітній школі налічується 12 класів

Закон України «Про загальну середню освіту»
Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20. 03. 2008 №244\2008

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка