Пошук по сайту


Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2012 рік

Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2012 рік

Сторінка1/3
  1   2   3


Пояснювальна записка

щодо виконання міського бюджету за 2012 рік
Виконання показників міського бюджету у 2012 році здійснювалося на підставі положень Бюджетного кодексу України , відповідно до Закону України „ Про Державний бюджет України на 2012 рік“ з внесеними змінами, інших нормативно - правових актів та розпорядчих документів з питань фінансово-бюджетної політики.
ДОХОДИ
До загального фонду міського бюджету надійшло доходів у сумі 71381,4 тис.грн., що становить 97,1 % до уточненого річного плану в т.ч. офіційні трансферти надійшли у сумі 47930,3 тис.грн., що становить 99,2 % до уточненого річного плану, з них дотації - у сумі 16303,1 тис.грн., або 100,0%, субвенції – у сумі 31627,2 тис.грн., або 98,7 % до уточненого річного плану.

Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 93,2 % (при плані надходжень – 25149,1 тис.грн. надійшло 23451,2тис.грн) та 111,9 % до факту відповідного періоду минулого року( в співставних умовах).
Виконання власних доходів загального фонду міського бюджету

за 2011 та 2012 роки
Структура загального фонду міського бюджету ( без врахування міжбюджетних трансфертів) за 2011 – 2012 роки.


Факт 2011 року


Факт 2012 рокуПоказники, затверджені міською радою за доходами, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, виконані в обсязі 19998,3 тис.грн., або 91,1 % до плану та до розрахункових показників Міністерства фінансів України і 109,2% до факту відповідного періоду минулого року.З трьох основних джерел 1 кошика план не виконаний по двох джерелах - по податку на доходи фізичних осіб (при плані 21845,5тис.грн. надійшло 19883,6 тис.грн. або 90,0%, до бюджету не додано 1961,9 тис.грн) та по реєстраційному збору за проведення державної реєстрації ( при плані 10,0 тис.грн. надійшло – 8,8 тис.грн.).

Податок на доходи фізичних осіб


Основною причиною невиконання розрахункових показників Міністерства фінансів України є недоотримання податку на доходи фізичних осіб (при плані 21845,5тис.грн. надійшло 19883,6 тис.грн. або 90,0%, до бюджету не додано 1961,9 тис.грн), питома вага якого в доходах І кошику складає 99,5 відсотка, через зменшення фонду оплати праці на бюджетоутворюючих підприємствах міста, внаслідок скорочення обсягів виробництва.

Невідповідність фактичних темпів зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб - 10,1%, запланованому - 20,1%, пов"язано зі скороченням обсягів виробництва продукції по основних підприємствах міста - по ПАТ "Синельниківська теплоізоляція" – у 6,0 разів, по ТОВ "Синтиз"- на 39,0% , по ПАТ "Синельниківський ресорний завод" – на 10,7% , по ТОВ "Інтерфом – Дніпро" – на 17,0%, що призвело до зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб - по ВАТ "Синельниківська теплоізоляція" - на 47,1% недоотримано 60,0 тис.грн, по ТОВ "Синтиз" - на 35,3%, недоотримано 184,0тис.грн., по ПАТ "Синельниківський ресорний завод"- на 8,7%, недоотримано – 41,1тис.грн., по ТОВ "Інтерфом – Дніпро" –на 0,5%, недоотримано - 37,3тис.грн.

По підприємствах Придніпровської залізниці при фактичному рості 11,3%,внаслідок зменшення авансових платежів по заробітній платі за грудень на 30% та зменшення транспортних перевезень, бюджет міста втратив 1187,8тис.грн., по ВАТ " Укртелеком", внаслідок порушення вимог ст. 168 Податкового кодексу України - недоотримано 155,3тис.грн.

У зв’язку з реорганізацією Синельниківської ОДПІ, КРУ бюджетом недоотримано 115,3 тис.грн.

Внаслідок скорочення у січні поточного року по СМКП «Водоканал» працюючих штатних одиниць на 8 осіб, недоотримано надходжень податку на доходи фізичних осіб у сумі 20,0 тис.грн.
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців надійшов у сумі 8,8 тис.грн., або 88,0 % до річного плану та 85,4% до виконання минулого року, і обумовлено зменшенням у 2012 році реєстраційних дій і збільшенням дій по внесенню змін до відомостей про юридичних та фізичних осіб, за які ,згідно діючого законодавства, оплата не передбачається.

Уточнений план по державному миту виконано на 115,4 % ( при плані 91,8 тис.грн. надійшло 105,9 тис.грн.) та у 2,3 рази менше ніж у минулому році і обумовлено змінами законодавства і зменшенням розглянутих справ, оформленням документів і законодавчих актів на спадщину і дарування на 139,9 тис.грн.


Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів,при плані 3201,8 тис.грн. надійшли у сумі 3452,9 тис.грн., або 107,8% до річного плану і 130,1% до факту минулого року.


Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності, виконано у сумі 132,5 тис.грн. або у 2,8 рази більше уточненого річного плану, що обумовлено сплатою платежів по СМКП « Водоканал» у 2013 році за отриману субвенцію по різниці в тарифах за водопостачання та водовідведення і нарахування податку на прибуток на додаткові доходи у 2012 році за 2009-2012 роки.
Надходження по платі за землю при плані 2913,5 тис.грн. надійшли у сумі 3080,0 тис.грн., або 105,7 % до плану періоду та 132,0% до факту минулого року, що обумовлено закінченням проведення нормативно грошової оцінки земель міста у грудні 2011 року, збільшенням кількості укладених договорів оренди на землю на 8 одиниць по фізичних особах та погашенням заборгованості у сумі 19,1 тис.грн.

Порівняльний аналіз надходжень плати за землю

за 2011 – 2012 рокиЗбір за провадження деяких видів підприємницької діяльності виконано у сумі 150,1тис.грн., або 108,0 % до уточненого річного плану та 115,3% до відповідного періоду минулого року і обумовлено рістом мінімальної заробітної плати і подвійною сплатою збору при видачі торгового патенту.

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами, виконаний у сумі 5,7 тис.грн.або 23,2% до уточненого річного плану і обумовлено податковою заборгованістю у сумі 26,1 тис.грн. по СМКП « ВОЖКГ».

Адміністративні штрафи надійшли у сумі 30,8 тис.грн., що у 1,2 рази більше уточненого річного плану та у 1,6 рази більше факту минулого року і обумовлено активізацією роботи адмінкомісії при виконкомі Синельниківської міської ради.

Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності надійшли у сумі 31,1 тис.грн., що становить 124,4 % до уточненого річного плану та 102,3% до фактичних надходжень минулого року. Перевиконання річного плану на 6,1 тис.грн. обумовлено врахуванням індексу інфляції та проведенням нової експертної оцінки майна по угодах, які підлягали продовженню строку дії оренди.

По підсумках проведеної ревізії КРУ надійшло надходжень у сумі 21,4 тис.грн., або 89,2% до річного плану і обумовлено заборгованістю у сумі 2,0 тис.грн. по СМКП « ВО ЖКГ».

До дохідної частини спеціального фонду міського бюджету, без врахування міжбюджетних трансфертів, надійшло доходів у сумі 5812,9 тис.грн., що становить 129,7% до уточненого річного плану.

Сума надходжень податку з власників транспортних засобів та збору за першу реєстрацію транспортного засобу становить 100,3 тис.грн, і у 2,5рази або на 61,3 тис.грн. більше уточненого річного плану та в 19,2 рази - розрахункових показників Міністерства фінансів України, і обумовлено сплатою податку з власників транспортних засобів у сумі 10,7 тис.грн. при продажу транспортних засобів та збільшенням сплати від збору за першу реєстрацію з юридичних осіб на 53,1 тис.грн.

Надходження збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, надійшли сумі 20,2тис.грн. або 106,3% до уточненого плану.

Грошові стягнення за шкоду , заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, внаслідок господарської діяльності, надійшли у сумі 0,4 тис.грн., що становить 12,0% до річного плану і розрахункових показників Міністерства фінансів України і обумовлено відсутністю Державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області у місті Синельникове.

Сума надходжень екологічного податку при плані 63,5 тис.грн. становить 52,4 тис.грн., або 82,5 % до уточненого річного плану і 84,4% до показників минулого року , що обумовлено невиконанням надходжень від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення на 46,5% за рахунок зменшення виробництва на бюджетоутворюючих підприємствах.

Джерелом надходжень цільового фонду, утвореного міською радою, є кошти від замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

За 2012 рік до цільового фонду надійшло 2,0 тис.грн.

Основним джерелом формування бюджету розвитку у 2012 році були надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та єдиного податку.

Надходження від продажу землі становлять 540,4 тис.грн. або у 2,9 рази більше уточненого річного плану та у 3 рази - розрахункових показників Міністерства фінансів України і обумовлено тим, що в бюджеті на 2012 рік планувалися надходження за умови розстрочки 2 земельних ділянок, а фактично, відповідно до рішення міської ради, було продано ще одну земельну ділянку під нерухомим майном ПП Єрьоміну.

Єдиний податок надійшов у сумі 2066,8 тис.грн., або у 1,7 разів більше уточненого річного плану і у 2,4 рази - розрахункових показників Міністерства фінансів України, що обумовлено змінами в чинному законодавстві і збільшенням на 9,6% зареєстрованих підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування( 2011 рік – 756 осіб, 2012 рік – 837 осіб).

За 2012 рік надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності становлять 0,1 тис.грн. і надійшли за надлишкову площу при приватизації житла, згідно Житловому кодексу України.

Власні надходження бюджетних установ в цілому виконані у сумі 3030,4 тис.грн., або 103,4% до уточненого річного плану і 116,1 % до факту минулого року.

Пільги зі сплати податків і зборів у 2012 році Синельниківською міською радою не надавалися.

У 2012 році тимчасово вільні кошти міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках не розміщувалися.
ВИДАТКИ
Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки міського бюджету виконано в сумі 82638,8 тис.грн, що проти 2011 року більше на 15255,1 тис.грн., або на 22,6 %, в тому числі по загальному фонду – 72388,8 тис. грн., або 98,6 % від плану та по спеціальному фонду – 10250,0 тис.грн., або 93,2 % від плану.

тис.грн


+15255,1

Порівняльний аналіз виконання видатків в 2011 та 2012 роках по галузях тис.грн


На утримання установ, що фінансуються за рахунок міського бюджету, використано 43694,9 тис.грн, або 98,8 % від уточненого плану, та на 7649,7 тис.грн, або на 21,2% більше ніж в минулому році. Питома вага цих видатків в обсязі видатків міського бюджету становить 52,9 %.

На захищені статті установ, що утримуються з міського бюджету, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями, медикаменти, продукти харчування, оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги установ використано 40646,6 тис.грн., що становить 93,0 % від загального об’єму видатків на утримання установ та на 20,9 % перевищує показники минулого року.

тис.грн.Станом на 01.01.2013 року заробітна плата працівникам бюджетних установ за 2012 рік виплачена в повному обсязі по грудень включно.

Видатки за спожиті енергоносії оплачені в повному обсязі, заборгованість енергопостачальним підприємствам відсутня.
В 2012 році з міського бюджету проводилось фінансування заходів затверджених міських Програм.

На реалізацію заходів міських Програм по соціальному захисту населення направлено 267,4 тис.грн. Кошти використані на проведення роботи по реалізації державної політики з питань сім”ї, молоді – 17,5 тис.грн., роботу з дітьми девіантної поведінки – 3,9 тис.грн, на оздоровлення дітей- 126,2 тис.грн, на матеріальну допомогу громадянам -106,8 тис.грн, на надання підтримки Синельниківській міській організації ветеранів - 13,0 тис.грн.

На реалізацію заходів міської Програми розвитку культури спрямовано 50,7 тис.грн. для проведення заходів, свят – 45,7 тис.грн. і поповнення бібліотечного фонду дитячої бібліотеки- 5,0 тис.грн.

На реалізацію заходів міської Програми розвитку фізкультури і спорту спрямовано 12,7 тис.грн. для участі спортсменів міста в змаганнях.

На реалізацію заходів міської Програми розвитку освіти спрямовано 875,8 тис.грн, в тому числі на організацію харчування дітей- сиріт та учнів 1-4 класів – 662,6 тис.грн., на підвищення професійного рівня педпрацівників – 13,9 тис.грн., на виплату стипендій переможцям олімпіад – 5,5 тис.грн., на підключення комп»ютерів до мережі Інтернет та технічний супровід комп"ютерної техніки – 1,3 тис.грн. на придбання щоденників – 29,4 тис.грн, на забезпечення дітей-сиріт шкільною та спортивною формою – 9,2 тис.грн, на придбання меблів та технологічного обладнання в дошкільні навчальні заклади № 10 та 11 – 123,0 тис.грн, на придбання ноутбука молодим вчителям – 4,0 тис.грн, на придбання проектору до мультимедійної дошки – 8,0 тис.грн., на капітальний ремонт системи опалення дошкільного закладу № 5 – 18,9 тис.грн

На виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 793,6 тис.грн., з них спрямовано 421,1 тис.грн. на капітальний ремонт приміщень дошкільних навчальних закладів № 10 та 11 , на ремонт підлоги дошкільного навчального закладу № 3 – 22,4 тис.грн, на придбання принтеру в загальноосвітній навчальний заклад № 2 – 1,2 тис.грн, на капітальний ремонт будівлі дитячо – юнацької спортивної школи – 57,9 тис.грн, на реконструкцію загальноосвітньої школи №7 під навчально-виховний комплекс – 242,7 тис.грн, на реконструкцію котельної загальноосвітнього навчального закладу № 5 (виготовлення проектно – кошторисної документації) – 25,1 тис.грн, на будівництво парку Дружба-Достик – 23,2 тис.грн.

На виконання Програми по земельній реформі кошти у сумі 34,4 тис.грн. спрямовано на інвентаризацію земель під об'єктами комунальної власності та інвентаризацію земель для будівництва інфраструктури – 27,4 тис.грн. та на експертну грошову оцінку земельних ділянок, що підлягають продажу-7,0 тис.грн. за рахунок авансового внеску.

На виконання Програми розвитку та реформування житлово- комунального господарства міста направлено 1893,1 тис.грн. Кошти використано на капітальний ремонт житлового фонду – 185,6 тис.грн., на роботи по благоустрою міста на суму 1009,3 тис.грн., на поховання невідомих на суму 2,1 тис.грн., на обладнання індивідуальним опаленням квартир соціально-незахищених верств населення на суму 42,4 тис.грн., на поточний та капітальний ремонт доріг, встановлення дорожніх знаків, придбання посипаного матеріалу – 653,7 тис.грн.

На виконання заходів міської Програми "Питна вода" використано 438,6 тис.грн. на встановленя систем доочищення води в дошкільних навчальних закладах та загальноосвітньому навчальному закладі № 6 – 269,0 тис.грн, на реконструкцію водопровідних мереж (виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза – 147,5 тис.грн, на виготовлення проектно – кошторисної документації та експертизи по реконструкції водопровідних мереж – облаштуванню багатоквартирних будинків засобами обліку і регулювання води -22,1 тис.грн.

На реалізацію Програми по охороні навколишнього природного середовища кошти в сумі 60,7 тис. грн. використано на роботи по забезпеченню безпечного збирання, перевезення, зберігання, видалення та знешкодження відходів та утримання мереж зливової каналізації.

На виконання заходів міської Програми інформатизації використано 47,4 тис.грн. для придбання комп"ютерної техніки в управління та відділи міської ради.

На виконання заходів міської Програми підвищення кваліфікації та навчання працівників структурних підрозділів міської ради спрямовано 4,8 тис.грн. на оплату за навчання членів тендерного комітету виконавчого комітету міської ради та управління житлово – комунального господарства та комунальної власності.

На виконання заходів міської Програми розвитку малого підприємництва використано 1,7 тис.грн. для оприлюднення матеріалів з регуляторної політики та проведення заходів до дня підприємця.

На виконання заходів міської Програми економічної підтримки міськрайонної газети "Синельниківські вісті" використано 10,0 тис.грн. для надання підтримки з оплати поліграфічних послуг.

На виконання заходів міської Програми розвитку місцевого самоврядування використано 2,0 тис.грн. для оплати внесків до Дніпропетровської обласної Асоціації органів місцевого самоврядування.

На виконання заходів міської Програми цивільного захисту при плані 33,0 тис.грн. кошти не використані.

Таким чином, на виконання заходів 20 міських Програм в 2012 році при уточненому плані 5283,4 тис.грн. використано 4492,9 тис.грн, або 85,0 %.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2008 рік
Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету ( без врахування міжбюджетних трансфертів) за 2008 рік складає 99,9...

Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2011 рік
Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України „ Про Державний бюджет України на 2011 рік“ з внесеними змінами, інших нормативно...

Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2014 рік
Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України „ Про Державний бюджет України на 2014 рік“ з внесеними змінами, інших нормативно...

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького...
Забезпечити контроль за виконанням заходів щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету та економії...

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького...
Забезпечити контроль за виконанням заходів щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету та економії...

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392, наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 01...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Пояснювальна записка до навчального плану
У 2014-2015 навчальному році в Костогризівській загальноосвітній школі налічується 12 класів

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка