Пошук по сайту


Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2011 рік

Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2011 рік

Сторінка1/3
  1   2   3


Пояснювальна записка

щодо виконання міського бюджету за 2011 рік
Виконання показників міського бюджету у 2011 році здійснювалося на підставі положень Бюджетного кодексу України , відповідно до Закону України „ Про Державний бюджет України на 2011 рік“ з внесеними змінами, інших нормативно - правових актів та розпорядчих документів з питань фінансово-бюджетної політики.
ДОХОДИ
До загального фонду міського бюджету надійшло доходів у сумі 58743,9 тис.грн., що становить 96,7 % до уточненого річного плану в т.ч. офіційні трансферти надійшли у сумі 28728,7 тис.грн., що становить 97,2 % до уточненого річного плану , з них дотації - у сумі 2795,0 тис.грн., або 100,0%, субвенції – у сумі 25933,7 тис.грн., або 97,0 % до уточненого річного плану.

Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 96,1 % (при плані надходжень – 31228,0 тис.грн. надійшло 30015,2тис.грн) та 107,6 % до факту відповідного періоду минулого року.
Виконання власних доходів загального фонду міського бюджету

за 2010 та 2011 роки

Структура загального фонду міського бюджету ( без врахування міжбюджетних трансфертів за 2010 – 2011 роки, у зв»язку з прийняттям Бюджетного і Податкового кодексів у 2010 році змінилася.
Факт 2010 року

Факт 2011 року

Показники, затверджені міською радою за доходами, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, виконані в обсязі 27340,0 тис.грн., або 95,5 % до плану та до розрахункових показників Міністерства фінансів України і 107,5% до факту відповідного періоду минулого року.З трьох основних джерел 1 кошика план не виконаний по одному джерелу - по податку на доходи фізичних осіб (виконання складає 95,4%, до бюджету не додано 1316,7 тис.грн., приріст до попереднього року становить 13,0 %).

Податок на доходи фізичних осібНедоотримання до міського бюджету податку на доходи найманих працівників пов’язано із низькими темпами зростання податку по підприємствах міста. Так, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року зростання податку на доходи фізичних осіб по бюджетоутворюючих підприємствах залізничного транспорту становить лише 7,3%, при плановому рості податку по місту на 2011 рік - 19,5%.

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців надійшов у сумі 10,3 тис.грн., або 113,2 % до річного плану та 114,4% до виконання відповідного періоду минулого року, і обумовлено збільшенням реєстраційних дій по юридичних особах ( Пенсійний фонд України у м.Синельниковому, Державна казначейська служба у м.Синельниковому та Синельниківіському районі), у зв»язку з змінами у законодавчих актах.

Уточнений план по державному миту виконано на 105,5 % та на 17,4 % більше ніж за відповідний період минулого року і обумовлено змінами законодавства в частині збільшення судових витрат. і відповідно збільшенням розглянутих справ, оформленням документів і законодавчих актів на спадщину і дарування на 12,8 тис.грн. або на 5,8%.

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, надійшли у сумі 2675,2 тис.грн., або 103,5 % до річного плану і 108,6 % до факту відповідного періоду минулого року.


Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю виконано у сумі 65,7 тис.грн. або 111,5% до уточненого річного плану та 61,3% до фактичних даних попереднього року. Зменшення обсягів надходжень у зрівнянні з 2010 роком обумовлено зменшенням використання найманих працівників.

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності, виконано у сумі 33,7 тис.грн. або 146,5% до уточненного річного плану, що обумовлено авансовими платежами комунальних підприємств у грудні 2011 року у сумі 6,7 тис.грн., по нарахуваннях за 2011 рік і сплатою у лютому 2012 року. Зменшення надходжень на 70,9% у зрівнянні з обсягами надходжень попереднього року обумовлено погашенням боргу у 2010 році за 2009 рік по СМКП « Водоканал» по підсумках корегування фактичних доходів та витрат.

Надходження по платі за землю при плані 2320,5 тис.грн. надійшли у сумі 2334,1 тис.грн., або 100,6 % до плану та 139,8 % до факту відповідного періоду минулого року. Збільшення надходжень у зрівнянні з минулим роком обумовлено змінами у бюджетному кодексі У країни у частині відрахувань до міського бюджету з 75,0% до 100,0%.
Порівняльний аналіз надходжень плати за землю

за 2010 – 2011 рокиЗбір за провадження деяких видів підприємницької діяльності виконано у сумі 130,2тис.грн., або 118,0 % до уточненого річного плану та 130,9% до відповідного періоду минулого року. Перевиконання плану на 19,9 тис.грн. обумовлено подвійною сплатою збору при видачі торгового патенту.

Надходження від збору за місця для паркування транспортних засобів надійшли у сумі 6,7 тис.грн. або 121,8% до уточненого річного плану.

Фіксований сільськогосподарський податок надійшов у сумі 0,1 тис.грн., або 100,0 % до уточненого річного плану та на 1,2 тис.грн. менше відповідного періоду минулого року і обумовлено переходом ДОКП"Декоративні культури" з фіксованого сільгоспподатку на загальну систему оподаткування відповідно до ст.301.6.1 Податкового кодексу України

Адмінштрафи надійшли у сумі 19,0 тис.грн., що у 1,3 рази більше уточненого річного плану та у 1,8 рази більше факту минулого року і обумовлено активізацією роботи адмінкомісії при виконкомі Синельниківської міської ради.

Надходження від орендної плати за користуванням майном, що перебуває у комунальній власності надійшли у сумі 30,4 тис.грн., що становить 114,3 % до річного плану та 85,6% до фактичних надходжень минулого року. Зменшення надходжень у зрівнянні з відповідним періодом минулого року пов»язано зі змінами порядку зарахування плати за оренду індивідуально визначеного майна бюджетних установ, відповідно до рішення міської ради від 26 березня 2010 року № 691-45/У « Про внесення змін до рішення міської ради від 14 березня 2007 року №177-11/У „ Про оренду майна, що є власністю територіальної громади м.Синельникового". Перевиконання річного плану на 3,8 тис.грн. обумовлено складанням нового договору оренди майна, складеним у вересні 2011 року .

По підсумках внутрішнього фінансового контролю за 2011 рік надійшло 1,9 тис.грн., що становить 118,8% до річного плану і 100,0% до попереднього року. По підсумках проведеної ревізії КРУ надійшло 27,3 тис.грн., що у 4 рази більше річного плану і обумовлено сплатою коштів у сумі 19,3 тис.грн. по СМКП « ВО ЖКГ».

До дохідної частини спеціального фонду міського бюджету, без врахування міжбюджетних трансфертів, надійшло доходів у сумі 4937,6 тис.грн., що становить 108,6% до уточненого річного плану.

Сума надходжень податку з власників транспортних засобів та збору за першу реєстрацію транспортного засобу становить 83,0 тис.грн, або 112,2 % до уточненого річного плану.

Надходження збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, надійшли сумі 18,1 тис.грн. або 119,9% до уточненого плану і обумовлено подвійною сплатою ставки платниками збору при отриманні торгового патенту.

Грошові стягнення за шкоду , заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, внаслідок господарської діяльності, надійшли у сумі 2,0 тис.грн., що становить 62,5% до річного плану і зумовлено зменшенням, у зрівнянні з минулим роком, кількості виявлених порушень земельного законодавства, за які нараховуються грошові стягнення.

У 2011 році екологічний податок розподілявся у співвідношенні, встановленому Податковим і Бюджетним кодексами України зі змінами. Сума надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища і екологічного податку становить 62,0 тис.грн., або 104,2 % до уточненого річного плану.
За 2011 рік до цільового фонду, утвореного міською радою, при уточненому річному плані 56,6тис.грн. надійшло 78,6 тис.грн., що складає 138,9 %. Джерелом надходжень є кошти від замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Зменшення у 2,3 рази надходжень 2011 року до фактичних надходжень 2010 року обумовлено зменшенням об"єктів будівництва у 2011 році на 40,0% та зменшенням категорії платників пайової участі на розвиток інфраструктури міста відповідно до Закону України від 17.02.2011 р. № 3038-УІ " Про регулювання містобудівної діяльності".

Основним джерелом формування бюджету розвитку у 2011 році були надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та єдиного податку.

Надходження від продажу землі становлять 1270,5 тис.грн.або 117,4% до уточненого річного плану, що пояснюється додатковим продажем 3-х земельних ділянок під нерухомим майном, згідно рішень міської ради, прийнятими у грудні 2011 року і сплатою у грудні 2011 року суми 90,7 тис.грн.від ПП Шведкова,з котрим здійснення правочину на викуп земельної ділянки очікувалося у січні 2012 року. Збільшення надходжень у 2011 році у зрівнянні з 2010 роком у 4,3 рази або на 974,9 тис.грн., пов»язано зі збільшенням кількості проданих земельних ділянок на 7,7% і відповідно площі у 2 рази ( у 2010 році продано 13 ділянок площею 2,4 га, а у 2011 році – 14 площею 4,9 га).

Єдиний податок надійшов у сумі 814,1 тис.грн., або 106,8 % до уточненого річного плану. По м.Синельникове станом на 01.01.2012 року зареєстровано 764 підприємця, які працюють на спрощеній системі оподаткування, що на 30,4% більше ніж на початок звітного періоду.

За 2011 рік надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності становлять 0,1 тис.грн., що обумовлено відсутністю відводу земельних ділянок під об»єктами, які підлягають приватизації.

Власні надходження бюджетних установ в цілому виконані у сумі 2609,2 тис.грн., або 104,6% до уточненого річного плану і 133,7 % до факту минулого року.

Пільги зі сплати податків і зборів у 2011 році Синельниківською міською радою не надавалися.

У 2011 році тимчасово вільні кошти міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках не розміщувалися.


ВИДАТКИ
Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету.

Видатки міського бюджету виконано в сумі 67383,7 тис.грн, що проти 2010 року більше на 9107,8 тис.грн., або на 15,6 %, в тому числі по загальному фонду – 59903,8 тис. грн., або 98,6 % від плану і на 9318,7 тис.грн., або на 18,4 % більше ніж за минулий рік та по спеціальному фонду – 7479,7 тис.грн., або 95,2 % від плану.

тис.грн


+9107,8

Порівняльний аналіз виконання видатків в 2010 та 2011 роках по галузях тис.грн


На утримання установ, що фінансуються за рахунок міського бюджету, використано 36045,2 тис.грн, або 99,8 % від уточненого плану. Питома вага цих видатків в обсязі видатків міського бюджету становить 53,5 %.

На захищені статті установ, що утримуються з міського бюджету, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями, медикаменти, продукти харчування, оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги установ використано 33627,4 тис.грн., що становить 93,3 % від загального об’єму видатків на утримання установ.


Станом на 01.01.2012 року заробітна плата працівникам бюджетних установ за 2011 рік виплачена в повному обсязі по грудень включно.

Видатки за спожиті енергоносії оплачені в повному обсязі, заборгованість енергопостачальним підприємствам відсутня.
На реалізацію заходів міських Програм по соціальному захисту населення направлено 279,1 тис.грн. Кошти використані на проведення роботи по реалізації державної політики з питань сім”ї, молоді – 28,7 тис.грн., роботу з дітьми девіантної поведінки - 2,5тис.грн, на оздоровлення дітей- 105,9 тис.грн, на матеріальну допомогу громадянам -128,9 тис.грн, на надання підтримки Синельниківській міській організації ветеранів - 13,1 тис.грн.

На реалізацію заходів міської Програми розвитку культури спрямовано 128,5 тис.грн. для проведення заходів, свят - 53,9 тис.грн., проведення капітального ремонту концертної зали школи культури та мистецтв- 62,6 тис.грн, придбання звукотехнічного обладнання (мікшерний пульт) – 7,0 тис.грн. і поповнення бібліотечного фонду дитячої бібліотеки- 5,0 тис.грн.

На реалізацію заходів міської Програми розвитку фізкультури і спорту спрямовано 15 тис.грн. для участі спортсменів міста в змаганнях.

На реалізацію заходів міської Програми розвитку освіти спрямовано 1273,9 тис.грн, в тому числі на обробку дерев"яних конструкцій - 51,1 тис.грн., на організацію харчування дітей- сиріт та учнів 1-4 класів – 764,1 тис.грн., на забезпечення участі у спортивних змаганнях учнів шкіл -5,9 тис.грн., на підвищення професійного рівня педпрацівників – 19,1 тис.грн., на організацію індивідуального навчання дітей з особливими потребами – 161,9 тис.грн, на виплату стипендій переможцям олімпіад – 5,5 тис.грн., на підключення комп»ютерів до мережі Інтернет та технічний супровід комп"ютерної техніки – 9,2 тис.грн. на проведення конкурсів та заходів центром дитячої творчості -3,5тис.грн., на забезпечення дітей-сиріт шкільною та спортивною формою – 15,1тис.грн, проведення капітального ремонту покрівлі загальноосвітнього навчального закладу №2 – 209,1тис.грн., придбання комплекту обладнання для предметного кабінету в загальноосвітній навчальний заклад №5 – 29,4 тис.грн

На виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 2588,3 тис.грн., з них спрямовано на встановлення вузлів обліку газу в чотирьох установах освіти в дошкільних навчальних закладах № 11,12 та загальноосвітніх навчальних закладах № 1,6 - 168,0 тис.грн., на заміну вузлів газопостачання в територіальному центрі соціального обслуговування – 6,6 тис.грн, на придбання зелених насаджень та ремонт електромереж стадіону дитячо – юнацької спортивної школи – 31,5 тис.грн, на реконструкцію стадіону дитячо – юнацької спортивної школи – 608,7тис.грн, на будівництво парку "Дружба - Достик" – 1642,9тис.грн. на розробку проектно-кошторисної документації "Реконструкція навчального корпусу ЗНЗ №7 в навчально-виховний комплекс по вихованню дітей дошкільного віку на 50 місць" – 130,6 тис.грн.

На виконання Програми по земельній реформі кошти у сумі 112,2тис.грн. спрямовано на нормативну грошову оцінку земель міста (ІІ етап) - 99,0тис.грн, на реєстрацію державного акту на право постійного користування земельною ділянкою під парком "Дружба-Достик"- 0,2 тис.грн, на експертну грошову оцінку земельних ділянок, що підлягають продажу-13,0 тис.грн. за рахунок авансового внеску.

На виконання Програми розвитку та реформування житлово- комунального господарства міста направлено 2819,9 тис.грн.. Кошти використано на капітальний ремонт житлового фонду – 551,7тис.грн., на роботи по благоустрою міста на суму 1420,4 тис.грн., на поховання невідомих на суму 4,0 тис.грн., на обладнання індивідуальним опаленням квартир соціально-незахищених верств населення на суму 72,3 тис.грн., на придбання комунальної техніки – 500,0 тис.грн. ( сміттєвоз, трактор, причеп, 2 кущорізи, бензопила), на поточний ремонт доріг – 126,1 тис.грн., на встановлення водомірних вузлів – 3,3 тис.грн., на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ліфтів – 142,1 тис.грн.

На виконання заходів міської Програми "Питна вода" використано 159,4 тис.грн. на перерахунок кошторисної документації, коригування проекту та експертизу реконструкції очисних споруд каналізації.

На реалізацію Програми по охороні навколишнього природного середовища кошти в сумі 62,2 тис. грн. використано на роботи по забезпеченню безпечного збирання, перевезення, зберігання, видалення та знешкодження відходів та утримання мереж зливової каналізації.

На виконання заходів міської Програми інформатизації використано 60,0 тис.грн. для придбання комп"ютерної техніки в управління та відділи міської ради.

На виконання заходів міської Програми розвитку місцевого самоврядування використано 5,0 тис.грн. , з них для оплати внесків до Дніпропетровської обласної Асоціації органів місцевого самоврядування - 1,0 тис.грн. та оформлення презентаційного стенду для участі в конкурсі "Ярмарок ідей -2011" – 4,0 тис.грн.

На виконання заходів міської Програми містобудівної діяльності та створення геоінформаційної містобудівної кадастрової системи використано 34,9 тис.грн. для проведення експертизи генерального плану міста.

Таким чином, на виконання заходів 16 міських Програм в 2011 році при уточненому плані 7968,4 тис.грн. використано 7538,4 тис.грн, або 94,6 %.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2008 рік
Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету ( без врахування міжбюджетних трансфертів) за 2008 рік складає 99,9...

Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2012 рік
Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України „ Про Державний бюджет України на 2012 рік“ з внесеними змінами, інших нормативно...

Пояснювальна записка щодо виконання міського бюджету за 2014 рік
Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України „ Про Державний бюджет України на 2014 рік“ з внесеними змінами, інших нормативно...

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького...
Забезпечити контроль за виконанням заходів щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету та економії...

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького...
Забезпечити контроль за виконанням заходів щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету та економії...

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392, наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 19. 01...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Пояснювальна записка до навчального плану
У 2014-2015 навчальному році в Костогризівській загальноосвітній школі налічується 12 класів

Витяг з плану роботи Самарського відділу освіти на 2014 рік Проблемні...
Р-282/0/3-11 «Про затвердження порядку використання у 2011 році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст на доочищення питної...

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка