Пошук по сайту


Закон УкраЇни

Закон УкраЇни

Проект

Вноситься народними

депутатами України

ЄРЕМЕЄВ І.М. (№238)

ІВАХІВ С.П. (№ 236)

МАРТИНЯК С.В. (№ 235)

МОСКАЛЕНКО Я.М. (№ 300)

ЛИТВИН В.М. (№65)
Закон УкраЇни
Про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування виплат одноразової допомоги Матерям-героїням, а також боротьби з корупцією в сфері державних нагород шляхом запровадження строків розгляду документів і вручення державних нагород


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (Відомості Верховної Ради України від 02.02.1993 року, N 5, стаття 21 із наступними змінами та доповненнями) такі зміни:
1. Статтю 2 після абзацу «дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом вона не набуває прав повнолітньої раніше;» доповнити абзацом такого змісту:

«мати-героїня – жінка, яка народила та виховала до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей;».
2. Частину першу статті 3 викласти в такій редакції:

«Стаття 3. Види державної допомоги сім'ям з дітьми 

Відповідно до цього Закону призначаються такі види державної допомоги сім'ям з дітьми: 

1) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; 

2) допомога при народженні дитини;

3) допомога при усиновленні дитини;

4) допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; 

5) допомога на дітей одиноким матерям;

6) допомога матері-героїні».

3. Розділ VІ викласти в такій редакції:
«Розділ VI
Допомога матері-героїні
Стаття 19. Право на допомогу матері-героїні та її розмір

Допомога матері-героїні за цим законом надається жінкам, які відповідають визначенню «мати-героїня» наданому в частині першій статті 2 цього закону.

Допомога матері-героїні призначається у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня року в якому виникло право та таку допомогу. Виплата допомоги здійснюється одноразово у повному розмірі у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 20. Умови призначення допомоги матері-героїні

Допомога матері-героїні призначається на підставі свідоцтв про народження дітей. У випадках виховання усиновлених, у встановленому законодавством порядку, дітей додатково додаються відповідні рішення про встановлення опіки.

Для призначення допомоги матері-героїні до органу праці та соціального захисту населення (за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, свідоцтв про народження дітей, рішень про встановлення опіки, у разі їх наявності) подається:

  1. заява матері-героїні, яка складається у довільній формі;

  2. копії свідоцтв про народження дітей;

  3. копії рішень про встановлення опіки щодо усиновлених дітей, у разі їх наявності.

Даний перелік документів є вичерпним.

Орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання матері-героїні після її звернення за призначенням допомоги самостійно отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, з державних реєстрів та в порядку обміну інформацією всі необхідні відомості для призначення такої допомоги.

Виплата допомоги не призначається у разі:

позбавлення матері-героїні батьківських прав;

звільнення матері-героїні як опікуна від її повноважень щодо дитини (дітей) через невиконання своїх обов’язків або порушення прав підопічної дитини(дітей).

Перелік підстав, коли виплата допомоги не призначається, є вичерпним.

Виплата допомоги матері-героїні здійснюється впродовж місяця з дня її призначення».


ІІ. Внести до Закону України «Про державні нагороди України» (Відомості Верховної Ради України від 26.05.2000 року, N 21, стаття 162 із наступними змінами та доповненнями) такі зміни:

1. Частину першу статті 4 викласти в такій редакції:

«Президент України керуючись Конституцією України та законами України затверджує:

статут - для звання Герой України та кожного ордену;

положення - для інших державних нагород».
2. Частину другу статті 5 викласти в такі редакції:

«Нагородження державними нагородами провадиться указом Президента України. Нагородженому вручається державна нагорода та документ, що посвідчує нагородження нею не пізніше тридцяти днів з дня набрання чинності відповідного указу Президента України».
3. Статтю 10 доповнити абзацом такого змісту:

«Почесне звання "Мати-героїня" присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей усиновлених, у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. У присвоєнні почесного звання України "Мати-героїня" може бути відмовлено Президентом України лише у разі позбавлення кандидата на державну нагороду України "Мати-героїня" батьківських прав або звільнення її як опікуна від її повноважень щодо дитини (дітей) через невиконання своїх обов’язків або порушення прав підопічної дитини(дітей)».
4. Статтю 13 викласти в такій редакції:

«Стаття 13. Попередній розгляд питань щодо нагородження

Для попереднього розгляду питань, пов'язаних з нагородженням державними нагородами, при Президентові України утворюється Комісія державних нагород та геральдики, яка є дорадчим органом і працює на громадських засадах.

Персональний склад зазначеної Комісії та порядок її роботи визначаються Президентом України виходячи з норм Конституції України та цього закону.

Комісія державних нагород та геральдики розглядає пакет документів щодо представлення особи до нагородження та направляє Президенту України рекомендаційний висновок протягом двох місяців з дня його отримання. Перелік документів для представлення до нагородження визначений нормативно-правовими актами Президента України є вичерпним».

5. Статтю 16 викласти в такій редакції:

«Стаття 16. Позбавлення державних нагород

Позбавлення державних нагород може бути проведено Президентом України лише у разі засудження нагородженого за умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом.

Перелік підстав позбавлення державних нагород визначається лише цим законом».
ІІ. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня року наступного за роком прийняття Верховною Радою України цього Закону.

2. Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради

України

поділитися в соціальних мережахСхожі:

П л а н
Закон України «Про освіту», Закон «Про мови в Україні», реформа освітньої галузі накреслили основні напрямки розвитку всіх ланок...

Закон України "Про радіочастотний ресурс України"
України – документ, який засвідчує право суб'єкта господарювання на користування радіочастотним ресурсом України протягом визначеного...

Закон України «Про загальну середню освіту»
Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20. 03. 2008 №244\2008

Закон України «Про освіту»
Орієнтовний перелік загальношкільних заходів (засідань педагогічної ради, семінарів, конференцій, тощо)

Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»
У навчальному закладі повинна бути створена добірка нормативних документів, яка включає

Закон України від 8 грудня 2004 року n 2222-iv визнано таким, що...
України від 8 грудня 2004 року n 2222-iv, від 1 лютого 2011 року n 2952-vi, від 19 вересня 2013 року n 586-vii, визнано такими, що...

Закон україни
Про гарантування вільного розвитку, використання І захисту російської мови, а також регіональних мов або мов меншин

Закон україни
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд), порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини...

Закон Українивід 17. 05. 2016 №1367-viii «Про внесення змін до Кодексу...

Закон України «Про позашкільну освіту»
Нормативні документи, що регулюють гурткову роботу у школі Методичні рекомендації щодо організації гурткової роботи у школіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка