Пошук по сайту


Кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психології

Кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психології

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ, ЗАГАЛЬНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

«Затверджую»

Проректор з науково-педагогічної роботи (післядипломної освіти і лікувальної роботи) Проф.____________Дубініна В.Г.

„___” ____________2012 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

ЦИКЛУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

за фахом «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
Лекції 216

Семінари 190

Практичні заняття 212

Іспит 2

Комп’ютерний контроль 1

Разом 624


Одеса - 2012

Робоча програма складена на кафедрі соціальної допомоги, загальної та медичної психології на підставі типового плану і програми спеціалізації за фахом «медична психологія», затверджених МОЗ України 06.2002 р.


Робоча програма обговорена і затверджена на методичній нараді кафедри

«» 2012 р. (Протокол № 1, від 18.09.2012 р.)

Зав. кафедри, доктор медичних наук К. В. Аймедов


Затверджено на предметній методичній комісії з післядипломної освіти

«» 2012 р. ( Протокол № )

Декан факультету

післядипломної освіти, доцент Т. Г. Опаріна


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Спираючись на досвід надання медичної допомоги у більшості цивілізованих країн світу, можна зробити висновок, що кваліфікована допомога хворим може бути надана лише при комплексному підході, коли в рівній мірі включені медичний, психологічний та соціальні аспекти.

Враховуючи реальну ситуацію в охороні здоров’я населення України та необхідність наближення медико-психологічної допомоги до європейських стандартів, виникла нагальна потреба підготовки спеціалістів з медичної (клінічної) психології – лікарів-психологів, фахівців нового типу, в центрі професійної діяльності яких є людина з її індивідуально-типологічними особливостями, станами, рівнями здоров’я та внутрішніми резервами адаптації, спеціаліста, діяльність якого спрямована на творчий, діалогічний, емпатійний підхід до пацієнта, на активізацію внутрішніх резервів особистості, покращання та гармонізацію індивідуальних компенсаторних можливостей, реабілітацію.

Головною метою підготовки лікарів-психологів є забезпечення лікувально-профілактичних, освітніх, виховних та інших закладів висококваліфікованими фахівцями, спроможними ефективно здійснювати психопрофілактику, психодіагностику і психокорекцію, консультування і реабілітацію населення в амбулаторних і стаціонарних умовах, в умовах сімї, у виховних та освітніх закладах, займатись науковими дослідженнями в даній галузі.

Програма складається із 19 курсів, кожен з яких відповідає певній дисципліні (теоретичні аспекти медичної психології, організація медико-психологічної допомоги населенню, медико-психологічні проблеми особистості, методи дослідження особистості та міжособистісних відносин, методи дослідження психічних процесів та станів, порушення психічних процесів, загальна психопатологія, теоретичні основи нейропсихології, клінічна нейропсихологія, медико-психологічні аспекти соматичних захворювань, медико-психологічні аспекти психічних розладів, психологічне консультування, методи психотерапії, психологічні проблеми реабілітації, психопрофілактика порушень здоров’я, психологічні проблеми психогігієни, медична психологія в експертній практиці, теорія і методологія судово-психологічної експертизи, приватні питання судово-психологічної експертизи).

До додаткових програм включені такі фундаментальні питання, як проблема СНІДу, імунологія, організація невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях, радіаційна медицина, особливо небезпечні інфекції, медична інформатика, військово-медична та військово-спеціальна підготовка, туберкульоз, гуманітарні аспекти клінічного мислення.

При розробці програми враховано міжнародний досвід підготовки спеціалістів даного профілю.

Для виявлення знань, отриманих в процесі навчання, програмою передбачений контроль з усіх розділів програми. Протягом циклу лікарі повинні засвоїти весь перелік практичних навичок згідно кваліфікаційних вимог для спеціаліста за фахом « Медична психологія».

Лікарям, які успішно склали заключний іспит, присвоюють звання лікаря-спеціаліста за фахом «Медична психологія» та видають сертифікат встановленого зразку.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

спеціалізації за фахом «Медична психологія»

Тривалість навчання – 4 місяці (624 години)

Код

Назва курсу, розділу, теми


Кількість годин

л.

пр.

с.

Разом

1

2

3

4

5

6
Базовий контроль знань2

2

1.


ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

1.1.

Теоретичні аспекти медичної психології

2

-

4

6

1.1.1.

Історія розвитку медичної психології

1

-

2

3

1.1.2.

Сучасний стан розвитку медичної психології в Україні та у світі

1

-

2

3

1.2.

Організація медико-психологічної допомоги населенню

2

2

4

8

1.2.1.

Епідеміологія психічних розладів

1

-

2

3

1.2.2.

Основи організації медико-психологічної допомоги в Україні

1

2

2

5

1.3.

Медико-психологічні проблеми особистості

8

8

16

32

1.3.1.

Концепції особистості в психології

1

-

2

3

1.3.2.

Особистість та її характеристики

1

-

2

3

1.3.3.

Акцентуації особистості

1

2

2

5

1.3.4.

Проблема усвідомлюваного та неусвідомлюваного

1

-

2

3

1.3.5.

Міжособистісні відносини та їх порушення

1

2

2

5

1.3.6.

Особистість та хвороба

1

2

2

5

1.3.7.

Психологія лікувального процесу

1

2

2

5

1.3.8.

Психологічні аспекти взаємодії лікаря з пацієнтом

1

-

2

3
Разом

12

10

24

46

2.

ПСИХОДІАГНОСТИКА

2.1.

Методи дослідження особистості та міжособистісних відносин

10

22

14

46

2.1.1.

Задачі і принципи психологічного дослідження в клініці

1

2

1

4

2.1.2.

Психологічні проблеми дослідження особистості в клініці

1

2

1

4

2.1.3.

Клініко-психологічне дослідження особистості

2

2

4

8

2.1.4.

Опитувальники та тести

2

8

4

14

2.1.5.

Проективні методи

4

8

4

16

2.2.

Методи дослідження психічних процесів та станів

8

22

12

42

2.2.1.

Методи дослідження відчуттів, сприйняття

1

2

2

5

2.2.2.

Методи дослідження мислення, інтелекту

2

6

2

10

2.2.3.

Методи дослідження пам’яті

1

4

2

7

2.2.4.

Методи дослідження уваги

1

2

2

5

2.2.5.

Методи дослідження емоцій

2

6

2

10

2.2.6.

Методи дослідження вольових процесів

1

2

2

5
Разом

18

44

26

88

3.

ПАТОПСИХОЛОГІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ

3.1.

Порушення психічних процесів

6

20

12

38

3.1.1.

Порушення відчуттів, сприйняття

1

2

2

5

3.1.2.

Порушення мислення, інтелекту

1

6

2

9

3.1.3.

Розлади пам’яті

1

4

2

7

3.1.4.

Порушення уваги

1

2

2

5

3.1.5.

Емоційні розлади

1

4

2

7

3.1.6.

Порушення вольових процесів

1

2

2

5

3.2.

Загальна психопатологія

14

28

24

66

3.2.1.

Сучасний стан вчення про психопатологічні синдроми

2

-

2

4

3.2.2.

Астенічний синдром та його варіанти

1

4

2

7

3.2.3.

Синдроми афективних розладів

1

4

2

7

3.2.4.

Невротичні та неврозоподібні синдроми

1

2

2

5

3.2.5.

Паранойяльні синдроми. Галюцинози

1

2

2

5

3.2.6.

Афективно-параноїдні, параноїдні, парафренні синдроми

1

2

2

5

3.2.7.

Синдроми порушення свідомості

1

2

2

5

3.2.8.

Галюцинаторні синдроми

1

2

2

5

3.2.9.

Галюцинаторно-параноїдний синдром (с-м Кандинського-Клерамбо)

1

2

2

5

3.2.10.

Психоорганічні синдроми

1

2

2

5

3.2.11.

Синдроми негативних психопатологічних розладів

1

2

2

5

3.2.12.

Основні психопатологічні синдроми дитячого та підліткового віку

2

4

2

8
Разом

20

48

36

104
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методика викладання психології підручник Київ 2012 Рецензент и
Киричук О. В. доктор педагогічних наук, професор, академік апн україни, завідувач кафедри психології Інституту державної служби зайнятості...

Освітня діяльність
Діяльність обласного науково-Методичного Центру психології та соціології освіти зоіппо

Списки кандидатів у депутати по одномандатних мажоритарних виборчих...
Франківський національний технічний університет нафти І газу, кафедра теорії та практики перекладу

Риторика: майстерність переконання Навчальний посібник Модуль І
Синьов в. М., доктор педагогічних наук, професор, академік апн україни, директор Інституту колекційної педагогіки та психології нпу...

Закон УкраЇни
Про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування виплат одноразової допомоги Матерям-героїням, а також боротьби з корупцією...

Про затвердження порядку надання одноразової адресної допомоги молодим...
Відповідно до статті 28 Закону України "Про зайнятість населення" Кабінет Міністрів України постановляє

Внутрішньо шкільний контроль І керівництво як основні функції управління...
Види соціальної інформації: науково-технічна, політична, економічна, ідеологічна, соціологічна, психологічна. Управлінська інформація....

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти (далі...
Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти (далі — Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної...

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2-3 класах початковій...
Оку, працює за навчальними планами відповідно нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який було прийнято Постановою...

Програма стажування та методичні рекомендації для курсантів V та...
Начальник управління інформаційних технологій гумвс україни в Харківський області полковник міліціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка