Пошук по сайту


Урок № тема уроку

Урок № тема уроку

Урок №
ТЕМА УРОКУ: Системи опрацювання комп’ютерних презентацій. Програма Microsoft Office PowerPoint 2010 - 2007
МЕТА УРОКУ:

Навчальна. Охарактеризувати нову тему, висвітлити її роль в курсі інформатики. Ввести поняття презентації. Ознайомити учнів з програмою для створення презентацій, об’єктами презентацій та їх властивостями.

Розвиваюча. Розвивати практичні навички роботи з ПК, мишею та клавіатурою. Розвивати зацікавленість до предмета, бажання вчитися. Розвивати логічне мислення, пам’ять.

Виховна. Виховувати серйозне ставлення до вибору майбутньої професії, уміння об’єктивно оцінювати себе та інших.
ОБЛАДНАННЯ: Комп’ютери класу, програма Power Point.
НАОЧНІСТЬ: Демонстраційні презентації.

Презентації: «Комп’ютерні презентації», «Моя школа».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань
ХІД УРОКУ.
І. Вступна частина. Мотивація навчальної діяльності.

Вчитель. Діти, сьогодні ми починаємо вивчати нову тему з інформатики. Для чого? Щоб поповнити наші знання. Ви згодні з тим, що учні старших класів повинні вже мати пристойний багаж знань? Звичайно! Адже ви щодня дізнаєтеся щось нове. Я учень 5-х класів (на дошці вже прикріплений плакат з цими словами). Я готую реферати, науково-дослідні роботи, беру участь в конкурсах, готую доповіді і повідомлення. ( Вчитель при вимові кожної фрази вивішує біля першого плаката плакати з вимовленими фразами). Все їх колись робили і роблять. Як зробити свою доповідь цікавою? Я хочу вам показати, яку доповідь приготували учні нашої школи.

Показ презентації «Моя школа». Презентація демонструється або за допомогою проектора, або за допомогою локальної мережі на кожному комп'ютері, або на комп'ютері вчителя.

Вчитель: Діти, вам цікаво було дивитися таку доповідь? Я вважаю, що кожен учень старших класів повинен уміти робити такі доповіді, тому що вони набагато ефективніші, ніж просто зачитування реферату. Хто знає, як називається ця робота?

Учень: Презентація.

Вчитель: Так, діти, це презентація або слайд-фільм. Тему, яку ми з вами вивчатимемо називається «Комп’ютерна презентація. Програма Microsoft Office PowerPoint 2010».

Під час вивчення даної теми вам потрібно буде виконати практичні завдання. В кінці вивчення – підсумкове оцінювання – захист проекту на тему «Ми за здоровий спосіб життя»
ІІ. Оголошення теми та мети уроку.

Вчитель: Тема нашого першого уроку з цієї теми – «Поняття презентації та комп’ютерної презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і показу презентацій».
ІІІ. Актуалізація нової теми.(метод мікрофона)

1. Що таке презентування та презентація?

2. Чому графічний спосіб подання інформації необхідний людині?

3. Які професії чи випадки в житті вимагають використання презентацій?
ІV. Правила техніки безпеки в кабінеті інформатики.

Повторити первинний інструктаж з техніки безпеки в кабінеті інформатики.

V. Вивчення нової теми.

1. Поняття презентації та комп’ютерної презентації.

Термін «презентація» має два значення. В широкому значенні презентація – це виступ, доклад, захист проекту, тощо. Кажучи узагальнено

Презентація - це цілеспрямований інформаційний процес, який вирішує свої завдання.

Форми презентації можуть бути самі різні: на виставковому стенді, при контакті з покупцем при особистому продажі або в магазині, в лекційній аудиторії, по телебаченню або радіо і т.д. У будь-якому випадку презентація - це комунікаційний процес зі всіма його основними елементами.

Презентація може здійснюватися:

 • людиною за допомогою технічних засобів

 • за допомогою технічних засобів без участі людини (наприклад, кінопоказ)

 • людиною без допоміжних засобів.

Кожний із способів має свої недоліки і свої переваги. Тому вибір зазвичай робиться з урахуванням цілей і завдань організації презентації.

Пошук оптимальної технології довго йшов у напрямі використання доповідачем фізичних моделей і графічних ілюстрацій. Передача знань через графічне зображення реалізовувалася за допомогою кінопроекторів, слайдпроекторів і т.д.

Унаслідок особливостей людського сприйняття вирішальна переконливість досягалася саме за допомогою слайдів, які в ході презентації доповідач показував для ілюстрації його ідей.

Комп'ютер виявився ефективнішим допоміжним засобом.

Його графічні можливості практично безмежні. Природно, що технологія комп'ютерної презентації мало схожа на показ класичних слайдів. Але стереотип, що виробився, сьогодні спирається на поняття слайду, хоча самих слайдів вже давно немає.

2. Застосування комп’ютерних презентацій

Презентації в професійній діяльності людей


Як засіб представлення навчального матеріалу, комп'ютер може бути використаний викладачами в шкільному класі і лекційній аудиторії, а також школярами і студентами в тематичних доповідях, при захисті курсових і дипломних робіт.
Крім того, комп'ютерні презентації можуть забезпечити ефективніші комунікаційні взаємодії між фахівцями в цілях обміну досвідом, а також при підготовці і підвищенні кваліфікації.3. Програми для створення презентацій.

Для створення та перегляду комп’ютерних презентацій використовують різні програмні засоби: програма Мicrosoft PowerPoint, програма для обробки мультимедійної інформації Microsoft Producer, програма перегляду колекцій зображень PhotoStory, засіб для розробки презентацій Macromedia Flash.

Однією з найкращих сучасних програм для створення презентацій є PowerPoint. За допомогою цієї програми навіть користувач, який не є фахівцем у галузі інформаційних технологій, може за короткий проміжок часу достатньо професійно створити яскраву електронну презентацію.
Запуск програми.Пуск – Програми - Microsoft PowerРoint, або Пуск – Створити документ Office – Нова презентація.

 • Знайомство з інтерфейсом програми.

 • Початкові дії при роботі з програмою.

4. Створення слайдів.

5. Вставляння в слайд тексту.

6. Вставляння в слайд малюнків.

7. Вставляння в слайд музики та звуків.

(Демонстрація матеріалу практично вчителем)
Діти, у ваших планах на столі є розділ Теорія. Прочитайте уважно його, основне запишіть у зошити.
VІ. Практична робота на ПК по закріпленню вивченого.

Вчитель: У вас на столі лежать картки із завданнями. Я попрошу вас прибрати листочки з теорією і виконати завдання №1. На завдання дається 3 хвилини.

«Завдання №1»

Тепер перевірте свої роботи. На робочому столі вашого комп'ютера є папка «Презентація». У ній знаходиться файл «Завдання №1». Відкрийте його. Це відповіді на ваше завдання.

Давайте вчитимемося створювати презентацію. У плані уроку є розділ «Практика». У ньому сім робіт. Всі їх потрібно виконувати послідовно, одна за одною. Роботи із зірочкою оцінюються вищим балом «відмінно». Приступаємо.

Виконання практичних робіт
Все, відсовуємо мишу і клавіатуру. Давайте подивимося, у кого що вийшло. Перші 4 роботи були обов'язковими. Хто не встиг їх виконати, оцінка в протокол за роботу на уроці – тільки 3. Ті, хто встиг виконати 4 обов'язкових роботи – оцінка «добре». Ну а хто зробив хоч би одну роботу під зірочкою – оцінка «відмінно».

VІІ. Рефлексія

З якими труднощами ви зіткнулися при створенні презентації? Що вам було незрозуміло?

Чи досягнуто поставлену на початку уроку мету? Чи навчилися того, що планували?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Вивчити конспект.

Додаток №1

Завдання №1

Знайомство з комп'ютерними презентаціями


 1. Підкресліть файли, які містять презентацію (по значку).2. Знайдіть файл з презентацією по формату (розширенню), підкресліть.
.doc .pas

.xls .bas

.ppt .txt
3. Підкресліть об'єкти, які можна вставити в презентацію.
Малюнки Відео об'єкт WordArt текст

Анімації Музика ілюстрації фотографія

Графік Діаграма
4. Виберіть програму, в якій створюється презентація


 • Microsoft Word

 • Microsoft Excel

 • Microsoft Access

 • Microsoft PowerPoint

 • Photoshop

Додаток №2

План уроку

Теорія:Комп'ютерна презентація – це послідовність слайдів, що містять мультимедійні об'єкти.
Для створення презентацій використовують програму Microsoft PowerPoint.


Файли з презентаціями мають в імені формат (або розширення) .ppt. Наприклад, презентація Наумкої Наталії про її клас називається 5 Аклас.рpt.
Презентація на робочому столі і в папці Мої документи позначається таким значком:

MS OFFICE


Слайдів

Структури

Сортувальника

Заміток

СЛАЙД


(ВСТАВКА/СЛАЙД)

F5

ОБ’ЄКТИ


-ТЕКСТ (зміст)

-ГРАФІКА(наочність)

-ТАБЛИЦЯ, ДІАГРАМА (зручне представлення чисел)


MS POWER POINT

РЕЖИМИ РОБОТИ

СПОСОБИ РОБОТИ
-Майстер автовмісту (готова)

-Шаблон оформлення (зразок)

-Пуста презентація

-Відкрити наявну


ПРЕЗЕНТАЦІЯ


(ФАЙЛ/СТВОРИТЬ .PPT)

ДЕМОНСТРАЦІЯ


ПОКАЗ СЛАЙДІВ /ПОЧАТИ ПОКАЗ


ОФОРМЛЕНННЯ
-АНІМАЦІЯ (рух об’єктів)

-ФОН, ШАБЛОН (колірне оформлення)

-ПЕРЕХІД (зміна слайдів)

-ГІПЕРПОСИЛАННЯ(автом.перехід)

Завдання №2

Практика:
Робота №1

«Створення нової презентації»


 1. Зайдіть в меню Пуск  Програми  Microsoft PowerPoint. Відкриється діалогове вікно.

 2. Якщо нова презентація з чистим слайдом не відкрилася, то виберіть Створити  Нова презентація.


Работа№2

«Вставка нового слайду»


 1. Натисніть лівою кнопкою миші на меню Вставка  Створити слайд.

 2. Додайте 5 слайдів в презентацію


Робота №3

Вибір шаблону слайду
1. Зайдіть в меню Формат  Оформлення слайду виберіть вподобаний шаблон
Робота №4

«Вибір макету слайду»


 1. Зайдіть в меню Формат  Розмітка слайду  виберіть потрібний вам макет

 2. На першому слайді ми виберемо макет з текстом і вмістом.


Робота №5 *

«Вставка малюнка»


 1. Зайдіть в меню Вставка  малюнок  картинки

 2. Виберіть малюнок і натисніть на нього або команда Вставити.


Робота №6 *

«Вставка тексту»


 1. У колонці для тексту надрукуємо слова «Ми робимо презентацію»


Робота №7 *

Вставка об'єкту WordArt

 1. На нижній панелі інструментів виберіть команду «Вставка об'єктів WordArt»

 2. Виберіть вид об'єкту і напишіть слова «Моя презентація»

 3. Поставте об'єкт на місце заголовка.

Завдання №1

Завдання №2

Оцінка за урок
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок №10. Тема «бд microsoft access. Створення форм»
Тип уроку: засвоєння нових знань (пояснювально демонстраційний з елементами практикуму)

Урок 29 Тема: Створюємо свої малюнки
Цілі уроку: вдосконалити вміння та навички щодо створення зображень у графічному редакторі Paint

Урок математики й інформатики в 11 класі
Вид уроку: Урок – бесіда з активним залученням учнів до обговорення питань, положень, задач

План уроку №2 Тема предмета
Тема уроку: Апаратне забезпечення персонального комп’ютера. Вимоги безпеки при роботі з персональним комп’ютером

Урок №8 Дата 23. 10. 13/24. 10. 13 2 клас інформатика Тема. Як правильно вимкнути комп'ютер
Обладнання та наочність: дошка, комп'ютери, проектор, робочий зошит, підручник, вчительська презентація уроку

Урок № Тема уроку
Обладнання: комп'ютерний клас, оснаще­ний сучасною технікою І ліцензованим про­грамним забезпеченням. На комп'ютерах вста­новлений...

Уроку: 45 хвилин. Вид уроку
Тема уроку: Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за заданими траєкторіями. Використання гіперпосилань та...

Тема уроку
Тема уроку: Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація...

Урок №26 Тема уроку: Розв’язування задач на використання операторів...
Тема уроку: Розв’язування задач на використання операторів розгалуження та різних видів циклічних операторів

Урок №19 Тема уроку: Основні поняття математичної логіки. Логічні...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка