Пошук по сайту


План-конспект уроку №7 Тема уроку

План-конспект уроку №7 Тема уроку


Група

Дата


План-конспект уроку № 7

Тема уроку: Використання Excel для автоматизації обчислень.Мета уроку

Навчальна

Познайомитись з поняттями електронні таблиці, сферами застосування електронних таблиць, можливостями електронних таблиць. Розглянути основні об’єкти програми Excel. Розглянути будову вікна програми Excel, елементи інтерфейсу вікна, навчитися розрізняти комірки, називати адреси комірок і діапазони комірок

Розвиваюча

Розвивати в учнів логічне мислення, уяву, кмітливість, увагу, алгоритмічне мислення, інтерес до предмету, уміння аналізувати, порівнювати, співставляти та робити висновки

Виховна

Виховувати культуру спілкування, взаємоповагу, доброзичливість. Формувати відповідальну поведінку, організованість, ініціативність, самостійність, враховуючи індивідуально-психологічні особливості учнів допомагати в їх самовдосконаленні

Тип уроку:

Методи навчання, прийоми: розповідь, бесіда.

Основні терміни і поняття: електронні таблиці, рядки, стовпці, комірки, адреси комірок, імена комірок, типи даних, книги, робочі аркуші, формули

Міжпредметні зв’язки:

Наочність Підручник Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології. Харків 2003р.,

Слайдові презентації: «Електронні таблиці, загальні відомості» , «Таблиці в нашому житті»

опорні конспекти: «Електронні таблиці».

Технічні засоби навчання: мультимедійна система.

Література:
Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

Перевірка присутності та готовності учнів до уроку.
ІI. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

Запис теми на дошці і в зошиті.

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.

Дати відповідь на питання:

 1. Що таке автоматизація?

 2. Що таке керуванні?

 3. Що таке гнучкий виробничий модуль?

 4. Що таке гнучка виробнича система?

 5. Що таке автоматизовані системи управління?

 6. Що таке АРМ?

 7. Що таке АСУП?

 8. Що такс АСУ ТП?

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

Перегляд презентації «Таблиці в нашому житті»

V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ УЧНІВ.

Питання для бесіди:

 1. Коли ми зустрічаємось з таблицями?

 2. Які даииі присутні в таблицях?

 3. З чого складається таблиця?

 4. В яких таблицях використовуються обчислення?


VI. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

План вивчення:

1. Що таке електронні таблиці.

2. Призначення та функції програми Microsoft Excel.

3. Запуск електронних таблиць.

4. Інтерфейс програми Microsoft Excel.
1. Що таке електронні таблиці

Багато обчислень, пов’язаних із повсякденною діяльністю людини, доцільно виконувати в табличному вигляді. До таких обчислень належать, скажімо, бухгалтерські розрахунки, облік обороту матеріалів і продукції на заводі, товари на складі, різні інженерні і статистичні розрахунки. У вигляді таблиць можна оформляти ділові документи: рахунки, накладні, відомості тощо. Взагалі зображення даних у вигляді прямокутних таблиць є надзвичайно зручним і звичним. Ще у початковій школі ви ознайомилися з таблицями множення, таблицями спостереження за погодою. Табель-календар на рік також можна розглядати як таблицю.

Розвиток програмного забезпечення вплинув і на галузь табличних обчислень. Для оперування табличними даними є сучасні програми, названі електронними таблицями.

Електронна таблиця – це програма, призначена для опрацювання даних, структурованих в таблицю

Комірки електронних таблиць утворюються на перетині рядків і стовпців, причому кожна з комірок має свою адресу. До одних комірок вводяться дані (числа, текст, логічні змінні), а до інших – записуються формули. У формулах вказують адреси комірок, завдяки чому виконується обробка даних.
2. Призначення та функції програми Microsoft Excel

У нинішній час термін «електронна таблиця» використовується як для власне електронних таблиць, так і для програм їхньої обробки (табличних процесорів). Серед найбільш розповсюджених ET можна назвати такі: SuperCalc, Quattro Pro, Lotus, Microsoft Excel для Windows з інтегрованого пакету Microsoft Office.Основні ідеї Excel:

 • побудова обчислювальних моделей і прийняття рішень за допомо­гою обчислювальних експериментів, які проводяться за схемою «Що, якщо...»;

 • різноманітні засоби обробки, аналізу і подання даних (у вигляді графі­ків, діаграм, таблиць).

Робоча книга — основний документ Excel. Робоча книга складається з окре­мих робочих аркушів, кожний з яких може містити дані.

Комірка ЕТ — основний елемент ЕТ для зберігання даних. Кожна комірка має власне ім’я (адресу), що утворюється з назв стовпців і номерів рядків, на перетину яких знаходиться комірка.

3. Запуск електронних таблиць

Способи запуску електронних таблиць Microsoft Excel можна розділити на запуск власне програми і запуск програми з подальшим відкриттям документа. До першої групи можна віднести завантаження програми Microsoft Excel через головне меню (Пуск→Программы→Microsoft Excel).

Запустити Microsoft Excel із наступним відкриттям документа можна двічі клацнувши ЛКМ по позначці потрібного документа Microsoft Excel , після чого завантажиться програма Microsoft Excel з вмістом робочої книги, що відкривається.
4. Інтерфейс програми Microsoft Excel

Ми вже говорили про те, що часто при роботі з документами в офісі доводиться стикатися з таблицями. І, вивчаючи Word, ми розглядали питання роботи з таблицями. Але назвати Word редактором, ідеально пристосованим для роботи з таблицями, не можна. Він не дозволяє проводити розширене сортування, встановлювати зв'язки між комірками і багато що інше, необхідне при роботі з числовими табличними даними.). Для цієї мети служить спеціальний редактор, призначений для роботи з табличною інформацією, – програма - електронна таблиця Excel.

Інтерфейс програми MS Excel та його елементиОб'єкти Microsoft Excel

Робоча книга — де файл MS Excel, що може містити один або декілька робочих аркушів.

Робочий аркуш — це власне електронна табли­ця, яка складається із клітинок, що утворюють рядки і стовпці.

Рядки — нумеруються цифрами.

Стовпці — позначаються буквами латин­ського алфавіту від А до Z, а потім їхніми комбінаціями.

Клітинка — ділянка, що утворюється на пе­ретині стовпця і рядка електронної таблиці.

Адреса клітинки визначається назвою стовпця і номером рядка.

Блок (діапазон) клітинок — прямокутна група суміжних клітинок. Діапазон клітинок може складатися з клітинки, рядка (або його части­ни), стовпця (або його частини), а також послі­довності рядків або стовпців (або їхніх частин).

Адреса блоку задається адресами першої й останньої його клітинок, між якими ста­виться розділовий знак — двокрапка (:) або дві крапки поспіль (..).

Несуміжний діапазон — сукупність несуміжних блоків.
VII. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Фронтальне опитування за розглянутими на уроці питаннями

VIIІ. ПІДСУМКИ УРОКУ.
IX. ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 1. Вивчити конспект.

 2. Опрацювати відповідну тему в електронному підручнику.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План-конспект уроку №8 Тема уроку: Робота з електронними таблицями, оформлення робочих листів
Познайомитись І програмою Microsoft Excel. Розглянути будову вікна програми Excel, елементи інтерфейсу нікім, навчитися розрізняти...

План-конспект уроку №9 Тема розділу
Наочність Підручник Гуржій А. М., Поворознюк Н.І., Самсонов В. В. Інформатика та інформаційні технології. Харків 2003р

План-конспект уроку №5-6 Тема уроку: Автоматизація виробництва на основі еот
Познайомитись з засобами автоматизації робочого місця оператора комп’ютерного набору, його технічним І програмним забезпеченням....

План-конспект уроку №3 Тема уроку: Визначення та принцип будови автоматизованих...
Формувати знання про автоматизовані системи, будову автоматизованих систем, знайомство з поняттями асуп,сапр, атсс, асутп

План-конспект уроку №17-18 Тема розділу
Розвивати професійні якості, інтерес до предмету, творчу активність учнів, уміння аналізувати, порівнювати, спів ставляти та робити...

План уроку №2 Тема предмета
Тема уроку: Апаратне забезпечення персонального комп’ютера. Вимоги безпеки при роботі з персональним комп’ютером

План-конспект уроку №19. Тема уроку: Комп’ютерна мережа. Інтернет
Познайомитись з комп’ютерними мережами, видами комп’ютерних мереж, топологіями мереж. Дізнатися про можливості застосування комп’ютерних...

План уроку №6 Тема предмета
Мета уроку: Навчитися захищати інформацію. Розвинути навички швидко орієнтуватись в роботі з антивірусними програмами. Виховати в...

План-конспект уроку №1 Тема розділу : Використання інформаційних...
Формувати знання про сучасні системи управління автоматизованим обладнанням, розглянути можливості автоматизації виробництва на основі...

Уроку: 45 хвилин. Вид уроку
Тема уроку: Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за заданими траєкторіями. Використання гіперпосилань та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка