Пошук по сайту


3 Критерії оцінки досягнень знань та умінь учнів по виконанню лабораторно-практичних робіт

3 Критерії оцінки досягнень знань та умінь учнів по виконанню лабораторно-практичних робіт

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ЗМІСТ
Вступ ……………………………………………………………………………… 2

Теоретична частина

 1. Методика проведення лабораторно-практичних робіт з предмету

„Технології комп’ютерної обробки інформації”………………………3

 1. Критерії оцінки досягнень знань та умінь учнів по виконанню

лабораторно-практичних робіт………………………………………… 5

 1. Рекомендації учням щодо підготовки та виконанню

лабораторно-практичних робіт………………………………………… 7

 1. Правила техніки безпеки при роботі в лабораторії технологій

комп’ютерної обробки інформації…………………………………..... 8
Практична частина

Зразки лабораторно-практичних робіт

з предмету „Технології комп’ютерної обробки інформації”

1. Лабораторно-практична робота № 1 „Ознайомлення з вікном

текстового процесора Word”…………………………………………… 10

2. Лабораторно-практична робота № 2 „Введення тексту у текстовому

процесорі Word”………………………………………………………… 12

3. Лабораторно-практична робота № 3 „Форматування документу”….. 14

4. Лабораторно-практична робота № 4 „Засоби оформлення

документів”……………………………………………………………... 16

5. Лабораторно-практична робота № 5 „Засоби оформлення

документів”……………………………………………………………... 18

6. Лабораторно-практична робота № 6 „Побудова та заповнення

таблиць”.................................................................................................... 21

7. Лабораторно-практична робота № 7 „ Редагування та форматування

таблиць” .……………………………………………………………….. 24

8. Лабораторно-практична робота № 8 „ Редагування та форматування

таблиць” ………………………………………………………………… 26

9. Лабораторно-практична робота № 9 „ Засоби оформлення

документів”………………………………………………………………28

10. Лабораторно-практична робота № 10 „Створення бланків

документів”…………………………………………………………….. 30

11. Лабораторно-практична робота № 11 „Робота з графічними

об’єктами”……………………………………………………………… 32

12. Лабораторно-практична робота № 12 „ Робота з графічними

об’єктами”……………………………………………………………… 34
Рекомендована література ………………………………………………….... 36

Вступ
У зв’язку з впровадженням державних стандартів професійно-технічної освіти в закладах системи середньої освіти, що здійснюють професійне навчання, постало питання про оновлення комплексно-методичного забезпечення професій, в тому числі і професії „Оператор комп’ютерного набору”, оскільки змінилися вимоги до знань та умінь кваліфікованих робітників, змінився навчальний план – змінились назви предметів та кількість годин на їх вивчення. Основою вивчення більшості предметів розділу „Професійно-практична підготовка” є виконання учнями лабораторно-практичних робіт.

Лабораторно-практичні роботи в ПТНЗ є досить ефективною формою навчання та активізації пізнавальної діяльності учнів, оскільки діти є активними учасниками навчального процесу. Лабораторно-практична робота є важливим засобом становлення професійних та творчих здібностей учнів.

Даний методичний посібник може стати в нагоді викладачам ПТНЗ при проведенні та організації лабораторно-практичних робіт з предмету „Технології комп’ютерної обробки інформації”. Актуальність даного посібника полягає в тому, що розгляд літератури по даній темі показує недостатність інформації або інформація застаріла та не відповідає сучасним вимогам навчальної програми.

В даному посібнику розглянуто деякі аспекти організації та методики проведення лабораторно-практичних робіт в ПТНЗ. Наведено критерій оцінювання лабораторно-практичних робіт. Дано певні рекомендації учням щодо правильності підготовки та виконання лабораторно-практичних робіт. Значне місце відводиться порадам щодо проведення інструктажу з техніки безпеки в лабораторії технологій комп’ютерної обробки інформації.

В практичній частині посібника як приклад розглянуто лабораторно-практичні роботи з предмету „Технології комп’ютерної обробки інформації”. Звернуто увагу на оформлення інструкції щодо виконання робіт та підготовлено список літератури, що може бути використано при розробці лабораторно-практичних робіт та їх захисту учнями.

Теоретична частина
1. Методика проведення лабораторно-практичних робіт

з предмету „Технології комп’ютерної обробки інформації”
Лабораторно-практичні роботи проводяться в лабораторії комп’ютерної обробки інформації з необхідною кількістю комп’ютерів та відповідним програмним забезпеченням.

Всі лабораторно-практичні роботи повинні мати методичні вказівки до їх виконання, де описано:

 • тему;

 • мету;

 • обладнання;

 • короткі теоретичні відомості;

 • порядок виконання роботи;

 • контрольні питання.

Кожна лабораторно-практична робота з „Технологій комп’ютерної обробки інформації” проводиться після ознайомлення з теоретичним матеріалом певної теми та виконується окремо кожним учнем (за наявності комп’ютерів) або парами учнів.

Викладач та найбільш підготовлені учні готують навчальну лабораторію до виконання лабораторного практикуму. Кожен учень отримує текст лабораторної роботи у друкованому вигляді. Викладач повинен провести інструктаж з техніки безпеки під час виконання лабораторних робіт та коротко охарактеризувати зміст та мету лабораторно-практичної роботи.

Під час виконання учнями лабораторних робіт, викладач слідкує за їх практичним виконанням, надає допомогу та консультації учням, слідкує за дотриманням правил техніки безпеки в лабораторії.

Після виконання всієї лабораторно-практичної роботи або після виконання окремої частини роботи викладач перевіряє правильність отриманих результатів та приймає захист лабораторно-практичних робіт учнями.


Викладач заздалегідь виготовляє собі таблицю виконання запланованих лабораторних робіт, в якій в рядках зазначено список групи, а в стовпцях – номери завдань лабораторних робіт. У цій таблиці відмічає виконання учнями завдань та відповіді на контрольні та додаткові запитання.

Всі лабораторно-практичні роботи оформлюються та зберігаються у власних папках кожного учня. У зошитах для лабораторно-практичних робіт учні оформляють кожну роботу, зазначаючи тему, мету, обладнання, описують хід роботи, зазначають команди, які виконують, заповнюють таблиці (в разі необхідності), розрахунки тощо, а також пишуть висновок про виконання лабораторно-практичної роботи.

2. Критерії оцінки досягнень знань та умінь учнів

по виконанню лабораторно-практичних робіт


Рівень

досягнень

Бали

Критерії оцінюванняПочатковий1.

Учень поверхнево володіє матеріалом. Здатний виконувати прості завдання під безпосереднім керівництвом викладача. Знання потребують постійної підтримки.


2.

Учень поверхнево володіє матеріалом. Частково володіє операціями технологічного процесу. Здатний виконувати прості завдання під безпосереднім керівництвом викладача. Знання потребують постійної підтримки.


3.

Учень поверхнево володіє матеріалом. Загально володіє операціями технологічного процесу. Здатний виконувати прості завдання під безпосереднім керівництвом викладача. Знання потребують постійної підтримки.Середній4.

Учень має обмежений обсяг знань пов’язаних з роботою на комп’ютері та в структурованому середовищі. Здатний самостійно виконувати прості завдання , а завдання середньої складності – під безпосереднім керівництвом викладача.


5.

Учень має обмежений обсяг знань пов’язаних з роботою на комп’ютері та в структурованому середовищі. Здатний самостійно виконувати прості завдання , а при виконанні завдань середньої складності звертається за консультацією до викладача.


6.

Учень має обмежений обсяг знань пов’язаних з роботою на комп’ютері та в структурованому середовищі. Здатний самостійно виконувати прості завдання та завдання середньої складності, допускаючи незначні помилки. Потребує консультації викладача.Достатній7.

Учень має широкі загальні та базові теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері та в структурованому середовищі. Має практичні навички при виконанні більшості прийомів та технологічних операцій. При виконанні завдань допускає незначні помилки та за допомогою викладача виправляє їх. Відповідає на половину контрольних питань .


8.

Учень має широкі загальні та базові теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері та в структурованому середовищі. Має практичні навички при виконанні більшості прийомів та технологічних операцій. Вміє самостійно усувати допущені помилки, аналізує їх. Володіє прийомами налагодження програм. Відповідає на більшість контрольних питань .
Достатній


9.

Учень має широкі загальні та базові теоретичні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері та в структурованому середовищі. Має конкретні практичні навички при виконанні більшості прийомів та технологічних операцій. Самостійно виконує основні завдання.

З незначною допомогою викладача здійснює вихід з нестандартних ситуацій. Володіє прийомами налагодження програм. Правильно відповідає на всі контрольні питання .Високий10.

Учень має міцні знання, пов’язані з роботою на комп’ютері та в структурованому середовищі. Має конкретні практичні навички при виконанні всіх прийомів та технологічних операцій. Самостійно, не припускаючись помилок, виконує всі основні завдання та завдання високого рівня (позначені *).

Здійснює вихід з нестандартних ситуацій. Правильно відповідає на всі контрольні питання та частково на додаткові питання викладача.


11.

Учень володіє глибокими системними знаннями, пов’язаними з роботою на комп’ютері та в структурованому середовищі. Володіє різними способами виконання прийомів та технологічних операцій. Самостійно, не припускаючись помилок, виконує всі основні завдання та завдання високого рівня (позначені *).

Здійснює вихід з нестандартних ситуацій.

Правильно відповідає на всі контрольні питання та додаткові питання викладача.


12.

Учень володіє глибокими системними знаннями, пов’язаними з роботою на комп’ютері та в структурованому середовищі. Ґрунтовно володіє різними способами виконання прийомів та технологічних операцій. Самостійно, не припускаючись помилок, з творчим підходом, виконує всі основні завдання та завдання високого рівня (позначені *). Пропонує інші варіанти та прийоми опрацювання інформації.

Правильно відповідає на всі контрольні питання та додаткові питання викладача.

Надає допомогу викладачеві при проведенні лабораторно-практичних робіт, надає консультації іншим учням.


3. Рекомендації учням щодо підготовки та виконанню

лабораторно-практичних робіт
Найґрунтовнішу підготовку до кожної лабораторної роботи учні повинні проводити самостійно за заздалегідь складеними інструкціями і підручниками. Зразком інструкції можуть бути описи робіт, наведені в даному посібнику.

При підготовці та виконанні лабораторно-практичних робіт учні повинні організовувати роботу таким чином:

 • уважно прочитати весь опис роботи, щоб зрозуміти її суть і поставлені завдання;

 • повторно прочитати інструкцію до виконання лабораторної роботи, звертаючи увагу на теоретичні відомості;

 • звернутися до певних тем в конспекті або підручнику, якщо виникають проблеми в теоретичній частині роботи;

 • звернутися до викладача за консультацією, якщо незрозуміле завдання або виникають проблеми при його виконанні;

 • уважно читаючи завдання, виконати основні завдання лабораторної роботи, продемонструвати результат викладачеві, дати відповідь на контрольні питання, а потім по бажанню приступити до виконання завдань високого рівня, які також необхідно буде захистити;

 • учні, які виконали лабораторну роботу в повному обсязі, оформили та захистили її, можуть допомагати викладачеві при проведенні лабораторно-практичних робіт, надаючи консультації іншим учням;

 • учні, які не встигли оформити та захистити роботу, мають час до наступного заняття або у вільний час, підготовитись та захистити роботу.


Захист лабораторної роботи може включати усні і письмові відповіді на контрольні та додаткові запитання, наявність правильно оформленої лабораторної роботи.

Після вдалого захисту учень може виконувати наступні лабораторні роботи за планом.

4. Правила техніки безпеки при роботі в лабораторії технологій комп’ютерної обробки інформації
Для запобігання нещасних випадків, пов’язаних з порушенням правил поведінки та правил техніки безпеки, учні допускаються до роботи з комп’ютерами та виконання лабораторно-практичних робіт тільки після проведення викладачем інструктажу з техніки безпеки. Кожен учень повинен розписатися після інструктажу в журналі реєстрації інструктажів з техніки безпеки. У лабораторії повинні бути порошковий вогнегасник, аптечка, здійснене захисне заземлення, на кожному робочому місці – правила техніки безпеки в лабораторії, має бути в наявності куточок з охорони праці в лабораторії.
Основні правила техніки безпеки в лабораторії:

 • Робота учнів у лабораторії дозволяється лише у присутності викладача (майстра виробничого навчання). Сторонні можуть перебувати у лабораторії тільки з дозволу викладача (майстра виробничого навчання).
 • У лабораторії учні мають зберігати тишу і порядок, виконувати всі вимоги викладача (майстра виробничого навчання).
 • Входячи до лабораторії, учні мають обов’язково скинути верхній одяг. В лабораторії дозволяється працювати лише у змінному взутті та робочому одязі (білий халат). Забороняється складати одяг і сумки на столах, перебувати в лабораторії з їжею та напоями.
 • Впевнитися, що на робочому столі відсутні видимі пошкодження. Зошити та навчальні посібники розмістити на столі таким чином, щоб вони не заважали роботі на комп’ютері. Якщо сеанс попереднього користувача не був завершений, необхідно завершити його.
 • Не можна приєднувати або від’єднувати кабелі, зачіпати рознімні з’єднання, дроти та розетки. Не дозволяється пересувати комп’ютер, відкривати системний блок, перекривати вентиляційні отвори на системному блоці та моніторі. Не намагатися самостійно усунути несправності роботи апаратури.
 • Під час роботи не стукати по клавіатурі та без потреби не натискати клавіші. Не класти книжки та зошити на клавіатуру.
 • Працювати лише під своїм ім’ям та паролем. Не вилучати та не переміщувати чужі файли.
 • Не можна приносити та запускати комп’ютерні ігри та інші програми.
 • Якщо виникли програмні помилки або несправності обладнання, потрібно негайно звернутися до викладача (майстра виробничого навчання).
 • Необхідно дотримуватись правильного режиму роботи за комп’ютером. Тривалість безперервного заняття має бути не більше двох годин з обов’язковою10-хвилинною перервою.
 • Працюючи за комп’ютером, необхідно обрати правильне положення тіла : відстань від екрана до очей 65 – 80 см ( довжина витягнутої руки); вертикально пряма спина;

плечі опущені та розслаблені; ноги на підлозі та не перехрещені; лікті, зап’ястки та кисті рук на одному рівні.


 • У разі появи різання в очах, різкого погіршення зору, болю в пальцях та кистях рук, посилення серцебиття слід залишити робоче місце, сповістити викладача (майстра виробничого навчання) про свій стан і, якщо потрібно, звернутися до лікаря.
 • По закінченні роботи слід закрити всі активні програми та коректно вимкнути комп’ютер. Робоче місце має залишитися чистим.Практична частина

Зразки лабораторно-практичних робіт

з предмету „Технології комп’ютерної обробки інформації”

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1
Тема: Ознайомлення з вікном текстового процесора Word.

Мета: ознайомитися з елементами вікна текстового процесора Word.

Обладнання: лабораторія комп’ютерної обробки інформації,

програма MS Word.
Короткі теоретичні відомості
Текстовий процесор – це програма, що дозволяє вводити, редагувати і форматувати текст, вставляти малюнки і таблиці, перевіряти правопис, складати зміст, виконувати перенос слів та багато інших складних операцій. (Лексикон, WordPerfect)

Додаток Word входить до комплекту програм Microsoft Office.

Видавнича система – це програма, за допомогою якої можна створювати високоякісні оригінал-макети, що містять текст і графічні зображення для тиражування в друкарні (PageMaker, QuarkXPress, Ventura Publisher)
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:


 1. Завантажити програму MS Word

ПУСК – Все программы – Microsoft Office - Microsoft Office Word 2003

або за допомогою ярлика на Робочому столі (Панелі швидкого запуску)

 1. Описати вікно програми.

 • Заголовок: …

 • Кнопки керування вікном: замалювати

 • Піктограма Word: замалювати

 • Меню: Файл, Правка, Вид,….

 • Панелі інструментів: Стандартная і Форматирование

 • Робоча ділянка.

 • Смуги прокручування.

 • Лінійки: …

 • Рядок стану.

 1. Описати способи виклику і розміщення паналей інструментів.

Виклик: Контекстне меню (КМ)на панелі інструментів→ встановити

прапорець біля обраної панелі.

Розміщення: затиснувши ліву кнопку миші на початку будь-якої панелі,

перетягнути її у зручне місце.

4.* Заповнити таблицю, у якій зазначити відмінності програм БЛОКНОТ, Word Pad та MS Word.

ПРОГРАМИ

БЛОКНОТ

Word Pad

MS Word

 1. Призначення програми
 1. Способи

завантаження

програми


 1. Розширення

файлу


 1. Інтерфейс

Програми


 1. Зробити висновок про виконану роботу та захистити її.Контрольні питання:

 1. Що таке текстовий процесор?

 2. Чим відрізняються текстові редактори і текстові процесори?

 3. Яке призначення видавничих систем?

 4. Які є способи завантаження програми MS Word?

 5. Які є способи виклику та розміщення панелей інструментів?ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2
Тема: Введення тексту у текстовому процесорі Word.

Мета: ознайомитися з правилами введення тексту та способами редагування тексту

у текстовому процесорі Word

Обладнання: лабораторія комп’ютерної обробки інформації, програма MS Word.

Завдання: Набрати текст та здійснити його редагування у текстовому процесорі

Word.
Короткі теоретичні відомості

Текст набирається за допомогою клавіш алфавітно-цифрового блока на клавіатурі. Місце, у яке вводитиметься символ із клавіатури, позначається на екрані миготливим курсором.

На початку набору тексту необхідно перевірити, яку мову клавіатури ввімкнено – вона висвітлюється на індикаторі в куті панелі задач.

Для перемикання мови клавіатури застосовуються комбінації клавіш: Ctrl+Shift або Alt+Shift. Ще один спосіб вибору мови – клацання по індикатору мови на панелі задач і далі клацання по необхідній мові у списку встановлених мов.

Для перемикання регістра клавіатури застосовуються клавіші Shift i

Caps Lock. При наборі тексту у Word комбінацією клавіш Shift+F3 можна змінювати регістр літер у словах, що вже набрані.

Вводити текст у редакторі Word можна в режимі вставки та в режимі заміщення. Перемикання цих режимів виконується клавішею Ins.

Щоб вставити у текст символ, необхідно розмістити курсор на місце вставки і виконати команду меню Вставка – Символ. У наступному діалозі вказати потрібний символ і натиснути кнопку Вставить.
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:


 1. У своїй папці створити файл типу Документ Microsoft Word, присвоївши йому ім’я ЛПР 2.

 2. Відкрити файл ЛПР 2.

 3. Набрати такий текст:

! « № ; % : ? * ( ) _ + / \ = - . ,

$ % & € © ® § ∞ Ω ∑ ↕ ↔ ∫ ☺ ☻ ☼ ♀ ♂ ♠ ♣ ♥ ♦ ♪ ♫

Капрон. Фанера. Генерал. Флакон. День. Арена. Фонд. Тепло. Венера. Феона. Тамара. Наталка. Ольга. Володимир. Микита. Роман. Жанна.

КАНЕВ. ПОЛТАВА. КАМА. ЛОНДОН. ПАРИЖ. ВЕНА. ТВЕР.

Не дано нам пережити день: ми не виграли етап велогонки.

Половина флакона води «Миргород» вилита; джерельна вода пропала.

Тепер випереджає марка «Корона».

НОВГОРОД. ВОЛГОГРАД. ЖИТОМИР. ЖМЕРИНКА.


 1. * Змінити регістр слів останнього рядка (слова мають починатися з великої літери).

Результат виконання продемонструвати викладачеві

 1. Набрати приведений нижче текст двома абзацами:


Текстовий процесор – це програма, що дозволяє вводити, редагувати і форматувати текст, вставляти малюнки і таблиці, перевіряти правопис, складати зміст, виконувати перенос слів та багато інших складних операцій. Популярними текстовими процесорами є Лексикон, WordPerfect, а також додаток Word, який входить до комплекту програм Microsoft Office.


 1. Замінити в останньому абзаці слово «додаток» на слово «програма», користуючись клавішею Insert.

 2. Здійснити заміну слова «Генерал» на слово «Майор», виконавши команду: Правка – Найти… - Найти и заменить.

 3. *Призначити сполучення клавіш Ctrl+↑ для знаку «апостроф».
 1. Набрати текст:

З'ясуємо, пам’яті, запам'ятовування, пам'ятати, обов'язково, пов'язане.

Результат виконання продемонструвати викладачеві


 1. Встановити опцію Автозберігання кожні 5 хвилин

(Сервис – Параметры – Сохранение)

 1. *Захистити документ ЛПР 2 паролем «Оператор» для відкриття файла

 2. Зберегти, закрити та відкрити документ ЛПР 2.

Результат виконання продемонструвати викладачеві

 1. Переглянути документ (Файл – Предварительный просмотр).

 2. Зберегти документ та закрити документ.

 3. Зробити висновок про виконану роботу та захистити її.Контрольні питання:

    1. Як створити новий документ у Word?

    2. Яким чином змінити регістр клавіатури?

    3. Якою командою можна вставити символ в текст?

    4. Яким чином назначити комбінацію клавіш для будь-якого символу?

    5. Які прийоми роботи з текстом відносяться до редагування?

    6. Яким чином встановити опцію автозбереження кожні 10 хвилин?

    7. Як захистити документ паролем?

    8. Як попередньо переглянути документ?ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3
Тема: Форматування документу.

Мета: ознайомитись з правилами форматування документу у текстовому процесорі Word

Обладнання: лабораторія комп’ютерної обробки інформації, програма MS Word, текстовий файл Завдання ЛПР №3 (не відформатований текст ЛПР №2).
Короткі теоретичні відомості
Програма текстового процесора ділить текст на складові: сторінки , абзаци, символи. Кожному з цих елементів властиві певні ознаки, так званий формат.

Формат елемента тексту(сторінки, абзацу, символу) – це властивості даного елемента. Процес задання форматів у програмах обробки тексту називається форматуванням.
У програмі текстового процесора застосовуються різноманітні способи задання форматів. Від виконання форматування залежить зовнішній вигляд документа. Крім того, правильно задані формати полегшують подальшу роботу з документом. Усі прийоми форматування у Word поділяються на три основні групи:

 • форматування символів;

 • форматування абзацу;

 • форматування сторінки.

Найшвидшими засобами форматування є кнопки панелі інструментів та передбачені комбінації клавіш:

  • Ctrl+Shift+I або Ctrl+Iнаписання курсивом;

  • Ctrl+Shiftабо Ctrlнапівжирне написання;

  • Ctrl+Shift+U або Ctrl+Uпідкреслювання.

Для зміни написання символів зручно також користуватися відповідними кнопками на панелі інструментів Форматирование.
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:


 1. Відкрити файл Завдання ЛПР №3 та скопіювати весь текст документа.

 2. Створити у своїй папці файл ЛПР №3.

 3. Задати параметри сторінки: Файл→ Параметры страницы→Поля→

верхнее и нижнее – 1 см, левое – 2 см, правое – 1 см;

Ориентация – Книжная; Страницы – Обычный; Размер бумаги – А4.

 1. Вставити із буфера обміну скопійований текст та вирівняти всі абзаци

По ширине.

 1. Встановити „Автоматическую расстановку переносов:

Сервис → Язык → Расстановка переносов.


 1. Відформатувати абзаци так, як вони відформатовані у ЛПР №2.

Для форматування необхідно виділити фрагмент тексту та використати кнопки вирівнювання тексту, які розташовані на панелі Форматування.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Поурочно-тематичний план з предмету Інформаційні технології Професія:...
Професія: 5122. Кваліфікація: кухар 3 розряд 17г.( 12год лабораторно-практичних робіт)

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початков ої школи
Змістом орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних...

Урок систематизації та закріплення знань, умінь та навичок
Пізнавальна мета уроку: закріпити навички роботи з текстовим редактором Word, поглибити знання учнів з теми, вдосконалювати навички...

Уроку Тема Текстовий редактор ms word
Визначити рівень оволодіння знаннями з роботи в текстовому редакторі, вміння оформляти ділові папери за допомогою інструментів ms...

Уроку Тема Табличний процесор ms excel
Визначити рівень оволодіння знаннями з роботи з електронними таблицями, вміння оформляти ділові папери за допомогою інструментів...

Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних...
Міністерства освіти І науки від 21. 08. 2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових...

Контроль як функція управління1
Як правило, попередній контроль використовується у сферах ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових). Попередній контроль за роботою...

Зміст освіти в національній школі
Зміст освіти — система наукових знань, умінь І навичок, оволо­діння якими забезпечує всебічний розвиток розумових І фізичних здібностей...

Уроку Тема Значення ніт для автоматизації виробництва
Визначити рівень оволодіння знаннями з питань курсу: локальна мережа, системи керування автоматизованими мережами торгівлі, пам’ять,...

Перелік практичних робіт з дисципліниБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка