Пошук по сайту


У країна міністерство освіти І науки, молоді та спорту теребовлянська спеціалізована школа і–ііі ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов

У країна міністерство освіти І науки, молоді та спорту теребовлянська спеціалізована школа і–ііі ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов


У
КРАЇНА


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА

ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ №3

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ
вул.. Шевченка 188, м. Теребовля 48100 Тернопільської обл. Тел. ;+380 3551 220-39; +380 3551 643-48. Mailto:ipelo@ukr.net
НАКАЗ

25.05. 2012 № 101 м. Теребовля
Про стан викладання

та рівень навчальних досягнень

учнів з інформатики
Протягом березня - квітня 2012 року в школі вивчався стан викладання інформатики та рівня знань учнів з предмета.

Метою курсу інформатики є формування теоретичної бази знань учнів та практичних навичок використання засобів сучасних інфор­маційних технологій у повсякденній і практичній, науково-пізнаваль­ній діяльності.

У школі викладання курсу інформатики забезпечується вчителями: Палайдою Н.Д.- спеціалістом вищої кваліфікаційної категорії, старшим вчителем, стаж роботи — 17 років та Сеньків Л.С. – спеціалістом І кваліфікаційної категорії, стаж роботи – 10 років .

Наслідки вивчення, відвідування уроків та результати проведення контрольних замірів свідчать про те, що вчителі інформатики мають до­статню науково-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предмета, забезпечують засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь та навичок, приділяють увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов'язково враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, ін­тереси. Активно використовують різноманітні форми і методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці: робота з алгоритмічно-інструк­тивними картками, тестами, створення презентацій та комунікативних проектів. Учитель Палайда Н.Д. запроваджує елементи інтерактивних технологій у власній педагогічній практиці: захист учнями власних програм, ін­тегровані уроки з математикою, англійською мовою, географією, фі­зикою, історією. Учителем розроблена адаптована програма для вивчення інфор­матики у 9-11 класах. Про­тягом останніх років учні вчителя Палайди Н.Д. займали призові місця в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнської учнівської олім­піади з інформатики .

Календарні плани вчителів складені з урахуванням методичних реко­мендацій, у них передбачені самостійні та практичні роботи, тематич­ний облік знань. Поурочні плани відображають роботу з виконання де­ржавних програм, індивідуальну та диференційовану роботу з учнями.

Кабінет інформатики, створений учителем Палайдою Н.Д., обладнаний комп'ютерами, навчальними посібниками, дидактичними матеріалами та практичними роботами для 9—11-х класів. Однак, комп’ютерне забезпечення застаріле, не відповідає сучасним вимогам, окремі програми, що вивчаються за навчальною програмою 11 класу , неможливо завантажити через недостатню потужність комп’ютерів.

Стан дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів перевірено під час про­ведення контрольних замірів з інформатики та за результатами річного оцінювання:
Пред­мет

Кл

Оцінювання навчальних досягнень учнів

ВчительВ

%

д

%

С

%

П

%


Інфор­матика

9

8

33

16

67

-

-


Палайда Н.Д.

Сеньків Л.С.
Інфор­матика

10

5

22

14

61

4

17

Палайда Н.Д.

Сеньків Л.С.
Інфор­матика

11

15

54

13

46

-

-

-

-

Палайда Н.Д.

Сеньків Л.С.


Адміністрацією школи було проведено внутрішньошкільний моні­торинг з метою відстеження засвоєння школярами базового навчаль­ного матеріалу.
2009/10

2010/11

2011/12

з/п

ПІБ

учителя

К-ть учнів високого рівня

%

К-ть учнів високого рівня

%

К-ть учнів високого рівня

%

1

2

Палайда Н.Д.

Сеньків Л.С.

37

37

38

40

28

36

ПЯН - 76% ПЯН- 75% ПЯН- 76%

Результати моніторингу свідчать про те, що вчителі постійно пра­цюють над підвищенням свого освітнього та кваліфікаційного рівнів, дають можливість учням засвоїти програмовий матеріал.

На підставі вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

1. Учителям інформатики Палайді Н.Д., Сеньків Л.С.:

1.1. Продовжувати роботу над забезпеченням належного методич­ного рівня викладання, застосовуючи ефективні методи та форми для розвитку творчих здібностей школярів.

1.2. Систематизувати роботу з підвищення рівня навчальних досяг­нень учнів 10-го класу.

1.3. Під час складання завдань та підготовки до уроків особливе значення приділяти практичній спрямованості та диференціації на­вчання.

2. Заступнику директора школи з НВР Федорчук О.К.:

2.1. На протязі вересня – жовтня 2012-2013 н.р. організувати взаємовідвідування уроків Вербовецької О.В. та Палайди Н.Д., Сеньків Л.С. з питання інтеграції у викладанні математики та інформатики.

2.2. До 25 жовтня 2012 р. провести повторні контрольні заміри в 10(11)-му класі .

3. Голові шкільного методичного об’єднання вчителів математики та інформатики Палайді Н.Д. на засіданні ШМО:

3.1. Розглянути питання про стан формування навчальних умінь та навичок учнів з інформатики на засіданні методичного об'єднання вчителів (до 20.10.12 р.).

3.2. Залучати учнів школи до заочних предметних Інтернет-олімпіад.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора школи з НВР Федорчук О.К..
Директор школи І.В.Пельо

Федорчук О.К.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна міністерство освіти І науки теребовлянська спеціалізована...
Шевченка 188, м. Теребовля 48100 Тернопільської обл. Тел.;+380 3551 220-39; +380 3551 643-48. Mailto

Використання інноваційних педагогічних технологій в початковій
Директор Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов І фізико-математичного...

Міністерство освіти та науки України Управління освіти Херсонської...
Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 3 52 з поглибленим вивченням української мови

Список науково-методичних працівників коіпопк та педагогічних працівників...
Абрамцева Наталія Миколаївна, учитель англійської мови Фастівської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 з поглибленим...

Додатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Нака з
Одеської загальноосвітньої школи №65 І-ІІІ ступенів був проведений ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії,...

Реєстраційна картка для он-лайн бази даних громадсько-активних шкіл...
Чернівецька спеціалізована школа «Освітні ресурси та технологічний тренінг» I-III ступенів №41 з вивченням єврейського етнокультурного...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в...

Вплив засобів масової інформації на виховання підлітків
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни управління освіти І науки хмельницької облдержадміністрації

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Зорянський...
Співвідношення "ідея практика знання" та використання його на уроках інформатики. Переваги проектної діяльності 13База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка