Пошук по сайту


П л а н роботи відділу освіти менської райдержадміністрації

П л а н роботи відділу освіти менської райдержадміністрації

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
«Затверджую»

Заступник голови

Менської райдержадміністрації

____________ М.В.Петрушенко
П Л А Н

РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

МЕНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

НА 2016 – 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Структура плану роботи відділу освіти


1. Вступ.
2. Робота з нормативними документами з питань освіти.
3. Розподіл кураторства працівників відділу освіти.
4. Закріплення навчальних предметів за спеціалістами та методистами відділу освіти.
5. Тематика апаратних нарад при начальнику відділу освіти на 2016-2017 навчальний рік.
6. Організаційна робота відділу освіти та його структурних підрозділів.

6.1. Контрольно-аналітична робота відділу освіти по управлінню навчально-виховним процесом в освітніх закладах району.

6.2. Відповідно до громадської складової управлінської діяльності вивчити та проаналізувати на колегіях відділу освіти наступні питання.

6.3. Вивчити та проаналізувати на раді районного методичного кабінету наступні питання.

6.4. Вивчити та проаналізувати на нарадах директорів, заступників директорів навчально-виховних закладів наступні питання.
7. Організаційна робота відділу освіти з удосконалення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу та управлінської діяльності в дошкільних закладах району.

7.1. Підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогічних та керівних кадрів.

7.2. Моніторинг якості дошкільної освіти на навчальний рік.

7.3. Організаційно - методична робота з кадрами.

7.4. Вивчення узагальнення, впровадження ППД (районний, міський, обласний, республіканський).

7.5. Організація експериментальної та науково-дослідної роботи в дошкільних навчальних закладах.

7.6. Організаційно – педагогічні заходи.

7.7. Інформаційно – видавнича діяльність.

7.8. Проведення представницьких заходів.
8. Організація виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах району.
9. Фінансово-господарська діяльність, збереження та удосконалення матеріально-технічної бази.
10. Охорона праці та техніка безпеки учасників навчально-виховного процесу
11. План роботи районної психолого-медико-педагогічної консультації.

Циклограма щомісячної діяльності відділу освіти
п/п

Заходи

Відповідальні за проведення

Циклограма проведення заходів

1.

Апаратні наради.

Ємець В.М.

Щопонеділка

2.

Засідання колегії відділу освіти.

Ємець В.М.

Щоквартально

3.

Наради і семінари директорів шкіл, позашкільних закладів.

Ємець В.М.,

Бикова А.Д.

Щомісячно,

3-й четвер

4.

Наради і семінари заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи.

Бикова А.Д.

Щомісячно,

2-й четвер

5.

Наради і семінари заступників директорів шкіл з виховної роботи.

Литовченко О.О.

Один раз в два місяці,

4-й четвер

6.

Засідання експертної комісії відділу освіти з атестації навчальних закладів.

Ємець В.М.

Згідно плану роботи.

7.

Засідання районної атестаційної комісії.

Ємець В.М.

Щоквартально.

8.

Організація прийому громадян з особистих питань начальником.

Ємець В.М.

Відповідно до графіка.

9.

Робота із зверненнями громадян.

Ємець В.М.

Постійно.

10.

Підготовка інформацій на виконання нормативних документів, розпоряджень, доручень голови ОДА, РДА, голови обласної ради, районної ради.

Працівники відділу освіти, РМК

Постійно.

11.

Дні відділу освіти в освітніх закладах району.

Працівники відділу освіти, РМК

1-й, 4-й понеділок місяця

12.

Засідання ради районного методичного кабінету

Бикова А.Д.

Один раз в два місяці,

2-й вівторок


ВСТУП

Освіта – важливий чинник розвитку духовної культури українського народу, відтворення інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, запорука громадянського миру та майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні авторитету України як суверенної демократичної та правової держави.

Соціально-економічний розвиток країни, освітні реформи зумовлюють необхідність випереджувального розвитку освітньої галузі, реформування управління освітою, вдосконалення системи навчально-виховного процесу.

Протягом 2015-2016 н.р. діяльність відділу освіти була спрямована на реалізацію завдань, визначених чинним законодавством у галузі освіти. Згідно обов’язків відповідальними працівниками опрацьовано нормативні документи (закони, укази, постанови, програми, листи, інструкції тощо) та здійснено контроль за їх виконанням.
Дошкільна освіта

Поліпшення якості дошкільної освіти є необхідною умовою для розвитку особистості. Основними завданнями дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини, виховання любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду тощо.

Основними (пріоритетними) завданнями розвитку дошкільної освіти є: збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою; розвиток мережі навчальних закладів для дітей дошкільного віку з урахуванням демографічних показників; посилення соціального захисту дітей дошкільного віку; модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів; кадрове забезпечення; підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників.

Протягом 2015-2016 навчального року спільно з органами виконавчої влади, місцевого масоврядування, відділом освіти, батьківською громадськістю були вжиті заходи щодо збереження мережі дошкільних навчальних закладів району.

В районі діє розгалужена система дошкільної освіти (станом на 01.01.2016 р.) функціонує 20 дошкільних навчальних закладів, із яких 15 - у сільській місцевості. Дитсадки відвідує 999 дітей дошкільного віку (в т.ч. місто - 665 чол.; село – 341 чол.).


Показник охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років становить 89,6%. (2014-2015 н.р. – 88,6%). Всіма формами дошкільної освіти діти у віці від 3 до 6 років охоплені на 96,9 %.

Для створення рівних стартових можливостей щодо доступу до освіти як для міських так і для сільських дітлахів особлива увага приділяється питанню охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку. Даний показник по району досить високий, адже 91,4% дошкільнят мають можливість здобувати дошкільну освіту в дитячих садках району, а різними ж формами дошкільної освіти охоплено 100% дітей 5-ти річного віку.

Для дітей старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, організовано роботу груп з підготовки дітей до навчання при загальноосвітніх навчальних закладах.

Вживаються заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів (залучаються бюджетні кошти, кошти спонсорів, батьків): зроблено проект на встановлення, паралельно до газового, твердопаливного котла в Дягівському ДНЗ «Веселка», роботи будуть завершені до початку опалювального періоду; розроблено проект та проведено капітальний ремонт даху та вентиляційної системи Макошинського ДНЗ «Сонечко»; проведено заміну всіх вікон в Синявському ДНЗ «Дзвіночок»; проведено часткову заміну вікон в Киселівському ДНЗ «Веселка» тощо.

Творчо працюють педагогічні колективи: Менського ДНЗ «Дитяча академія» (завідувач Верік Ю.П.), Менського ДНЗ «Сонечко» (зав. Майстренко О.В.), Менського ДНЗ ім. Гагаріна (зав. Слабченко В.М.), Макошинського ДНЗ «Сонечко» (зав. Тимців Ю.П.), Березнянського ДНЗ «Берізка» (зав. Корбач Р.О.), Феськівського ДНЗ «Веселка» (зав. Веремій С.М.), Жовтневого ДНЗ «Капітошка», Синявського ДНЗ «Дзвіночок».

В роботі з дітьми дошкільного віку використовуються сучасні освітньо-виховні інноваційні технології: психолого-педагогічне проектування, здоров’язбережувальні та здоров’яформуючі технології, розвивальні ігри за методикою Нікітіних, музейна педагогіка, теорія розвитку винахідницьких завдань, впровадження елементів музичної педагогіки Карла Орфа, технології саморозвитку дитини за педагогікою Марії Монтесорі, технологія мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку Наталії Гавриш), педагогічної спадщини Софії Русової тощо.

Керівники дошкільних навчальних закладів постійно працюють над створенням сучасного іміджу дошкільного навчального закладу.

З метою удосконалення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу та управлінської діяльності в дошкільних закладах району та згідно річного плану роботи відділу освіти протягом року здійснено тематичні, оперативно-оглядові перевірки. Питання дошкільної освіти були проаналізовані на колегіях відділу освіти, на засіданнях ради РМК, проводилося ряд районних методичних заходів для різних категорій педагогів дошкільних закладів тощо.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи районного методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської...
Організація курсового підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів (в т ч дистанційного)

Інформаційний банк даних „обдаровані діти відділ освіти Петрівської...

Наказ 04
Про внесення змін до наказу відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 20. 12. 2016 №149 Про участь переможців

Методичні рекомендації щодо вивчення природничих дисциплін у 2012-2013 н р. Посібник
Упорядник Трофименко О. Д – методист районного методичного кабінету відділу освіти Криворізької райдержадміністрації, 2012

Правила внутрішнього розпорядку для працівників відділу освіти Золочівської...
Відповідно до Конституції України та з метою систематизації роботи, поліпшення ефективності праці та зміцнення дисципліни, визначення...

Матеріали колегії відділу освіти райдержадміністрації від 02. 02. 2010 року
Про підсумки комплексного вивчення стану виконання законодавчих та нормативних актів про освіту дирекціями та педколективами Підгайчицької,...

План роботи відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради на...
Аналіз діяльності відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради за 2015-2016 н р

2. Керівництво роботи методичного кабінету
Додаток 1Наказ відділу освіти Добропільської міської ради від 09. 09. 2014 р. №293 Про структуру та організацію методичної роботи...

Засідання ради рмк
Наказ відділу освіти №183 від 15. 08. 2016 р. «Про організацію районної науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017...

Мотивація як рушійна сила самовдосконалення
Відділ освіти Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області Районний методичний кабінетБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка