Пошук по сайту


Щорічне звітування керівника

Щорічне звітування керівника

Сторінка1/2
  1   2
ЩОРІЧНЕ ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИКА

ВАЛКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

ВАЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КАРЛОВОЇ ЛЮБОВІ ВАСИЛІВНИ

2015/2016 н.р.

1. Загальні відомості про навчальний заклад

Валківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області знаходиться за адресою: Україна 63001 Харківська обл., м.Валки, вулиця Полтавська,17.

Має свій Статут, затверджений VІІ сесією № 109 –VІ Валківської районної ради VІ скликання від 03 березня 2011 року.

Засновником загальноосвітнього закладу є Валківська районна рада. Навчальний заклад перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Валківського району і за своєю організаційно - правовою формою належить до закладу комунальної форми власності.

У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

Протягом року заклад мав 11 класів денної школи та 2 класи із заочною формою навчання. На початок року у школі налічувалося 212 учні денної школи та 36 учні заочних класів, на кінець року - 214 учень денної школи ,36 – заочної.. Протягом року 3 учні денної форми авчання вибуло з закладу та 2 учнів заочної форми навчання. Прибуло 4 учні денної школи та2учні до заочних класів. Заклад випустив 17 учнів 11 класу та 15 учнів 12 класу. У 2015-2016 н. р. учні 9 класу продовжать навчання у 10 класі у кількості 8 учнів.
2. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у закладі

У 2015-2016 навчальному році робота була спрямована на виконання Закону України "Про освіту", Закону України "Про загальну середню освіту"(зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державних стандартів освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 27.08.2010 № 778, реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів здійснював свою діяльність відповідно до статуту. Навчально-виховний про­цес відбувався в одну зміну.

Адміністрацією створена система контрольно-аналітичної діяльності щодо розвитку обдарованих дітей, вчителями - предметниками розроблені плани роботи із обдарованими дітьми.

Ведеться робота адміністрації закладу щодо залучення вчителів до друку у фахових журналах та на веб –сайтах.

3. Забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти
Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.
Мережа на 2016-2017 навчальний рікКласи
роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всього2015-2016

19

22

24

23

20

13

23

16

20

18

17

214

2016_2017

17

19

22

24

23

20

13

23

16

12

18

207Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку, територія обслуговування закріплена за вчителями, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються відповідні звіти, які подаються до відділу освіти щоквартально. Усі випускники 9 та 11 класів працевлаштовані.

В закладі постійно ведеться профорієнтаційна робота:

 • Оформлено стенд «Вибір професій», який постійно поновлюються;

 • в шкільній бібліотеці оформлено виставку «Твоя майбутня професія»;

 • оформлено куточок « Світ професій» , в якому розміщені проспекти навчальних закладів Харківщини;

 • учні 11 класу брали участь у Дні відкритих дверей ХДНУ імені В.Н. Каразіна; ХНАУ ім.. М.Жуковського , Харківський регіональний інститут управління Національної академії державного управління при Президенті України.

 • учні 11 класів року взяли участь у Дні відкритих дверей Центра зайнятості;

3.1.Виконання ст. 53 Конституції України,

ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкіль­ного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження» №77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області. Усього таких дітей - 237, з них шкільного віку -, дошкільного віку -20. Усі діти охоплені навчанням.


4.Створення умов для навчання та впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Методична робота у 2015/2016 навчальному році організована відповідно до структури, представленої у річному плані навчального закладу.

Активізації творчої діяльності вчителів, залучення їх до науково-дослідницької роботи, стимулювання неперервної фахової освіти, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання сприяла атестація педагогів: вчителя математики Коваля А.В., вчителя початкових класів Скрипник Н.П. Протягом атестаційного періоду здійснювалась комплексна оцінка рівня кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників та результатів їхньої діяльності.

Зауважень та рекомендацій не було.
Всі заходи методичного спрямування, передбачені річним планом роботи навчального закладу, виконано в повному обсязі. Підсумки участі педагогічних працівників у районних, міських педагогічних заходах свідчать про ефективність цієї роботи в колективі.

З метою підвищення рівня психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової та методичної підготовки молодих спеціалістів та малодосвідчених учителів у школі впроваджено систему наставництва над молодими колегами, створена рада наставників зі складу керівників МО, яку очолює Чорна М.В., вчитель вищої категорії, старший вчитель, затверджено план роботи ради та індивідуальні плани вчителів-стажерів. Шкільний плани роботи з молодими педагогами корегується відповідно до кількісного та якісного складу спеціалістів, їх підготовки, фаху, стажу роботи, результатів анкетування та діагностики, а також результатів роботи у попередньому навчальному році. Ріст свого фахового рівня під час проведення відкритих уроків продемонстрували молоді вчителі Дмитренко К.О., Коваль А.В., Губська М.О.

Висновки, зроблені адміністрацією за результатами відвіданих уроків, свідчать про те, що проведені у межах реалізації шкільної методичної теми та річного плану заходи, спрямовані на поліпшення якості уроку, а саме: використання елементів інноваційних технологій, сучасних інтерактивних методів і прийомів навчання дають позитивні результати. В системі застосовуються інноваційні методики . Досвідом впровадження яких вчителі діляться під час проведення відкритих уроків. вчителі англійської мови Білецькою С.В. та Павлюченко С.О. (робота за автентичними підручниками), Матюшенко Н.В., Крикун С.А., Скрипник Н.П. (педагогіка співпраці), Овчаренко О.А., Павлюченко С.О., Писаренко Т.А. (проектна технологія), Насонова О.С., Білецька С.В., Овчаренко О.А. (ігрова технологія), Коваль А.В. (технологія ІКТ), Піднебесна Н.І. (інтерактивна технологія та технологія критичного мислення).

Значна робота проведена з облаштування та наповнення навчальних кабінетів: поновлюється матеріально-технічна база, накопичується навчально-методична література з кожного предмета, в тому числі й щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах ерудитів, кращих знавців предметів, завдань з підготовки до ЗНО тощо.

В порівнянні з минулим роком активною була участь вчителів у районних та обласних методичних заходах. Вчитель Коваль А.В. став призером районного конкурсу «Учитель року». Вчитель історії Піднебесна Н.І. стала призером конкурсу Панорама творчих уроків «Формування критичного мислення особистості у НВП», який проводила Національна академія педагогічних наук України та видавництво «Шкільний світ», на який було представлено розробку уроку з теми «Нідерланди” в 8 класі, вчитель також взяла участь разом з ученицею 8 класу Микитченко А. стала учасницею ХV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, представивши роботу «Мед як український оберіг, разом з ученицею Корсун А. отримала сертифікат учасника Всеукраїнського конкурсу «Сімейні цінності: і в школі, і вдома»


5. Робота з обдарованими учнями
Достатньою була робота з обдарованими дітьми. У 16 олімпіадах взяли участь 53 учні в минулому - 48, не брали участі в олімпіаді з інформаційних технологій. Належний рівень знань продемонстрували учні, виборовши загальношкільну першість з математики, української мови та літератури, російської мови та літератури. Всього з в загальному заліку 26 призових місць, в минулому році - 22. Школа посіла ІІІ м. серед загальноосвітніх шкіл району в ІІ турі Всеукраїнських предметних олімпіад 93,5 бала (минулий рік – 89), проте учні не посіли жодного призового місця в олімпіадах з інформатики, трудового навчання, екології. 8 переможців районного етапу брали участь в обласному турі, де вибороли 4 призові місця (в минулому році – 5). Шаповал М. –ІІІ м. з української мови та літератури, Коверя Руслана- ІІ м. з правознавства, ІІІ м. з російської мови та літератури. Ковальова С. - ІІІ м. з російської мови та літератури. Ковальова С. -ІІІ

Потребує більше уваги участь в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН. (3 учні, в минулому році - 4). Учасників підготували Овчаренко О.А., Дмитренко К.О., Бутиліна Г.Г. Крім того 7 учнів школи (Білецька А., Ковальов Є, Китриш А., Ольховська К., Катрич К., Малік С., Фесенко Л.) стали призерами та переможцями ІІ етапу VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Шевченка. Пересада А. (3 клас) переможниця конкурсу знавців рідної мови ім. П. Яцика. 3 учениці: Микитченко А., Катрич К. та Ковальова С. стали учасника обласного конкурсу «Грамотій», який проводив ХДУ ім. В. Каразіна.

Учні школи були учасниками обласних тренувальних зборів підготовки до олімпіад з математики, правознавства, астрономії.

В порівнянні з минулим роком зменшилась участь учнів в інтерактивних конкурсах: математичний «Кенгуру» - 30 учнів, лише 1 –добрий результат, (в минулому році - 41 учень, з яких 2 показали відмінний результат. Знавців української мови «Соняшник» - 26 чоловік, 5 дипломів Регіонального рівня, в минулому році кращий результат (диплом І ступеня Всеукраїнського рівня. ) Поза увагою вчителів залишились конкурси ” Левеня”, «Патріот», «Колосок», «Геліантус» та «Гринвіч», «Кришталева сова». Саме участь в цих конкурсах вчить учнів застосовувати знання в нестандартих ситуаціях, розвиває критичне та логічне мислення.

Впродовж 2015-2016 навчального року учні стали є переможцями творчих конкурсів та змаганнь різноманітного спрямування , а саме:

 • І м. команда «Позитивчик» у конкурсі літературно-музично-спортивних міні-композицій фіналу ІІ (регіонального) етапу ІХ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»;

 • ІІ м. Колєснік А. уч. 9 кл в обласній акції «Молодь за здоровий спосіб життя» в номінації «Реферати»;

 • Микитченко А. фіналістка обласного конкурсу малюнків «Наше мирне небо» інші.

 • І м. учні 9 класу в конкурсі на кращу квіткову композицію, присвяченого Дню міста;- ІІ м. учні 7 класу в конкурсі малюнків на асфальті, присвяченого Дню міста

 • І м. у районному фестивалі «Щедрик» - учні 2 класу ;\

 • Ім. Козаченко А. уч.2 класу у міському конкурсі «Валківчаночка-паняночка»;

 • - Ім. Губська С. уч. 5 класу у районному конкурсі читців «У вінок Кобзаря ми вплітаємо слово» у номінації «Україна – моїх мрій країна»

 • І м. Білоцерківець О. учениця 6 класу в змаганнях зі спортивного орієнтування в особистому заліку серед дівчат 50-х районних туристських змагань школярів Валківщини;

 • ІІ м. команда школи на змаганнях з туристських навичок (в’язання вузлів)

 • ІІІ м. команда школи на змаганнях з туристських навичок (розпалювання багаття

 • ІІІ м. команда школи в районній екологічній грі, присвяченій Дню птахів) та інші


З метою розвитку творчого потенціалу дітей в школі постійно проводяться предметні тижні, олімпіади, інтелектуальні ігри, конкурси читців, знавців української мови, конкурс ерудитів.

-методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми.

-поради батькам щодо виховання обдарованої дитини.

Керівники шкільних МО спланували роботу з обдарованими учнями.

Організовано роботу гуртків за інтересами: «Пішохідний туризм» , «Юний інформатик», «Юні правознавці» «Виготовлення сувенірів».

Щорічно учні школи беруть участь в районних інтелектуальних іграх, цього року команда школи стала перемо жцем.

Організовано роботу факультативів з української мови, математики проводились індивідуально - групові консультації історії України з метою підготовки учнів до ЗНО та ДПА

Позитивним є те, що, навіть, в умовах складної соціально-економічної ситуації, обдаровані учні, за сприяння депутата Харківської обласної ради VІ скликання Козакової В.С., протягом навчального року постійно отримували перехідні стипендії .

На сьогодні в школі недостатня матеріально – технічна база, яка б сприяла створенню умов для роботи з обдарованою молоддю.

Заклад спрямовує свою діяльність на активізацію роботи з пропаганди здорового способу життя серед учнівської молоді.

В закладі налічується 10 комп’ютерів , 1 проектор, які використовуються у навчальному процесі, та 3 компютери - в управлінській діяльності. Показником забезпечення навчально-виховного процесу комп’ютерною технікою є кількість учнів на один комп’ютер. По району даний показник складає 13 чоловік. В нашій школі 20 чоловік. Комп’ютрна техніка не дає можливості виконувати вимоги навчальної програми з інформатики.

Школа підключена до мережі Інтернет, має свій сайт.
6. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки
Упродовж навчального року адміністрація спрямовувала зусилля на якісне вирішення кадрових питань: укомплектування школи педагогічними працівниками та їх збереження. Плинності кадрів у поточному навчальному році не було. Станом на 01.01.2016 педагогічний колектив навчального закладу налічував 30 педпрацівників. З них основних працівників - 24, з яких 3 перебуває у відпустці по догляду за дитиною, сумісників - 6 працівників.

Пріоритетні завдання роботи з кадрами щодо постійного підвищення фахової майстерності, головною метою яких є:

- задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та професійному зростанні;

- забезпечення потреб у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму і культури, здатних компетентно, відповідально та якісно виконувати посадові функції;

- допомога педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки;

- активізація творчого потенціалу;

- формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються.

Реалізація цих завдань відбувається шляхом підвищення кваліфікації, розширення профілю, стажування та самоосвітньої роботи педагогів. Розподіл педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітою): вища – 24 (86 % від загальної кількості); неповна вища 1 чоловік (Салащенко С.О.), освіта бакалавра 1 чоловік ( Губська М.О.) Всі працівники, які не мають повної вищої освіти, продовжують навчання у вищих учбових закладах.

Розподіл педагогічних працівників за стажем педагогічної роботи:

- до 3-х років - 2 (8,3 % від загальної кількості);

- від 3 до 10 років - 7 (29,2,5%);

- від 10 до 20 років – 6 (25 %);

- більше 20 років - 9 ( 37,5% відповідно).

За кваліфікаційним рівнем:


Кваліфікаційна категорія

Кількість педпрацівників

% від загальної кількості

Спеціаліст

8

33,3

ІІ категорія

4

16,6

І категорія

6

25

Вища категорія

6

25

З них:

- мають педагогічне звання «старший учитель» - 4;

- мають звання «Заслужений вчитель України» - 1.

Пріоритетні завдання роботи з кадрами щодо постійного підвищення фахової майстерності, головною метою яких є:

- задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та професійному зростанні;

- забезпечення потреб у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму і культури, здатних компетентно, відповідально та якісно виконувати посадові функції;

- допомога педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки;

- активізація творчого потенціалу;

- формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються.

Реалізація цих завдань відбувається шляхом підвищення кваліфікації, розширення профілю, стажування та самоосвітньої роботи педагогів

7. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

Напрямки, форми та методи виховної роботи протягом навчального року були спрямовані на реалізацію завдань відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Згідно до Основних орієнтирів у навчальному закладі зміст виховної діяльності був побудований у відповідності до таких ключових ліній:

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

- ціннісне ставлення до себе;

- ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

- ціннісне ставлення до праці;

- ціннісне ставлення до природи;

- ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Необхідно зазначити, що в цьому навчальному році особлива увага була приділена формам виховної діяльності, які сприяли підвищенню рівня патріотизму та національної самосвідомості. Форми, методи виховної діяльності були спрямовані на вирішення завдань згідно з виховною темою школи «Підвищення якості виховного процесу шляхом системного підходу та впровадження інноваційних технологій в світлі пріоритетних завдань основних орієнтирів виховання учнів загальноосвітніх закладів1-11 класів» та мали свої позитивні результати.

З метою формування ціннісного ставлення до суспільства та держави, поглиблення знань учнів про історію свого народу, виховання почуття любові до рідного краю діти брали участь у районному фольклорному фестивалі «Щедрик» (учні 9 та 2 класу), у районному поетичному фестивалі – конкурсі читців в номінації «Поезія титанів українського слова - Т.Г.Шевченка, Лесі Українки, І.Франка» (Губська С. учениця 5 класу переможниця у своїй віковій номінації) , шкільному конкурсі «Козаки та козачки» між командою учнів 9 та 10 класу (перемогла команда 9 класу «Козацький дух»). Поглибленню вихованню любові до рідного краю сприяло свято у 1-4 класах "Українська пісня - душа народу».

Учні школи були учасниками творчого конкурсу патріотичного спрямування, наприклад, «Напиши лист воїну АТО» (учениця 7 класу Аліференко Маргарита нагороджена грамотою оргкомітету конкурсу). Учні 1-9 класів брали активну участь у обласному конкурсі малюнків «Наше мирное небо», серед них найактивнішими виявилися п’ятикласники (всього було надіслано 36 робіт). Сприяла вихованню почуття гордості та вдячності до своєї держави, свого народу, його збройних сил, героїчного минулого, духовної готовності боротися за славу і честь Батьківщини відкрита виховна година на тему «Пам'ять поколінь» (7 клас). Під час якої учні мали змогу поспілкуватися з головою Валківської організації ветеранів Клочко В.Я. та головою ветеранської організації Валківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Безрукавою В.Г тощо.

Ціннісне ставлення до сім’ї, суспільства, людей виявляється у моральній активності особи, проявах чуйності, чесності, справедливості, милосердя, поваги до старших та своєї сім’ї, здатності прощати та просити вибачення. Саме з метою розвитку цих якостей учні школи разом брали участь у різноманітних формах виховної діяльності. Наприклад: конкурс малюнків у 1 класі «Великий син українського народу», проект «Мої земляки», година спілкування «Захоплення моєї родини», виставка творчих робіт «Мій родовід» 7 клас. Цього року учениця 7 класу Аліфіренко Маргарита стала учасницею ще одного творчого конкурсу, оголошеного Міністерством освіти і науки України спільно з громадською організацією «Українсько-турецький культурний центр «Сяйво», «Малюнок, вірш, лист до мами».

Слід відзначити високий рівень підготовки учнів 1-6 класів та їх батьків до родинного фестивалю-конкурсу «Рід, родина, моя Україна». Де діти та батьки мали змогу проявити свої здібності і таланти, ще раз підкреслити власним прикладом важливість доброзичливих, побудованих на любові та взаємоповазі, відносин у сім’ї .

На формування ціннісного ставлення до природи, усвідомлення краси природи як унікального явища та її функцій у житті людини, дбайливого ставлення до оточуючого були спрямовані різноманітні форми виховної діяльності екологічної тематики.

Розвитку пізнавальні інтереси дітей щодо обрядів, звичаїв рідного краю, усвідомленню єдності людини та природи сприяла відкрита класна година у 1-4 класах «А вже весна, а вже красна». З метою стимулювання громадянської активності та моральної відповідальність за збереження природного довкілля, системного підходу до розв’язання екопроблем були організовані та проведені такі форми виховної діяльності, як анкета думок «Як я можу зберегти довкілля» (10 клас), класні години в старших класах «Книга скарг Природи» , «Майбутнє лісу в твоїх руках», інформаційна гра «Моя земля – моє багатство» 6 клас тощо.

В межах акції «За чисте довкілля» учнями та вчителями висаджено 20 дерев, впорядковано 120 кв.м клумб.

Формуванню ціннісного ставлення до мистецтва сприяли класні години «Україна – полікультурна держава» (11 клас), «Чарівне слово поезії» (3 клас), «Видатні митці України» (5 клас). Викликають позитивні емоції колективні поїздки та перегляд вистав у театрах Харкова, а саме: "Моя сестра Русалонька" у Харківському академічному російському драматичному театрі ім. О.С.Пушкіна (7 клас), «Уфти-туфти» в Театрі юного глядача (2 клас) тощо.

З метою розвитку вокальних даних учнів та виховання прагнення пізнавати гармонійний світ музики організовано та проведено, згідно з планом. традиційний шкільний конкурс вокалістів «Перший крок». У шкільному етапі конкурсу брали участь 27 учнів 1-11 класів. За підсумками журі І місце у молодшій віковій номінації посіла Заєць Аріна (1 кл.). У другій віковій категорії І місце посів дует Данилової Карини та Багмута Олександра (9 кл.) Також шість учнів нашої школи взяли участь у районному етапі, де у першій віковій номінації Заєць Аріна посіла І місце.

Розвивати творчі здібності учні мали змогу і під час підготовки та участі у шкільному конкурсі «Чарівна панночка», в якому перемогла учениця 2 класу Козаченко Аніта і саме вона стала переможницею міського конкурсу «Валківчаночка – паняночка – 2016».

Збагаченню духовного світу дитини сприяли зустрічі старшокласників з членом Національної спілки журналістів України, Заслуженим працівником культури України Поліщук Тамарою Вікторівною, з членом Спілки журналістів України, працівником редакції газети "Сільські новини" І.В.Цікало та поетесою, працівником редакції газети "Сільські новини" В.Л.Євтушенко.

Важливою складовою змісту виховання особистості є усвідомлення дітьми та учнівською молоддю значущості праці, конкурентоспроможності й самореалізації особистості за умов ринкових відносин. Тобто ціннісне ставлення до праці передбачає як підготовку учнів до майбутньої професійної діяльності, так і розвиток потреби у трудовій активності. Потрібно зазначити, що однією з дієвих форм профорієнтаційної роботи є екскурсії (проаналізовані в розділі «Екскурсійно-краєзнавча робота»), тренінги на базі Валківського районного центру зайнятості для учнів 11 класу, «Уроки професійної орієнтації» у 8 та 9 класах, які були проведені в цьому навчальному році спеціалістом Валківського РЦЗ Косенко Н.П. Також з метою консультативної допомоги у виборі майбутнього працевлаштування випускників школи у квітні на батьківські збори у 9-11 класи були запрошені директор Валківського РЦЗ Наріжна А.М. та спеціаліст Валківського РЦЗ Косенко Н.П.

Сприяли свідомому вибору професії зустрічі старшокласників з представниками ВНЗ м. Харкова та області.

Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, душевно-духовних та соціальних сил. Сприяли вихованню такого ціннісного ставлення година психолога "Ми проти СНІДу" (7-11 класи), гра "Крок за кроком до здоров'я" для учнів 6-11 класів,  тренінг "Стрес на робочому місці: колективний виклик", інформаційно-спортивна гра "Школа виживання" (1-11 класи). Учні школи стали активними учасниками районних туристичних змагань зі спортивного орієнтування, Чемпіонату району з техніки пішохідного та велотуризму, спартакіаді, присвяченої Всесвітньому Дню інвалідів, військово-спортивної гри «Джура» та інших.

З метою запобігання нещасних випадків та виникнення дитячого травматизму проведено ряд бесід по охороні безпеки життєдіяльності дітей.

Формуванню у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції сприяла діяльність учнівського самоврядування.

На початку вересня були проведені шкільні вибори. Свої кандидатури представили 17 учасників- учні 5 – 11 класів . Перемогу отримав учень 11 класу – Глушков Дмитро, а з учнів , які брали участь у виборах, було сформовано актив школи. Таким чином до активу ввійшли: голова центру «Шкільне життя» - Лобода Катерина (11 кл.), центр «Турбота» очолила Мігаль Ольга (11 кл.), центр «Кругозір» - Фесенко Любов (11 кл.), центр «Дозвілля» - Данілова Карина (9 кл.), центр «Чемпіон» - Зубченко Євген (11 кл.) та центр «Інтелект» - Шаповал Марина (11 кл.).На розширеному засіданні було узгоджено план роботи учнівського активу із планом роботи школи.

Впродовж навчального року членами шкільного активу були організовані та втілені в життя різноманітні форми виховної діяльності, а саме: загальношкільна лінійка до Дня вшанування жертв Голодомору "Вічно горітиме свіча"; загальношкільна лінійка «Мій біль – Афганістан», «Чорнобиль- трагедія людства » до Дня вшанування жертв Чорнобильської катастрофи, урочиста лінійка "1939 – 1945 - Пам'ятаємо! Перемагаємо!".

Також в кінці року на останній шкільній лінійці, голова шкільного активу звітував про роботу активу, а класи-переможці в номінаціях «Найчистіший клас» (учні 7 класу) та «Найактивніший клас» (учні 5 класу) отримали Подяки учнівського активу.


Члени центру «Дозвілля» були безпосередніми організаторами заходів в межах Дня учнівського самоврядування, під час якого учні 11 класу керували навчально-виховним процесом у школі. Традиційно у цей день відбувся КВК між командою вчителів «Учительські вечорниці» та командою учнів 11 класу "Космонавти». Така форма виховної діяльності є однією з найбільш сприятливих для розвитку партнерських відносин між вчителями та учнями..

Членами центру «Шкільне життя» протягом року здійснювався контроль за дотриманням дисципліни учнями. Проведені рейди «Зовнішній вигляд школяра» та акція «Урок».

Основним завданням центру «Турбота» було допомога дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених родин, людям похилого віку та воїнам АТО. Організовані та проведені такі акції: «Наша школа рідний дім - ми всі дружні діти в нім», акція «Пам'ятним місцям – наша турбота!» (протягом року учні підтримували порядок біля пам'ятника воїнам Степового фронту). В результаті акції «Допомога», була організована поміч на присадибних ділянках ветерану праці Титар Г.І. В результаті акції «Допоможи солдату» було проведено збір ПЕТ-кришок для виготовлення протезів постраждалим на війні. Також голова центру координувала привітання учасників бойових дій та дітей війни зі святами.

Центром «Кругозір» проведена робота щодо оформлення шкільних свят, створення декорацій, листівок, поновленням інформації в профорієнтаційних, класних куточках. Голова цього центру координувала роботу щодо збору матеріалів в межах проекту «Шкільний музей» за напрямами: «Наше місто», «Рідна школа», «Друга Світова війна», «Афганська війна», «Родинні обереги», «Чорнобильська катастрофа».

Членами центру «Чемпіон» була організована спортивно-розважальна гра між хлопцями 5 та 6 класу «Нумо хлопці», в якій перемогу здобула команда 6 класу.

Основне завдання центру «Інтелект» - підготовка інформацій, стосовно тих чи інших подій всеукраїнського та світового характеру, які члени центру доводили до відома учнів на робочих чи тематичних лінійках. Голова центру координувала роботу щодо підготовки та проведення інтелектуальних ігор.

Голови центрів учнівської організації «ШАНС» щопонеділка на робочих лінійках звітували про свою роботу, знайомили з новими ідеями щодо впровадження того чи іншого проекту, підводили підсумки успішності та поведінки учнів.

Вже традиційно члени «ШАНСу» ініціювали та брали безпосередню участь у організації загальношкільного флешмобу «Веселка бажань», що стало справжньої родзинкою свята Останнього дзвінка та сприяло розвитку патріотизму, дружби, почуття командної єдності та гордості за свій загальноосвітній навчальний заклад.

Формуванню здорового способу життя, вихованню дитини в дусі відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, сприяла ранкова гімнастика, яка щоденно, перед початком уроків у школі, проводилася членами центру «Чемпіон». З метою популяризації й пропаганди серед учнів здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі, усвідомленості цінності власного життя і здоров’я учнівська команди школи «Позитивчик» була залучена до участі у конкурсі літературно-музично-спортивних міні-композицій фіналу ІІ (регіонального) етапу ІХ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я». В якому наші вихованці посіли І місце. Привернути увагу учнівської молоді до проблем, які шкідливо впливають на здоров’ю молоді намагалася Колєснік Анна, учениця 9 класу, яка стала переможцем обласної акції «Молодь за здоровий спосіб життя» в номінації «Реферати».

Проведені, згідно з планом, профілактичні бесіди з учнями з правил пожежної безпеки, правил дорожнього руху, правил безпечного поводження на воді та кризі, профілактика отруєнь, профілактика гострих кишкових захворювань та правила техніки безпеки з газо- та електроприладами.

Робота з батьками — один із основних напрямків виховної роботи.

Педагогічний колектив тісно взаємодіє з батьківською громадськістю. Проведені класні батьківські збори відповідно до планів класних керівників та загальношкільні. Наприклад:21.10.2015 - відбулися загальношкільні батьківські збори, на які були запрошені  Степанова О.С. - начальник служби в справах дітей, яка виступила з лекцією "Права та обов'язки батьків, дітей та інших членів сім'ї"; лікар ЦРЛ Бєлой Т.Б. повідомила батькам про особливості та необхідність проходження медичних оглядів; Осадча Н.М. - заступник начальника відділу освіти ознайомила батьків з особливостями проведення ДПА в 2015/2016 н.р.

21.04.2016 у 9- 11 класах відбулися батьківські збори, на яких були присутні директор Валківського РЦЗ Наріжна А.М. та спеціаліст Валківського РЦЗ Косенко Н.П. з метою професійної орієнтації учнів щодо майбутнього працевлаштування.

З метою розвитку взаєморозуміння та партнерських відносин між учасниками навчального процесу, батьківська громадськість була широко залучена до участі у різноманітних формах виховної діяльності. Члени батьківського комітету брали активну участь в організації екскурсій. Вже традиційною стала участь батьків у святі «Рід,родина, Україна», Новорічних святах та випускних вечорах. Так, в цьому навчальному році на святі, з нагоди врученню свідоцтв про базову загальну середню освіту, відбулася презентація міні-фільму «А в нас теж було дитинство» (відеооператори та виконавці ролей – батьки учнів 9 класу) . Перегляд веселої короткометражки викликав яскраві враження, безліч позитивних емоцій у всіх присутніх, а головне, щире захоплення дітей своїми батьками. Важливо й те, що батьки не тільки пропонували ідеї, а й активно втілювали їх у життя, а саме: забезпечували технічну підтримку, підготовку всіх відео та фотоматеріалів, складали і виконували авторські пісні та кавеенівські мініатюри. На підставі цих та подібних фактів можна зробити висновок, що батьки є активними учасниками навчально-виховного процесу та сприяють підвищенню позитивного іміджу навчального закладу.

Важливою складовою організації виховного процесу та формування ціннісних орієнтацій є здійснення екскурсійно-краєзнавчої роботи. Протягом навчального року було здійснено ряд екскурсій та подорожей:

23.04.16 учні школи здійснили екскурсію до м. Запоріжжя, де відвідали острів Хортицю та переглянули виставу кінного театру.

20.04.2016 екскурсія до Валківського краєзнавчого музею, в межах якої для учнів 2 класу був проведений урок, присвячений 30-річчю з дня аварії на ЧАЕС, учні переглянули експозицію "Мужність і біль Чорнобиля" та поклали квіти біля пам'ятного знаку ліквідаторам ЧАЕС;

07.05.2016 оглядова екскурсію до м. Полтави (2 клас);

25.03.2016 екскурсія до м. Харкова 1 клас ( огляд міста, музей залізничного транспорту, хлібокомбінат "Кулиничі", аеродром "Коротич" );

27.12.2015 учні 7 класу переглянули виставу "Моя сестра Русалонька" у Харківському академічному російському драматичному театрі ім. О.С.Пушкіна та відвідали розважальний центр «Шато Ледо»;

11.12.2015 - Відбулася екскурсія учнів 11 класу до Валківської РДА;

10.12.2015 - Учні 11 класу здійснили екскурсію до Валківського РАЦСу;

10.12.2015 - Учні 9 класу здійснили екскурсію до Валківської міської ради та Валківської районної ради;

09.12.2015 - Учні 10 класу здійснили екскурсію до Валківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області;

08.12.2015 - учні 10 класу здійснили екскурсію до Валківського районного суду та прослухали лекцію головуючого судді  Товстолужського О.В. з теми "Судова система України";

07.12.2015 Учні 7,11 класів здійснили екскурсію до музею А.С.Макаренка;

28.10.2015 учні 3-го класу відвідали "Планетарій" м. Харкова. Під час екскурсії учні побували у музеї та переглянули мільтфільм "Как Месяц к Солнцу в гости ходил";

27.10.2015 Під час осінніх канікул учні 1-3 класів побували на фабриці "Солодкий світ"  у м. Харкові. Подивилися як це виробляється і покуштували.

Вищезазначені екскурсії організовані та проведені з метою розвитку патріотизму, правової свідомості учнів, згуртуванню учнівського колективу, розширенню дитячого кругозору, та професійної орієнтації учнів.

У навчальному закладі здійснюється відповідна робота щодо охоплення учнів гуртками різного підпорядкування. Всього гуртковою роботою охоплено 100% учнів. Результатом плідної співпраці навчального закладу та керівництва позашкільних гуртків є перемоги учнівської молоді у конкурсах та фестивалях не тільки районного, а й всеукраїнського та навіть міжнародного рівня. Наприклад, учні школи, вихованці танцювального гуртка «Тримай ритм», є постійними переможцями Міжнародних танцювальних конкурсів, Василенко Д. учень 10 класу переможець обласних змаганнях з армреслінгу у своїй віковій номінації тощо.

8.Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей
Класними керівниками значна увага приділяється роботі з дітьми пільгових категорій. Таких дітей у нас – 121 чоловік, із них:

-дитина позбавлена батьківського піклування -5;

-дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях – 21;

-дитина інвалід – 4;

-дітей напівсиріт – 3

- дітей , що перебувають на диспансерному обліку- 85.

Всі вони залучені до участі у роботі гуртків, секцій. Проведено обстеження їх житлово-побутових умов, заведено картотеку. Питання про роботу з дітьми пільгових категорій розглядалися на нараді при директору (протокол №14 від 26.08.2015, протокол № 1 від 14.01.2016, протокол від 03.03.2015 № 4), на засіданні МО класних керівників (протокол № 2 від 12.11.15), на засіданні Ради школи ((протокол № 1 від 02.09.15,протокол № 4 від 06.05.2016).

Належна увага приділялася організації відпочинку дітей даної категорії. У оздоровчому закладі - таборі з денним перебуванням «Сонечко», який працював на базі Валківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, було оздоровлено 19 дітей пільгових категорій.
9. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу
У закладі проводиться поточний ремонт приміщення, а саме: класних кімнат,спортивної зали, харчоблоку, ремонт паркану , парт.

Всі ремонтні роботи проходять за допомогою батьків та за рахунок спонсорських коштів. Всі матеріали і закуплені речі проведені через бухгалтерію відділу освіти Валківської РДА.

Всі ремонтні роботи проводяться із дотриманням правил охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Проведено поточний ремонт класних кімнат, спортивного залу, харчоблоку та їдальні, туалетів, (2 355 тис грн), , переклеювання шпалер в двох класних кімнатах (3 800 тис. грн.), перестелено леноліум в класній кімнаті 3 класу ( 5000 грн.), замінені панелі в кімнаті 1 класу (4000 грн)

- що вжито для зміцнення матеріально-технічної бази (зазначити вартість):

Придбано комплект парт та стільців для початкових класів ( 9 821 грн.), придбано сучасні шафи в класну кімнату 2 класу (2 400 грн.),придбано магнітофон «Філіпс» (1 355 грн), мульти- портативна акустична система «Опера» (500 грн), футбольну сітку (400 грн) комплект стендів 1 680 тис. грн)
10. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання
За спонсорські кошти були придбані : комплект парт для початкових класів, 2 стенди. Всі поточні ремонти в класних кімнатах виконані завдяки добровільних батьківських внесків.

Але матеріально – технічна база кабінетів інформатики, фізики, спортивного залу потребує оновлення.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт керівника закладу О. А. Малахової про основні напрямки його...
Черга денна: Звіт керівника закладу О. А. Малахової про основні напрямки його діяльності та всього педколективу протягом 2011-2012...

План виховної роботи класного керівника 5 класу
Формувати в дітей кращі людські якості, риси товариськості, взаємодопомоги, порядності І доброти

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
...

Тести концепція маркетингу це: Система зв'язків виробника І споживач а товару
На думку керівника відділу маркетингу бюджет маркетингу передбачає розподіл коштів за

Затверджую прийнято
В” І “С” ”, “Слюсар з ремонту автомобілів”, “Секретар керівника”, “Кухар”, “Кравець”, “Оператор комп'ютерного набору”, а також за...

Звіт керівника іванівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня...
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

План евакуації учнів з кабінету інформатики в аварійних ситуаціях №
У разі виявлення пожежі або її ознак необхідно негайно повідо-мити за телефоном 101 до поже-жної частини, підключити систе-му сповіщення...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка