Пошук по сайту


Добропільська районна державна адміністрація відділ освіти наказ

Добропільська районна державна адміністрація відділ освіти наказ

ДОБРОПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ


від 02.09.2016р. № 224-Д/1

м. Добропілля
Про проведення атестації

Добропільської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів Добропільської

районної ради Донецької області


На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618, згідно річного плану роботи відділу освіти на 2016 рік
Н А К А З У Ю :
1. Провести атестаційну експертизу освітньої діяльності Добропільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради Донецької області з 17.10.2016 по 04.11.2016.

2. Затвердити склад атестаційної комісії щодо проведення атестаційної експертизи Добропільської ЗОШ І-ІІІ ст. (додаток 1).

3. Атестаційній комісії (Карпова):

3.1.Розробити робочу програму атестаційної експертизи Добропільської ЗОШ І-ІІІ ст..

3.2.Довести робочу програму атестаційної комісії до відома в.о. керівника Добропільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради Донецької області Литовченко С.В..

3.3. Здійснити атестаційну експертизу освітньої діяльності Добропільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Добропільської
-2-

районної ради Донецької області згідно робочої програми (додаток 2).

до 04.11.2016

3.4. Надати матеріали за результатами експертизи (протоколи, довідки, висновки, пропозиції) та підготувати аргументований висновок щодо результатів атестаційної експертизи освітньої діяльності Добропільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради Донецької області та вмотивовані конкретні рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню.

до 25.11.2016

4. Головному спеціалісту, інспектору шкіл відділу освіти Карповій О.В.:

4.1. Провести інструктування членів експертної комісії та забезпечити роботу експертної комісії відповідно до робочої програми.

до 17.10.2016

4.2. Забезпечити складання підсумкових протоколів щодо експертної оцінки освітньої діяльності Добропільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради Донецької області.

до 05.12.2016

5. Завідувачу районним методичним кабінетом Єжижанській М.З.:

5.1.Забезпечити надання методичної допомоги адміністрації Добропільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради Донецької області щодо самоаналізу освітньої діяльності, підготовки до проведення атестаційної експертизи.

6. В.о.директора Добропільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради Донецької області Литовченко С.В.:

6.1.Довести до відома учасників навчально-виховного процесу робочу програму атестаційної експертизи освітньої діяльності закладу.

6.2.Забезпечити надання необхідних документів щодо проведення експертизи згідно переліку.

до 17.10.2016

6.3.Надати розклад уроків та позаурочних занять.

6.4.Забезпечити умови для роботи атестаційної комісії.

з 17.10.2016 по 04.11.2016

7. Винести питання атестації Добропільської ЗОШ І-ІІІ ст. на розгляд колегії відділу освіти у грудні 2016 року.

8.Розмістити даний наказ на сайті відділу освіти.

9.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Начальник відділу освіти Л.М.Гапич

Завізовано: О.М.Сердюк

Направлено:

до справи - 1

інспектор -1

РМК – 1

Добропільська ЗОШ - 1

Додаток 1

Затверджено

наказ відділу освіти

№ 224-Д/1 від 02.09.2016
С К Л А Д

атестаційної комісії щодо проведення атестаційної експертизи Добропільської ЗОШ І-ІІІ ст.

у 2016 році

Карпова головний спеціаліст, інспектор шкіл відділу освіти, Олена Вікторівна голова атестаційної комісії

Єжижанська завідувач районним методичним кабінетом, заступник

Марія Зіновіївна голови атестаційної комісії
Члени атестаційної комісії:
Булатова

Ольга Павлівна методист РМК, спеціаліст з кадрових питань
Верем’єва

Наталя Василівна методист РМК

Гусєва

Тетяна Іванівна секретар Добропільської сільської ради (за згодою)
Глушецька

Світлана Григорівна голова батьківського комітету Добропільської ЗОШ

І-ІІІ ст. (за згодою)
Дудушко директор Святогорівської ЗОШ І-ІІІ ст., депутат Світлана Іванівана районної ради
Загнієнко

Валентина Іванівна методист РМК
Куліух

Світлана Олександрівна інженер з охорони праці групи ЦГО відділу освіти
Ліснюк

Ольга Валентинівна голова ради голів ПК


-2-
Марушко

Надія Іванівна економіст централізованої бухгалтерії відділу освіти
Марченко

Любов Олександрівна голова громадської організації «Добре поле»

Паращук

Лілія Михайлівна практичний психолог РМК
Патенко

Любов Миколаївна в.о.завідувача ПМПК
Шаповалов

Микола Дмитрович начальник групи ЦГО відділу освіти

Головний спеціаліст, інспектор шкіл О.В.Карпова

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник відділу освіти

____________ Л.М.Гапич
РОБОЧА ПРОГРАМА

атестаційної експертизи освітньої діяльності Добропільської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Добропільської районної ради

Донецької області з 17.10.2016 по 04.11.2016

І. План - графік проведення атестаційної експертизи


№п/п

дата

Назва заходу

Відповідальні

1

17.10.2016

Нарада педагогічних працівників Добропільської ЗОШ І-ІІІ ст.

Гапич Л.М.

2

17.10.2016- 27.10.2016

Контрольні роботи з базових предметів у 4-11-х класах.

Єжижанська М.З.

3

17.10.2016- 20.10.2016

Анкетування та тестування учнів з визначення мікроклімату в закладі.

Паращук Л.М.

Булатова О.П.

4

24.10.2016

Анкетування та тестування педагогічного колективу (визначення психологічного мікроклімату в колективі, рівень науково - методичної підготовки педагогів),

Тестування адміністрації.

Єжижанська М.З.
Паращук Л.М.


5

18.10.2016- 01.11.2016

Відвідування організаційно – адміністративних, виховних, методичних заходів відповідно до Річного плану роботи.

Члени атестаційної комісії

6

25.10.2016

Анкетування батьків, співбесіда з батьківським комітетом Добропільської ЗОШ І-ІІІст.

Паращук Л.М.

Булатова О.П.

7

04.11.2016

Тиждень відкритого листа для учасників навчально-виховного процесу.

Підведення підсумків роботи атестаційної комісії.

Гапич Л.М.

ІІ. Завдання членам атестаційної комісії

щодо проведення атестаційної експертизи закладу


Об’єкт експертизи

Основні питання експертизи

Хто вивчає
І. Організація навчально-виховного процесу
1.1.Рівень кадрового забезпечення

1. Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки.

Якісний склад кадрів – освітній рівень педагогічних працівників, наявність педагогічних працівників з почесними педагогічними званнями та нагородами (за звітний період)

Булатова О.П. спеціаліст з кадрових питань
2. Організація атестації педагогічних кадрів.

3. Організація підвищення кваліфікації педпрацівників.

4. Організація методичної роботи та її результативність.

Єжижанська М.З.

завідувач РМК

Загнієнко В.І.

методист РМК
5. Профорієнтаційна робота з учнями.

Карпова О.В.

1.2. Стан організації навчально-виховного процесу

1.Ведення навчальної документації, відповідність навчального плану та програм меті й завданням діяльності закладу, фактичний стан їх виконання.

2. Доцільність розподілу варіативної частини навчального плану.

Карпова О.В.

головний спеціаліст, інспектор шкіл
3. Створення умов для використання учнями бібліотечного фонду.

Верем’єва Н.В.

методист РМК
4. Дотримання законодавства щодо вивчення і використання української мови як державної.

Єжижанська М.З.

методист РМК
5. Співпраця навчального закладу з батьками, громадськістю.

Карпова О.В.


1.3. Матеріально - технічна та навчальна база

1. Загальний стан приміщень та будівель навчального закладу

2.Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, спортзалу, спортмайданчиків, навчально –дослідних ділянок та ін., передбачених для даного типу навчальних закладів, відповідність їх обладнання типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

Куліух С.О інженер з охорони праці, Шаповалов М.Д. начальник господарської групи
3. Стан комп’ютеризації навчальної діяльності та ефективність використання комп’ютерної техніки.

Верем’єва Н.В.

методист РМК
4.Дотримання техніки безпеки та охорони праці, пожежної безпеки, санітарно - гігієнічних норм, температурного режиму, навчальної програми ОБЖ.

Куліух С.О інженер з охорони праці, Ліснюк О.В.

1.4. Фінансове забезпечення діяльності закладу

1.Ефективність використання державних коштів, матеріально - технічних та фінансових ресурсів.

2. Залучення додаткових джерел фінансування.

Марушко Н.І.

економіст ЦБ
ІІ. Ефективність навчально-виховного процесу
2.1. Рівень навчальних досягнень учнів.

1.Рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного (семестрового) оцінювання.

2.Рівень навчальних досягнень учнів за наслідками контрольних випробовувань з базових предметів інваріантної частини навчального плану, проведених у 4-11-х класах, але не більше ніж з двох предметів та порівняльний аналіз результатів оцінювання навчальних досягнень учнів учителями предметниками.

Предмети :

українська мова - 4 кл.;

математика - 5 кл.;

історія - 6 кл.;

географія , українська мова - 7 кл.;

біологія, фізика – 8 кл.;

іноземна мова, географія – 9 кл.;

хімія, математика - 10 кл.;

біологія, інформатика – 11 кл..

Методисти РМК з предметів, які курирують:

Верем’єва Н.В.

Єжижанська М.З.

Булатова О.П.

Загнієнко В.І.
3.Вивчення стану внутрішкільного контролю щодо викладання предметів інваріантної складової навчального плану.

Методисти РМК з предметів, які курирують
4.Результативність участі у міжнародних , Всеукраїнських, обласних, районних олімпіадах, турнірах, конкурсах тощо.

Єжижанська М.З.

5.Продовження навчання випускників 9-х класів для здобуття повної загальної середньої освіти (за останні три роки).

6.Вступ випускників 11 класів до вищих навчальних закладів (за останні три роки).

Карпова О.В.

2.2. Результати виховної роботи

1.Рівень особистої зрілості учнів.

Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів та підготовку їх до самостійного життя (тестування, анкетування)

Паращук Л.М. практичний психолог РМК
2.Забезпечення можливостей для самореалізації учнів у різних видах діяльності. Участь учнів у виховних заходах.

3. Розвиток учнівського самоврядування, забезпечення активної позиції учнів у вихованні.

Булатова О.П. методист РМК
ІІІ. Управління навчальним закладом

3.1.Планування діяльності навчального закладу

1. Концепція розвитку навчального закладу.

Карпова О.В.

Єжижанська М.З.
2.Планування діяльності навчального закладу. Відповідність перспективного і поточного планування роботи навчального закладу концептуальним і проблемним завданням, над яким працює колектив.

Карпова О.В. Єжижанська М.З.
3. Планування роботи з науково – методичної проблеми ЗНЗ

Єжижанська М.З.
4. Система планування виховної роботи. Основні напрями позакласної виховної роботи

Булатова О.П.

3.2.Керівництво діяльністю навчального закладу

1.Стиль керівництва. Забезпечення сприятливого соціально – психологічного клімату в навчальному закладі. (анкетування, тестування)

Карпова О.В.

Паращук Л.М.
2. Взаємодія керівників закладу з органами громадського самоврядування (радою закладу, учнівським комітетом, батьківським комітетом, піклувальною радою).

Карпова О.В.

Булатова О.П.
3. Суспільний рейтинг навчального закладу, формування позитивної громадської думки про діяльність навчального закладу (анкетування, тестування)

Карпова О.В.

Паращук Л.М.

3.3.Внутрішньо шкільний контроль за діяльністю навчального закладу.

1. Ефективність управлінських рішень та організація контролю за вихованням.

2. Якість внутрішкільного контролю та педагогічного аналізу усіх основних напрямів роботи закладу: організація внутрішкільного контролю, система контролю за рівнем навчальних досягнень учнів.


Карпова О.В.
Єжижанська М.З.
3. Ведення ділової шкільної документації.

Карпова О.В.

Єжижанська М.З.

Булатова О.П.
ІV. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу
4.1.Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

1. Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально – виховного процесу (учнів).

2.Забезпечення соціальної підтримки дітей - сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально вразливих категорій. Здійснення контролю за цим.

3.Організація медичного обслуговування учнів.

4.Забезпечення умов для збереження здоров’я учнів.

5.Стан дитячого травматизму. Робота педагогічного колективу з профілактики дитячого травматизму.


Карпова О.В.

6. Організація харчування учнів.

Карпова О.В.
7. Стан фізичного виховання ( фізичного - оздоровчі заходи, спортивно - масова робота).

Булатова О.П.

4.2.Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я працівників закладу.

1.Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально - виховного процесу (педагогічних працівників).

2.Організація медичного огляду педагогічних працівників.

3. Забезпечення умов для збереження здоров’я працівників закладу. Створення умов для психологічного розвантаження вчителів.

4. Система роботи закладу з питання забезпечення соціального захисту вчителів.

5.Організація відпочинку та оздоровлення педагогічних працівників.

Карпова О.В.

Ліснюк О.В.

Куліух С.О.


Головний спеціаліст, інспектор шкіл О.В.Карпова

ПЕРЕЛІК

документів для експертизи

загальноосвітнього навчального закладу


№ п/п

Назва документу

Хто вивчає

1

Свідоцтво про державну атестацію загальноосвітнього навчального закладу.

Карпова О.В.

2

Статут закладу. Концепція діяльності школи.

Карпова О.В.

3

Робочий навчальний план.

Карпова О.В.

4

Матеріали самоаналізу.

Члени комісії

5

Річний план роботи.

Окремі розділи річного плану.

Карпова О.В., Єжижанська М.З.,

Члени комісії

6

Книга наказів з основної діяльності.

Карпова О.В., Єжижанська М.З.,

Члени комісії

7

Книга наказів з кадрових питань.


Булатова О.П.

8

Особові справи педагогічних працівників.

Булатова О.П.

9

Журнали обліку вхідного і вихідного листування.

Карпова О.В.

10

Книга обліку педагогічних працівників.

Булатова О.П.

11

Книга обліку трудових книжок працівників.

Булатова О.П.

12

Трудові книжки працівників.

Булатова О.П.

13

Книга обліку наслідків внутрішкільного контролю.

Карпова О.В., Єжижанська М.З.

14

Книга протоколів засідання педагогічної ради (матеріали).

Карпова О.В., Єжижанська М.З.

15

Книги протоколів ради школи, зборів закладу.

Карпова О.В.

16

Книга протоколів піклувальної ради, батьківського комітету.

Карпова О.В.

17

Класні журнали 2014–2015, 2015–2016 н.р., 2016-2017 н.р.

Члени комісії


18

Журнали груп продовженого дня.

Карпова О.В.

19

Журнал обліку звернень та заяв громадян.

Карпова О.В.

20

Атестаційні матеріали педпрацівників.

Загнієнко В.І.

21

Журнали обліку роботи гуртків, факультативів, секцій.

Карпова О.В.

22

Книга обліку руху учнів.

Карпова О.В.

23

Списки первинного обліку дітей, що підлягають навчанню.

Карпова О.В.

24

Матеріали з питань охорони праці ( відповідно до переліку).

Куліух С.О.

25

Матеріали моніторингу якості освіти.

Єжижанська М.З.

26

Нормативно- правова документація.

Карпова О.В.

27

Контрольно-візитаційна книга.

Карпова О.В.

28

Журнали обліку індивідуальної роботи з учнями.

Карпова О.В.,

Патенко Л.М.

29

Журнали обліку пропущених і заміщених уроків.

Карпова О.В.

30

Плани виховної роботи класних керівників.

Булатова О.П.

31

Матеріали щодо попередження правопорушень.

Карпова О.В.

32

Алфавітна книга запису учнів.

Карпова О.В.

33

Особові справи учнів.

Карпова О.В.

34

Матеріали шкільної бібліотеки

Верем’єва Н.В.

35

Матеріали державної підсумкової атестації за 2015 рік.

Єжижанська М.З.

36

Книги обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту, атестатів про повну загальну середню освіту, Похвальних листів і Похвальних грамот.

Карпова О.В.


Головний спеціаліст, інспектор шкіл О.В.Карпова

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна дніпропетровська районна державна адміністрація відділ освіти
Теплична, 5, смт. Ювілейне, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52005 тел/факс 27-10-41

Менська районна державна адміністрація чернігівської області відділ освіти
Організувати та провести у листопаді-грудні 2014 року ІV районний конкурс «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у...

Україна менська районна державна адміністрація чернігівської області відділ освіти
Організувати та провести у жовтні – грудні 2015 року V районний конкурс «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному...

Дніпропетровська районна державна адміністрація відділ освіти
Головного управління освіти І науки від 19. 11. 2012 №1001/0/212-12 «Про проведення щорічного обласного конкурсу «Учитель року» у...

Україна менська районна державна адміністрація чернігівської області відділ освіти
Чернігівської обласної державної адміністрації від 06. 10. 2016 №373 «Про затвердження графіка ІІ етапу Всеукраїнських учнівських...

Україна менська районна державна адміністрація чернігівської області відділ освіти
Чернігівської обласної державної адміністрації від 28. 09. 2015 №277 «Про затвердження графіка ІІ етапу Всеукраїнських учнівських...

Запорізька районна державна адміністрація Відділ освіти Районний...
Без неї не можна сформулювати проблему, правильно оцінити ситуацію, визначити цілі управління, прийняти виконання

Скадовська районна державна адміністрація
Затвердити План розвитку опорного навчального закладу Лазурненської загальноосвітньої школи (додаток 1)

Україна новомиргородська районна державна адміністрація
«Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти ХХІ століття та на основі...

Україна Міністерство освіти І науки Відділ освіти Синельниківської...
Затвердити план підвищення кваліфікації педагогічних працівників району на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка