Пошук по сайту


План роботи відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради на 2016/2017 навчальний рік м. Жовті Води

План роботи відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради на 2016/2017 навчальний рік м. Жовті Води

Сторінка1/15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


«Затверджено»

рішенням колегії відділу

освіти виконкому

Жовтоводської міської ради

________________________

___________ Л.В. Левіна


План

роботи відділу освіти виконкому

Жовтоводської міської ради

на 2016/2017 навчальний рікм. Жовті Води

Дніпропетровська область

2016 рік


Зміст


 1. Аналіз діяльності відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради за 2015-2016 н.р.

 2. Пріоритетні напрямки роботи відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради у 2016- 2017 н.р.

 3. Організація роботи апарату відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради

 4. Циклограма діяльності відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради

 5. Питання, які виносяться на засідання сесії міської ради та виконкому

 6. Засідання колегії відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради

 7. Наради:

  1. Директорів загальноосвітніх навчальних закладів

  2. Завідуючих дошкільними навчальними закладами

  3. Заступників директорів з навчальної роботи

  4. Заступників директорів з виховної роботи

  5. Громадських інспекторів з охорони дитинства

  6. Психологів

 8. Здійснення управлінського контролю:

  1. Державна атестація навчальних закладів

  2. Планові перевірки в ЗНЗ

  3. Планові перевірки в ДНЗ

 9. Накази

 10. Організаційно-масові заходи

 11. Фінансово-економічна і господарська діяльність

 12. Робота з питань забезпечення умов життєдіяльності, охорони праці та техніки безпеки

 13. Аналітично-інформаційна діяльність та статистична звітність відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради

 14. Перелік звітно-контрольної документації закладів освіти виконкому Жовтоводської міської ради

 15. Нормативно-правова база діяльності відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради


І. Аналіз діяльності відділу освіти за 2015/2016 навчальний рік

В 2015-2016 н.р. відділ освіти спрямовував свою діяльність на виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», нормативно-правових актів Президента, Уряду, Верховної Ради України, які визначають державну політику, передбачають формування доступної та якісної освітньої системи, що відповідає вимогам суспільства, запитам особистості, потребам держави і регіону.

Основними пріоритетами в діяльності відділу освіти були:

 • Забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх громадян міста

 • Функціонування єдиного інформаційно-освітнього простору міста

 • Забезпечення використання навчальними закладами новітніх інформаційно-комунікаційних технологій

 • Удосконалення мережі навчальних закладів у відповідності до запитів населення, економічних умов розвитку міста, демографічних процесів

 • Впровадження нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти

 • Забезпечення особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання, розвитку та формування життєвих компетентностей учнів і вихованців

 • Забезпечення сучасної системи моніторингу якості освіти, удосконалення роботи щодо покращення якості знань учнів, профільного навчання і незалежного зовнішнього оцінювання

 • Підтримка обдарованої молоді та творчо працюючих педагогів

 • Забезпечення виконання програм розвитку позашкільних закладів міста

 • Зміцнення та розвиток виховної функції навчальних закладів, розширення суб’єктів виховання, посилення координації їх зусиль

 • Забезпечення системного підходу до вирішення питань особистісного зростання, підвищення професійного рівня та фахової майстерності педагогів

 • Соціальний захист прав дітей, збереження їх життя та здоров'я

 • Соціальний захист педагогів

Впродовж року за ініціативи відділу освіти на сесіях міської ради, засіданнях виконкому були розглянуті нагальні питання розвитку освітньої галузі міста.

В 2015-2016 н.р. відділом освіти проводилась планомірна робота щодо збереження існуючої мережі дошкільних навчальних закладів та груп в них. Станом на 01 вересня 2015 року в місті функціонували 12 ДНЗ, 1 ДНЗ в складі НВК "Дивосвіт", 1 різновікова група в складі НВК «Родина», в яких працювали 95 груп для 1997 вихованців, що становить 93% від загальної кількості дітей дошкільного віку. За віковими категоріями цей показник становить для організованих дітей від 1,5 до 5 років - 93%; 5 рік життя - 100%.

Мережа ДНЗ, в порівнянні з минулим роком залишилася незмінною, кількість груп зменшилась на одну, у зв’язку з переведенням 1-го класу із ДНЗ №34 на базу НВК №6 “Перспектива”.

Перевантаженість груп до планової кількості місць (1677) складає 320 осіб (20%, 16 груп), в минулому році - 407 осіб (24%, 20 груп), при допустимій нормі 10%. На 100 місцях виховується 120 осіб, в минулому році - 124 особи.

За структурою ДНЗ розподіляються наступним чином:

 • 1 ДНЗ санаторного типу ( №15 НВК «Дивосвіт» для частохворіючих дітей);

 • 1 ДНЗ компенсуючого типу спеціального призначення (№ 28 для дітей з вадами мовлення, порушеннями психологічного розвитку);

 • 7 ДНЗ комбінованого типу (№ 4, 18, 30, 32, 33, 34, 35);

 • 4 ДНЗ загального типу (№ 12, 21, 24, 29)

 • 1 різновікова група в складі НВК «Родина».

Приведена у відповідність до ст. 12, 14, 16 Закону України "Про дошкільну освіту" мережа груп компенсуючого типу з урахуванням фактичного стану здоров'я дітей та їх психофізичного розвитку, яка в повному обсязі задовольняє потреби дітей: 9 логопедичних груп; 4 групи для дітей з ППР; 2 групи для дітей, з порушенням зору; 2 групи для дітей з порушеннями опорно - рухового апарату; 1 група для дітей з порушення інтелекту; 5 санаторних груп, в тому числі 3 групи для тубінфікованих дітей, 1 - для частохворіючих та 1 група для дітей із захворюваннями на анемію. Загалом, в компенсуючих групах виховуються та проходять комплекс лікувально-реабілітаційних заходів, повністю або частково відновлюють порушення в розумовому або фізичному розвитку 338 дітей, що становить 17% від загальної кількості організованих дітей та 85% від кількості дітей, які мають психофізичні вади.

Задоволена потреба батьків в групах цілодобового перебування: в ДНЗ №18 - 2 групи, ДНЗ №15 - 1 група.

Збережено мережу груп, які працюють за пріоритетними напрямами в ДНЗ №4, 15, 21, 29, 30, 32, 33, 34, 35. В групах фізкультурно-оздоровчого, художньо-естетичного, гуманітарного, валеолого - екологічного спрямування розвивають творчі та спеціальні здібності 1205 вихованців.

В травні 2016 року випущено в школу 406 дітей. Всі діти психологічно готові до школи. Більшість із них внутрішньо готові до соціальної позиції молодшого школяра, засвоїли морально - етичні норми і правила поведінки.

Другий рік поспіль за останні роки відбувається збільшення учнівського контингенту на початок навчального року. В порівнянні з 2013 р. кількість учнів на початок 2015-2016 н.р. збільшилась на 75 учнів. Але зменшення кількості дітей впродовж багатьох років продовжує негативно впливати на мережу загальноосвітніх навчальних закладів, призводить до значної кількості класів та шкіл з малою наповнюваністю.

З метою забезпечення рівного доступу до загальної середньої освіти в 2015-2016 н.р. функціонували ліцей природничого-наукового навчання, гуманітарна гімназія ім.Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов, навчально-виховний комплекс «Родина», навчально-виховний комплекс №6 «Перспектива», навчально-виховний комплекс «Дивосвіт» з санаторними класами і групами, середні загальноосвітні школи з профільними класами № 3, 5, 8, 10, 12, спеціальна загальноосвітня школа.

03 вересня 2015 р. рішенням виконкому в загальноосвітніх навчальних закладах міста відкрито 144 класи для 3771 учня (в 2014-2015 н.р. 149 класів для 3715 учнів), 9 класів та реабілітаційна група для 65 учнів спеціальної школи, три класи з вечірньою формою навчання на базі СШ№10 (10-12 класи – 36 учнів), чотири класи на базі СШ№8 (9 – 12 класи – 120 учнів). У порівнянні з попередніми роками мережа навчальних закладів змінюється наступним чином:


Заклад

2011-2012 н.р.

2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

класів

учнів

класів

учнів

класів

учнів

класів

учнів

класів

учнів

Ліцей

14

333

14

336

14

344

14

333

14

338

Гімназія

14

381

14

360

14

344

14

344

14

348

СШ№3

25

644

23

593

24

586

24

626

23

636

НВК «Родина»

7

53

7

47

7

52

7

52

7

53

СШ№5

10

218

9

211

8

194

7

179

7

188

НВК«Перспектива»

19

484

17

460

17

463

17

481

18

505

СШ№8

20

506

19

503

19

506

18

476

17

493

СШ№10

17

400

15

371

15

366

14

364

13

358

НВК«Дивосвіт»

23

563

23

565

22

555

22

563

20

558

СШ№12

11

271

11

285

12

286

12

297

11

294

Разом

160

3853

152

3731

152

3696

149

3715

144

3771
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

поділитися в соціальних мережахСхожі:

П л а н роботи відділу освіти менської райдержадміністрації
Тематика апаратних нарад при начальнику відділу освіти на 2016-2017 навчальний рік

Календарний план основних заходів управління освіти І науки виконкому...
Засідання Криворізької міської психолого-медико-педагогічної консультації (Довгинцівський район)

Робочий навчальний план гонтів’ярської загальноосвітньої школи І-ІІ...
«Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», листа відділу освіти Валківської...

План роботи
Розділ І. Аналіз результатів діяльності методичного кабінету у 2015/2016 нав навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний...

Засідання ради рмк
Наказ відділу освіти №183 від 15. 08. 2016 р. «Про організацію районної науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017...

Витяг з плану роботи Самарського відділу освіти на 2014 рік Проблемні...
Р-282/0/3-11 «Про затвердження порядку використання у 2011 році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст на доочищення питної...

Перспективний план роботи кабінету 2016-2017 навчальний рік
Систематично слідкувати за новинами ос windows xp І своєчасно через Internet поновлювати її

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 05. 09. 2016 №154 «Про організацію, зміст та завдання науково-методичної роботи з педагогічними...

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рікБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка