Пошук по сайту


Уроку

Уроку
Всього: 35 годин 1 год. на тиждень

За програмою рекомендованою МОНУ: Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Математика: Інформатика. 5-9 класи. /Програму підготували: автори Жалдак М.І., Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я., Шакотько В.В./


уроку

Тема урокуТема 1. Підготовка текстів і документів за допомогою комп'ютера (5 год.)Гехніка безпеки в кабінеті інформаційно-комунікаційних технологій. Об'єкти текстового редактора.
Створення і редагування документів. Форматування текстів і документів. Пошук і заміна фрагменті r текстів і документів
Використання таблиць під час підготовки документів. Форматування таблиці.
Графічні об'єкти та робота з ними в середовищі

текстового редактора.
Великі документи та їх проектування. Злиття документів. Особливості видавничих систем. Порівняння видавничої системи та текстового редактора.


Тема 2. Комп'ютерні презентації (5 год.)Поняття комп'ютерної презентації. Створення презентації. Основне призначення системи підготовки презентацій. Створення презентацій.
Слайди з текстом. Фон слайда. Презентація як послідовність слайдів.
Практична робота №1 «Слайди з рисунками. Анімація рисунків і текстів»
Налагодження і запуск презентації. Організація перегляду слайдів. Презентація та захист навчальних проектів.
Контрольна робота № 1 «Комп’ютерні презентації»


Тема 3. Електронні таблиці (6 год.)Електронні таблиці та їх призначення

Введення та редагування чисел, формул, текстів. Робота з файлами електронної таблиці.
Координати клітин. Діапазон клітин.
Практична робота №2 «Опрацювання таблиць: копіювання, редагування, вилучення, переміщення., фор­матування. Пошук інформації в електронній таблиці»
Використання функцій та операцій для опрацювання даних, поданих v таблиці. Виве­дення таблиць на друк.
Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі вмісту таблиць.
Контрольна робота № 2 «Електронні таблиці»


Тема 4. Бази даних. Системи керування базами даних (6 год.)Техніка безпеки в кабінетах ІКТ. Поняття БД, СУБД, Системи управління базами даних (СУБД) та інформаційно-пошукові системи.


Створення структури БД. Типи даних. Різні способи введення та редагування даних.
Робота із файлами в СУБД.
Упорядкування даних. Пошук інформації в БД. Мова запитів СУБД.
Формування звітів.
Комплексна практична робота №4.
Математичні програми.
Програми для навчання геоірафії. Географічний атлас України.
Програми для навчання Іноземних мов.


Тема 6. Телекомунікаційні системи. Глобальна мережа Інтернет (6 год.)Глобальна мережа Інтернет, Адресація в Інтернеті, Способи підключення до глобальної мережі Інтернет.
Основні послуги глобальної мережі Інтернет. Види та призначення програмного забезпечення для роботи в глобальній мережі Інтернет.
Електронна пошта. Основні послуги поштових

програм для роботи з електронними повідомленнями.
Поняття про конференції та форуми, Програмне забезпечення та конфігурації телеконференцій та форумів.
.Поняття про гіпертекстовий документ. Служба перегляду гіпертекстових сторінок, Web-сервери, Адреса web-сторінки, Програми-браузери. Пошук інформації в Інтернеті.
Проблеми, безпеки та захисту інформації в

глобальній мережі Інтернет. Практична робота.
Контрольна робота № 3. «Глобальна мережа Інтернет»
Річний резерв часу 2 год.
Річний резерв часу 2 год.
Річний резерв часу 2 год.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку: 45 хвилин. Вид уроку
Тема уроку: Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за заданими траєкторіями. Використання гіперпосилань та...

Методична розробка уроку
Характеристика теми до уроку

Уроку 10-а тема уроку
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером І правила поведінки в комп’ютерному класі

Урок № тема уроку
Тема уроку: Системи опрацювання комп’ютерних презентацій. Програма Microsoft Office PowerPoint 2010 2007

План уроку №6 Тема предмета
Мета уроку: Навчитися захищати інформацію. Розвинути навички швидко орієнтуватись в роботі з антивірусними програмами. Виховати в...

Урок-лекція
Гарна школа починається з уроку. Від нього залежить усе: культура, доброзичливість у взаєминах між учнями, вчителями І батьками....

План уроку №2 Тема предмета
Тема уроку: Апаратне забезпечення персонального комп’ютера. Вимоги безпеки при роботі з персональним комп’ютером

Уроку: Навчальна
Тема уроку. Принципи функціонування електрон­ної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою. Робота з електронною поштою...

Тема уроку
Тема уроку: Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація...

План-конспект уроку №8 Тема уроку: Робота з електронними таблицями, оформлення робочих листів
Познайомитись І програмою Microsoft Excel. Розглянути будову вікна програми Excel, елементи інтерфейсу нікім, навчитися розрізняти...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка