Пошук по сайту


Навчального заняття

Навчального заняття

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

та обліку навчально-методичної роботи викладача ____Бокіної Є.О.____________

(ПІП)

з дисципліни (предмету) «__Інформатика та КТ__» для спеціальності _5.03060101 Організація виробництва групи_ОВ9113

(назва дисципліни) (шифр і назва) (шифр групи)
Період проведення дистанційного навчання - з 02.03.2015 р. по 15.03.2015 р.

Кількість аудиторних годин з дисципліни (предмету) на період 02.03.15 – 13.03.15 рр. - 18 год.;

з них: лекційних занять - 8 год.;

семінарських занять - год.;

практичних занять - 10 год.;

лабораторних занять - год.;

Самостійної роботи студента - 22 год.


Форма навчально

го процесу

Вид навчально

го заняття

Тема навчального заняття

Кількість годин роботи

План заняття

Література

Вид навчального завдання

(роботи)

Форма контролю

Посилання на електронне джерело інформації *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

02.03.15

Заняття №4

практичне заняття

ПР № 20 Робота в табличному процесорі Excel. Технологія проведення розрахунків в таблиці. Створення формул вручну та застосування функцій.

2

Виконання роботи згідно робочому зошиту
виконання завдання практичної роботи та оформлення звіту (робочий зошит)

перевірка результатів виконання практичної роботи

http://lisichkajane.jimdo.com/

03.03.15

Заняття №5

практичне заняття

ПР №21 Графічне представлення інформації: побудова діаграм.

2

Виконання роботи згідно робочому зошиту
виконання завдання практичної роботи та оформлення звіту (робочий зошит)

перевірка результатів виконання практичної роботи

http://lisichkajane.jimdo.com/

04.03.15

Заняття №6

практичне заняття

ПР №22 Графічне представлення інформації: побудова діаграм.

2

Виконання роботи згідно робочому зошиту
виконання завдання практичної роботи та оформлення звіту (робочий зошит)

перевірка результатів виконання практичної роботи

http://lisichkajane.jimdo.com/

05.03.15

Заняття №7

практичне заняття

ПР №23 Формування та друк зведених документів в Excel

2

Виконання роботи згідно робочому зошиту
виконання завдання практичної роботи та оформлення звіту (робочий зошит)

перевірка результатів виконання практичної роботи

http://lisichkajane.jimdo.com/

07.03.15

Заняття №8

практичне заняття

ПР №24 Формування та друк зведених документів в Excel

2

Виконання роботи згідно робочому зошиту
виконання завдання практичної роботи та оформлення звіту (робочий зошит)

перевірка результатів виконання практичної роботи

http://lisichkajane.jimdo.com/

07.03.15

Заняття №9

лекція

Бази даних та інформаційні системи. Моделі даних. Етапи створення бази даних

2

Зробити конспект в зошит

Методичний посібник з інформатики на сайті http://lisichkajane.jimdo.com/http://lisichkajane.jimdo.com/

10.03.15

Заняття №10

лекція

Система управління базами даних Access. Характеристика системи.

2

Зробити конспект в зошит

Методичний посібник з інформатики на сайті http://lisichkajane.jimdo.com/http://lisichkajane.jimdo.com/

11.03.15

Заняття №11

лекція

Типи та властивості полів

2

Зробити конспект в зошит

Методичний посібник з інформатики на сайті http://lisichkajane.jimdo.com/http://lisichkajane.jimdo.com/

14.03.15

Заняття №12

лекція

Робота з формами в СУБД Access

2

Зробити конспект в зошит

Методичний посібник з інформатики на сайті http://lisichkajane.jimdo.com/http://lisichkajane.jimdo.com/1

2

3

4

5

6

7

8

9
СВ

самостійне вивчення

Обчислення в Excel за допомогою формул та формул та функцій

Редагування графіків та діаграм. Перегляд та друкування книг

4

 1. Які типи даних має Excel

 2. Як змінити тип даних в комірках Excel

 3. Правила роботи з аркушами книг

 4. Створення загальної назви для групи аркушів

 5. Зв’язка аркушів Правила створення формули вручну

 6. Правила редагування формул

 7. Виконання обчислень за формулами

 8. Технологія використання стандартних функцій Excel

 9. Записати математичні та логічні функції, приклад використання Стандартні функції Excel

 10. Технологія виконання розрахунків за допомогою стандартних функцій

Л1: с. 385-390 Л1: с. 385-393 Л1: с. 393-397

скласти:

конспект, схеми, таблиці

та ін.

перевірка результатів виконаної роботи

http://lisichkajane.jimdo.com/

СВ

самостійне вивчення

Можливості, термінологія й принципи роботи баз даних Access

2

 1. Об'єкти бази даних.

 2. Нові можливості Mіcrosoft Access .

 3. Основні поняття й термінологія банків даних.

 4. Банки даних - база інформації.

 5. Яким чином відбувається керування даними?

 6. Реляційні банки даних.
Л1: 435-448

Л2: 364-366

Оформлення конспекту
http://lisichkajane.jimdo.com/

СВ

самостійне вивчення

Основні функції СУБД

2

Основні функції СУБД

Л1: 435-448

Л2: 364-366

Оформлення конспекту
http://lisichkajane.jimdo.com/

СВ

самостійне вивчення

Основні об’єкти баз даних Access

2

Основні об’єкти баз даних Access

Л1: 451-468

Оформлення конспекту
http://lisichkajane.jimdo.com/

СВ

самостійне вивчення

Створення та заповненняБД в Access

2

Створення та заповненняБД в Access
Оформлення конспекту
http://lisichkajane.jimdo.com/

СВ

самостійне вивчення

Створення форм та запитів в Access

2

Створення форм та запитів в Access
Оформлення конспекту
http://lisichkajane.jimdo.com/

СВ

самостійне вивчення

Створення підпорядкованих форм та звітів в Access

2

Створення підпорядкованих форм та звітів в Access
Оформлення конспекту
http://lisichkajane.jimdo.com/

СВ

самостійне вивчення

Розробка інфологічної моделі і створення структури реляційної БД

2

Розробка інфологічної моделі і створення структури реляційної БД
Оформлення конспекту
http://lisichkajane.jimdo.com/

СВ

самостійне вивчення

Формування складних запитів. Фільтрів в Access

2

Формування складних запитів. Фільтрів в Access
Оформлення конспекту
http://lisichkajane.jimdo.com/

СВ

самостійне вивчення

Створення діаграм в Access

2

Створення діаграм в Access
Оформлення конспекту
http://lisichkajane.jimdo.com/

Розробив інформаційну картку викладач (підпис) Бокіна Є.О. (ПІБ)

Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії

Протокол № від « » 2015 р.

Голова циклової комісії (підпис) (ПІБ)

Примітки до додат.1:

*Посилання на електронне джерело інформації – вказати адресу персонального освітнього сайту, електрону пошту, хмарні сервіси та ін.)

** Пакет тестових завдань містить всі запитання (завдання) для одного контрольного заходу.

Всі форми навчального процесу, види навчальних занять, види навчального завдання (роботи) та форми контролю визначаються викладачем за робочою програмою навчальної дисципліни (предмета).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Заняття: " Робота с таблицями в тестовому редакторі "
Мета заняття: Вивчення технології створення І форматування документів, що містять

Заняття: " Електронне листування за допомогою поштового клієнта "
Мета заняття: Формування первинних навиків оптимальної роботи з клієнтською програмою Microsoft Outlook Express

Тема Комп’ютерні технології у підготовці юридичних документів 3 Практичне...
Практичне заняття Використання табличного процесора Excel у юридичній діяльності 6

Дисципліна "Інформатика". Місце проведення заняття
...

Дисципліна "Інформатика". Місце проведення заняття
Мета заняття: Навчитись виконувати дії з папками та файлами (створювати, переміщати, копіювати, вилучати, перейменовувати), відкривати,...

Дисципліна "Інформатика". Місце проведення заняття
Мета заняття: Уміти конструювати фільтри І запити для відшукання інформації у базі даних. Знати різницю між запитами: на вибірку,...

Дисципліна "Інформатика". Місце проведення заняття
...

Дисципліна "Інформатика". Місце проведення заняття
Мета заняття: Навчальна: Провести контроль та оцінку набутих навиків налаштування параметрів безпеки браузера, навчити налаштовувати...

План-конспект заняття гуртка «Школа безпеки» 2 рік навчання Тема заняття
...

П І дготовк азагальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року
План організаційних та ремонтних робіт передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень навчального закладу...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка