Пошук по сайту


«ппз загального призначення», «Текстовий редактор (Word)»

«ппз загального призначення», «Текстовий редактор (Word)»

Сторінка1/3
  1   2   3
Тестові завдання для 10-го класу за темами:

«ППЗ загального призначення», «Текстовий редактор (Word)»,

«Комп’ютерні презентації (PowerPoint)», «Електронні таблиці»,

Варіант 1

Частина 1. Вибір відповіді з набору запропонованих варіантів

(вибір як єдиного варіанта правильної відповіді, так і вибір будь-якої кількості варіантів відповіді)
(1 правильно виконане завдання = 1 бал)


 1. Графічний редактор Раіnt – програмне середовище:

 художньої графіки;

 інженерної графіки;

 ділової графіки;

 обробки фотографічних зображень.

 1. Індикатор кольорів графічного редактора розміщений у:

 рядку заголовка;

 рядку стану;

 панелі інструментів;

 панелі кольорів.

 1. Зміна кольору малювання здійснюється натисненням:

 на панелі кольорів лівою кнопкою миші (ЛКМ);

 на панелі кольорів правою кнопкою миші (ПКМ);

 на панелі кольорів спочатку лівою, а потім правою кнопкою миші;

 на клавіатурі першої літери слова, що визначає назву кольору.

 1. Текстовий редактор призначений для:

 підготовки документів до друку;

 введення текстових документів у комп'ютер;

 створення графічних зображень;

 використання підготовленого документа в електронному вигляді;

 створення відеофайлів;

 розробки статистичних документів з можливістю здійснення в них розрахунків.


 1. а)

  Показати недруковані символи

  б)

  Вставить в документ діаграму

  в)

  Вибрати масштаб відображення документу

  г)

  Вставити фрагмент із буферу обміну

  д)

  Від форматувати текст за зразком

  е)

  Вставить в документ надпис
  Поставити у відповідність кнопкам вікна текстового процесора Word функції, які виконуються при натисканні цих кнопок:

Форма для відповіді:

1
2
3
4
5
6
 1. Які дії можна виконати з виділеним фрагментом тексту?

 Копіювати;

 відкрити;

 вилучати;

 зберігати на зовнішньому носії;

 переміщати.

 1. Для запуску програми створення презентацій PowerPoint можна скористатися такими можливостями:

 відкриття файлу з розробленою презентацією;

 Пуск / Програми / Microsoft Office / PowerPoint;

 Автозапуск;

 правою кнопкою миші на робочому столі / Створити / Презентація Microsoft PowerPoint;

 гіперпосилання;

 Пуск /Документи файл із розробленою презентацією;

 з панелі Microsoft Office на робочому столі.

 1. Як можна завантажити табличний процесор (ТП) MS Excel?

 Двічі клацнути ЛКМ (лівою кнопкою миші) по відповідному ярлику на робочому столі;

 набрати ім'я Excel;

 клацнути ЛКМ по кнопці Excel на панелі MS Office;

 клацнути ПКМ (правою кнопкою миші) по файлу з розширенням *.xls;

 Пуск / Програми / MS Office / Excel;

 Файл / Відкрити / обрати тип документа;

 Пуск / Створити документ MS Office / Нова книга / ОК.

 1. Якщо дані не поміщаються у видимій частині клітинки, але скорочувати їх не можна, то необхідно:

 зменшити інформацію, щоб вона поміщалася по ширині;

 збільшити ширину клітинки;

 встановити прапорець переносити по словах для даної клітинки;

 зменшити масштаб виведення на екран.

 1. Указати правильний спосіб зміни розміру діаграми Excel.

 за допомогою команды Формат;

 за допомогою команды Меню;

 перетягуючи мишею маркери виділення діаграми;

 розмір змінювати не можна.
Частина 2. Вибір відповіді з набору запропонованих варіантів

(вибір як єдиного варіанта правильної відповіді, так і вибір будь-якої кількості варіантів відповіді)
(1 правильно виконане завдання = 2 бали)


 1. Сітку з горизонтальних і вертикальних стовпців, яку на екрані утворюють пікселі, називають:

 відеопам'яттю;

 відеоадаптером;

растром;

 дисплейним процесором.

 1. Для побудови точної діагональної прямої в середовищі графічного редактора Раint необхідно натиснути клавішу:

 Ctrl;

 Tab;

 Alt;

 Shift

 1. Установити відповідність між функціональними можливостями графічного редактора Раint і його інструментами:


1) Малювання олівцем

a)

2) Створення написів

b)

3) Зміна масштабу малюнка

c)

4) Зафарбування замкнених областей

d)

5) Розпилювач

e)
Форма для відповіді:


1)
2)
3)
4)
5) 1. Форма для відповіді:


  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)  Визначити коректну послідовність дій для копіювання фрагмента документа з одного текстового файлу в інший, вважаючи, що обидва файли вже відкриті:

а) Скопіювати виділений фрагмент тексту в буфер обміну;

b) Активізувати вікно з документом, в який відбуватиметься копіювання

c) Активізувати вікно з документом, з якого відбуватиметься копіювання

d) Визначити місце вставлення фрагмента тексту в документі, в якому відбуватиметься вставлення

e) Виділити фрагмент документа, який копіюватиметься

f) Вставити інформацію з буфера обміну


 1. Форма для відповіді:


  1)
  2)
  3)
  4)
  5)  Визначити коректну послідовність дій для групування простих контурів у єдине ціле:

а) Клацнути на кнопці Действие;

b) Клацнути по першому об’екту;

c) В меню, що з’явилося, вибрати команду Группировать;

d) Натиснути Shift і утримувати;

e) Послідовно клацнути по кожному з об’єктів групування.

 1. Визначити коректну послідовність дій для зміни розмірів та орієнтації аркуша:


Форма для відповіді:

1)
2)
3)
4)
5)а) вибрати розмір аркуша у випадному однойменному списку;

b) вибрати вкладнику Размер бумаги;

c) вибрати орієнтацію аркуша Книжная чи Альбомная;

d) вибрати команду Файл / Параметры страницы;

e) клацнути кнопку ОК.


 1. До текстового документа можа вставити такі елементы:

 формулы;

 звукозаписи;

 музичні редактори;

 фотографії;

 відеокліпи;

 фотоальбоми;

 діаграми.

 1. Установити відповідність між типами накреслення фрагментів тексту і а інструментами текстового процесора Word:


1) Напівжирний

2) Підкреслений

3)Курсива) CTRL+Y

b)

c) CTRL+I

d) CTRL+B

e)

f)

форма для відповіді:


1)
2)
3) 1. Які можливості доступні користувачу при створенні презентацій?

 використання анімаційних ефектів;

 перехід до текстових файлів;

 використання відеофайлів;

 створення програми для перегляду слайдів;

 створення алгоритму перегляду слайдів;

 використання звукових ефектів;

 демонстрація слайдів у запрограмованному порядку.

 1. Установити відповідність між елементами панелі інструментів MS PowerPoint та її функціями:


форма для відповіді:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)

 1. Попередній перегляд

2)

 1. Застосування шаблонів оформлення слайдів

3)

 1. Тінь

4)

 1. Додати таблицю

5)

 1. Застосування розмітки слайдів

6)

 1. Додати діаграму 1. Поняття формату табличного процесора MS Excel включає такі параметри:

 шрифт;

 яскравість і контрастність зображення;

 формат чисел;

 засіб Вирівнювання;

 розмір клітинок;

 межі клітинок.

 1. Указати команди, які можна виконати для зміни ширини стовпці (висоти рядка):

 Ctrl + F2;

 ПКМ по назві стовпця (номеру рядка) / Ширина стовпця, Висота рядка;

 ЛКМ по межі + перетянути границю / відпустити ЛКМ;

 Alt + F4;

 ПКМ / Формат клітинок / Число, вирівнювання, Шрифт, Межа, Візерунки, Захист.

 1. Серед заданного списку функцій MS Excel укажіть ті, що не відносяться до математичних:

 СУММ;

 ДАТА;

 МАКС;

 СЕГОДНЯ;

 СРЗНАЧ.

 1. Указати неправільні варіанти запису функції для обчислення суми в Excel.

 СУММ(В2;В7);

 СУММ(В2;В7:В20);

 СУММ(В2+В7);

 СУММ(В2.)+В7).

Частина 3. Вибір відповіді з набору запропонованих варіантів
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку Тема Текстовий редактор ms word
Визначити рівень оволодіння знаннями з роботи в текстовому редакторі, вміння оформляти ділові папери за допомогою інструментів ms...

Уроку Тема Лабораторна робота №2 Текстовий редактор ms word. Панель «Малювання»
Познайомити учнів з панеллю інструментів «Малювання» в ms word. Формувати вміння будувати прості графічні зображення, створювати...

Комплексна практична робота “Робота в середовищі текстового редактора Microsoft Word”
Завантажити текстовий редактор Word, встановити: розмір сторінки А5, орієн­тація "Книжная", поля – по 2 см, шрифт Arial, розмір Створити...

Уроку Тема Лабораторна робота №1 Текстовий редактор ms word. Таблиці
Формувати вміння будувати таблиці в ms word, видаляти та додавати стовбці та рядки в таблиці, форматувати інформацію в таблицях....

Методичні вказівки до лабораторних робіт за темою «Текстовий редактор»
Методічні вказівки до лабораторних робіт за темою «Текстовий редактор» за курсом «Інформатика та комп'ютерна техніка». / Укл. О....

Лабораторні завдання з теми „Текстовий процесор Microsoft Word”
Запустіть текстовий процесор командою ПускПрограммы Microsoft Word. Ознайомтесь із будовою вікна програми1, що є типовим для операційної...

Урок 22 Тема: Графічний редактор
Сформувати поняття “графічний редактор”; уявлення про призначення цієї програми, її інтерфейс І можливості

Оо writer. Створення документа
Методічні вказівки до лабораторних робіт за темою «текстовий редактор» за курсом «Інформаційні системи та технології». / Укл. Л....

Робота з графічними об’єктами у середовищі текстового процесора
Підтема: Використання примітивів під час створення графічних зображень використовуючи векторний графічний редактор на базі microsoft...

Тема Комп’ютерні технології у підготовці юридичних документів 3 Практичне...
Практичне заняття Використання табличного процесора Excel у юридичній діяльності 6База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка