Пошук по сайту


Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг І виконання робіт протипожежного призначення

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг І виконання робіт протипожежного призначення

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _____________ 2015 р. №_______

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Загальні положення


1. Ці Ліцензійні умови визначають вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік підтвердних документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.


2. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її одержання – відповідати ліцензійним умовам.


3. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення вживаються у такому значенні:

адміністративне приміщення – нежитлове приміщення (офіс) та/або будівля (споруда), що належить суб'єкту господарювання на правах власності або оренди, в якому розташовується його орган управління та яке має адресу, через яку може здійснюватися поштовий зв'язок;

монтаж – комплекс операцій зі встановлення, з'єднання окремих складових, вузлів та агрегатів, налагодження та перевірки на працездатність;

оцінка (експертиза) протипожежного стану підприємств, об'єктів чи приміщень (далі – оцінка протипожежного стану) – визначення відповідності підприємств, об'єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) вимогам правил з пожежної безпеки;

перевірка (огляд) систем блискавкозахисту – комплекс робіт, який проводиться з певною періодичністю і спрямований на забезпечення працездатності проектних параметрів систем блискавкозахисту (перевірка надійності електричних з'єднань між струмопровідними частинами, відсутності механічних ушкоджень, корозійного руйнування, вимір опору струму розтікання заземлювачів та вжиття заходів щодо відновлення нормованих параметрів);

спеціальне навчання – підвищення кваліфікації працівників (керівників та виконавців робіт) з метою набуття знань з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення на базі спеціалізованих навчальних та науково-дослідних закладів, а також підприємств і організацій, які мають відповідну матеріально-технічну базу та фахівців, за навчальними планами і програмами, затвердженими в установленому порядку та погодженими з ДСНС.

Інші терміни вживаються у значеннях відповідно до чинного законодавства.
4. Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (далі – ліцензія) здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про одержання ліцензії (додаток 1) у спосіб, визначений частиною першою статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон).

Якщо здобувач ліцензії планує провадити господарську діяльність з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення не в повному обсязі, а частково (з окремих видів робіт та послуг, визначених у пунктах 2 - 4, 9 Переліку послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню (далі - Перелік), то в заяві про одержання ліцензії також указуються ці роботи та послуги. У цьому разі, в ліцензії після виду господарської діяльності зазначаються види робіт та послуг, на які вона поширюється.
5. До заяви про одержання ліцензії додаються такі документи:

копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

відомості про виконання технологічних вимог, щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності, підписані здобувачем ліцензії (додаток 2);

відомості про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт) за окремими посадами, підписані здобувачем ліцензії (додаток 3);

засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують право власності здобувача ліцензії або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з цими Ліцензійними умовами;

засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують освітній та кваліфікаційний рівень спеціалістів, та наявність у працівників трудового стажу, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з цими Ліцензійними умовами;

опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах (додаток 4).

Органу ліцензування забороняється вимагати від здобувача ліцензії інші документи.
6. Заява про одержання ліцензії (переоформлення ліцензії; звуження провадження виду господарської діяльності; розширення провадження виду господарської діяльності) та документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів.
7. Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви про одержання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення. Копія рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду надається у триденний строк здобувачеві ліцензії.
8. Заява залишається без розгляду, якщо документи оформлені з порушенням вимог частини другої статті 12 Закону.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Вступ
Правове забезпечення обліку І аудиту реалізації сільськогосподарської продукції, робіт І послуг

1. національна економіка: загальне та особливе
Як наукова дисципліна національна економіка комплексне вчення про закономірності становлення та функціонування господарської системи...

3 Критерії оцінки досягнень знань та умінь учнів по виконанню лабораторно-практичних робіт
Основою вивчення більшості предметів розділу „Професійно-практична підготовка” є виконання учнями лабораторно-практичних робіт

П І дготовк азагальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року
План організаційних та ремонтних робіт передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень навчального закладу...

Умови проведення
Ці Умови визначають порядок організації та проведення Всеукраїнських інтелектуальних змагань, їх організаційне, методичне І фінансове...

Тема. Робочий стіл. Меню, IX призначення, запуск програми на виконання
Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з тб у кабінеті інформатики

Відділ освіти Городищенської районної державної адміністрації Районний...
Кожна робота містить короткі теоретичні відомості, правила техніки безпеки, покроковий алгоритм виконання з додатковими завданнями...

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни
Облік І аудит”, 050. 102 „Економічна кібернетика”, спеціалізації „Фінансування І кредитування”

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків...
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, доводить до відома таку інформацію

Звіт по ІІ (концептуально-діагностичному) етапу дослідно-експериментальної...
Педагогічні умови виховання в учнів ціннісного ставлення до праці ” на базі Семидубського аграрного ліцею І зош І-ІІ ступенів Дубенського...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка