Пошук по сайту


«Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи»

«Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи»

Сторінка1/28
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Головне управління освіти і науки

Дніпропетровської облдержадміністрації

Відділ освіти Криворізької райдержадміністрації

«Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи»

Матеріали районної

науково-практичної конференції
9 січня 2013 року

с. Лозуватка

Упорядник:

Т.А. Ланчковська – завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Криворізької районної державної адміністрації.

Збірка містить матеріали доповідей учасників районної науково-практичної конференції «Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи» з визначенням основних аспектів реалізації стратегії сталого розвитку, як основи модернізації сучасної системи освіти, аналізом шляхів впровадження конкретних інновацій у навчально-виховний процес навчальних закладів Криворізького району.

Розраховано на керівників районних методичних служб, директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, педагогічних працівників навчальних закладів освіти.Шановні колеги!

Новому періоду розвитку людства, а саме, постіндустріальної ери цивілізації, епохи організаційних, діяльнісних та інформаційних технологій, технологічної культури, дбайливого ставлення до довкілля та здоров'я людини, має відповідати нова філософія освіти, нові освітні системи, нові моделі навчання.
Передумови їх створення виникли протягом другої половини XX століття, коли відбулося оформлення концепції сталого розвитку суспільства. Постановою Кабінету Міністрів України за № 634 затверджено Комплексну програму реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки, складовими якої є системна перебудова вітчизняної освіти на засадах сталого розвитку. Цей процес є важливим напрямом інтеграції вітчизняної освіти до європейського освітнього простору.

Основною ціллю освіти для сталого розвитку у контексті системних завдань реформування вітчизняної освітньої системи доцільно визначити як сприяння становленню всебічно освіченої, соціально активної особистості, яка розуміє нові явища та процеси суспільного життя, володіє системою поглядів, ідейно – моральних принципів, норм поведінки, які забезпечують готовність до соціально відповідальної діяльності та неперервної освіти протягом всього життя в швидко змінному світі.

Освіта для сталого розвитку – процес навчання тому, як приймати рішення, необхідні для забезпечення довгострокового майбутнього економіки, екології, соціальної справедливості. Розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє та відповідних смисложиттєвих цінностей і пріоритетів – ключова задача освіти в ХХІ столітті.

На вирішення саме цих задач була розроблена Муніципальна програма розвитку освіти Криворізького району «Освіта для сталого розвитку» на період 2009 – 2015 рр., затверджена колегією відділу освіти 24 вересня 2009 року.

Програма «Освіта для сталого розвитку» розроблена відділом освіти на виконання комплексної програми «Освіта для сталого розвитку», погодженої головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації 03 червня 2009 року та затвердженої рішенням Вченої ради ДОІППО 02 червня 2009 року.

На сьогодні теорія сталого розвитку є безальтернативною методологічною основою розробки проблем розвитку суспільства як на загальноцивілізаційному, так і на національному та місцевому рівнях.

Сьогодні ми маємо напрацювання, які містять не лише теоретичне обгрунтування проблеми, а й конкретні практично спрямовані програми та проекти. Саме ці напрацювання і покладені у зміст доповідей та виступів педагогічних працівників – учасників науково-практичної конференції «Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи».

Кравчик Людмила Володимирівна,

начальник відділу освіти

Криворізької райжержадміністрації

ПРОГРАМА

районної науково – практичної конференції
«Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи»
09 січня 2013 року

Лозуватська СЗШ №1


9.00 – 9.30

Збір учасників конференції, реєстрація

9.30 – 11.00

Пленарне засідання конференції (актова зала)

Головуюча Кравчик Людмила Володимирівна, начальник відділу освіти
Виступаючі:

  1. Трофименко Світлана Олександрівна, директор Широківської СЗШ

Випереджаюча освіта для сталого розвитку: від теорії до практики

2. Дмитренко Галина Олександрівна, вчитель Гейківської СЗШ

Екологічне виховання та моральна культура особистості: шляхи формування

3. Фуголь Надія Русланівна, директор Лозуватської СЗШ №1

Створення моделі школи життєтворчості особистості в умовах реалізації основних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку

  1. Леонтьєва Ольга Миколаївна, методист РМК

Формування освітнього медіа середовища та робота педагогів району в інформаційно-освітньому просторі Дніпропетровщини як основа впровадження сталого розвитку

  1. Ланчковська Тамара Анатоліївна, завідуюча РМК

Нові підходи до розвитку компетентностей педагогічних працівників в умовах впровадження основних засад сталого розвитку

  1. Тлустенко Світлана Сергіївна, психолог Радушанської СЗШ

Система психолого-педагогічного проектування для сталого розвитку в умовах сільської школи

  1. Гродікова Олена Володимирівна, вчитель художньої культури та етики Зеленопільської НСЗШ

Культурологічні підходи в системі креативного навчання та виховання в інтересах сталого розвитку

  1. Прилипко Раїса Михайлівна, заступник директора з виховної роботи Надеждівського НВК

Школа здоров’я – дорога в майбутнє – девіз освіти сталого розвитку

11.00 – 11.15

Технічна перерва: перехід до аудиторій для секційної роботи

11.15 – 12.45

Робота у секціях

Секція №1

«Роль природничих дисциплін у становленні екологічно освіченої особистості школяра за умов впровадження засад випереджаючої освіти для сталого розвитку.»
Керівник секції: Трофименко Олена Дмитрівна, методист РМК

Секретар: Соколовська Т.В., вчитель Лозуватської СЗШ №1, керівник РМО вчителів географії.
Виступаючі:

1. Трофименко Олена Дмитрівна, методист РМК

Діяльність вчителів природничого циклу у становленні екологічної освіченої особистості за умов впровадження засад випереджаючої освіти для сталого розвитку

2. Соколовська Тетяна Вікторівна, вчитель географії Лозуватської СЗШ №1

Екологічна культура – складова свідомої креативної особистості

3. Шевченко Світлана Вікторівна, вчитель біології Лозуватської СЗШ №1

«Ніщо на землі не проходить безслідно»

4. Дрозд Тетяна Миколаївна, вчитель хімії та біології Златоустівської СЗШ

Діяльність вчителя природничого циклу у становленні екологічно освіченої особистості школяра

5. Бондаренко Тетяна Василівна, вчитель географії та біології Радушанської СЗШ

Екологічне виховання в урочний та позаурочний час

6. Яровий Василь Володимирович, вчитель хімії та біології Недайводської СЗШ-сад

Етапи природоохоронної роботи вчителів природничих дисциплін

7. Пініч Лариса Григорівна, вчитель біології Лозуватської СЗШ №1

Три складові екологічної культури

8. Соколовська Тетяна Вікторівна, вчитель географії Лозуватської СЗШ №1

Підбиття підсумків роботи секції

Секція №2

«Випереджаюча освіта для сталого розвитку як основа модернізації сучасної системи суспільно-гуманітарної освіти: методологія, методика, технології»
Керівник секції: Кривошея Марина Михайлівна, методист РМК

Секретар: Печенівська С.І., вчитель Недайводської СЗШ, керівник РМО вчителів української мови та літератури.
Виступаючі:

1. Печенівська Світлана Іванівна, вчитель Недайводської СЗШ, керівник РМО вчителів української мови та літератури

Моніторинг випереджаючої освіти для сталого розвитку як основи сучасної системи суспільно-гуманітарної освіти

2. Рябченко Наталія Григорівна, вчитель англійської мови Златоустівської СЗШ

Особистісно-зорієнтоване навчання як один із розвитків сталої освіти

3. Філоненко Тетяна Олександрівна, вчитель української мови Златоустівської СЗШ

Методика викладання гуманітарних наук в системі випереджаючої освіти для сталого розвитку

4. Вімба Наталія Володимирівна, вчитель англійської мови Надеждівського НВК

Методика викладання англійської мови в системі випереджаючої освіти для сталого розвитку

5. Напханенко Олена Миколаївна, вчитель української мови Широківської СЗШ

Формування компетентностей випереджаючої освіти для сталого розвитку засобами рідної мови

6. Дериглазова Юлія Миколаївна, вчитель англійської мови Гейківської СЗШ

Активні форми і методи випереджаючої освіти для сталого розвитку на уроках англійської мови

7. Вічканова Любов Кіндратівна, вчитель української мови Лозуватської СЗШ №1

Зростаємо на народній педагогіці

8. Карпенко Тетяна Віталіївна, вчитель російської мови та світової літератури Лозуватської СЗШ №1

Формування духовних якостей особистості у процесі вивчення світової літератури

9. Лузганова Наталія Григорівна, вчитель історії Веселівської СЗШ

Методи і технології випереджаючої освіти для сталого розвитку на уроках історії та суспільствознавства

10. Збарах Світлана Миколаївна, вчитель історії Лозуватської СЗШ №2

Майбутнє школи за випереджаючим навчанням

Секція №3

«Фізико-математична освіта, як компонент інформаційної та медіа освіченості школярів в інтересах сталого розвитку»
Керівник секції: Бібік Тамара Леонідівна, методист РМК

Секретар: Чабаненко Л.В., вчитель Червоношахтарської СЗШ, керівник РМО вчителів фізики.
Виступаючі:

1. Глотенко Олеся Іванівна, вчитель математики Недайводської СЗШ-саду

Сучасний урок - грамотне відображення педагогічної системи вчителя

2. Чабаненко Людмила Віталіївна, вчитель фізики Червоношахтарської СЗШ

Використання міжпредметних зв’язків у системі формування інформаційної культури школярів в умовах впровадження креативної освіти

3. Ертман Ігор Сергійович, вчитель математики та інформатики Лозуватської СЗШ №1

Організація і контроль самоосвіти учнів засобами інформаційних технологій

4. Остренко Олександр Анатолійович, вчитель інформатики Червоношахтарської СЗШ

Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи при впровадженні профільних курсів за вибором на уроках інформатики

5. Тищенко Валентина Вікторівна, вчитель математики Зеленогайської НСШ

Особливості освітньої діяльності вчителя в світлі розвитку інформаційних технологій

6. Орел Альона Анатоліївна, вчитель математики Лозуватської СЗШ №1

Формування математичних компетентностей особистості засобами інноваційних технологій на уроках математики

Секція №4

«Системний підхід до впровадження основних засад сталого розвитку через забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою
Керівники секції: Леонтьєва Алла Олексіївна, методист РМК

Тебеньова Ірина Арнольдівна, методист РМК

Секретар: Каращук Л.А., вчитель Лозуватської СЗШ №1, керівник РМО вчителів 4-х класів.
Виступаючі:

1. Леонтьєва Алла Олексіївна, методист РМК

Сучасні підходи до реалізації наступності між дошкільною та початковою ланками освіти

2. Ертман Катерина Григорівна, учитель початкових класів Лозуватської ПШ-саду

Інтерактивна вправа «Акваріум»

3. Черепанова Таміла Григорівна, учитель початкових класів Христофорівської СЗШ, Туз Людмила Михайлівна, вихователь Христофорівського ДНЗ «Буратіно»

Забезпечення наступності між ДНЗ та початковою школою щодо підготовки дітей до навчання в школі

4. Пікуля Галина Василівна, учитель початкових класів Глеюватської НСШ, Колеснікова Людмила Віталіївна, вихователь Глеюватського ДНЗ «Віночок»

Адаптаційно-розвивальні заняття з корекції тривожності та сором’язливості як складових неуспішності в навчанні

5. Онищенко Олена Вікторівна, учитель початкових класів Грузької НСШ-саду, Лаврова Людмила Миколаївна, вихователь Грузького НВК

Проблема наступності у формуванні ціннісного ставлення до навчання у дошкільнят та молодших школярів

6. Тебеньова Ірина Арнольдівна, методист РМК

Презентація районного проекту «Партнерська взаємодія дошкільної та початкової ланок освіти»

Секція №5

«Формування професійної майстерності педагога мистецьких дисциплін в умовах випереджаючої освіти для сталого розвитку»
Керівник секції: Трухачова Вікторія Вікторівна, методист РМК

Секретар: Остренко Ю.В., вчитель Червоношахтарської СЗШ, керівник РМО вчителів образотворчого мистецтва.
Виступаючі:

1. Іванова Вікторія Віталіївна, заступник директора з НВП, вчитель музики Гейківської СЗШ

Інноваційна діяльність вчителя в процесі викладання предметів мистецького циклу в умовах випереджаючої освіти сталого розвитку

2. Мельниченко Андрій Вікторович, вчитель образотворчого мистецтва Радушанської СЗШ

Виховання художньо-естетичних здібностей учнів через освіту сталого розвитку

3. Шляхова Людмила Анатоліївна, вчитель музики Глеюватської НСШ

Розвиток креативної особистості засобами інтеграції навчальних предметів мистецького циклу

4. Рябчій Галина Сергіївна, вчитель музики Надеждівського НВК

Позакласна та позашкільна діяльність учнів як один з напрямків розвитку естетичної культуриРЕКОМЕНДАЦІЇ

учасників районної науково-практичної конференції

«Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи»

(09 січня 2013 року, Лозуватська СЗШ №1)

Новому періоду розвитку людства, а саме, постіндустріальної ери цивілізації, епохи організаційних, діяльнісних та інформаційних технологій, технологічної культури, дбайливого ставлення до довкілля та здоров'я людини, має відповідати нова філософія освіти, нові освітні системи, нові моделі навчання.

Основною ціллю освіти для сталого розвитку у контексті системних завдань реформування вітчизняної освітньої системи доцільно визначити як сприяння становленню всебічно освіченої, соціально активної особистості, яка розуміє нові явища та процеси суспільного життя, володіє системою поглядів, ідейно – моральних принципів, норм поведінки, які забезпечують готовність до соціально відповідальної діяльності та неперервної освіти протягом всього життя в швидко змінному світі.

Освіта для сталого розвитку – процес навчання тому, як приймати рішення, необхідні для забезпечення довгострокового майбутнього економіки, екології, соціальної справедливості. Розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє та відповідних смисложиттєвих цінностей і пріоритетів – ключова задача освіти в ХХІ столітті.

Сьогодні освіта вже не підготовка до життя, а спосіб життя, тому теорія сталого розвитку є безальтернативною методологічною основою розробки проблем розвитку суспільства як на загальноцивілізаційному, так і на національному та місцевому рівнях.

Безперечно маючи напрацювання, які містять не лише теоретичне обгрунтування проблеми, а й конкретні практично спрямовані програми та проекти, виходячи з обговорення основних пріоритетних напрямків модернізації сучасної освіти на засадах моделі випереджаючої освіти для сталого розвитку та з метою забезпечення її широкої підтримки, учасники конференції

РЕКОМЕНДУЮТЬ

1. Активно впроваджувати основні засади комплексної програми «Освіта для сталого розвитку», як інноваційні технології європейського зразка та механізму переходу системи освіти на міжнародні та європейські стандарти освіти.

2. Втілювати комплексний, системний підхід у впровадженні принципів сталого розвитку в навчально-виховний процес та позакласну діяльність з метою формування ключових компетентностей.

3. Здійснювати аналітичну діагностику розвитку творчих та інтелектуальних здібностей, ціннісних орієнтацій, рівня соціальної активності, екологічної культури, духовного розвитку, ставлення до свого здоров’я.

4. Відпрацьовувати методику інтеграції принципів сталого розвитку у шкільні предмети, активізуючи експериментальну діяльність педагогічних працівників.

5. Звернути особливу увагу на розвиток Єдиного освітньо – інформаційного простору області, впровадження інформаційно-комунікаційних, мультимедійних технологій у навчально-виховний процес.

6. Використовувати проектні технології та технології продуктивного навчання з метою стимулювання креативності особистості школяра.

7. Враховувати сучасні вимоги до організації навчального процесу на основі нових Державних стандартів початкової, базової та повної середньої освіти, профільного навчання

8. Творчо переосмислювати засади випереджаючої освіти для сталого розвитку, формування креативної компетентності, ІКТ та медіа освіченості школярів для активного впровадження.

9. Взяти до уваги та поширювати досвід навчальних закладів, які працюють у режимі експериментальну, є опорними закладами з різних напрямків діяльності.

10. У виховній практиці культивувати дитиноцентричну парадигму освіти, гуманістичні цінності, здоров’язберігаючий спосіб життя в екологічно безпечному середовищі.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного...
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області

Анотований – бібліографічний покажчик Укладач завідуюча бібліотекою...
Аксельруд В. В. Організація позакланої роботи з фізики в умовах реалії сільської школи/ В. В. Аксельруд.//Фізика в школах України....

344/2013 від 25 червня 2013 року Про Національну стратегію розвитку...
З метою вдосконалення правових та організаційних засад розвитку освіти в Україні постановляю

Перспективний план роботи Гаї-Дітковецької загальноосвітньої школи...
Педагоги дійшли висновку, що саме в нашій школі з нашими учнями, нашими батьками І нашими колегами ідея школи вдосконалення взаємин,...

Директор школи Королюк В. П
Переглянути та поновити інструкції для проведення лабораторних та практичних робіт з інформатики

Якісний рівень освіти забезпечується у світі за допомогою відповідних...
В умовах кардинальної модернізації національної освіти це є надзвичайно важливим, оскільки надає змогу вчасно усунути можливі прорахунки...

Реалізація Державного стандарту початкової загальної освіти
А школу, на вчителя, І завдання перед ним набувають нового змісту: створити оптимальні умови для розвитку І навчання особистості,...

Навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад дошкільний...
Досвід враховую нові технології навчання І має таку структуру: опис теоретичних І практичних ліній роботи над проблемою, розробки...

Харківська гімназія №12 харківської міської ради харківської області
Розпочати роботу над єдиною методичною темою «Підвищення якості освіти учнів та фахового розвитку педагогічних працівників в умовах...

ІІ. Провідні чинники І стратегії розвитку освіти в сучасних умовах
Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник. – Суми: Редакційно-видавничий відділ сдпу, 1999. – 300 с. [Sbr1-4 + Sbr5-8...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка