Пошук по сайту


Затверджую

Затверджую

Сторінка1/4
  1   2   3   4


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ


від 15.07.2016 р. N 17.4-12/9


ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Державної служби статистики України
_______________ І. М. Жук
15 липня 2016 р.


Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-підприємництво (коротка) (річна) "Структурне обстеження підприємства"

I. Загальні положення


1. Методологія складання показників, які містить форма N 1-підприємництво (коротка) (річна), базується на вимогах нормативних документів Європейського Союзу (далі - ЄС) стосовно структурної статистики підприємств, зокрема Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) N 295/2008 від 11 березня 2008 року, регламентів Комісії (ЄС) N 250/2009 та N 251/2009 від 11 березня 2009 року.

Поряд з найменуванням показників форми наведено їх кодові позначення, згідно з якими ці показники відповідно до вищезазначених регламентів ЄС передаються до Статистичної комісії Європейського Союзу (далі - код Євростату). Наприклад, поряд з показником "Середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами), осіб" зазначено код Євростату 16.13.0.

2. Форма відображає показники, сформовані з використанням регістрів бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва (далі - спрощений План рахунків), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року N 186, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 травня 2001 року за N 389/5580 (зі змінами), або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків) та Інструкції про застосування Планом рахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185 та N 893/4186 (зі змінами), національних положень (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджених відповідними нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також первинних документів, затверджених наказами центрального органу виконавчої влади в галузі статистики, необхідних для складання показників зі статистики праці.

3. Вартісні показники форми не включають інформацію щодо податку на додану вартість (далі - ПДВ), де одиницями вимірювання вартісного показника є тисячі гривень з одним десятковим знаком.

4. За відсутності даних форми відповідні рядки (графи) вміщують прочерки.

5. Форма відображає інформацію про результати діяльності (вартісні показники) з урахуванням своєї частки у спільній діяльності без створення юридичної особи, якщо підприємство є учасником спільної діяльності без створення юридичної особи.

6. Терміни в цих Роз'ясненнях уживаються в такому значенні:

Замовником вважається одиниця, що вступає з іншою одиницею (підрядником) у договірні відносини, які передбачають виконання нею певних завдань, таких як частина виробничого процесу або навіть повний виробничий процес; надання послуг з підбору (найму) персоналу або забезпечення допоміжних функцій.

Підрядником (субпідрядником) вважається одиниця, що виконує певні завдання, такі як частина виробничого процесу або навіть повний виробничий процес; надання послуг з підбору (найму) персоналу або забезпечення допоміжних функцій за договірними відносинами із замовником.

Основним видом економічної діяльності може вважатися той вид економічної діяльності, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість.

Юридичною особою вважається організація, створена і зареєстрована в порядку, встановленому законодавством.

7. Форма містить дані в цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма місцевими одиницями цього підприємства незалежно від їх місцезнаходження.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую начальник управління освіти

Затверджую” директор Золотоношківської
...

Затверджую директор Харківського педагогічного ліцею №4
Мон №637 «Про провденення суцільної інвентаризації стану наявної комп'ютерної техніки в загальноосвітніх навчальних закладах І, І-ІІ,...

Затверджую
Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження n 3-наука (річна) "Звіт про здійснення...

Івано- франківський технікум ресторанного сервісу І туризму Національного...
«Систем управління базами даних», їх використання у практичній діяльності торгових підприємств

Затверджую прийнято
В” І “С” ”, “Слюсар з ремонту автомобілів”, “Секретар керівника”, “Кухар”, “Кравець”, “Оператор комп'ютерного набору”, а також за...

Затверджую ректор доіппо м.І. Романенко Матеріали обласної серпневої...
Наказ мон україни №582 від 28. 05. 2015р: Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Затверджую
Союзу (далі єс) стосовно структурної статистики підприємств, зокрема Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) n 295/2008...

Погоджено погоджено затверджую в о. начальника Голова пк директор Чупирянського
Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітні...

Розклад уроків Йосипівського нвк «днз-знз І-ІІ ступенів»
«Затверджую» Розклад уроків Йосипівського нвк «днз-знз І-ІІ ступенів» на ІІ семестр 2016-2017 н р. «Погоджую»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка