Пошук по сайту


Вербицький В. В. Юннатівський рух в Україні

Вербицький В. В. Юннатівський рух в Україні

Сторінка1/3
  1   2   3
Програмно-методичне забезпечення

позашкільної освіти України
Еколого-натуралістичний напрям
Електронна адреса відповідної сторінки офіційного веб-сайту Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді:

http://www.nenc.gov.ua/regions.html

1. Програмне забезпечення:

 • Програми гуртків з біології, екології, сільського господарства для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. / Під редакцією В.В. Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2001. – 235с.

 • Вербицький В.В. Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів (Еколого-натуралістичний напрям). – К., “Богдана”, 2004. – 350 с.

 • Спецвипуск журналу “Біологія” (Програми гуртків еколого-натуралістичного напряму).


2. Методичне забезпечення:

 • Основи еколого-натуралістичної освіти (за ред. В.В.Вербицького), науково-методичний посібник, К., 2005. – 490 с..

 • Методологічні матеріали ВЗБШ. Молода наукова зміна. Матеріалами науково-практичної конференції “Сучасні проблеми біології” / Під ред. В.В. Вербицького. – К.: СПМ “АВЕРС”, 2003. – 220 с.

 • Вербицький В.В. Юннатівський рух в Україні. – К.: Деміур. – 2001. – 304 с.

 • Вербицький В.В. Методологічні вимоги позашкільної еколого-натуралістичної роботи як один із засобів освітньо-просвітницької діяльності позашкільних закладів за програмою GLOBE в Україні // GLOBE в Україні. Методологічний збірник / Під ред. В.В. Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2004. – С. 3−14.

 • Вербицький В.В. Оздоровлення, фізичне загартування молоді в позашкіллі. – К.: АВЕРС, 2008. – 384 с.

 • Вербицький В. Екологічне виховання дітей (практикум для педагога). – К.: АВЕРС, 2009. – 104 с.

 • Вербицький В. Технологізація навчально-виховного процесу сучасного позашкільного еколого-натуралістичного навчального закладу: Методичний посібник - К.: “АВЕРС”, 2010. − 112 с.

 • Методичні засади реалізації пріоритетних напрямів експериментально-дослідницької діяльності (з досвіду роботи еколого-натуралістичних центрів України): Виробничо-практичне видання. / За заг. ред. В.В.Вербицького – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”. 2005. – 468 с.

 • Проведення екологічних експедицій, походів, польових практик. Типові методичні матеріали / Під ред. В.В. Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2003. – 152 с.

 • Еколого-натуралістична творчість: Науково-методичний вісник / Під ред. В.В. Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2001. (№ 1. – 244 с., № 2. – 203 с., № 3. – 296 с.).

 • Еколого-натуралістична творчість: Науково-методичний вісник / Під ред. В.В. Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2002. (№ 1. – 216 с., № 2. – 292 с., № 3. – 256 с.).

 • Екологічні стежки України. Живи, Земле! Методологічні матеріали / Під ред. В.В. Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2003. – 196с.

 • Вербицький В.В. Методологічні основи розвитку практичного розуму школяра. – К.: СПМ “АВЕРС”, 2007. – 124 с.

 • Спецвипуски журналу “Рідна школа” (2000. − № 6 (846), 2001. − № 6 (857), 2003. − № 8 (883), 2006. − № 8 (919), 2007. − № 4 (933), 2008. − № 7−8 (943−944)).

 • Спецвипуск газети “Біологія” (Тематика та методика дослідницьких робіт з біології та екології). – 2008. − № 12.

 • Спецвипуск газети “Біологія” (Досліди). – 2008. − № 29.

 • Спецвипуск журналу “Початкова школа”. – 2007. – № 6.

 • Вербицький В.В. Формування практичного розуму цілеспрямованого учня (з досвіду сталого розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти). К.: Деміур, 2002. – 230 с.

 • Молода наукова зміна. Науково-методичний вісник №2 (15) / Під ред. В.В.Вербицького. – К.: ЗАТ “НЕВТЕС”, − 2003 р. – 248с.

 • Досвід екологічних агітбригад. Методичні матеріали / Під ред. В.В.Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2003. – 216 с.

 • Великі успіхи Малої академії. Тези наукових робіт за 2003 р. – К.: СМП “АВЕР”, 2004. – 256 с.

 • Вербицький В.В. (головний редактор) Талановиті діти – надія України. Великі успіхи Малої академії: Тези наукових робіт за 2004- 2005 роки. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – 384 с.

 • Авторські методичні системи керівників творчих учнівських об`єднань: Навч. посібник. / Під ред. В.В. Вербицького. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. – 391 с.

 • Хліб – усьому голова: Методичний посібник./ Упорядник Л.П. Манорик. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. – 265 с.

 • У витоків юннатівського руху: Метод. посібник./ Упоряд.: Л.П.Манорик. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006.

 • Вербицький В.В. Оздоровлення, фізичне загартування молоді в позашкіллі. – К.: АВЕРС, 2008. – 384 с.

 • Авторські методичні системи керівників творчих учнівських об’єднань: Навч. посібник. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. − 391 с.

 • Спецвипуск газети «Біологія» (Тематика та методика дослідницьких робіт з біології та екології). – 2008. - № 12.

 • Спецвипуск газети «Біологія» (Досліди). – 2008. − № 29.

 • Спецвипуск журналу «Рідна школа»: 2008. - № 7-8 (943-944).

 • Журнали «Паросток».

 • Позашкільна освіта: стратегія, інновації, практика : збірник статей Міжнародної наук.-практ. конф. − Суми, 2009. − 328 с

 • Драган О. Творчі задачі з екології та методика їх розв’язання. Навчально-методичний посібник. − К.: Шкільний світ, 2009. − 104с.

 • Виховання дбайливого ставлення дітей до природи у світлі педагогічних ідей В.Сухомлинського. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / Укладачі Тихенко Л., Бондар Л., Перепелиця Н., Сидоренко Н. − Суми, 2009. − 230 с.

 • “Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту позашкільної освіти”, міжнародна наук.-практ. конф. (2010; Полтава). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту по­зашкільної освіти", 25-27 травня 2010 р. [Текст]. − Полтава: ГОВ “Фірма Техсервіс”, 2010. − 470 с.

 • Науково-художній журнал для дітей та юнацтва “Паросток”.

 • Симиренківські читання. «Дослідницька робота з садівництва в творчих учнівських обєднаннях», 4 жовтня 2012 р.: [збірник доповідей/ за заг. редакцією доктора педагогічних наук В.В.Вербицького]. – К.: «АВЕРС», 2012. – 68 с.

 • Макаренківські читання. Стратегія трудового виховання молоді в умовах реформи освіти в Україні (збірник статтей). 11-13 вересня
  2012 р., м. Луцьк.


 • Доповідь «Критерії результативності діяльності системи позашкільної освіти» (директор Національного еколого-натуралістичного центру В.В. Вербицький).

 • Збірник методичних розробок щодо організації дослідницької роботи в закладах освіти за напрямом «Сільське господарство» [збірка / за загальною редакцією доктора педагогічних наук В.В. Вербицького]. — К.: «АВЕРС», 2012. – 300 с. (Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 3 від 23.10.2012 р.)).

 • Освітнє середовище позашкільного навчального закладу як фактор розвитку особистості дитини (до серпневих нарад вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів) (офіційний веб-сайт НЕНЦ).

 • Розширений проспект підготовки методичних рекомендацій щодо вивчення природничих та еколого-естетичних дисциплін в гуртках та інших творчих об'єднаннях еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти у 2012-2013 навчальному році (офіційний веб-сайт НЕНЦ).

 • Інформаційно-методичний матеріал «Контроль та оцінка якості в системі управління діяльністю закладу позашкільної освіти» (до серпневих конференцій) (офіційний веб-сайт НЕНЦ).

 • Інформаційно-методичний матеріал щодо розвитку соціального партнерства в умовах профілізації навчально-виховного процесу у позашкільному навчальному закладі (офіційний веб-сайт НЕНЦ).

 • Методичні рекомендації щодо участі учнівської молоді в заходах, присвячених Міжнародному дню Землі та Дню довкілля в Україні (2012 р. офіційний веб-сайт фіційний веб-сайт НЕНЦ).
Програмно-методичне забезпечення

позашкільної освіти України
Художньо-естетичний напрям
Електронна адреса відповідної сторінки офіційного веб-сайту Українського державного центру позашкільної освіти:

http://udcpo.ucoz.ua/index/khudozhno_estetichnij_naprjam/0-36

1. Програмне забезпечення:

 • Програми для позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів: Художньо-естетичний напрям / О.В. Биховська, І.О. Василянська, О.О. Волкова та ін. – К.: Грамота, 2008. – Вип.. 1. − 100с.

 • Збірник програм для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Художньо-естетичний напрям. Хореографія. Театр./ А.Г.Божко, М.В.Вєліт, І.В.Валуйко, В.М.Дущенко, В.О.Камін, Л.М.Крюкова, Т.Л.Кузьміна, Н.С.Масляк, Н.М.Петлицька, Л.Л.Сивоконь, А.П.Тараканова, Л.Ю.Цвєткова. Видавництво Суми ТОВ “АНТЕЙ”, 2005.

 • Збірник Програм для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Соціально-реабілітаційний напрям /Г.Г.Ковгания, Д.В.Спіжева, Т.К.Окушко та ін..− Суми: Видавництво Суми ТОВ “АНТЕЙ”, 2005.

 • Програми з позашкільної освіти: Художньо-естетичний напрям / Заг. редакція: Рудковська Р.А., Ткачук В.В., - К.: Грамота, 2008. - Вип. 1. - 100 с.

 • Програми з позашкільної освіти: Художньо-естетичний напрям / Андрійчук С.А., Биковська О.В., Василянська І.О. та ін. - К.: Грамота, 2009. - Вип. 2. - 232 с.

 • Програми з позашкільної освіти: художньо-естетичний напрям (автор. ,колект., упоряд. Ткачук В.В.) (офіційний веб-сайт УДЦПО).

 • Програми з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям. Випуск 2. грамота, 2009. У випуску:

 • програма гуртка бісероплетіння. Початковий, основний та вищий рівні;

 • програма гуртка бісероплетіння .Початковий та основний рівні;

 • програма гуртка бісероплетіння. Початковий, основний та вищий рівні;

 • програма гуртка народної творчості;

 • програма гуртка “Художня вишивка”;

 • програма гуртка килимарства;

 • програма гуртка моделювання та конструювання одягу;

 • програма гуртка “Аплікація соломкою”;

 • програма гуртка “Українська народна іграшка”;

 • програма гуртка іграшки;

 • програма гуртка “Гончарик”;

 • програма гуртка писанкарства;

 • програма гуртка образотворчого мистецтва;

 • програма гуртка різьблення по дереву.


2. Методичне забезпечення:

 • Позашкільна освіта в Україні: навч. посіб. /За ред. О.В. Биковської. – П47 К.:ІВЦ АЛКОН, 2006.-224с.

 • Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних навчальних закладів: Зб. матеріалів наук.- практ. конф. Кол. авт. К.: 2006. – с. 144. Частина 1.

 • Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних навчальних закладів: Зб. матеріалів наук.- практ. конф. Кол. авт. К.: 2006. – с. 144. Частина 2.

 • Вихренко Т.О., Використання методу проектів у підготовці виховного заходу.

 • Вихренко Т.О., Проектування навчальної теми гуртка науково-технічного напряму.

 • Вихренко Т.О. Еталонні моделі діяльності керівників гуртків.

 • Вихренко Т.О. Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу у позашкільних закладах.

 • Вихренко Т.О. Орієнтовні теми для самоосвіти працівників позашкільних закладів.

 • Вихренко Т.О.Структурно-методичний аналіз навчальної теми.

 • Вихренко Т.О. Орієнтовна схема аналізу заняття.

 • Вихренко Т.О.Орієнтовна схема самоаналізу заняття.

 • Герчикова Є.З.Популярні мелодії кіно і телебачення в контексті культурно - дозвіллєвої діяльності в зоні відпочинку.

 • Герчикова Є.З. Художнє слово на сцені. Методичні рекомендації для керівників театральних колективів гуртків художнього читання, вокалістів, хорових колективів.

 • Герчикова Є.З. Самодіяльний театр ляльок. З чого розпочати? На допомогу керівникам гуртків театру ляльок.

 • Герчикова Є.З. Короткий словник театральних термінів.

 • Герчикова Є.З. Творчий портрет корифея української сцени, великої актриси Марії Заньковецької. Для керівників гуртків театрального мистецтва.


Програмно-методичне забезпечення

позашкільної освіти України
Науково-технічний напрям
Електронна адреса відповідної сторінки офіційного веб-сайту Українського державного центру позашкільної освіти: http://udcpo.ucoz.ua/index/naukovo_tekhnichnij_naprjam/0-34

1. Програмне забезпечення:

 • Програми для позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів: Гуртки науково-технічного напряму /О.В.Биковська, Т.О.Вихренко, Л.М.Гайдай та ін. – К.: Грамота, 2005. – Вип..1. − 160 с.

 • Програми з позашкільної освіти: Науково-технічний напрям / О.В.Биховська, С.О.Лихота та ін. – К.: Грамота, 2007. − Вип. 1.− 360 с.

 • Програми з позашкільної освіти: Науково-технічний напрям / В.О.Биковська, І.О.Ткачук та ін. – К.: Грамота,2007. – Вип. 2. − 120 с.

 • Програми з позашкільної освіти: Науково-технічний напрям / Заг. редакція: Жебровський Б.М., Биковська О.В., Рудковська Р.А., Ткачук В.В., - К.: Грамота, 2007. - Вип.1., 360 с.

 • Програми з позашкільної освіти: Науково-технічний напрям / Заг. редакція: Биковська О.В., Жебровський Б.М., Рудковська Р.А., Ткачук І.О. та ін. - К.: Грамота, 2007. - Вип. 2., 120 с.

 • Програми з позашкільної освіти: науково-технічний напрям (автор. колект., упоряд. Ткачук В.В.) (офіційний веб-сайт УДЦПО).
2. Методичне забезпечення:

 • Дозвілля, техніка, творчість. Збірник методичних рекомендацій. – К.: Грамота, 2003. – 120с. Випуск 1.

 • Дозвілля, техніка, творчість. Зб. метод. рек. / За ред.. Ткачука В.В. – К.: Грамота, 2003. – Вип. 2: На допомогу керівникам гуртків судномоделювання. 2003. − 176 с.

 • Дозвілля, техніка, творчість. Зб. метод. рек. / За ред.. Ткачука В.В. – К.: Грамота, 2005. – Вип. 3. Ч. 1: На допомогу керівникам гуртків декоративно-ужиткового мистецтва. − 96 с.

 • Дозвілля, техніка, творчість. Зб. метод. рек. / За ред.. Ткачука В.В. – К.: Грамота, 2006. – Вип.4. Ч.1: На допомогу керівникам гуртків автомоделювання. − 56 с.

 • Вихренко Т.О., Використання методу проектів у підготовці виховного заходу.

 • Вихренко Т.О., Проектування навчальної теми гуртка науково-технічного напряму.

 • Вихренко Т.О. Еталонні моделі діяльності керівників гуртків.

 • Вихренко Т.О. Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу у позашкільних закладах.

 • Вихренко Т.О. Орієнтовні теми для самоосвіти працівників позашкільних закладів

 • Вихренко Т.О. Моделювання навчальної теми гуртка радіоконструювання "Виготовлення блоків живлення для побутової радіоапаратури".

 • Вихренко Т.О.Структурно-методичний аналіз навчальної теми.

 • Вихренко Т.О. Орієнтовна схема аналізу заняття.

 • Вихренко Т.О.Орієнтовна схема самоаналізу заняття.


Програмно-методичне забезпечення
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

344/2013 від 25 червня 2013 року Про Національну стратегію розвитку...
З метою вдосконалення правових та організаційних засад розвитку освіти в Україні постановляю

Уроку: 45 хвилин. Вид уроку
Тема уроку: Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за заданими траєкторіями. Використання гіперпосилань та...

Положення про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності “Бобер” в Україні
...

Урок набуття вмінь та навичок. Форма проведення: інтегрований урок...
Мс ехсеl для дослідження руху тіла, кинутого горизонтально та під кутом до горизонту

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти (далі...
Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти (далі — Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної...

Управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної...

Дипломна робота
В україні проходить радикальне реформування економіки, з нею І банківської системи, яка базується на вікових принципах

Т ов “Фінком-Аудит”, Аудиторська фірма, свідоцтво апу №0618, Україна,...
Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, загальну інформацію про діяльність Банку за...

Інформаційна безпека: захист інформації в автоматизованих системах
Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – К. – 2000. С. 50-53

Інформаційна безпека: захист інформації в автоматизованих системах
Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – К. – 2000. С. 50-53База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

info.lekciya.com.ua
Головна сторінка